افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                        دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۴۰۲ - ۱٩ ژوئن ۲۰۲٣


اعتراف به شکست در برابر گستردگی اعتصاب ما

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
اخیرا نامه ای افشا شده از مکاتبات وزارت اطلاعات با معاون اول دولت در رسانه ها منتشر شده که حاکی از ترس و وحشت از گسترش اعتصابات ما کارگران پروژه ای و حضور هزاران کارگر معترض در مناطق مختلف است که به اعتصاب پیوستند.
در این نامه خیلی محرمانه اعتراف کرده اند که تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت بیش از ۱۲ هزار کارگر تنها در منطقه پارس جنوبی وارد اعتصاب شده اند و علیرغم فشار و تعیین ضرب‌الاجل پنج روزه شورای تامین استان بوشهر برای بازگشت کارگران اعتصاب‌کننده به سر کارشان، تا روز هشتم اردیبهشت فقط حدود ۳۰۰ نفر به محل کار بازگشتند.
بقیه محتوای نامه هم بر گستردگی، روند صعودی و تداوم اعتصاب ما دلالت دارد.
این نامه یک اعتراف بزرگ به شکست سیاستهای سرکوب کل دستگاه حاکمیت است و نشان می دهد همبستگی و متحد بودنمان تا چه اندازه می تواند از نیروی قدرت سرکوبگران و ترفندها و فشارهای آنها بیشتر باشد.
دهه هاست محیط کارمان را به پادگان تبدیل کرده اند، کارآزموده ترین نیروهای سرکوبگر را تحت عنوان مدیر یا رییس حراست بالای سرمان گماشتند، دسته جات مخبر و جاسوس بین صفوف ما وارد کردند، هزاران شرکت تامین نیروی انسانی با ده ها نوع قرارداد را بر ما مسلط کردند تا بلکه منافع مان را از هم جدا سازند، برای صدها کارگر مطالبه گر و فعالین ما پرونده ها ساختند، صدها نفر از ما را در بلک لیست قرار دادند و بدین ترتیب بیکارمان ساختند، اخیرا و در میانه اعتصابمان هم توسط عوامل شان بازی پیمانکار خوب ـ پیمانکار بد را براه انداختند، مهلت دادند که اگر به کار بازنگردید ۴۰۰۰ نیروی جدید جایگزین تان میکنیم، جنگ تبلیغاتی راه انداختند و گفتند اعتصاب ها پایان یافته است و خلاصه آن که هر ترفند و حربه ای که می توانستند بکار بستند تا نگذارند متحد شویم و اعتصاب را به شکست بکشانند.
البته یادآور می شویم که پیشتر هم از طریق عوامل رسانه ای شان در خبرگزاری ایلنا که بازوی نهادهای امنیتی در سرکوب ما بوده و هست به شکست شان اذعان و اعتراف کرده بودند اما اکنون این نامه یک سند رسمی از نهادی امنیتی است که صراحتا می گوید مهار اعتصاب‌های کارگری ممکن نیست.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اطلاعیه ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام کرد که با تهدید و خبرسازی های دروغین نمیتوانند ما را از پیگیری مطالبات برحقمان بر حذر کنند و توجه جامعه را از اعتصاب ما بردارند.
ما موفق شدیم با هوشیاری و اتحاد خود همه نقشه ها و تهدیدات را خنثی کنیم و اعتصاب را در بیش از ۱۱۰ مرکز کاری تداوم بخشیم و این خود یک موفقیت و پیروزی برای ما است که توانستیم متشکل، هدفمند و با برنامه جلو رویم.
با اتکا به این موفقیت و ضعف مشهود و عیان حکومت در برابر صف متحد ما کارگران، می توانیم با قدرت و همبستگی بیشتر پیگیر خواسته ها و مطالبات پاسخ نگرفته خود باشیم.

زنده باد اتحاد کارگران

زنده باد اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۹ خرداد ۱۴۰۲

***************

اعتصاب هزاران نفری ما کارگران پروژه ای به کجا رسید

اول اردیبهشت بود که اعتصاب ما کارگران پروژه ای آغاز شد.

این اعتراضات تا همین جا دستاوردهای خوبی برایمان داشته است. اولین دستاورد آن متوجه کردن پیمانکاران مفتخور و مقامات مسئول به قدرت اعتصاب ما کارگران و به پایان رسیدن نقطه صبر و تحمل ما در برابر اجحافات و زورگویی هایشان است. ما اعتصاب کردیم و گفتیم دستمزدها باید ۷۹ درصد افزایش یابد و بیست روز کار و ده روز استراحت همه جا جاری شود. اما در میانه کار و دست کشیدن ما از کار در اعتراض به وضعیتی نابسامان کاری و معیشتی مان، متوجه بالاگرفتن بیشتر دعواهای دو باند مافیایی قرارگاه خاتم و پیمانکاران مفتخور شدیم. دعوایی که در آن قرارگاه خاتم تلاش میکند خودش همه کاره شود و کار را از دست پیمانکاران بیرون بکشد و پیمانکاران زالو صفت نیز در این دعوا با راه انداختن نمایش پیمانکار خوب و بد سعی میکنند اعتراضات بر حق ما کارگران را دستمایه ای برای خود در این دعواها کنند و با این کار در صف ما کارگران تفرقه ایجاد کنند و اعتصاب را به بیراهه بکشانند.
در همان روزهای آغازین اعتصاب "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت" بیانیه ای داد و اعلام کرد که نزاع دو باند مافیایی قرارگاه خاتم و پیمانکار زالو صف به ما کارگران ربطی ندارد و ما خواستهای خود را داریم و داشتن یک زندگی شایسته انسان را حق خود میدانیم اما متاسفانه در جاهایی پیمانکاران با چندرغازی افزایش دستمزد و یکسری وعده و وعید و در کنار آن گرفتن چماق اخراج بر روی سر کارگر، کاری کردند که بخشی از همکاران سر کار بازگشتند و طبیعی است وقتی بخشی از کارگران سر کار برگردند فشار اعتصاب کاهش یافته و به ناچار باقی بخش ها هم سر کار بر میگردند.
اما نکته ای که هست فضای اعتراض در مراکز مختلف نفتی همچنان انفجاری است. ما کارگران همچنان به وضعیت معیشتی و کاری خود اعتراض داریم، این را هم پیمانکاران و هم مقامات مسئول خوب میدانند بنابراین باید خود را برای دور بعدی اعتراضاتمان متحد تر و قدرتمند تر آماده کنیم البته این را هم بدانیم هر قدم کوچکی از عقب نشینی پیمانکاران نتیجه فشار اعتصاب ما کارگران است.
در هرحال اکنون بخشهایی از همکاران ما سر کار برگشته اند و بخش های معینی نیز همچنان در اعتصابند.
ما شک نداریم همکارانی که به کار بازگشته اند به زودی صدای اعتراضشان بلند خواهد شد و باید آماده دور بعدی اعتصابمان باشیم با این تاکید که از تجربه اعتصابات دو ساله اخیر خود درس بگیریم.
در اعتصاب قبلی تجربه کردیم و دیدیم وقتی متوجه شدند فضای اعتراض بالاست فورا با برنامه ای مهندسی شده به اسم ما کارگران و با نامه نگاری به مجلس و دولت و مقامات سعی کردند ما را به خانه بفرستند، در میانمان تفرقه ایجاد کنند و از بالای سرما تصمیم گیری کنند.
ما همان موقع هشدار دادیم و گفتیم اعتصاب سراسری است و توافقات هم باید سراسری باشد.
بر مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی در هر بخش و تحمیل قراردادهای جمعی به پیمانکاران تاکید کردیم.
بطور واقعی نیز فشار اعتصاب ما آنچنان بالا بود که در جاهایی مجبور شدند بیست روز کار و ده روز استراحت را بپذیرند و مقادیری هم هر چند اندک بر مزد ما اضافه شد.
در این دور نیز در نزاع دو باند قرارگاه خاتم و پیمانکاران، تلاش کردند بر موج اعتراض ما سوار شوند و باز "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت"هشدار داد و با ایستادگی همکاران اعتصابات ما موفقیت هایی داشت.
بنابراین می بینیم که اگر متحد می ماندیم میتوانستیم عقب نشینی های بیشتر و مهمی تحمیل کنیم و میتوانستیم هم در برابر قرار گاه خاتم و امنیتی شدن بیشتر محیط های کارمان بایستیم و هم پیمانکاران مفتخور را در موقعیت ضعیف تری قرار دهیم و قدمی بسوی جمع کردن بساط آنها به جلو برداریم.
دوستان! اکنون بعد از این دو تجربه تاکید ما اینست که متحد باشیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکی از دستاوردهای بزرگ ماست، در آن متشکل شویم و قرار اعتصاب بعدی را از این مجرا و با تصمیم گیری جمعی بگذاریم.

باید دستمزدهای ما بعنوان یک خواست فوری ۷۹ درصد افزایش یابد.
باید بیست روز کار و ده روز استراحت فوری جاری شود.
باید محیط های کار امن باشد و استانداردهای قابل قبولی بر خوابگاهها و محیط های اسکان برقرار شود.
باید بیمه درمانی رایگان با استاندارد بالایی شامل حال همه ما بشود.
باید به امنیتی کردن محیط کارمان پایان داده شود.
و باید بکوشیم با اتحاد خود به بساط بردگی کار پیمانی پایان دهیم.

زنده با اتحاد و همبستگی کارگران

زنده باد اعتصاب

***************

نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکلهای مختلف کارگری ایران به

شرکت کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار ژنو، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - پنجم ژوئن ۲۰۲۳

اخراج هیأت جمهوری اسلامی از ای ال ائ خواست ما کارگران

ما امضا کنندگان این نامه هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و بازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار، را مورد خطاب قرار می‌دهیم و توجه آن‌ها را به سرکوب اعتراضات کارگران و مردمی در ایران جلب می‌کنیم.

طی سالیان گذشته، به‌خصوص در دو ساله اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌است. قتل مهسا امینی (ژینا امینی) در شهریور ماه سال گذشته آتشی بر خشم مردم از اینهمه بی تامینی و زندگی فلاکتبار زد و جنبش زن زندگی آزادی بر آمدی از این اوضاع و علیه کل بساط فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم است. اما جای بسی تاسف‌است که پاسخ اعتراضات برحق ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان و فعالین دفاع از حقوق کودک و ما مردم چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. از جمله در طول این جنبش عظیم مردمی چندین هزار از مردم دستگیر و زندانی شده اند که در میان آنان کودکان و دانش آموزان هم دیده میشوند. متن کامل را اینجا کلیک کنید.

***************

اعتصاب همکاران در پتروشیمی صدف

بن بر اخبار دریافتی امروز یکم خرداد ماه همکاران ما در شرکت جهان پارس پتروشیمی صدف در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست از کار کشیدند و تجمع کردند. موضوع از این قرار است که این همکاران با وعده دروغ افزایش حقوق ۵۰ درصدی سرکار بازگشتند. اما بعد که به کار بازگشتند مشاهده کردند که حقوق ٨ میلیون تومانی، ۹ تومان و ۹ تومانی، ۱۰ تومان شده است. در نتیجه کارگران حاضر به قبول قرارداد نشدند و حاضر به بازگشت به کار نشدند.
ما کارگرن پروژه ای از آغاز یکم اردیبهشت در اعتراض به گرانیها و بدتر شدن هر روز بیشتر وضع معیشتی خود و کل جامعه با درخواست ۷۹ درصد افزایش حقوق و بیست روز کار و ده روز مرخصی و پیگری دیگر مطالبات اعلام شده خود دست به اعتصاب زدیم. در جاهایی پیمانکاران با وعده های کاذب و تفرقه افکنی میان کارگران تلاش میکنند همکاران ما را به کار بازگردانند. اما ما کارگران کوتاه نمی آییم. نمونه بارز آن اعتصاب همکاران پتروشیمی صدف در اعتراض به وعده های کاذب پیمانکاران است.

***************

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!


سه جوان ما مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. غم از دست دادن این عزیزان عزم ما را در راهی که به پیش گرفته ایم راسخ تر کرده است.
این عزیزان را کشتید به گمان اینکه فریاد
زن زندگی آزادی
را که در اعماق جامعه نهادینه شده، خفه کنید
اما این اعدامها ذره ای در عزم
ما: معلمان؛ کارگران؛ بازنشستگان، زنان و دانشجویان ؛دانش آموزان وخانواده های دادخواه و همه مردم برای پایان دادن به اینهمه ظلم و ستم و نابرابری و آپارتاید جنسیتی علیه ماشین سرکوب و شکنجه و ارعاب و اعدام تاثیر نخواهد داشت. متن کامل را با اسامی اینجا کلیک کنید.

***************

به اعدام ها اعتراض داریم

روز گذشته سه جوان معترض در زندان دستگرد اصفهان متهم به پرونده خانه اصفهان اعدام شدند.
اعدامهای دیگر نیز در قزلحصار کرج ، تبریز، اهواز و غیره در راه است.
این اعدام ها تهدیدی برای همه ما کارگران و ما مردم در جامعه است که فریاد زن زندگی آزادی سر دادیم و علیه قتل مهسا امینی فقط به جرم حجاب ،اعتراض کردیم و به خیابان آمدیم و اعتراض خود را علیه اینهمه بیحقوقی و فقر و گرانی و بی تامینی فریاد زدیم.
آنها اعدام میکنند تا دستمزدهای چند بار زیر خط فقر را بر ما تحمیل کنند. اعدام میکنند تا ما کارگران اعتصابی نفت را که جانمان از اینهمه تبعیض و نابرابری و زورگویی های پیمانکاران مفتخور به لب رسیده است را عقب بزنند. اعدام میکنند تا بازنشسته ای که بعد از سالها کار و مشقت هنوز با فقر و فلاکت دست به گریبان است و از اولیه ترین حقوق اجتماعی چون درمان رایگان که در این کهولت سن حیاتی است برخوردار نیست را ساکت کنند.
ما به این اعدام ها اعتراض داریم.
ما به در زندان بودن معلمان عزیزی که فریاد تحصیل رایگان حق همه کودکان است را سر دادند اعتراض داریم.
ما به ادامه بازداشت معترضینی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده و هنوز در زندانند و در زندان بودن کارگران و معلمان فقط بخاطر طلب حق و حقوقشان اعتراض داریم.
ما بر امنیتی کردن مبارزاتمان در مراکز کارمان و گرفتن چماق زندان و شکنجه بر روی سرمان فقط بخاطر اینکه علیه فقر و بی تامین دست به اعتراض زده ایم اعتراض داریم.
ما به خانواده های جوانان عزیز مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی که بدست حکومت به قتل رسیدند تسلیت میگوییم و همانطور که در منشور خواستهای حداقلی مان که بیست امضا در زیر آن بود گفتیم، خواستار لغو مجازات مرگ و اعدام برای همیشه و گرفتن این سلاح از دست حاکمان هستیم.

ما همچنان در اعتصابیم و حق و حقومان را میخواهیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

***************

دو خبر دریافتی از عسلویه

یکی از همکاران در پیامی از عسلویه نوشته:
تعدادی از نیروها به خوابگاه ها برگشته اند اما سرکار نرفته اند. تنها تعداد بسیار معدودی سر کار هستند ما کارگران بر روی خواستهای خود مصر هستیم. با این گرانی ها و بالا رفتن هر روزه قیمت ها افزایش هفتاد و نه درصدی مزد حق مسلم خود میدانیم و باقی خواستها هم سرجایش است.
همکار دیگری که درپتروشیمی آپادانا شاغل است مینویسد:

ما کارگران پیمانکاری های مختلف در پتروشیمی آپادانا هنوز در اعتصابیم تعداد کمی به محل رفته است ولی کار تعطیل است. ما تا وقتی جواب نگیریم بر نمیگردیم.

***************

اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت و گاز و فولاد و معدن که از اول اردیبهشت آغاز شد، ادامه دارد.

در این مدت بخش های مختلفی از همکاران پروژه ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.
افزایش ۷۹ درصدی حقوقها و ۲۰ روز کار / ۱۰ روز استراحت دو خواست فوری ما است و در عین حال طلبهای دیگری داریم که باید پرداخت شوند. باید امنیت محیط های کاری برقرار باشد.
ما خواستار بالا رفتن استاندارد خوابگاهها، کیفیت غذا و وضع درمان هستیم و درمان رایگان باید شامل همه همکاران شاغل ما در نفت بشود.
ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود میدانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفتخور از محیط های کاری کوتاه شود.
در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسئول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما را بشکننند اما موفق نشده اند و اعتصاب ادامه دارد.
تهدید کردند که نیروی جدید به کار خواهند گرفت و کارگران قبلی قراردادشان پایان داده میشود اما بعد از سایت های رسمی دولتی از جمله ایلنا خودشان بر شکست این طرح اذعان کردند.
تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب بخش دیگری از تلاش هایشان در این جهت بوده است که با هوشیاری و اتحاد خود خوشبختانه همه را خنثی کرده ایم الان هم چون با تعطیلی کار و اعتصابمان کارگاه ها را تخلیه کرده ایم تبلیغات راه انداخته اند که اعتصاب تمام شده و کارگران به کار بازگشته اند.
ما این تبلیغات را کاذب و سیاستی در به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و تفرقه در صف اعتصاب و برداشتن توجه جامعه از اعتصابات میدانیم.
همانطور که در آستانه روز جهانی کارگر هم اعلام کردیم، اعتصاب ما کارگران پروژه ای ادامه دارد.
هیچکدام از خواستهای ما پاسخ نگرفته است، این خواسته ها سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.
با تهدید و خبرسازی های دروغین نمیتوانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید.
ما کارگران پروژه ای با این اطلاع رسانی ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی مردم میخواهیم که همچنان پشتیبانمان باشید.
از همکاران نیز میخواهیم همچنان در رابطه تنگاتنگ با شورای سازماندهی باشند و هر خبری در محل کارشان بود شورا را مطلع کنند.

زنده باد اتحاد کارگران

زنده باد اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

***************

از فراخوان اعتراضی سراسری معلمان برای فردا نوزدهم اردیبهشت حمایت و پشتیبانی میکنیم

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت قاطع خود را از فراخوان معلمان به تجمعات سراسری برای فردا نوزدهم اردیبهشت ماه حمایت و پشتیبانی میکند. معلمان اعلام کرده اند که دانش آموزان خط قرمزهای ما هستند. و ما کارگران نفت نیز اعلام میکنیم که در این اعتراض با معلمان همصدا هستیم. حملات شیمیایی جان فرزندان ما را نشانه گرفته است و ما هم همراه معلمان در این اعتراضات هستیم.
ما کارگران پروژه ای نفت که الان در اعتصاب هستیم. از یکسو با مشکلات بسیاری از جمله فشارهای امنیتی و فشارهایی که پیمانکاران به ما وارد میکنند روبروییم و ازسوی دیگر زیر فشارهای روحی و روانی مضاعف بخاطر وضع فرزندانمان قرار داریم. بویژه ناامن بودن مدارس بخاطر حملات شیمایی که هر روز در این شهر و آن شهر جریان دارد همه ما مردم را بشدت نگران و خشمگین کرده است.
بعلاوه اعتراض معلمان علیه فقر و گرانی اعتراض ما کارگران نیز هست. هم اکنون تعدادی از معلمان بخاطر پشتیبانی از همین مطالبات و تاکید بر تحصیل رایگان با کیفیت و غیر ایدئولوژیک در زندان بسر میبرند باید همه معلمان زندانی بدون قیدو شرط آزاد شوند. بنابراین ما هم به عنوان خانواده های دانش آموزان و شهروندان این جامعه از تجمعات اعتراضی سراسری فردا نوزدهیم اردیبهشت حمایت کرده و شرکت میکنیم.

درود بر معلمان آزاده

***************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
نیروهای پروژه‌ای پایپینگ و واحدهای دیگر ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان و دهشیر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت با تخلیه کارگاه به اعتصاب پیوستند.

***************

روز گذشته گزارش هایی مبنی بر پیوستن همکاران پروژه ای پیمانکاری برادران پژند در شرکت آیریک صنعت پالایش منتشر شده است.
همچنین در خبرها آمده است که همکاران پاپینگ و مکانیکال شاغل در فازهای مختلف پارس جنوبی از اعتصاب همکاران پروژه ای اعلام حمایت کرده و بر خواسته های مشترک همچون افزایش دستمزد ۷۹ درصدی و کاهش ساعت کار تاکید داشته اند.
ما در شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روزانه اخبار و گزارش های متعددی دریافت می کنیم اما از آن جا که برخی از خبرها کامل نیست و جزییات دقیقی ندارند از انتشار آنها خودداری کرده ایم.
این کانال بازتاب صدای اعتراض همه کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاههاست. از همکاران عزیز تقاضا داریم در ارسال خبرها به نکاتی مانند تاریخ اعتصاب یا اعتراض، تعداد همکاران معترض، نام شرکت پیمانکاری، نام کارفرمای اصلی، موضوع پروژه، محل پروژه و مواردی مانند این و همینطور ارسال فیلم و عکس توجه داشته باشند.

زنده باد همبستگی و اتحاد کارگران

***************

آخرین اخبار اعتصاب چیست؟

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
بحث های بسیاری حول و حوش اعتصاب ما کارگران پروژه ای جاری است.
قبل از اینکه وارد این مباحث شویم اعلام میکنیم که اعتصاب ما برای دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی مزد و بیست روز کار و ده روز استراحت و برای پیگیری دیگر مطالباتمان ادامه دارد و ما با اعتصابمان امسال روز جهانی کارگر را هم گرامی داشتیم.
جالب اینست عده ای از جریانات معلوم الحال و باز هم در پوشش کمپین در جاهایی تحت عنوان پیمانکار خوب و پیمانکار بد تلاش میکنند به تدریج صف اعتصاب را بشکنند و با این ترفندهای فریبکارانه و گفتن اینکه فلانی پیمانکاری خوبیست و با شرایط بهتری کارگر میگیرد سعی میکننند همکاران ما را به پایان دادن به اعتصاب و مراجعه به "پیمانکاران خوب" که دار و دسته های خودشان هستند ارجاع دهند.
در همین راستا با هیاهو بر سر یک سری قراردادهای صوری که گویا پیمانکاران شرایط همکاران اعتصابی را پذیرفته اند، سعی میکنند که صف اعتصاب را تضعیف کنند در حالیکه این خبرها واقعیت ندارد و فقط یک هیاهو است و باید نسبت به اینگونه ترفندها هوشیار باشیم.
این وسط حکومت نیز خبر از دستگیری تعدادی از پیمانکاران میدهد و خلاصه حسابی به جان هم افتاده اند.
در خبری گفته شده که تعدادی از پیمانکاران در پروژه های توسعه ای پارس جنوبی در نفت احضار و بازداشت شده اند. بر اساس این خبر گویی این پیمانکاران هستند که فراخوانهای اعتصاب را داده اند و الان "با رصد اطلاعاتی و بررسی های صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان" بر ملا شده و با احضارها و دستگیریها دارند جلویش را میگیرند.
این هیاهو را به پا کرده اند تا اعتصابات برحق ما را مخدوش و فضای اعتراضاتمان را امنیتی تر کنند اما همین جا به مقامات مسئول و نیز به باند مافیایی پپمانکاران اعلام میکنیم که با چنین تشبثاتی نمیتوانید صف اعتصاب ما را متفرق کنید. مساله بر سر معیشت و شرایط برده وار کاری است که یک عمر بر ما تحمیل کرده اید و دیگر این وضعیت را قبول نداریم و کوتاه هم نخواهیم آمد.
ما کارگران درد داریم، مطالبه داریم، از گرانی و زورگویی های پیمانکاران مفتخور جانمان به لب رسیده است و بر روی خواستهایمان مصر هستیم . همه میدانیم دعوایی قدیمی بین دو باند مافیایی قرارگاه خاتم الانبیاء و باند پیمانکاران مفتخور در مراکز نفتی جریان دارد.
قرارگاه خاتم الانبیاء میکوشد که با کنار زدن پیمانکاران کل بساط چپاول و غارت در نفت را خود در دست داشته باشد در مقابل پیمانکاران هم سعی میکنند خود را به اعتصاب ما کارگران بچسبانند تا حریف را عقب بزنند.
ما کارگران در مقابل هر دو باند مافیایی چپاولگر می ایستیم و اجازه نمیدهیم که پیمانکاران مفتخور اعتصابات ما را به دستمایه ای برای خود در این نزاع تبدیل کنند. اتفاقا یک خواست دیرینه ما کارگران نفت در سطح سراسری برچیده شدن کل بساط پیمانکاران در نفت و در تمام مراکز کارگری است و امروز نیز همچنان بر آن مصر هستیم. خلاصه کلام اینکه نه با تهدید به استخدام کارگر جدید و پایان دادن به قراردادها توانستید کاری کنید و خودتان در ایلنا شکست تان را خبری کردید و نه امروز با تلاش برای مخدوش کردن اعتصابات ما تحت عنوان اینکه پیمانکاران در آن دست دارند، میتوانید راه به جایی ببرید.
اتکاء ما به حمایت های دلگرم کننده مردمی است و با چنین توطئه هایی نمیتوانند خدشه ای در این حمایتها از اعتصابات برحق ما کارگران ایجاد کنید. ما اجازه نمیدهیم.
بدانید که اعتصابات ما بدون شک حمایت همکاران دیگر شاغل در نفت و در دیگر مراکز کارگری را همراه دارد و این حق طلبی سراسری است بنابراین فکری به حال خود کنید.

در آخر سخن ما باهمکاران است!
متحد بمانیم و تلاش کنیم با درس گیری از اعتصابات گذشته، مجامع عمومی خود را در مناطق مختلف برپا کنیم و با صف متحد و صدای بلند عزم خود را برای ادامه اعتصاباتمان اعلام کنیم. بگذار تا گوش های نا شنوا، شنوا شوند.

زنده با د اعتصاب. زنده باد اتحاد

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

***************

اعتصابات ادامه دارد

گروهی از کارگران فصلی و روزمزد شاغل در پروژه‌ پتروشیمی قشم با تهیه کلیپ کوتاهی اول ماه می روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

همکاران بخش های مختلف پروژه ان جی ال ۳۲۰۰ میدان نفتی جفیر امروز یکشنبه دهم اردیبهشت دست از کار کشیده و به اعتصاب سراسری پیوستند.

امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت همکاران شاغل در پتروشیمی رازی بندر ماهشهر در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق در سال جدید دست از کار کشیدند و به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی در کشور پیوستند.

***************

اعتصاب ادامه دارد

با اعتصاب هزاران نفره روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

هم اکنون دهها هزار نفر از همکاران ما در بیش از صد شرکت و پیمانکاری در اعتصاب بسر میبرند.
با اعتصاب سراسری مان و با پشتیبانی به همبستگی های گرمی که با اعتراضات ما شد به اعتصاب ادامه میدهیم و روز جهانی کارگر را گرامی میداریم.
ما همچنین از فراخوان ۴۸ تشکل و گروه از دانشگاهها و جوانان محلات و نهادهای دفاع از حقوق زن و دانش آموزی به اعتراضات و اعتصابات گسترده در روز جهانی کارگر استقبال میکنیم و همصدا با این عزیزان و در ادامه اعتراضاتمان علیه فقر و بردگی و برای داشتن یک زندگی شایسته انسان همه کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،‌ دانشجویان و... همه مردم را به اعتراض و اعتصاب در این روز اعتراضی سراسری فرا میخوانیم.
جا دارد از همه حمایت ها و همبستگی های پرشوری که از اعتصابات ما شده قدردانی خود را اعلام کنیم.
صف اعتراضات ده ها هزار نفری اعتصابی ما و موج همبستگی های تا کنونی از اعتصابات برحق ما جواب درخوری به پیمانکاران مفتخور و مقامات مسئول است که تصور میکنند با تهدید، با منکر شدن اعتراضات برحق ما، با پخش اخبار کذب برای مخدوش کردن اخبار اعتصابات، با تهدید کردن همکاران به پایان دادن به قراردادهایشان و بکاری گیری نیروی جدید کار و غیره، می توانند صف متحد اعتصابات ما را در هم بشکنند.
ما همین جا اعلام میکنیم صف هزاران نفره ما کارگران نفت با پشتگرمی به حمایت و همبستگی های کارگری و مردمی در هم شکستنی نیست.
به مقامات مسئول خاطر نشان میکنیم که در برابر این صف عظیم مبارزه که جامعه را در بر گرفته کاری از شما ساخته نیست و فکری به حال خود کنید.
شما حتی اگر در یکی دو شرکت آنهم با هزار کلک و ترفند تعدادی کارگر را وارد کار کنید، شکی نداشته باشید که آنها نیز فورا به صف ما کارگران اعتصابی خواهند پیوست چون همه ما کارگران از این وضعیت جهنمی در عذابیم.
در آخر تاکید میکنیم که ما نه تنها از دو خواست فوری و سراسری خود یعنی افزایش ۷۹ درصدی حقوقها ها و بیست روز کار و ده روز استراحت کوتاه نمی آییم بلکه پیگیر دیگر مطالبات معیشتی و کاری خود هستیم و بر برچیده شدن بساط پیمانکاران مفتخور پای می فشاریم. بلی ما با اعتصابات سراسری مان روز جهانی کارگر را گرامی میداریم.

زن زندگی آزادی

زنده باد اول ماه مه

زنده باد اعتصابات سراسری کارگری

***************

موج حمایت ها از اعتصاب گسترده کارگران پروژه ای در صنایع

نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، معادن، نیروگاهها و پروژه های فولادی ادامه دارد.

فعالین زن انقلاب زن، زندگی، آزادی و جنبش زنان با انتشار طوماری حمایت خود از اعتصابات کارگران پروژه ای را اعلام داشته اند. آنها در بیانیه خود با اشاره به فرارسیدن روز کارگر خطاب به کارگران اعتصابی گفته اند مبارزه شما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جبهه مقابل نظام استثمارگر که با سرکوب سیستماتیک به جان مردم افتاده است را تقویت می کند.
بیانیه دانشجویان و دانش‌آموزان که بالغ بر ۳۴ تشکل، گروه، جمعیت و نهاد از سراسر کشور هستند نیز بر حمایت از این اعتصابات تاکید دارد. آنها در بیانیه مشترک خود گفته اند ما به عنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان که در این هفت ماه روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلاب مان را جلو برده‌ایم، با شما کارگران اعتصاب کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب کننده سایر بخش‌ها اعلام همبستگی می‌کنیم.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران نیز با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کرده و گفته است از این اعتصاب حمایت کرده و مطالبات کارگران را در زمینه حقوق مناسب و شرایط کاری بهتر بسیار منطقی و عادلانه می داند.
به گفته اتحادیه کامیونداران، این اعتصاب نشان دهنده عزم قوی کارگران و زحمتکشان مردم ایران برای احقاق حقوقشان است و نشان می دهد که کارگران ایران تا آخرین قطره حقوقشان را نگیرند از پای نخواهند نشست.
جمعی از کارگران بخش های مختلف نیشکر هفت تپه هم از اعتصاب و اعتراض کارگران پروژه ای اعلام حمایت کرده و از کارگران پیمانی و غیر پیمانی و رسمی در همه شرکتها و صنایع کشور خواسته اند به مصوبه دستمزد اعتراض کنند و دست به عمل اعتراضی و اعتصابی بزنند.
به گفته کارگران نیشکر هفت تپه، این اعتصابات گسترده در آستانه روز جهانی کارگر نوید همبستگی قدرتمند کارگران برای زندگی بهتر است. مصوبه دستمزد از نظر کارگران اعتبار ندارد و باید لغو شود. دستمزد مناسب و مکفی باید توسط نمایندگان مستقل کارگران تعیین شود.
اتحادیه آزاد کارگران هم با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از اعتصاب کارگران پروژه ای گفته است اینک که کارگران پروژه‌ای نفت و گاز پا پیش گذاشته و جسورانه در ابعاد گسترده‌ای دست به اعتصاب زده‌اند فرصت را از دست ندهیم و در سرتاسر کشور بویژه در صنایع کلیدی با خواباندن تولید، متحدانه به این اعتصابات ملحق و به مثابه یک مطالبه فوری خواهان لغو مصوبه مزد ارگان ضد کارگری و حکومتی شورای‌عالی کار و تعیین حداقل مزد با توافق نماینده های منتخب و مستقیم خود بشویم.
کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز همبستگی با همقطاران خود در شرکت نفت در اعتراض به افزایش ناعادلانه ۲۷ درصدی دستمزدها در مقابل تورم ۷۰درصدی را اعلام داشته اند.
شورای بازنشستگان ایران و بازنشستگان مستقل تهران هم از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران حوزه نفت و پتروشیمی اعلام حمایت کرده است.

***************

گسترش اعتصابات کارگری در گروه ها و شرکت ها

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
سه‌شنبه پنجم اردیبهشت،کارگران شرکت صنعت پردازان ثمین شاغل در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر نیز دست به اعتصاب زدند.
روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت گروه دیگری از کارگران پیمانکاری شاغل در مس سرچشمه نیز دست به اعتصاب زدند.
کارگران شرکت چگالش پترو پایساز شاغل در پروژه‌ی پالایشگاه تهران نیز امروز ۵ اردیبهشت به اعتصابات سراسری ملحق شدند.
کارگران شرکت مپنا شاغل در پروژه‌ی پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان به اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای پیوستند.
کارگران پروژه ای شرکت نصب نیرو شاغل در رمیله عراق نیز به اعتصابات سراسری پیوستند.
این شرکت یکی از پیمانکاران گروه مپنا است که در شهر رمیله کشور عراق در حال ساخت و نصب تجهیزات نیروگاهی است.
امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت کارگران شرکت پارس نصب کارون مجری طرح زمزم۳ در مجتمع فولاد خوزستان به اعتصاب پیوستند.

***************

لیست نیروها و شرکت های در اعتصاب تا تاریخ ۵ اردیبهشت

۱- کارگران پروژه های شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان ۲- کارگران شرکت آبادراهان در فاز دو پالایشگاه آبادان ۳- کارگران شرکت سکاف در فاز دو پالایشگاه آبادان ۴- کارگران پیمانکاری های نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد ۵- کارگران پتروشیمی گچساران ۶- کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه ۷- کارگران دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر ۸- کارگران پتروپالایش کنگان سایت ۲ ۹- کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر ۱۰- کارگران پتروشیمی صدف در فاز ۲ عسلویه ۱۱- کارگران پترو پالایش شرکت کاین سازه در فاز دو کنگان ۱۲- کارگران پروژه ای آی جی سی دشت عباس در دهلران ۱۳- کارگران پروژه ای پتروشیمی آپادانا در عسلویه ۱۴- کارگران شرکت کیان صنعت در پتروشیمی گچساران ۱۵- کارگران شرکت اکسیر صنعت فاز ۱۴ عسلویه ۱۶- کارگران شرکت پارس کیهان پیمانکاری های لیموچی و عباسی ۱۷- کارگران پتروشیمی دهلران ۱۸- کارگران شرکت هیدرو سازان پیمانکاری های بویری و باقری ۱۹- کارگران شرکت زیما سایت یک ۲۰- کارگران پتروپالایش کنگان نیروهای مخازن کیان سازه ۲۱- کارگران پروژه سایت ملامین لردگان ۲۲- کارگران پتروشیمی بوشهر سایت ۱ گروه ساپورت ۲۳- کارگران شرکت استینال صنعت ۲۴- کارگران پتروشیمی بندر جاسک ۲۵- کارگران پیمانکاری شجاعی در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان ۲۶- کارگران شرکت آذر فلر شیراز پتروشیمی هنگام ۲۷- کارگران شرکت جهان پارس در عسلویه ۲۸- کارگران پیمانکاری دهقان شرکت ماشین سازی ویژه سیرجان ۲۹- کارگران شرکت کارن گستر هفشجان مجری طرح های پایپینگ و نصب تجهیزات پتروشیمی ها در پارس جنوبی ۳۰- کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس پیمانکاری بهرامی ۳۱- کارگران شرکت فرایند صنعت در طرح یک فولاد آلیاژی یزد ۳۲- کارگران پیمانکاری جهانگیری ۳۳- کارگران پتروشیمی دهلران ۳۴- کارگران سویل سایت یک پتروشیمی بوشهر ۳۵- کارگران شرکت جندی شاپور در پالایشگاه شیراز ۳۶- کارگران شرکت رستاک پایا فولاد یزد ۳۷- کارگران شرکت عمران صنعت پایندان در عسلویه ۳۸- کارگران مخازن قشم شرکت آسفالت طوس ۳۹- کارگران شرکت سازه پاد در پتروشیمی بوشهر ۴۰- کارگران شرکت شبدیز صنعت آپادانا در جزیره لاوان ۴۱- کارگران شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان ۴۲- کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس در پروژه میدان شماره ۲ رگ سفید واقع در گچساران ۴۳- کارگران پروژه ‏ای پتروشیمی دهلران ۴۴- کارگران شرکت پناه صنعت در پتروشیمی لردگان ۴۵- کارگران شرکت جهان پارس و کارون گستر مس سرچشمه کرمان ۴۶- کارگران شرکت نفت آفتاب در بندرعباس ۴۷- کارگران پیمانکاری داودی مس سرچشمه کرمان ۴۸- کارگران شرکت فراسان مس خاتون آباد کرمان ۴۹- کارگران شرکت مبین صنعت در پتروشیمی آدیش کنگان ۵۰- کارگران عایق کار پتروشیمی کنگان ۵۱- کارگران پیمانکاری کرامت در شرکت آی جی سی در جفیر ۵۲- کارگران شرکت سپند گستر سپیدرود در سیرجان ۵۳- کارگران شرکت پایا صنعت در پتروپالایش کنگان ۵۴- کارگران پیمانکاری حاجی پور در شرکت عمران صنعت فاز ۱۴ عسلویه ۵۵- کارگران معدن مس درالو در کرمان ۵۶- کارگران جوشکاری مخازن پیمانکاری عطایی ۵۷- کارگران پروژه ای فولاد غدیر نی ریز ۵۸- کارگران شرکت گندله سازی بهاباد ۵۹- کارگران شرکت آزمون فلز در پارسیان هرمزگان ۶۰- پرسنل اداری و دفتری شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان ۶۱- کارگران پیمانکاری های سلحشور و تارازی در پتروشیمی گچساران ۶۲- کارگران پیمانکاری بشارت و گلزار در چابهار ۶۳- کارگران شرکت اکسیر صنعت پتروشیمی پادجم ۲ ۶۴- کارگران شرکت اکسیر صنعت باختری در مجتمع پلیمر پاد جم ۶۵- کارگران شرکت صنعت پایدار جنوب در فولاد سیرجان ۶۶- کارگران پیمانکاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان ۶۷- کارگران استراکچر شرکت آسفالت طوس در پترو پالایش کنگان ۶۸- کارگران شرکت وبکو مخازن تابناک لامرد ۶۹- کارگران جوشکار و پایپینگ پالایشگاه اصفهان ۷۰- کارگران معدن تغلیظ مس درالو در کرمان ۷۱- کارگران شرکت کرمان کهربا ۷۲- کارگران شرکت توسعه فولاد گل گهر سیرجان ۷۳- کارگران شرکت سپیدان گستر فولاد ۷۴- کارگران شرکت تارا در مس خاتون آباد کرمان ۷۵- کارگران پیمانکاری های پایمرد و سعیدنژاد در چابهار ۷۶- کارگران پیمانکاری رحمانی در معدن مس درالو کرمان ۷۷- کارگران پیمانکاری های گلزاری، کیوانی و صالحی در بندر جاسک ۷۸- کارگران شرکتهای رامپکو و جهان پارس در مس سرچشمه کرمان ۷۹- کارگران شرکت ساتراپ صنعت فاز ۱۴ عسلویه ۸۰- کارگران گروه برق و ابزار دقیق در پتروشیمی گچساران ۸۱- کارگران پرتونگار شرکت ایمن سازان در کنگان ۸۲- کارگران پروژه ای فولاد شادگان ۸۳- کارگران شرکت تامکار شاغل در پروژه فولاد خیام نیشابور ۸۴- کارگران شرکت مپنا در پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان

این لیست در حال بروزرسانی است

***************

بیانیه دوم اعتصاب ۱۴۰۲

نسبت به تفرقه افکنی ها هوشیار باشیم

اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخش های بیشتری از همکاران به اعتصاب می پیوندند به گونه ای که تا هم اکنون در بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه اعتصاب در جریان است.
اما در این میان جریانات معلوم الحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقب مانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند که در برابر چنین تلاش هایی باید هوشیار بود.
نمونه هایی از این تلاش ها عبارتند از:
در جاهایی دیده میشود که صف اعتراض ما کارگران را به اسم بختیاری و بومی و غیره متفرق میکنند. این درحالیست که همه ما کارگران از هر بخش کشور دردها و دشمنان مشترک داریم. همه ما به فقر و گرانی و بدتر شدن هر روز بیشتر شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض داریم و آنچه امروز صف ما را متحد میکند گرد آمدن حول خواستهای فوری مشترکمان همچون افزایش هفتاد و نه درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز استراحت است.
ضمن اینکه همه ما از زورگویی های پیمانکاران مفتخور و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی جانمان به لب رسیده ست و میخواهیم بساط پیمانکاران برچیده و از سیطره قوانین برده وار حاکم در این مناطق رها شویم بنابراین اگر امروز بتوانیم با قدرت اتحادمان دو خواست فوری مان را بقبولانیم ، برای ادامه مبارزاتمان برای برچیدن بساط پیمانکاران قدرت بیشتری خواهیم داشت.
در حالیکه ما کارگران مدتهاست در تدارک اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراضمان علیه بدتر شدن هر روز بیشتر وضع کاری و معیشتی مان هستیم، جریاناتی به اسم کمپین تلاش میکنند که اعتراضات و خشم ما را مهار کنند و از هم اکنون به کارفرمایان و دولت خاطر جمعی میدهند که بعد از این کارزار دیگر اعتصابات تابستانی که در سالهای گذشته داشتیم، انجام نخواهد گرفت.
روشن است که پشت چنین گفته هایی زد و بندهای با بالا نهفته است.
ما قاطعانه اعلام میکنم که ما برده نیستیم که کسی بعنوان صاحب ما از زبان ما سخن بگوید.
ما همین امروز خواستهای اعلام شده خود را طلب میکنیم و در عین مطالباتی داریم که هرگز پاسخ نگرفته است و پیگیر آنها خواهیم بود و در برابر هر گونه تعرضی در هر مقطع که لازم باشد می ایستیم.
هشدار ما به همکاران اینست که نسبت به این نوع دسیسه بازی ها هشدار باشند.
سومین نکته روش غیر انسانی با همکارانی است که هنوز وارد اعتصاب نشده اند.
برخورد توهین آمیز با این همکاران و انتشار عکس آنها در مدیای اجتماعی و حتی تهدید آنها به انتشار عکس خانواده هایشان از جمله این برخوردهاست.
این رفتار هیچگونه تفاوتی با رفتار پیمانکاران و سرکوبگران ندارد. جنگ ما سر معیشت، منزلت و حرمت انسانی است و اینگونه برخوردها خط قرمز ماست.
برای ما قابل فهم است که همکاران زیر فشار اقتصادی و معیشتی هنوز تردیدهایی برای ورود به اعتصاب داشته باشند، راهکار ما جلو بردن قدرتمند اعتصاب و تحمیل عقب نشینی هایی به کارفرمایان برای از بین بردن این تردید هاست.
در آخر باز هم تاکید میکنم اعتصاب و تجمع دو جزء مکمل مبارزات ماست. باید جمع باشیم تا نتواننند متفرقمان کنند. تجربه مجامع عمومی سال گذشت همکاران در هفشجان، مسجد سلیمان و ایذه راه متحد ماندن را به ما نشان میدهد.

جمعی تصمیم بگیریم و متحد عمل کنیم.

زنده باد اتحاد کارگران

***************

پیوستن چند گروه دیگر به اعتصاب

دوشنبه ۴ اردیبهشت گروه پیمانکاری رحمانی در شرکت مس درالو کرمان با ترک و تخلیه کارگاه به اعتصاب پیوستند.
دوشنبه چهارم اردیبهشت - پیوستن نیروهای پروژه ای فولاد شادگان به کمپین اعتصابی
پیوستن گروهی از فیترها و جوشکاران پیمانکاری رحیمی شاغل در پالایشگاه اصفهان به اعتصاب
اعتصاب نیروهای شرکت آی جی سی دشت عباس دهلران

***************

بر اساس آخرین گزارش های موجود کارگران شرکت های زیر به اعتصاب پیوسته اند:

▪️ نیروهای پروژه ای کارگاه فولاد غدیر نی ریز
▪️ نیروهای اکسیر صنعت باختری در مجتمع پلیمر پادجم
▪️ نیروهای جوش مخازن پیمانکاری عطایی
▪️ نیروهای شرکت راستین صنعت پایدار جنوب در فولاد سیرجان
▪️ نیروهای پیمانکاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان
▪️ گروهی از نیروهای پروژه ای شرکت فراسان در معدن مس خاتون آباد
▪️ نیروهای استراکچر شرکت آسفالت توس در پتروپالایش کنگان
▪️ گروه عایقکاران پتروشیمی کنگان
▪️ کارگران گندله سازی بهاباد یزد

***************

پیوستن نیروهای کارگری در بخش ها، شرکت ها و پروژه های مختلف به اعتصاب

روز شنبه دوم اردیبهشت تمامی نیروهای کیان صنعت در پتروشیمی گچساران با ترک کار و تخلیه کارگاه به اعتصاب پیوستند.

نیروهای اکسیر صنعت در فاز ۱۴ پارس جنوبی امروز دوم اردیبهشت ماه به اعتصاب سراسری ملحق شده و کارگاه را تخلیه کردند.

شنبه ۲ اردیبهشت کلیه نیروهای پتروشیمی آپادانا در عسلویه دست از کار کشیده و در حال تخلیه محل کار می باشند.

نیروهای شرکت پارس کیهان پیمانکاری های عباسی و لیموچی، روز شنبه ۲ اردیبهشت به کمپین اعتصاب پیوستند.

روز شنبه دوم اردیبهشت ماه نیروهای شاغل در پتروپالایش دهلران دست از کار کشیده و کارگاه را تخلیه کردند.

شنبه ۲ اردیبهشت نیروهای شاغل در پتروشیمی صدف با آغاز اعتصاب در حال ترک و تخلیه کارگاه هستند.

کارگران شرکت پناه صنعت شاغل در پتروشیمی لردگان روز شنبه دوم اردیبهشت ماه با پیوستن به اعتصاب سراسری در حال تخلیه کارگاه هستند.

شنبه ۲ اردیبهشت کارگران شاغل در پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ دشت عباس، شرکت آی جی سی در دهلران با تحویل ابزار کار و تخلیه کارگاه به اعتصاب پیوستند.

نبه ۲ اردیبهشت خیابان های شهر کنگان مملو از کارگرانی است که با آغاز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در حال بازگشت به شهرهای خود هستند.

کارگران پیمانکاری شجاعی شاغل در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان امروز شنبه دوم اردیبهشت ماه با ترک محل کارگاه اعتصاب خود را آغاز کردند.

گروهی از کارگران پروژه ای شاغل در پتروشیمی بندر جاسک نیز روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند.

شماری از نیروهای شرکت هیدروسازان در پتروپالایش جاسک روز شنبه دوم اردیبهشت با تخلیه محل کار به کمپین اعتصابی پیوستند.

نیروهای شرکت عمران صنعت شاغل در پتروشیمی آپادانا روز دوم اردیبهشت دست از کار کشیده و در حال تخلیه کارگاه هستند.

***************

بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

با قدرت وارد اعتصاب شویم
آغاز سال است و موعد استخدام نیروهای جدید پروژه ای در نفت و به روز کردن قراردادهای همکاران شاغل کنونی ما.
علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن گذاشته بودند اکنون زیرش زده اند و این مطالبه در بسیاری از کارگاهها اجرایی نشده است از اینرو امسال زودتر از هر سال همکاران وارد اعتصاب شده اند.
استارت آنرا همکاران پروژه ای جوشکار در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر در بیست و دوم فروردین زدند و در مقابل قلدری پیمانکار با مطالبه افزایش دستمزد بر اساس میزان درخواستی خود دسته جمعی دست به اعتصاب زدند.
بعد از آن همکاران ما در پتروپالایش دهلران (دشت عباس) در بیست و ششم فروردین با همین خواست و نوبت کاری ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست به اعتصاب زدند و امروز اول اردیبهشت همکاران در شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زده و کار را تعطیل کردند.
همزمان نیز همکاران ما در شرکت های آبادراهان و سکاف نیز در فاز ۲ پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند و محل کارگاه را تخلیه کردند.
افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها در مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور، بهبود وضع خوابگاهها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول است، ایمنی محیط کار هستیم.
همکاران! امسال اعتصابات ما زودتر آغاز شد برای اینکه گرانی نجومی و بالا رفتن سرسام آور نرخ تورم جای تاملی به ما نداده است.
ما اعلام میکینم که تا وقتی به مطالبه مزدی ما و خواست بیست روز کار و ده روز استراحت که نیاز بدنی و اجتماعی ماست پاسخ داده نشود به اعتصابات خود ادامه خواهیم داد.
شورای سازماندگی کارگران پیمانی نفت، در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده اند همه همکاران پروژه ای شاغل در سراسر مراکز نفت و گاز و پتروشیمی را به پیوستن به اعتصابات فرا میخواند.
همکاران اعتصاب و تجمع دو جزء مکمل هستند ما تجربه دو سال قبل را داریم.
برای اینکه صف ما متحد بماند و برای اینکه از بالای سر ما زد و بند نشود باید متحد باشیم. تجربه مجمع عمومی هفشجان در سال گذشته درس و الگوی خوبی برای تدارک اجتماعات مان و اجماع نظر دائمی بر سر چگونگی ادامه اعتصابات مان است.

***************

اعتصاب کارگران شرکت اکسیر صنعت شاغل

در پروژه‌ پالایشگاه آبادان و همچنین کارگران شرکت های آبادراهان و سکاف

کارگران شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان در اعتراض به افزایش اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زدند. کارگران خواهان افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.

امروز جمعه اول اردیبهشت همزمان با آغاز اعتصاب نیروهای شرکت اکسیر صنعت در فاز ۲ پالایشگاه آبادان، کارگران شرکت های آبادراهان و سکاف نیز به اعتصاب پیوسته و محل کارگاه را تخلیه کردند.

***************

همکاران شاغل در پتروپالایش پتروشیمی دهلران دست از کار کشیدند

همکاران شاغل در پتروپالایش پتروشیمی دهلران (دشت عباس) نیز روز شنبه ۲۶ فروردین با خواست افزایش دستمزدها و مطالبه نوبت کاری ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست از کار کشیدند.
گفتنی است این همکاران کماکان در نوبت کاری های ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت مشغول هستند.

***************

بنا بر گزارش دریافتی، روز شنبه ۲۶ فروردین گروهی از همکاران شاغل در شرکت آی جی سی، پروژه گازی ان جی ال ۳۱۰۰ چشمه خوش دهلران در اعتراض به عدم دریافت حقوق بهمن و اسفند سال گذشته و همچنین عیدی پایان سال، دست از کار کشیده و در کارگاه این شرکت تجمع کردند.

***************

همکاران پروژه ای جوشکار پیمانکاری کیوانی در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر امروز سه شنبه ۲۲ فروردین در اعتراض به مخالفت پیمانکار با افزایش دستمزدها، بطور دسته جمعی دست به اعتصاب زده و محل کارگاه را ترک کردند.

***************

به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم

خواست ما افزایش بالای ۵٠ درصدی مزد در سطوح مختلف شغلی در نفت و گاز است

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش ۲۷ درصدی برای کف بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح مزدی، ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان تعیین کرد. این در حالیست که در آمارهای رسمی نهادهای وابسته به دولت از خط فقر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی اشاره شده بود و برخی روزنامه ها هم به نقل از اقتصاددانان رقم ۳۲ میلیون تومان را برای خط فقر مطلق محاسبه کرده بودند.
تعیین دستمزد ۵ میلیونی توسط شورایعالی کار تعرض به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. این تصمیم به معنی محکوم کردن جمعیت میلیونی کارگران و خانواده هایشان به فقر و گرسنگی و بی تامینی بیشتر است. برای مشاهده و مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

گاهشمار و رویداد نگاری اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال ۱۴۰۱

۱- چهاردهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام، مقابل این پتروشیمی.
۲- پانزدهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام مقابل استانداری.
۳- بیست و دوم فروردین، پرسنل واحدهای عملیاتی و بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب در اعتراض به تبدیل شیفت های کاری مقابل ساختمان ۴ طبقه مدیریت در اهواز تجمع کردند.
۴- بیست و دوم فروردین، تجمع بازنشستگان صنعت نفت سراسر کشور در مقابل دفاتر صندوق های بازنشستگی نفت.
۵- بیست و شش فروردین، کارگران پروژه ساخت مخازن شرکت پالایش میعانات گازی آدیش کنگان به عدم افزایش دستمزدها اعتراض و با تعطیل کردن کارگاه با پیمانکار تسویه حساب نمودند. برای مشاهده و مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

بیانیه در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ برای ما کارگران همچون سالهای پیشین با دست و پنجه نرم کردن با فقر و نداری در حالی سپری می شود که شورایعالی کار ضد کارگر، در غیاب تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان واقعی طبقه کارگر مشغول توطئه علیه معیشت ما و تحمیل فقر و گرسنگی جمعی بیشتر بر ما کارگران است.
دستمزد یکی از عمده ترین و بنیادی ترین مسائل ما کارگران است که شرایط و چگونگی یک سال زندگی ما را تعیین می کند. اما در روند تصمیم گیری برای آن، خود ما و نمایندگان ما حضور نداریم و این دولت و کارفرمایان هستند که علاوه بر تحمیل انواع ستم و بی حقوقی از طریق تحمیل شرکت های پیمانکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا، اخراج و بیکارسازی های گسترده، تعویق های چندین و چند ماهه در پرداخت مزدمان، افزایش مالیات ها، وضعیت نامناسب بیمه ها و نا ایمن بودن محیط کار، مقدار دستمزد ناچیز و بخور و نمیر ما را تعیین و انگل وار از سفره و از حاصل دسترنج ما تغذیه می کنند. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

منشور ما همان منشور ۲۰ تشکل است

ما اعلام کرده ایم که منشور ما منشوری است که بنام منشور ۲۰ تشکل به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب ۵۷ انتشار یافت و نکات تاکیدی و خواستهای حداقلی ما بطور فشرده در این منشور اعلام شد که بطور خلاصه عبارتند از: آزادی بدون قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، برابری زن و مرد در تمام عرصه ها و امحاء و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیزعلیه تعلقات و گرایشهای جنسی و جنسیتی، خصوصی بودن امر مذهب و عدم دخالت آن بر مقدرات و قوانین سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، برچیده شدن ارگانهای سرکوب و محدود شدن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری و عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته، ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم، از جمله بخشی از خواستهای فوری اعلام شده ما در آن منشور است. یک تاکید ما نقطه پایان گذاشتن بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران و پایان دادن به هرگونه اعمال قدرتی از بالا و نیز برانقلابی اجتماعی، مدرن و انسانی برای رهائی از تمامی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری بود.

منشور شش نفره ای که توسط بازماندگان سلطنت و امثالهم منتشر شده سندی در مقابل ما کارگران و انقلاب زن، زندگی، آزادی است. منشور زد و بند از بالا است که در آن هیچ یک از خواستهای بنیادین و حداقلی ما مردم در آن نیست. در منشور ۶ نفره همه هم و غم متولیان آن حفظ بوروکراسی و شکوفایی اقتصاد است. زیر فشار اعتراضات ما کارگران و ما مردم در کف خیابان و زیر فشار منشوری که داده ایم، ما را به کنوانسیونهای جهانی حواله داده اند تا حرف مشخصی به نفع مردم نزنند. کنوانسیونهایی که هیچگونه تضمین عملی ای برای اجرایش نیست. منشور ۶ نفره ، از حقوق مردم بطور مشخص چیزی نمیگوید اما واضح و آشکار از حفظ سپاه و نیروهای سرکوب حرف میزند. این منشور حفظ بخشهایی از سیستم موجود و سپاه و نیروهای سرکوب حکومت است. خیلی صریح و بدون لکنت بر حفظ و نگهداری ارتش و ادغام "بچه های خوب سپاه" در ارتش یا "نیروهای نظامی دیگر" صحبت کرده اند و وظیفه ارتش نیز دفاع از تمامیت ارضی تعریف شده که به معنای مقابله با مردم معترض است نه نقش سنتی آن دفاع از مرزها و غیره. بعلاوه اینکه ادغام ارتش و سپاه تضمینی بر امنیت "محیط کسب و کار" برای جلب توجه مفتخوران سرمایه دار داخل و خارج است.

منشور ۶ نفره هیچ ارتباطی به ما کارگران و ما مردم ندارد و ما کارگران اجاازه هیچگونه زد و بندی از بالای سر مردم را نخواهیم داد و بدون شک جامعه از آن عبور خواهد کرد. این منشور حتی از همان اعتراضات کف خیابانی ما مردم و ما بخش های مختلف کارگری بسیار عقب است. سیل حمایتهای وسیع از سوی نهادهای مردمی از منشور ما کارگران با بیست امضا نشانگر این هوشیاری است. فراخوان ما پیوستن هر چه بیشتر به منشور خواستهای حداقلی با بیست امضا است.

زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

***************

همکاران ما در پتروشیمی گچساران دست به اعتصاب زدند

بنا بر گزارش دریافت شده روز سه شنبه ۱۶ اسفند همکاران ما در پتروشیمی گچساران در اعتراض به عدم دریافت ۲ ماه دستمزد و فضای امنیتی محیط کار خود دست به اعتصاب زدند. در همین رابطه این همکاران در یازدهم اسفند نیز تجمع و اعتصاب داشتند.
فقر و گرانی، نپرداختن به موقع دستمزدها، اخراجها و نداشتن امنیت شغلی و چپاولگری های پیمانکاران، فضای امنیتی مراکز کاری و پایین بودن استانداردهای زیستی و عدم ایمنی محیط های کار از جمله موضوع اعتراضی همکاران ما در صنعت نفت در سطح سراسری است.
بساط پیمانکاران مفتخور باید در همه جا جمع شود و به امنیتی کردن فضای کار پایان داده شود. افزایش حقوقها و درمان رایگان از جمله خواستهای فوری ما کارگرن در نفت است.

***************

ما کارگران شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همانطور که قبلا هم اعلام کردیم از فراخوان ۵۲ تشکل برای برگزاری هشت مارس روز زن، زندگی، آزادی حمایت میکنیم. مهسا امینی برای برگزاری هشت مارس روز زن، زندگی، آزادی حمایت میکنیم.

از این فراخوان ما کارگران شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز حمایت. میکنیم.

دانش آموزان خط قرمز ما کارگران هم هست. جواب ما تجمعات بزرگ سراسری روز شانزدهم اسفند است.

تا نفس میکشیم زن زندگی آزادی

فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با درخواست تجمع در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند
معلمان ارجمند و کنشگران مطالبه‌گر:
لطفا با باز نشر پوستر فراخوان شورای هماهنگی در صفحات مجازی خود (اینستا، واتساپ، توئیتر و تلگرام) با اطلاع رسانی گسترده، به همبستگی سراسری جهت دفاع از حریم آموزش و مطالبات برحق معلمان به ویژه اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان دختر در سه ماه اخیر، یاری رسانید.

تو را من چشم در راهم...

زمان تجمع: سه‌شنبه ۱۶ اسفند، ساعت ۱۰ صبح

مکان‌های تجمع: - تهران: مقابل مجلس

- مراکز استان‌ها: مقابل اداره کل آموزش ‌پرورش

- شهرستان‌ها: مقابل ادارات آموزش و پرورش

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

معلمان، دانش آموزان زندانی تنها نیستند

***************

در آستانه هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم

امسال با توجه به اعتراضات مردمی بعد از قتل مهسا امینی و به میدان آمدن مردم در سطح جامعه علیه این قتل وحشیانه و علیه تبعیض جنسیتی علیه زن و علیه ۴۴ سال سرکوب و جنایت حاکمیت بر علیه زنان و کل جامعه روز جهانی زن رنگ و بوی انقلاب زن، زندگی، آزادی را دارد. این روز را وسیع و سراسری گرامی بداریم.

دوستان و همکاران
همه میدانم که چگونه مذهب و تبعیض جنسیتی با پرچم حجاب همواره ابزارهایی در دست حاکمیت برای چپاول و سرکوب کل جامعه و به روز سیاه کشاندن زندگی ما کارگران و ما همه مردم به پهناوری ایران بوده است. با این ابزارها حکومت تعرض کرده، چپاول کرده و زندگی و معیشت ما را به تباهی برده است. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

اعتصاب در نیروگاه سبلان اردبیل و تجمع در فراورده های نفتی منطقه اصفهان

بنا بر اخبار منتشر شده روز شنبه ششم اسفند، همکاران پروژه‌ای شرکت نصب نیرو شاغل در نیروگاه سبلان اردبیل، با اعتصاب خود و تجمع در محل کارگاه نسبت به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند.

بنابر اخبار منتشر شده همکاران شاغل در شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان امروز یکشنبه ۷ اسفند با تجمع مقابل این شرکت خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

***************

"منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" مورد حمايت جدی ما است.

اخیرا و به ابتکار تعدادی ازنهادها و تشکلهای صنفی و مدنی، "منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران" رو به جامعه منتشر شده است که حاوی نکات بسیار مهمی از خواست و مطالباتی است که چکیده و حاصل بیش از چهل سال مبارزه مستمر و پیگیر تشکلهای صنفی و فعالین کارگری و اجتماعی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است که در طی این سالیان با سازماندهی اعتصابات بزرگ کارگری و مبارزات توده ای به ویژه در ماههای اخیر و تحمل رنج زندان و انواع مرارتها و محرومیتهای اجتماعی از جانب حاکمیت اما کوتاه نیامده و همچنان پرچم دفاع از حقوق کارگران و زنان و مردم تحت ستم و انسانیت را برافراشته نگاه داشته‌اند. برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

زن    زندگی    آزادی

منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

مردم شریف و آزاده‌ ایران!
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش _ به رغم سرکوب خونین حکومت _ لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.
این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

تجمع کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت نفت

گروهی از همکاران قرارداد موقت شاغل در شرکت ملی نفت ایران در تهران امروز دوشنبه ۲۴ بهمن در اعتراض به عیدی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.
خواسته همه همکاران قرارداد موقت، پرداخت عیدی مطابق قانون کار است.
کارگران قرار داد موقت شاغل در نفت مشمول قانون کار بوده و می بایست تمامی مزایای مزدی آن‌ها براساس قانون کار پرداخت شود اما بر اساس مصوبه سازمان امور استخدامی، عیدی یک میلیون و هشتصد هزار تومانی به این گروه از همکاران تعلق میگیرد.

***************

اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران و مردم ایران

اتحادیه های کارگری ده کشور انگلستان، آلمان، فرانسه، نروژ، دانمارک، هلند، سوئد، اسپانیا، کانادا و آمریکا از تجمع و تظاهرات در همبستگی با کارگران و انقلاب مردمی ایران برای چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه خبر داده اند.
این اتحادیه ها خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به آزار و اذیت و تعقیب فعالین کارگری، به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری، توقف اعدامها و حمایت بی قید و شرط اروپا از خواست مردم ایران برای دموکراسی و حقوق انسانی شده اند.
در انگلستان اتحادیه های کارگری بریتانیا در این برنامه مشارکت دارند و قرار است تظاهراتی در شهر لندن در ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر برگزار شده و سپس در محل پارلمان از ساعت ۵ تا ۷ عصر سخنرانی هایی صورت گیرد.
کلکتیو سندیکایی فرانسه که پنج فدراسیون سندیکایی بزرگ فرانسه را در بر میگیرد و شامل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (اس اف د ت)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)، فدراسیون سندیکایی متحد (اف اس او - فرهنگیان)، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی (سولیدر)، اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا) می باشد نیز در تظاهرات حمایت از کارگران و مردم ایران شرکت دارد. آنها در بیانیه ای سرکوب اعتراضات و تشکلها و آزادی عقیده و تشکل و اتحادیه ها در ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدامها شده اند.
اتحادیه های کارگران سوئد (ال او)، اتحادیه های کارگری نروژ، اتحادیه های دانمارک و کانادا نیز در این روز اعلام راهپیمایی و تظاهرات کرده اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اقدام هم طبقه ای ها در کشورهای دیگر برای همبستگی و همراهی با کارگران ایران ابراز خوشحالی و استقبال میکند و همه ایرانیان در این کشورها را به پیوستن به تظاهرات و تجمعات این روز فراخوان میدهد.
ما خواهان آزادی همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی بویژه تمامی دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستیم.
ما کارگران پیمانی نفت به احکام اعدام علیه معترضین که جرمی جز حق طلبی ندارند اعتراض داریم و خواهان توقف فوری اعدامها هستیم. صدای کارگران و مردم ایران جهانی شده است.
کارگران و مردم جهان خواستهای بحق ما را مورد پشتیبانی قرار میدهند و این یکی از نتایج اعتراضات ما مردم است که صدایمان جهانی شده است. به این صدا باید گوش فرا داد.

***************

پیام دریافتی از کارگران ارکان ثالث

بیانیه کارگران غیر رسمی وزارت نفت (ارکان ثالث):

با خبر شدیم جمعی از همکاران علیرغم تجارب ۴۴ ساله در عملکرد و پاسخهای از پیش تعیین شده و هدفمند نظام، همچنان سیاست شکست خورده رایزنی های پشت درهای بسته با مجلس و دولت را در پیش گرفته، روز گذشته چهارم بهمن ماه به مقابل مجلس رفتند. اما اینبار نیز همچون همیشه سرشان به سنگ خورد و جز توهین و اهانت چیزی نصیبشان نشد. ما کارگران غیر رسمی نفت همین جا اعلام می‌نماییم، عملکردهای این چنینی و از روی استیصال ، که خواست دستگاه فاسد بوده، نگاه تبعیض آمیز و استثمار بیشتر جامعه کارگری را موجب میگردد، به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده، دیگر اجازه نمیدهیم با وعده های پوچ و عوامفریبانه معیشت و جایگاه کارگری را به بازی بگیرند، صدا ما صدای جامعه است و: "فقط کف خیابون بدست میاد حقمون."
ما تاکید میکنیم، هیچ نماینده ای با عناوین فعلی که در نشست‌های تکراری و بدون نتیجه با نمایندگان مجلس و دولت دیدار میکنند را به رسمیت نشناخته و تایید نمیکنیم و در وقت مشخص نمایندگان خود را تعیین و معرفی خواهیم نمود. بعلاوه لازم است متذکر شویم که ما و همه مردمی که بیش از چهار ماه است در اعتراض هستند.
دردهای مشترکی داریم و شعار زن، زندگی، آزادی شعار اتحاد همه ما مردم است. ما از فقر و بی تامینی و شرایط برده وار کاری و زیر پا گذاشته شدن هر روزه حرمت انسانها به ستوه آماده ایم. به سرکوبها و بازداشتها و اعدامها اعتراض داریم. و در برابر این شرایط راهی جز اعتصابات سراسری و بلند کردن صدای اعتراضمان در مقابل ما قرار ندارد. باید به این وضعیت بردگی و سرکوبگریها پایان داده شود.
از این رو ضمن تجدید پیمان با خیزش انقلابی - مردمی «زن، زندگی، آزادی» در تایید بیانیه سوم بهمن ماه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی وزارت نفت، اعلام میداریم، *جنبش اعتراضی کارگران غیر رسمی وزارت نفت (ارکان ثالث)، جهت دستیابی به حق و حقوق و مطالبات صنفی- اجتماعی خود، معطل و در انتظار تغییر رویکرد و هیچ لطف و مرحمتی از سوی این جناح و آن جناح حکومتی نیست. هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر را چه در کار و چه در زندگی بر نمیتابیم. و تاکید می‌نماییم، خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است...!*
ما کارگران غیر رسمی وزارت نفت، همچنان که در فراخوان سوم دی ماه و قبل از آن، در نافرمانیهای مدنی - شغلی از قبیل اعتراضات درون کارگاهی، اعتصابات صنفی و تمرد از دستور کار در کنار شعار نویسی در محیط کاری خود، اراده جمعی جنبش اعتراضی کارگران را به نمایش گذاشته و از طریق انتشار پستهای اعتراضی در مدیای اجتماعی قدرت اتحاد خود را به رخ صاحبان قدرت کشیده ایم. ما نه تنها هرگونه نشست و تعامل با عناصر نظام جمهوری اسلامی را محکوم می‌نماییم، بلکه هیچگونه وکالتی را برای دستیابی متفاوت به صندلی قدرت و تداوم محرومیت طبقه کارگر و ستمکش جامعه و تداوم اختلاف طبقاتی به هیچ کس در هیچ لباسی تقدیم نمی نماییم. تنها راه موجود جهت احقاق حقوق و مطالبات صنفی-اجتماعی خود را برگزاری اعتصابات و اعتراضات کارگری میدانیم و بر آن اصرار میورزیم.

اتحاد، اتحاد، اتحاد. شعار انقلابی ما کارگران تا رسیدن به لحظه پر شکوه پیروزی است.

زن زندگی آزادی

کارگران غیر رسمی وزارت نفت (ارکان ثالث)

پنجم بهمن ماه، هزار و چهارصد و یک خورشیدی.

***************

صبح امروز چهارشنبه ۵ بهمن ماه همکاران شاغل در پتروشیمی بندر امام برای چهارمین روز دست به اعتراض زدند.
اعتراض این همکاران به تبعیض های موجود در اختلاف دستمزد، پاداش و مزایای شغلی میان خود با سایر واحدهای منطقه بوده و خواستار ودیعه مسکن، دو آیتم رفاهی و انگیزشی، اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت کارانه هستند.

***************

حرف ما کارگران نفت چیست؟

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
ما کارگران نفت لب و اساس حرفمان را در بیانیه بیست و یکم دیماه خود بر سر اوضاع خطیر جاری زده ایم.
در آن بیانیه بر آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و تحزب و آزادی های بدون قید و شرط تاکید کردیم.
خواستار پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زن شدیم.
بر حقوق برابر همه شهروندان کشور مستقل از عقیده، مذهب، قومیت، جنسیت، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری ای در جامعه تاکید نمودیم.
گفتیم باید به پرونده سازی های امنیتی پایان داده شود و هیچکس نباید بخاطر عقیده در زندان باشد.
بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مردمی و لغو احکام اعدام تاکید کردیم و فریاد زدیم که اعدام قتل حکومتی است.
و امروز در پاسخ به هیاهوی کمپین"وکالت سیاسی" به این و آن محکم تر و استوار تر بر روی خواستهایمان اصرار داریم و بار دیگر و با صدای بلند اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم با چنین هیاهوهایی صدای ما کارگران و ما مردم را حاشیه ای کنید.
تصمیم گیرنده ما کارگران و ما مردم هستیم و همین جا همگان را به بند ششم بیانیه ۲۱ دی ماه خود جلب کرده و اعلام میکنیم:
ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است. اعلام این خواستهای حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده مان است.

کارگران! اوضاع خطیر است.

اتحاد، اتحاد

تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است.

***************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
پیام همکاران:

همکاران ارکان ثالث بیانیه ای جهت انتشار برای شورای سازماندهی ارسال کرده اند که در اینجا انتشار میدهیم و حمایت خود را از اقدام هوشیارانه این همکاران در قبال " انجمن صنفی کارگران" ارکان ثالث اعلام میکنیم. متن بیانیه:

"بیانیه کارگران غیر رسمی زیر مجموعه وزارت نفت در حمایت از اعتراضات اخیر صنفی"
ما مجموعه بزرگ کارگران غیر رسمی وزارت نفت ، ضمن اعتراض به تشکیل و ادامه فعالیت نصفه و نیمه آن چه که به آن «اتحادیه صنف کارگران» اطلاق میگردد و در حال حاضر با تایید مراجع امنیتی و حراست وزارت نفت ، در راستای پیشرفت خواست نا مشروع کارفرما- پیمانکار معرفی گردیده، ما حصل آن «هر چیزی» بجز رسیدگی به خواسته‌های صنفی و مطالبات کارگران زیر مجموعه وزارت نفت است، اعلام میداریم ،از تاریخ صدور این بیانیه؛ چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ هرگونه نشست و ادامه فعالیت تحت این عنوان ،مورد تایید و حمایت مجموعه بزرگ کارگران غیر رسمی وزارت نفت نبوده، وجود و ادامه فعالیت آنرا بر علیه منافع و مطالبات خود دانسته و به صراحتا ً اعلام میداریم از آغاز فعالیت آنچه که بعنوان« اتحادیه صنف کارگری » در نشستهای محدود با نمایندگان کارفرما - پیمانکار و حراستی پایین دستی وزارت نفت خروجی داشته است ، تماماً اقداماتی نصفه و نیمه و نمایشی جهت مجاب نمودن کارگر به سکوت و عدم مطالبه گری بوده ، نه تنها حقوق اولیه کارگران را موجب نگردیده ، بلکه باعث نزدیکی و صمیمیت میان کارفرمایان فاسد و پیمانکاران چپاولگر بوده ، حاشیه امن واحد حراست وزارت نفت را از بابت سکوت کارگر و در نهایت رضایت دستگاه امنیتی سرکوب را سبب گردیده است.
تا جاییکه در مدت ایجاد « آنچه که بعنوان اتحادیه صنف کارگری از آن یاد میشود» هرگونه اعتراض کارگر نسبت به کوچکترین خواسته اش، با استناد به وجود « صنف کارگری...! » به منزله اقدام بر علیه امنیت ملی ، تحریک عمومی کارگران به اعتراض و اعتصاب و در نهایت برچسب‌های معمول و رایج دستگاه سرکوب گردیده و سیستم فاسد کارفرما - پیمانکار با پشتیبانی حراست وزارت نفت بعنوان اهرم سرکوب ، بیشتر از پیش در تضییع حقوق کارگر اقدام و در فساد طبقه بندی شده موفق تر عمل نموده است...!
لذا ما بعنوان جامعه بزرگ و توانمند کارگران وزارت نفت، خواستار استعفای جمعی همکاران خود از « آنچه که بعنوان اتحادیه صنفی کارگران شناخته میشود» بوده و اعلام میداریم، هرگونه ادامه فعالیت و نشست با عنوان « صنفی » به این ترتیب ، مغایر با خواست و مطالبات کارگر بوده ، در مسیر خدمت به سیستم فاسد و چپاولگر سیری ناپذیر و مافیایی کارفرمای وزارت نفت است.
در نهایت ، همکاران خود را دعوت به هوشیاری بیشتر از عواقب ادامه فعالیت تحت این عنوان نموده، تنها راه موجود جه‍ت مطالبه گری را اعتراضات کارگری دانسته و هرگونه اقدام خارج از این مسیر را در شرایط فعلی، مغایر و بر علیه منافع خود میدانیم...!"
این بیانیه بدرست از عملکرد " اتحادیه صنفی کارگران" به عنوان ابزاری برای کنترل هر کنش و اعتراضی از سوی کارگران و سازشکاری ها و مماشات آن با پیمانکاران مفتخور و زورگو و بعنوان بازوی حراست در نفت پرده برداشته و از همه همکاران عضو آن خواسته شده است که از این نهاد معلوم الحال استعفای جمعی دهند و بر اعتراضات کارگری بعنوان تنها را مطالبه گری تاکید کرده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن درود به همکاران ارکان ثالثی بر طرد چنین نهادهای معلوم الحالی که ابزار و بازیچه دست مدیران هستند در تمام مراکز کاری تاکید دارد.
ما همکاران ارکان ثالث را به ایجاد شورای سازماندهی خود که متکی به رای و تصمیم گیری جمعی کارگری و اتحاد حول خواستها و مطالباتشان باشد فرا میخوانیم. تجربه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تجربه ای موفق است و میتوان آن را در تمام مراکز نفتی اجرایی کرد.
شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت در عین حال مادامیکه شما همکاران ارکان ثالث سرپناه خود را ایجاد نکرده اید آماده است که منعکس کننده اعتراضات و صدای شما باشد. کوتاه شدن دست پیمانکاران و پایان دادن به قلدری های حراست خواست و اعتراض سراسری همه ما کارگران در نفت است.

زنده باد اتحاد کارگری

***************

گزارشی از تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت

امروز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه با فراخوان قبلی همکاران رسمی واحد های ستادی و عملیاتی در مراکز متعددی از جمله در بهره برداری نفت و گاز غرب در چشمه خوش دهلران، پالایشگاه ایلام؛ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در اهواز، شرکت بهره برداری نفت و گاز پارس، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، شرکت فلات قاره، پالایشگاه پنجم پارس جنوبی؛ پالایشگاه گاز فجر جم، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی ماهشهر و منطقه سیری تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند.
خواسته های این همکاران به قرار زیر است:
۱. اجرای صحیح ماده ۱۰ کارکنان نفت
۲. بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم های کنونی از آن سود ببرند.
۳. پرداخت بک پی ده ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماده ده طبق قانون
۴. اصلاح و بهبود وضعیت بهداشت و درمان نفت
۵. پرداخت بی کم و کاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت
۶. رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت نفت
۷. تعدیل بهنگام مدرک کارکنان و آسان نمودن چگونگی تعدیل
۸. ساماندهی سمت های کارکنان
۹. رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن.
تجمعات اعتراضی همکاران رسمی برابر فراخوان منتشر شده قرار بود در شهرهای تهران، اهواز، گچساران، عسلویه، شیراز؛ اصفهان؛ مشهد؛ خانگیران، لامرد، دالان و فراشبند، ایلام، آبادان، لاوان، خارگ؛ اراک، بندرعباس و همینطور دکل های حفاری و سکوهای نفت و گاز برگزار شود.
تا لحظه انتشار این خبر هنوز اخبار و تصاویری از سایر مراکز به جز مراکز یاد شده به دستمان نرسیده است که به محض دریافت، اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد. بنا بر گزارش های دریافتی در تجمع پالایشگاه دوم چند نفر از همکاران بازداشت شده اما ساعتی بعد آزاد شده اند.
در ماهشهر و آبادان نیز نیروهای امنیتی و حراست با چند نفر از همکاران بدرفتاری کرده و برخورد فیزیکی صورت گرفته است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران رسمی حمایت و اعلام پشتیبانی می کند.
تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری و اتحاد و همبستگی همه نیروهای شاغل در صنعت نفت است.

***************

آغاز اعتراضات کارکنان رسمی نفت

بنا بر اخبار دریافتی از دقایقی پیش و برابر فراخوان از قبل منتشر شده، همکاران رسمی واحدهای عملیاتی در منطقه سیری تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. اعتراض این همکاران به عدم اجرای ماده ده است که بیش از ده سال اجرای آن متوقف مانده است.

امروز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه همکاران رسمی شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت‌ و گاز آغاجاری نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراض این همکاران به عدم اجرای ماده ده است که بیش از ده سال اجرای آن متوقف مانده است.

تا لحظه انتشار این خبر:
همکاران رسمی بهره برداری نفت و گاز غرب در چشمه خوش دهلران،پالایشگاه ایلام؛ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، کارکنان رسمی شرکت نفت در شیراز و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در اهواز به اعتراضات پیوستند.
این اعتراضات با فراخوان قبلی و با مطالبات زیر صورت گرفته است.
۱. اجرای صحیح ماده ۱۰ کارکنان نفت
۲. بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم های کنونی از آن سود ببرند.
۳. پرداخت بک پی ده ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماده ده طبق قانون
۴. اصلاح و بهبود وضعیت بهداشت و درمان نفت
۵. پرداخت بی کم و کاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت
۶. رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت نفت
۷. تعدیل بهنگام مدرک کارکنان و اسان نمودن چگونگی تعدیل
۸. ساماندهی سمت های کارکنان
۹. رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن.

***************

تجمع کارگران شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر

همکاران پیمانی شاغل در عملیات غیر صنعتی ماهشهر امروز یکشنبه بیست و پنجم دی ماه دست به اعتصاب و تجمع در محل کار زدند. اعتراض این همکاران به عدم اجرای طبقه بندی، بیس های پایین حقوق و تایم کاری زیاد است.

***************

تجمع همکاران شاغل در "اُدس" پتروشیمی گچساران

بنا بر اخبار و پیام دریافتی روز شنبه بیست و چهارم دی ماه، همکاران شاغل در شرکت ODCC در پتروشیمی گچساران در محل کارگاه تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شدند.
به گفته همکاران، سهامداران پتروشیمی گچساران با تصمیم برای جایگزینی شرکت تهران جنوب به جای ODCC دستور تسویه حساب با بیش از ۲۰۰ کارگر این مجموعه داده اند.
این تصمیم مرتبط با حادثه دلخراش انفجار آمبولانس پتروشیمی است که در تاریخ هفدهم آذرماه رخ داد و منجر به مرگ همکارمان "مهدی حبیبی" شد که به صورت پاره وقت در پتروشیمی مشغول بکار بود. ODCC بدون انجام مراحل اداری و پاسخگویی درباره این حادثه و بدون پذیرش مسئولیت خود در حال فرار و ترک مجموعه است.

***************

بیانیه در ارتباط با اوضاع خطیر جاری

بیش از صد روز است که در دفاع از زندگی و معیشت و کرامت انسانی مان در نبردی سخت بسر میبریم.
قتل مهسا امینی آتشی زد بر خشم و نفرت ما مردم.
در دفاع از زندگی بر باد رفته و حرمت و کرامت انسانی مان به خیابان آمدیم اما با گلوله و زندان به ما پاسخ دادند.
زندانها پر شده از وجود جوانان و نوجوانانی که جگر گوشه های ما مردم هستند. در همین مدت حدود ۶۰۰ نفر با شلیک گلوله و یا در زندان در اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند. بسیاری از اینها جوانان، نوجوانان و حتی کودک ده ساله ای مثل کیان پور فلک هستند. نیروهای سرکوب در خیابان ها پخش و پراکنده هستند و گشت میزنند. بعلاوه اینکه در این مدت دهها هزار نفر بازداشت شده اند و حکومت با دستگیر شدگان همچون اسرای جنگی برخورد کرده و باشکنجه، تجاوز و مرگ خاموش زندانیان سرکوب را به حد اعلای خود رسانده و هر روز احکام اعدام بیشتری را رو میکند. از جمله در هفدهم آذر ماه تا کانون چهار جوان انقلابی ، ۴ کارگر معترض به اسمی محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدند و ما تاکید کردیم که پاسخ این اعدام ها و سرکوبها گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری است. این در حالیست در کنار این سرکوبها معیشت ما کارگران و مردم هر روز بیشتر مورد چپاول و غارت قرار میگیرد و خط فقر به سی میلیون رسیده و ابعاد فقر و گرسنگی و نداشتن مسکن و آوارگی فاجعه بار است.
ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی تامینی، از افزایش چندرقازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و جاده بستن ها، از زورگویی های پیمانکاران مفتخور و آخرش هم بیرون کشیدن پیکر همکارمان از کوره های ذوب آتش به عصیان آمده ایم و این وضع دیگر برای هیچ کس قابل دوام نیست. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

***************

تجمع کارکنان پتروشیمی مبین

بنا بر اخبار دریافتی همکاران رسمی شاغل در پتروشیمی مبین در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه امروز سه‌شنبه ۲۰دی‌ماه مقابل ساختمان مرکزی این پتروشیمی تجمع کردند.
این اعتراض به دلیل عدم شفافیت مدیرعامل و روسای امور جهت احقاق کارانه و تبدیل کل پرسنل بهره‌برداری به شیفت ۷- ۷ صورت گرفته است.
هیات مدیره و نمایندگان هلدینگ به پرسنل وعده داده اند هفته آینده برای پاسخگویی به منطقه عزیمت کنند.
همکاران رسمی هم گفته اند در صورت قانع نشدن به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

***************

کارکنان رسمی سکوهای گازی و عدم گزارش تولید

بنا بر اخبار دریافت شده؛ کارکنان رسمی سکوهای گازی که مدتی پیش در اعتراض به اعمال سقف حقوق، عدم اجرای ماده۱۰ و کسر مالیات های گزاف، از ارائه‌ گزارش تولید خودداری کرده بودند، مجددا از روز گذشته چهارشنبه چهاردهم دی در اقدامی هماهنگ در اعتراض به رویه مسئولین وزارتی و دخالت‌های بیجای تصمیم‌گیران اعم از نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و ارکان بی‌ربط در وزارت نفت، تصمیم گرفته اند تا برطرف شدن کامل مشکلات از ارسال گزارش تولید گاز و میعانات به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی سر باز زنند.
این همکاران گفته اند تنها مرجع ارائه‌ گزارشات تولید، سکوهای گازی هستند و مسئولین به گزارشات فیک واحد نظارت بر تولید استناد نکنند که تماما عددسازی است و ارائه‌ گزارش رندوم از تولید روزهای پیشین است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ضمن تاکید بر اعتصاب به شکل سراسری در همه بخش های نفت از این اقدام همکاران رسمی حمایت و اعلام پشتیبانی می کند.

***************

اعتصاب و تجمع همکاران رسمی نفت

امروز ۱۰ دی‌ همکاران رسمی ما در پالایشگاه آبادان و دیگر مناطق نفتی طبق فراخوان از قبلی برای پیگیری خواستهای برحقشان دست به اعتصاب زدند و تجمع زدند. در ابادان همکاران مقابل ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت تجمع داشتند. همزمان با تجمعات اعتصاب است و قرار است این است که همکاران بهره برداری هیچگونه کار تعمیراتی انجام ندهند. و نیروهای ایمنی هیچگونه مجوز "پرمیتی" صادر نکنند و واحدهای ستادی تنها به کارهایی که مستقیما به پرسنل مربوط است بپردازند. حرکت اعتراضی قبلی همکاران رسمی در ۲۶ دی ماه بود که بصورت تجمعات سراسری در مناطق مختلفی چون عسلویه، ماهشهر، تنگ بیجار، گچساران، جزیزه خارک، اهواز و محمود آباد انجام گرفت. خواستهای فوری همکاران رسمی نفت که قبلا نیز برای آن تجمع کرده اند عبارتند از: اجرای کامل ماده ده و پرداخت پی بک ده ساله آن، حذف مالیات های افزایشی از دستمزدها، افزایش حقوق و حذف سقف تعیین حقوق ها، پرداخت فوری پاداش پایان کار بازنشستگان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و بهبود خدمات رفاهی و درمانی . همکاران رسمی نفت بر تداوم اعتراض خود تا متحقق شدن خواستهای خود تاکید دارند.

خبر دریافتی از یکی از همکاران: "درود. در پی فراخوان امضا نکردن پرمیت توسط پرسنل رسمی تا کنون طبق اخباری که دریافت کردم ، پرسنل رسمی فاز ۱۲ به فراخوان پیوسته و هیچ پرمیتی را امضا نکردند."

بنا بر خبر دریافتی از همکاران؛ امروز دهم دی همزمان با اعتصاب در پالایشگاه آبادان،کارکنان میدان نفتی آذر مهران در استان ایلام و همینطور کارکنان رسمی پالایشگاه اراک نیز دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.

***************

در حمایت از جنبش اعتراضی همکاران ارکان ثالث در پارس جنوبی

بنا بر خبرهای دریافتی ۱۰ نفر از همکارانی که در تجمع روز سوم دی شرکت کرده بودند، از روز شنبه با گرفتن گیت پاس هایشان، پشت درهای حراست نگه داشته شده و از ورود به محل کار منع شده اند.
صمصامی سرپرست حراست فیزیکی پالایشگاه سوم، بازگشت به کار این همکاران را منوط به ارائه تعهد با ثبت رسمی در دفتر ثبت اسناد کرده است.
همچنین با خبر شدیم تعداد دیگری از همکاران در پالایشگاههای مختلف که در شبکه های اجتماعی از فراخوان اعتصاب حمایت کرده اند با گزارش اعضای انجمن صنفی پالایشگاهها که تبدیل به بازوی سرکوب مطالبه گری کارگران شده اند، به حراست فراخوانده شده و ضمن بازجویی تهدید به اخراج از کار شده اند.
نباید اجازه دهیم که سرکوب و دستگیری باعث عقب نشستن ما کارگران از خواستهای برحق خود و یکه تازی حراست و سرکوبگران شود.
با اعتصاب اخطاری، با ایجاد صندوق همیاری و کمک به همکارانی که کار و معیشتشان در خطر قرار میگیرد و با بیانیه های محکم خود و تاکید بر ادامه اعتراضات تا جمع کردن بساط پیمانکاران چپاولگر و پایان دادن به فضای پادگانی حاکم در مراکز نفتی باید با این تعرضات مقابله کنیم.
دوستان و همکاران ارکان ثالث در پارس جنوبی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی کنار شما و صدای شماست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

***************

اعتصاب همکاران در پتروشیمی آبادان

بنا بر خبرهای دریافتی از روز گذشته چهارم دیماه همکاران ما در پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده در محل کار خود و نامه های تهدید آمیز برای کارگران معترضی که در تجمعات قبلی حضور داشتند وارد اعتصاب شدند و امروز صبح دیگر کارگران این پالایشگاه به اعتصاب پیوستن و مجتمع به حالت تعطیل در آمده است.
خواست فوری این همکاران پایان دادن به احضارها و تهدیدات امنیتی است. اعتراض این کارگران درتجمعاتشان به بدتر شدن وضع معیشتی خود بوده ست.
شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از اعتراضات این همکاران حمایت و پشتیبانی میکند و بر پایان دادن به فضای امنیتی در محیط های کار و و احضارها و تهدیدات کارگران معترض و پاسخگویی فوری بر مطالبات معیشتی همکاران تاکید دارد.
گفتنی است که در روز گذشته نیز همانطور که گزارش کردیم پانزده نفر از همکاران ارکان ثالثی ما در پارس جنوبی که قصد تجمع برای پیگیری مطالباتشان را داشتند بازداشت شدند.
شورای سازماندهی بر آزادی فوری این همکاران تاکید میکند. با اتحاد سراسری باید با این سرکوب ها مقابله کرد. ما کارگران و ما مردم حق و حقوقمان را طلب میکنیم کارفرمایان و دولت با سرکوب و دستگیری پاسخ میدهند.
شورای سازماندهی تمامی کارگرن شاغل در بخش های مختلف نفت را به پیوستن و حمایت از اعتراض همکاران در پتروشیمی آبادان فرا میخواند. پاسخ دستگیری و اعدام اعتصابات سراسری است.

***************

تجمع دیروز همکاران ارکان ثالثی و بازداشت ها

تا این لحظه اخبار دریافتی حاکی از این است که در شروع تجمع دیروز حدود ۳۰ نفر از همکاران ارکان ثالثی بازداشت شدند که ۱۵ نفر از آنها بعد از ظهر دیروز آزاد شدند.
۱۵ نفر دیگر کسانی بودند که از سرویسهای شرکتی جهت حضور در تجمع پیاده شدند. امروز قرار بوده که همکاران بازداشتی به دادگاه منتقل و تعیین تکلیف شوند.
باید در سطحی وسیع به این بازداشت ها اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همکاران شد. یک راه این اعتراض، اعتصاب اخطاری است.

همانطور که گزارش کرده بودیم همکاران ارکان ثالث به خاطر مشکلات شغلی و معیشتی خود در فازهای پالایشگاهی مختلف برای روز سوم دی ماه فراخوان به تجمع و اعتصاب داده بودند. در پاسخ به این فراخوان، صبح روز گذشته شنبه، همکاران در تدارک برپایی تجمع خود بودند که با سد نیروهای امنیتی روبرو شدند.
بنا بر گزارش دریافتی، در عسلویه از ساعت هفت و ربع صبح سوم دی ماه خودروهای انتظامی، نیروهای لباس شخصی و تعداد بسیار زیادی خودرو با پلاکهای شخصی با شماره های غیر محلی در میدان کاکتوس مستقر شدند بطوریکه هر چند متر یک خودرو انتظامی از درگاه ورودی اصلی پارس جنوبی تا اطراف میدان کاکتوس مستقر بودند و با این لشکر کشی مانع برگزاری تجمع کارگران شدند.
بنا بر اخبار دریافتی، تعدادی از همکاران معترض به محض حضور برای تجمع توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند که هنوز خبری از تعدادی و اسامی همکاران بازداشتی دریافت نکرده ایم.
این ابعاد از بسیج نیرو برای مقابله با کارگران نشان از هراس مسئولین و دولت از تجمع و اعتراض کارگر است.
هم اکنون فضای پالایشگاهها در پارس جنوبی متلاطم و کارگران خشمگین از این زورگویی ها بر آزادی فوری همکاران بازداشتی و پیگیری مطالبات و اعتراضاتشان تاکید دارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تعرض به همکاران ارکان ثالثی و این بازداشتها را قاطعانه محکوم و از مبارزات و خواستهای آنها حمایت و پشتیبانی میکند.

باید بساط پیمانکاران دزد و چپاولگر جمع شود و این خواست سراسری همه کارگران نفت است.

باید نیروهای سرکوب از محیط کار بیرون روند و به امنیتی کردن فضای کار کارگران پایان داده شود.

مطالبات این همکاران باید به فوریت پاسخ داده شود.

با اتحاد و مبارزه تلاش کنیم تا همکارانمان فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

***************

فضای اعتراضی در بعضی فازهای پالایشگاهی

پیرو فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در تاریخ ۲۴ آذر و تاکید بر پیوستن به روزهای اعتراضی اعلام شده؛ طی دو روز گذشته پیام های متعددی از همکاران ارکان ثالث دریافت کردیم که همگی بر لزوم پیوستن به اعتراضات تاکید داشتند.
قبل از پرداختن به پیام ها و نتایج تصمیم گیری ها گزارش کوتاهی از فضای اعتراضی در بعضی فازهای پالایشگاهی در دو روز گذشته را ارائه می دهیم:
- نیروهای تعمیرات فاز ۱۹ روز سه شنبه در اعتراض به پایین آمدن حقوق ها و کسر ساعات اضافه کاری دست به اعتراض زدند .
- در فاز ۱۲ هم حقوق ها نسبت به ماههای قبل کمتر واریز شده که موجب اعتراض شدید همکاران شده است.
- حقوق واریزی نیروهای کارگاه مرکزی نیز به بهانه ۱۴/۱۴ شدن با کاهشی ۳ میلیون تومانی مواجه بوده که مشخص شد از سقف اضافه کار نیروها کسر شده و جمعه کاری و تعطیل کاری ها هم پرداخت نشده است.
- نیروهای سرویس کار پالایشگاه یازدهم هم بر اساس حداقل دستمزد و رقمی معادل ۷ میلیون تومان دریافت کردند که به همین دلیل هم روز گذشته این همکاران بر سر کار حاضر نشدند. - سایر همکاران در بقیه فازها هم به شدت از پایین آمدن حقوق ها ابراز نگرانی و نارضایتی داشتند.
بر اساس مشورت و رایزنی که بین نیروهای چارت پالایشگاهی صورت گرفته،این همکاران روز شنبه سوم دی ماه را برای تجمع اعتراضی و سراسری در همه فازهای پالایشگاهی تعیین کرده اند و مقرر شده در همان تاریخ و در محل برگزاری تجمعات درباره اعتصاب و چگونگی ادامه اعتراضات در محل تجمع تصمیم گیری شود.
بر این اساس:
۱- زمان تجمع روز شنبه سوم دی ساعت ۷ صبح خواهد بود.
۲- محل تجمع اصلی در میدان کاکتوس بلوار سیراف است.
۳- نیروهای پالایشگاههای ۱۲‍‍/۱۳/۱۹/۲۲ و ۲۴ که امکان آمدن به میدان کاکتوس را ندارند تجمع خود را یا در میدان تنبک و یا در جلوی پالایشگاههای خود برگزار کنند.
۴- لطفا نیروهای شبکار پس از خروج در محل های تعیین شده حاضر شوند و نیروهای روز کار هم قبل از شروع تجمع وارد سایت نشوند.
۵- از همه نیروهای پیمانی، قرارداد مستقیم و رسمی تقاضا داریم به این فراخوان پاسخ دهند.
این اعتراض با شعار « ما برده نیستیم » و با خواست های:
حذف پیمانکاران
اجرای طبقه بندی
افزایش حقوق ها
برابری حقوق با نیروهای شرکت های پتروشیمی منطقه برخورداری از آیتم فوق العاده ها،‌ پاداش ماهانه، کارانه و حق تولید برگزار خواهد شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از این فراخوان اعتراضی همکاران ارکان ثالث قویا حمایت کرده و تمامی همکاران در همه واحدها و فازهای منطقه را به حضور گسترده در این اعتراضات فرا می خواند.

***************

۲٦ آذر یک دستاورد بزرگ برای همکاران رسمی شاغل در نفت

روز ۲٦ آذر همکاران رسمی ما در مناطق مختلفی چون عسلویه، ماهشهر، تنگ بیجار، گچساران، جزیزه خارک، اهواز و محمود آباد در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی خود و برای پیگیری خواستهای برحقشان دست به اعتصاب زدند و تجمعات بزرگ خود را برگزار کردند. این تجمعات در پاسخ به فراخوان قبلی شکل گرفت و متحد و سراسری برگزار شد که در طول چند دهه اخیر بیسابقه بود،. اکنون جای خوشحالی است که همکاران رسمی ما چنین متحد و متشکل پیگیر مطالبات خود هستند و به باور ما امروز وقت آنست که آنها نیز شورای سازماندهی اعتراضات خود را رسما اعلام کنند تا در کنار یکدیگر بتوانیم اعتراضاتی سراسری را برای پایان دادن به قوانین برده وار حاکم در مناطق نفتی بعنوان مناطق ویژه اقتصادی و در اعتراض به اختلاسها و دزدی ها و بساط پیمانکاران چپاولگر متحدانه جلو ببریم. بتوانیم به نا امنی محیط کار که هر روزه قربانی میگیرد و نیز به فضای امنیتی حاکم در مراکز نفتی پایان دهیم و شرایط زندگی و کارمان را به سطح قابل قبولی برسانیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همانطور که بارها تاکید کرده است خود را همراه تمامی بخش های شاغل در نفت دانسته و از مبارزات همکاران رسمی نفت قاطعانه دفاع میکند. روشن است که اعتراض همکاران رسمی نفت ادامه خواهد داشت و اعتصاب و تجمعات روز ۲٦ آذر آنها اعتراضی اخطاری بود. این دوستان اعلام کرده اند که اگر به مطالباتشان پاسخ داده نشود تدارک حرکت اعتراضی بعدی خود را و این بار در سطح گسترده تری خواهند دید گفتنی است که همکاران ما در پتروپالایش ها نیز برای روزهای سوم ، چهارم و پنجم دیماه در اعتراض به وخیم تر شدن وضعت معیشتی و شغلی شان فراخوان به اعتصاب داده اند. ما از اعتراضات این همکاران نیز پشتیبانی کرده و میکوشیم که صدای اعتراضشان باشیم.
در آخر بر پیوستن فراخوانهای سراسری برای اعتراض روزهای ٢٨ تا ٣٠ آذر علیه اعدام ها و سرکوبها تاکید می کنیم . شورای سازماندهی از تمامی همکاران رسمی و غیر رسمی، پیمانی و پروژه ای و ارکان ثالثی و روز مزدی، در تمام بخش های نفت در عسلویه، کنگان، در بخش های حفاری و عملیاتی، در بخش های سوخت، در پالایشگاهها و پتروشیمی وصنایع وابسته میخواهد که وسیعا به این اعتراضات بپیوندند و با اعلام اعتصابداذد در را خشم و نفرت خود را علیه اعدام اعلام کنند.

نه به اعدام زن زندگی آزادی

***************

تجمع اعتراضی کارگران نفت به روایت تصاویر

برابر فراخوان از پیش منتشر شده همکاران رسمی برای تجمع اعتراضی روز بیست و ششم آذرماه، از ساعاتی پیش این همکاران در عسلویه مقابل شرکت نفت و گاز پارس و در اهواز مقابل ساختمان چهارطبقه مدیریت مناطق نفتخیز جنوب دست به تجمع و اعتراض زده اند. خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
بنا بر اخبار رسیده همکاران رسمی در پالایشگاه دوم فازهای ۲و۳ نیز هم اکنون مقابل این پالایشگاه تجمع کرده اند.
کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ماهشهر نیز به فراخوان اعتراضی بیست و ششم آذر پیوستند. تجمع این همکاران هم اکنون در جریان است.

***************

فراخوان ما پیوستن به روزهای اعتراضی اعلام شده و تدارک اعتصابات سراسری است

همکاران رسمی نفت برای ۲۶ آذر فراخوان به تجمعات بزرگ سراسری داده اند. همچنین همکاران در پتروپالایش ها برای سوم و چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند. از سوی دیگر از سوی شماری از دانشگاهها و جوانان انقلابی محلات و دانش آموزان برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر فراخوان به اعتصابات و تظاهراتها و راهپیمایی های اعتراضی داده شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تمام کارگران نفت رسمی و پیمانی و ارکان ثالثی و قرارداد معین در تمامی بخش ها و مراکز نفتی از جمله در پترو پالایش ها، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، حفاری ها و بخش های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن وسیع به این فراخوانها فرا میخواند. پیوستن به این اعتراضات یک قدم مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمامی مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش های مختلف صنعت نفت است.
گفتنی است که ما به عنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در آخرین بیانیه خود بر اعتصاب سراسری به عنوان پاسخ محکم به اعدامها و سرکوبها و در دفاع از معیشت و منزلت خود تاکید کردیم. در همانجا از تمامی همکاران در همه بخشها درخواست کردیم فعالانه با ما ارتباط برقرار کنند تا سریعتر برای اعتصاب سراسری خود برنامه ریزی کنیم. پاسخ های دلگرم کننده ای دریافت کردیم. محور مشترک همه این اظهار نظرات این بود که همه جا اعتراض هست و همه علاقه مند به ابراز اعتراض خود به این وضعیت هستند. در عین حال دوستان بر سه مشکل زیر تاکید داشتند:
۱- دوستانی بر اینکه تمایل به اعتراض بالاست تاکید کردند و با اشاره به مشکل نداشتن انسجام گروهی در بین کارگران محل کار خود از شورای سازماندهی خواستند که فراخوان به اعتصاب و اعتراض دهد و در فراخوانهایش هر بخش را مشخصا نام برده ودعوت به پیوستن به اعتراض بکند.
۲- دوستانی نوشتند که کارگران مدتهاست میخواهند اعتراضی کنند ولی مشکل نداشتن امنیت شغلی و نگرانی از اخراج است.
۳- دوستانی ابراز نگرانی از این کردند که کانالهایی هستند که خود حراستی ها به راه میندازند مشکل ساز هستند و از شورای سازماندهی خواستند دزدی ها و اختلاسها در نفت را بر ملا کند تا جلب اعتماد بیشتری بکند.
شورای سازماندهی ملاحظات همه این دوستان را واقعی میداند و در پاسخ به دوستان دسته اول همانطور که اشاره کردیم پیوستن وسیع به این اعتراضات به ما امکان میدهد که با آمادگی بیشتری به تدارک اعتصابات سراسری برویم.
مشکل نداشتن امنیت شغلی واقعی است. اما ادامه وضع موجود به معنای حفظ امنیت شغلی نیست. همه میدانیم اعدامها و سرکوبگریها در خدمت بردگی بیشتر ما کارگران است و دودش بیش از بیش به چشم ما کارگران میرود. بعلاوه اینکه همین امروز هم میتوان با تشکیل صندوق اعتصاب فکری برای این مشکل کرد. هر کدام مبلغی به این صندوق بپردازیم که در هنگام اعتصاب در صورت نیازهای اضطراری منبعی داشته باشیم. بعلاوه روشن است که در صورت اعتصاب سراسری علیه اعدام مردم و نهادهای کارگری همه از این اعتصاب و صندوق اعتصاب آن حمایت خواهند کرد. و بالاخره آخرین نکته کار مخربی است که حراستی های حکومت برای ایجاد تفرقه و به خطر انداختن امنیت ما کارگران انجام میدهند. از یک طرف ما را از حق تشکل محروم کرده اند و از طرفی با گروههای کاذب میکوشند ما را چنین به یکدیگر بی اعتماد کنند و جلوی متشکل شدن ما را بگیرند. طبعا یک اعتراض ما به اختلاس ها و دزدی ها، به چپاولگری های حکومتی ها و پیمانکاران مفتخور و به دزدی های کلانی است که در نفت شده است که یک قلم آن مفقود شدن دکل های نفتی بود. افشای این دزدی ها به ما حق میدهد که خواستهایمان را با تمام قدرت و حق طلبانه پیگیر شویم.

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب

***************

علیه اعدامها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اعتصاب کنیم.

روز ۲۱ آذر خبرگزاری قوه قضاییه خبر اعدام مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ را اعلام کرد.
این اقدام حکومت شمشیر کشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران است که بیش از ۴۳ سال زندگی و معیشتمان به یغما رفته و نابود شده است. معنای این کار یعنی خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بیحقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت بلند می شود.
یعنی خفه کردن صدای مردمی که فریاد میزنند زن، زندگی، آزادی.
بنابراین دیگر جای تامل نیست؛ این اعدامها و تهدید به مرگ عزیزانی که در بازداشت هستند، موضوع اعتراض همه ما مردم است. این جنایت آنقدر شنیع است که حتی درون خود حاکمیت هم نزاع و دعواست. ما دیگر این سرکوبها را بر نمی تابیم، ما دیگر فقر و بی تامینی و بساط چپاول پیمانکاران مفتخور و دزدی ها و چپاول ها را بر نمی تابیم.
خوشبختانه فراخوانهایی از سوی همکاران به اعتصاب داده شده است. همکاران رسمی برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده اند و همکاران دیگر در پتروپالایش ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه فراخوان به اعتصاب داده اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ضمن حمایت از همه این فراخوانها، چاره کار را در متشکل و همبسته شدن برای اعتصاب می داند.
تاکید ما بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام توسط دستگاه قضاییه جنایتکار است و این پاسخ چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.
ما کارگران پیمانی نفت در جاهایی توانسته ایم این آمادگی را ایجاد کنیم اما برای اعتصاب سراسری نیاز به آمادگی های سراسری است بنابراین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از تمامی همکاران در همه بخشها درخواست میکند فعالانه با ادمین کانال ارتباط برقرار کرده تا سریعتر زمانی برای اعتراض سراسری تا پایان دادن به این جنایات را زمانبندی کنیم.

باید کاری کرد تا این بساط قتل و جنایت و اعدام جمع شود.

ما بر همه خواستها و مطالباتمان تاکید داریم.

***************

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعدام محسن شکاری را محکوم میکند

محسن شکاری به اتهام شرکت در اعتراضات مردمی اعدام شد.
چند ده هزار نفر با همین اتهام در زندانند.
این خطریست که همه بازداشت شدگان و هر یک از ما را که صدای اعتراضمان بلند شود تهدید میکند.
اکنون که ما مردم معترض و حق طلب در میدانیم حکومت با اعدام و بازداشت و اعتراف گیری اجباری به این می اندیشد که بلکه بتواند به این گونه کمی صدای اعتراض ما را کم کند اما سخت در اشتباه است.
ما مردم با تمام قدرت از زندگی و معیشتمان دفاع میکنیم.
ما دیگر حاضر به زندگی در بردگی و خفت نیستیم.
اعدام ها و سرکوب نمیتوند ما را از مطالباتمان و از خواست حق داشتن یک زندگی شایسته و داشتن حرمت و کرامت رها کند.
شعار ما زن، زندگی، آزادی است و برای آن تلاش میکنیم.
ما از فراخوانهای مردمی برای اعتصاب و اعتراض برای فردا علیه اعدام و برای آزاد کردن بازداشت شدگان همراهیم.
بکوشیم تا همه بازداشت شدگان را آزاد کنیم.

آزادی، آزادی، آزادی

اتحاد، اتحاد، اتحاد

اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب

شعارهای فوری ماست.

***************

نیروهای پیمانکاری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر امروز دوشنبه چهاردهم آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند.
این همکاران که به پائین بودن دستمزدها؛عدم دریافت حق بهره وری و پاداش؛ عدم اجرای طبقه بندی و وجود تبعیض های بسیار بین کارگران پیمانکاری و رسمی معترض هستند گفته اند به اعتصاب خود در روزهای آینده و تا رسیدن به خواست ها ادامه خواهند داد.
تصویر دیگری از دومین روز اعتصاب همکاران در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر. دوشنبه چهارده آذر برای ما مردم راهی جز مبارزه متحد برای دفاع از زندگی مان نمانده است.

***************

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

از فراخوان به سه روز اعتراضی ۱۴ تا ۱۶ آذر حمایت میکند

فراخوانهایی برای اعتراض در سه روز ۱۴ آذر تا ۱۶ آذر داده شده است.
معلمان، کادر درمان و پزشکان، رانندگان کامیون، کسبه و مغازه داران بازار و مردم در شهرهای مختلف همبستگی خود را با این فراخوان اعلام داشته اند. این اعتراضی به سرکوب ها ادامه دستگیریها و تیراندازی به سوی مردم معترض، صدور احکام محاربه برای جوانان و مردمی که دردی دارند و در واقع برای همه ما که از فقر و بی تامینی مچاله شده ایم و اعتراض داریم است.
به مدارس حمله کرده و کودکان ما را دادگاهی و به افساد فی الارض و اعدام محکوم میکنند، کودک و زن و مرد را به قتل میرسانند، به کودک ۱۰ ساله کیان پور فلک و پدر و مادرش در درون اتومبیل شلیک میکنند و چند ده هزار نفر از مردمی را که خواستهای بر حقی دارند دستگیر و زندانی کرده اند و احکام سنگین بالای سرشان قرار داده اند.
ما کارگران پیمانی پروژه ای نفت در کنار همه مردم کشور از این سه روز اعتراضی حمایت میکنیم.
همه کارگران زندانی. معلمان بازداشتی، دانشجویان و دانش آموزان بازداشت شده و همه دهها هزار بازداشت شده اخیر باید آزاد شوند.
احکام محاربه و زندان باید لغو و مردود گردد.
برای ما مردم راهی جز مبارزه متحد برای دفاع از زندگی مان نمانده است.

شعار همه ما مشترک است: زن، زندگی، آزادی


***************

بنا بر گزارش دریافتی؛ حدود پانصد نفر از نیروهای پیمانکار شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر امروز یکشنبه سیزده آذرماه دست از کار کشیدند. این همکاران که کار تخلیه و بارگیری برای صادرات و واردات محصولات تولیدی و خوراک مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی، فازهای گازی پارس جنوبی و سایر پتروشیمی ها را انجام می دهند خواسته هایی از جمله افزایش دستمزد، حق بهره‌برداری و پاداش،رفع تبعیض؛اجرای طبقه‌بندی مشاغل و دریافت آیتم هایی مزدی مانند همکاران رسمی را دارند.

همکاران قرارداد موقت در فازهای مختلف کنگان و عسلویه در تدارک اعتصاب هستند

در یکی دو روز گذشته پیام های متعددی از همکاران در بخش های مختلف قراردادی و ارکان ثالثی دریافت کردیم که همگی بر آمادگی کارگران برای آغاز اعتصاب ها تاکید دارند.
این پیام ها که از طریق همکاران شاغل در فازهای ۱۱ - ۱۳ - ۲۲ و ۲۴ کنگان و فازهای ۱۵ و ۱۶ برای شورای سازماندهی ارسال شده است به بالاگرفتن نارضایتی از وضعیت قراردادها، نوبت کاری ها و مرخصی دو به دو، محاسبه مبالغ اضافه کاری و مطالبات پاسخ نگرفته قبلی اشاره دارد.
شمار بسیاری از این همکاران ارکان ثالثی هستند که قبلا اعتراضاتی با خواست قرارداد مستقیم داشته اند. در رابطه با خواسته های این همکاران وعده های زیادی داده شده که اجرایی نشده است و اکنون تنها راه در مقابل آنها اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراضشان است. این همکاران در اخباری که برای شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ارسال کرده اند اطلاع داده اند که به زودی اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد و از شورای سازماندهی خواسته اند که تمامی همکارانشان در این منطقه را به پیوستن به اعتصاب دعوت نماید.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از خواستها و اعتراضات همکاران خود در فاز های مورد اشاره؛ حمایت و پشتیبانی کرده و تمامی کارگران در منطقه کنگان را به این اعتصاب فرا می خواند.
اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش فوری حقوقها، مستقیم شدن قراردادهای کاری و کوتاه شدن دست واسطه های مفتخور، ایمنی محیط کار و غیر امنیتی بودن محیط های کار خواستهایی سراسری است.
از اعتراضات همکاران نفتی در منطقه کنگان با تمام قدرت پشتیبانی کنیم و به آن بپیوندیم.
در اخبار تکمیلی بعدی، روز و زمان دقیق آغاز اعتصاب همکاران فازهای مورد اشاره را به اطلاع خواهیم رساند.

***************

بر اساس گزارش دریافتی از مسجد سلیمان؛ اعتصاب همکاران قراردادی و شرکتی شاغل در مجتمع پتروشیمی همچنان ادامه دارد. دلیل ادامه این اعتصاب اعتراض به پایین بودن دستمزدها،مشکلات معیشتی و سوءمدیریت ، محرومیت از برخی آیتم‌های حقوق از جمله بدی آب و هوا و همینطور خواست اجرای طرح طبقه بندی است.

بنا بر گزارش دریافتی دیگری همکاران شاغل در پتروشیمی مسجدسلیمان نیز از صبح امروز سه شنبه یک آذر در اعتراض به عدم طبقه بندی مشاغل و مشکلات معیشتی اعتصاب کردند. منتظر دریافت اخبار و تصاویر این اعتصابات از سوی همکاران عزیز خود هستیم.

بنا بر گزارش رسیده همکاران شاغل در پالایشگاه یازدهم ( فاز ۱۳) در سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد

***************

گزارش شماره پنج از خاتمه موقت اعتراض در میان همکاران رسمی

بنا بر گزارشی که از پرسنل همکار رسمی از شرکت نفت و گاز پارس دریافت کردیم؛ حرکت اعتراضی و اخطاری این همکاران در اعتراض به عدم اجرای ماده ده و عدم توجه به مطالبات معیشتی کارکنان، موقتا تا عملی شدن وعده های داده شده متوقف شده است.
به گزارش همکاران رسمی بدنبال آغاز اعتصاب غذا و عدم ارسال گزارشات میزان استخراج و تولید گاز و میعانات گازی سکوهای مختلف، مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در بخشنامه ای اعلام داشته که در دو مرحله اجرای مطالبات کارکنان عملی خواهد شد.
بنا بر این وعده در مرحله نخست: افزایشات بر اساسِ اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان صورت خواهد گرفت و در آذرماه در کارت حقوق پرسنل ثبت می گردد.
و در مرحله دوم: دستورالعمل اختصاصی وزارت نفت ( ماده ده) اجرا خواهد شد که پس از اتمام و ثبت مرحله اول در کارت حقوق ها، اعمال می گردد و البته معوقات آن نیز از تاریخ تصویب قابل پرداخت است.
به این ترتیب کارکنان رسمی نفت گام اول اعتراضاتشان را با درجه ای از موفقیت برداشتند.
کارکنان رسمی گفته اند چنانچه این وعده ها در زمان پرداخت حقوق آذرماه عملی نشوند، برنامه ریزی های صورت گرفته برای اقدامات اعتراضی بعدی را با قدرت و اتحاد جمعی به شکلی سراسری در همه واحدها و مناطق عملیاتی را به اجرا خواهند گذاشت.
شورای سازماندهی اعتراضات بر شکل گیری اعتراضات و اعتصاب های سراسری کارگران در تمامی بخش های صنعت نفت تاکید دارد.

***************

گزارش شماره چهار از فضای اعتراضی در میان همکاران رسمی

اعتراضات و امتناع پرسنل رسمی از دریافت غذا در محل کار به چهارمین روز رسید. روز گذشته واحدهای عملیاتی دیگری از جمله همکاران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری، نفت و گاز زاگرس و چندین دکل حفاری به این حرکت پیوستند.
همکاران نفت و گاز آغاجری درشعار نوشته هایشان به صراحت گفته اند اگرحقوق ها ترمیم نشود گام بعدی ما اعتصابی بیاد ماندنی خواهد بود.
در پی این اعتراضات که با استقبال گسترده همکاران رسمی روبرو شده؛ مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در اطلاعیه ای از مزدوران و جیره خواران خود خواسته تا معترضان را شناسایی و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خرابکارانه سریعا گزارش آن را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اطلاع دهند. پرسنل رسمی بدون توجه به فضاسازی های امنیتی در حال تدارک و برنامه ریزی برای قدم های بعدی خود هستند.
از همکاران عزیز درخواست داریم گزارشات خود از اعتراضات و تصاویر اقدامات عملی خود را به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ارسال کنند. تاکید ما همچنان بر شکل گیری اعتراض و اعتصاب های سراسری در همه بخش های صنعت نفت است.

***************

گزارش شماره سه از فضای اعتراضی در میان همکاران رسمی وزارت نفت

بنا بر گزارش های رسیده به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت؛با وجود فشارهای زیاد و تهدیدات مکرر از سویی و وعده های بی اساس مدیران نفتی از سوی دیگر، اعتراضات و اعتصاب غذای پرسنل رسمی در سطحی گسترده در واحدهای عملیاتی که از روز شانزده آبان آغاز شد با قوت ادامه دارد.
از روز گذشته کارکنان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی به این اقدام اعتراضی پیوستند.
منطقه عملیاتی دالان وارد دومین روز اعتصاب غذا شد.
شرکت نفت و گاز اروندان، دکل های شرکت ملی حفاری و منطقه عملیاتی آغار وارد سومین روز اعتصاب غذا شدند.
همکاران رسمی از حضور و گرفتن غذا در رستوران اجتناب کردند و همکاران نوبتکار غذا را به صورت کامل عودت و از دیشب هیچ آمار غذایی رزرو نشد. گزارش شده که فقط رؤسا و مسئولین ادارات در رستوران حضور یافتند.
از همکاران عزیز درخواست داریم گزارشات خود از اعتراضات و تصاویر اقدامات عملی خود را به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ارسال کنند. تاکید ما همچنان بر شکل گیری اعتراض و اعتصاب های سراسری در همه بخش های صنعت نفت است.

***************

گزارش شماره دو از فضای اعتراضی در میان همکاران رسمی وزارت نفت

روز پانزدهم آبان ماه گزارشی از روند شکل گیری اعتراضات کارکنان رسمی وزارت نفت در مناطق مختلف عملیاتی را منتشر کردیم.
در این گزارش به آغاز اقدامات اعتراضی با اعتصاب در دریافت سهمیه غذا اشاره شد که همکاران رسمی اعلام کرده بودند این حرکت نمادین اعتراضی را از روز شانزدهم آبان کلید خواهند زد.
علیرغم تهدیداتی که همکاران رسمی از جانب مدیریت شرکت نفت و گاز پارس و ادارات حراست پتروپالایش ها دریافت کرده بودند از روز گذشته اعتراض به عدم اجرای ماده ده قانون اختیارات نفت و بی توجهی به وضعیت معیشتی کارکنان در گام اول خود آغاز شد.
تصاویری از این اعتراضات و اعتصاب کارکنان رسمی نفت و گاز بدستمان رسیده است.
از همکاران عزیز درخواست داریم گزارشات خود از اعتراضات و تصاویر اقدامات عملی خود را به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ارسال کنند. تاکید ما همچنان بر شکل گیری اعتراض و اعتصاب های سراسری در همه بخش های صنعت نفت است.

***************

گزارشی از فضای اعتراضی در میان همکاران رسمی وزارت نفت

همکاران رسمی شرکت نفت و گاز پارس شاغل در سی و هفت سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی؛ چند روزی است که در اعتراض به عدم اجرای ماده ده، عدم اصلاح جداول بدو استخدام و پاسخ نگرفتن سایر مطالبات خود گزارش های روزانه میزان استخراج و تولید این سکوها و همچنین فرم های دستور کار تعمیرات را به مقامات بالاتر ارسال نمی کنند.
هر کدام از این سکوها روزانه چیزی حدود بیست و هشت میلیون متر مکعب گاز و میعانات گازی تولید می کنند که برابر مقررات کاری میبایست به طور روزانه میزان تولید مستقیما از هر سکو به مدیران گزارش تا بر اساس آن وزارتخانه برای مصارف شهری در استانها، کارخانجات و خوراک صنایع برنامه ریزی کند. عدم ارسال این گزارشها وزارت نفت را با مشکلات جدی مواجه می کند.
از فردا شانزده آذر نیز در ادامه اقدامات معترضانه؛ مقرر شده همکاران رسمی بطور گسترده و هماهنگ در همه واحدها غذای روزانه محل کار را دریافت نکنند.
همکاران رسمی با اعلام این خبرها و تصمیماتشان می گویند چگونه در کمتر از یکساعت مجلس به افزایش بیست درصدی حقوق نیروهای مسلح رای میدهد اما بیش از ده سال است که به قانون مصوب و بندهای معیشتی آن برای کارکنان نفت بی توجه است.
به دنبال اعلام این حرکت نمادین اعتراضی مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در اطلاعیه هایی اعلام کرده است که بطور جد اخطار داده میشود که چنین اقداماتی باعث سوء استفاده معاندین نظام و شبکه های بیگانه خواهد بود و تهدید کرده است که انتشار هرگونه پیامی با محتوای تشویق به اعتصاب و اخلال در فرآیند تولید نفت و گاز با برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد.
علیرغم این تهدیدات همکاران مصمم به ادامه اعتراضات خود در اشکال مختلف هستند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ضمن تاکید بر اعتصاب به شکل سراسری در همه بخش های نفت از این اقدام همکاران رسمی حمایت کرده و برای پشتیبانی از این اعتراضات از همکاران رسمی تقاضا دارد تصاویر و فیلم های اقدامات اعتراضی خود را به این شورا ارسال نمایند.

***************

فرید کوراوند و محمد ململی گلزاری دو همکار ما همچنان در بازداشت بسر میبرند

مهر در سایت یک بوشهر، کنگان و فاز ۲ پالایشگاه آبادان بیش از ۲۵۰ نفر از همکاران ما بازداشت شدند.
در این مدت زیر فشار فضای اعتراضی در نفت و اولتیماتوم های همکاران بسیاری از آنها البته با قید وثیقه و یا کفالت و حتی پرداخت جریمه نقدی آزاد شده اند. طبق گزارشاتی که به شورای سازماندهی رسیده است؛ اکنون دو نفر دیگر از همکاران به اسامی فرید کوراوند شاغل در سایت یک و محمد ململی گلزاری شاغل در فاز دو پالایشگاه آبادان هنوز در بازداشت بسر میبرند.
گفته میشود تعدادی دیگر هنوز در بازداشت هستند اما بدلیل فضای امنیتی حاکم و وجود واحد ها و کارگاههای متعدد اطلاعات بیشتری دریافت نکرده ایم. شورای سازمانده اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همکاران بازداشتی تاکید دارد. با قدرت اعتراضات سراسری میتوان تمام دستگیر شدگان اعتراضات مردم را آزاد کرد.

***************

تجمع کارگران بخش تعمیرات مجتمع تولید آوره پتروشیمی پردیس

بنا بر اخبار انتشار یافته در شبکه های اجتماعی کارگران بخش تعمیرات مجتمع تولید آوره پتروشیمی پردیس در عسلویه دست به تجمع اعتراضی زده اند. این همکاران امروز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ به دلیل رسیدگی نشدن به مطالبات شان اعلام اعتصاب کرده اند.

***************

چرا اعتصاب را به تعویق انداختیم

دستگیری بیشتر همکاران
روز جمعه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱ یکی دیگر از کارگران پروژه‌ای به نام محمد ململی گلزاری توسط نیروهای امنیتی در پارک بی‌بی‌مریم شهر ایذه بازداشت شده است. تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت این کارگر بازداشتی خبری در دست نیست. طبق خبرهای دریافتی نیروهای امنیتی در هماهنگی کامل با حراست پالایشگاه و حراست سایر پروژه‌ها تاکنون تعداد زیادی از همکاران را بازداشت کرده‌اند.
با توجه به این شرایط و امنیتی شدن بیشتر محیط های کار شورای سازماندهی در همفکری با همکاران به این نتیجه رسید که اعتصاب اعلام شده در هفتم آبانماه را موقتا به تعویق اندازد. و با تدارک بیشتری برنامه های اعتراضی آتی خود را تعیین نماید.
گفتی است که شورای سازماندهی در بیانیه هفتم مهر ماه خود دراعتراض به سرکوبگری های حکومت اولین اولتیماتوم به اعتصاب را داده بود که متعاقب آن همکاران ‌شاغل در پروژه‌های نفت و گاز در تداوم خیزش سراسری مردم روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در چند پروژه دست به اعتصاب و اعتراض زدند و بلافاصله مورد هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند که تعدادی از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند. در برابر این سرکوبگری ها ما اعلام کردیم و دوباره هم اعلام می کنیم که کارگران ساکت نخواهند ماند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بار دیگر بر همبستگی با اعتراضات مردمی و بر خواستهای اعلام شده خود تاکید میکند و در تدارک اعتراضات گسترده تر است. شورای سازماندهی بر اتحاد تمام بخش های کارگران در نفت تاکید دارد. کارگران نفت خود بخشی از همان مردمی هستند که علیه فقر و ستمگری و ضدیت با زن و برای داشتن یک زندگی شایسته در اعتراضند.
خواستهای فوری ما: آزادی فوری همکاران زندانی و تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی، جمع شدن نیروهای سرکوب از محیط های کارمان و جمع کردن بساط پیمانکاران از محیط های کارمان است.

***************

در همبستگی با مبارزات مردمی دست به اعتصاب میزنیم

گروهی از همکاران پروژه ای نفت وپتروشیمی ما تحت عنوان صنعت گران نفت و گاز در همبستگی با مبارزات مردمی و علیه سرکوبگری های حکومت از کمپینی برای اعتصاب سراسری در حوزه نفت و گاز خبر داده و آغاز این اعتصاب از روز شنبه هفتم آبان ماه با ترک کردن دسته جمعی کارگاهها اعلام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز همانطور که در اعتراض به سرکوبگری های حکومت بر آزادی بازداشت شدگان اخیر و همکاران بازداشتی و تمامی زندانیان سیاسی تاکید کرده و اولتیماتوم داده بود که در برابر این شرایط کارگران ساکت نخواهند ماند و از تدارک اعتراضات گسترده خبر داده بود، همصدا با اعلام کنندگان این کمپین از روز شنبه هفتم آبانماه فراخوان به اعتصاب سراسری میدهد. شورای سازماندهی تمامی همکاران شاغل در مراکز نفتی و وابسته به نفت از جمله همه کارگران قراردادی و پیمانی و رسمی و همکاران شاغل در بخش عملیاتی و فنی و ستادی و رانددگان سوخت رسانی و همه و همه را به پیوستن به این اعتصاب سراسری فرا میخوانند. بدین ترتیب ما کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی نیز همصدا با مردم و با فریاد زن، زندگی آزادی از هفتم آبانماه دست به اعتصاب خواهیم زد. یک تاکید فوری ما آزادی دستگیر شدگان اخیر و همکاران بازداشتی و تمام زندانیان سیاسی است و با تمام قدرت فریاد میزنیم "زندانی سیاسی آزاد باید گردد".
لازم به تاکید میدانیم که بر خلاف فراخوان دهندگان کمپین "صنعتگران نفت و گاز" اعتراضات ما کارگران نفت ربطی به روز کورش و روزهای این چنینی ندارد.. اعتراض ما کارگران به فقر و تبعیض و نابرابری و کل بساط توحش ضد زن و ضد کارگر حاکم است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی بر اتحاد و همبستگی همه کارگران نفت تاکید دارد. باشد که ما کارگران نفت بتوانیم با اعتصاب قدرتمند خود نقش و وظیفه تاریخی خود را در جهت تحقق خواستهای برحق مردم و برای پایان دادن به ظلم و بردگی در کل جامعه ایفا کنیم.

***************

در جریان اعتراضات همکارا بیش از ۲۵۰ نفر بازداشت شدند

آزادی همکاران بازداشتی یک کارزار مهم ماست

در جریان اعتراضات همکارا بیش از ۲۵۰ نفر بازداشت شدند، آزادی همکاران بازداشتی یک کارزار مهم ماست. بنا بر اطلاعات کسب شده تاکنونی در جریان اعتراضات همکاران ما در روزهای هجدهم و نوزدهم و بیستم مهر ماهبیش از ۲۵۰ نفر از همکاران پروژه ای ما بازداشت شده اند. در این فاصله زیر فشار اعتراضات ما و اولتیماتوم دادن ها به ادامه اعتراضات در اشکال گسترده تر شماری از انها ازاد شده اند اما هنوز شمار زیادی در بازداشت بسر میبرند. یک کارزار مهم ما کارگران نفت ازادی فوری تمامی همکاران بازداشتی کمک رسانی به خانواده های عزیزانی که در زندانند و فشار اوردن برای خروج نیروهای سرکوب از محیط های کار و شکستن فضای امنیتی شدیدی است که بر کار ما حاکم کرده اند . همانطور که قبلا نیز اعلام کرده بودیم متاسفانه بدلیل شرایط امنیتی سنگین درمحیط های کار و از سوی وجود شرکتهای بسیار در عسلویه لیست و اسامی همکارانی که هم اکنون در بازداشت هستند را نداریم . شورا سازماندهی از همه همکاران میخواهد اسامی کارگران بازداشتی در شرکت خود را همراه با اطلاعاتی مبنی بر روز دستگیری و محل نگاهداری انها و عکسهای این عزیزان را برای کانال تلگرامی شورا ارسال کنند . کارزار برای ازادی همکاران بازداشتی و شکستن جو امنیتی حاکم در شرکتها یک قدم مهم برای ما کارگران نفت جهت ادامه اعتراضاتمان و همبستگی با مبارزات مردمی است. ما همین جا از همه کارگران و مردم میخواهیم که به هر شکل که میتوانند ما را در پیشبرد این کارزار یاری برسانند و با اعلام حمایتهای خود صف اتحاد و مبارزه در نفت و در سطح سراسری را تقویت کنند.

***************

اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت

گزارش رسیده از آبادان حاکی از آن است که امروز سه شنبه ۲۶مهر رانندگان تانکرهای حمل سوخت دست به اعتصاب زده اند.
این تانکرها که متعلق به بخش خصوصی و بخش پالایشگاهی هستند امروز مقابل گیت ۱٨ پالایشگاه آبادان (ایستگاه ۵ کوی قدس) با خودداری از دریافت بارنامه برای بارگیری بنزین یورو 4 به مقصد جایگاههای سوخت کلانشهرهای کشور از ورود به پالایشگاه خودداری کرده و با خاموش کردن ماشین های خود در میدان گیت ۱٨ پالایشگاه راه ورودی را مسدود کرده اند.

***************

تعدادی از همکاران بازداشتی آزاد شده اند

بنا بر خبرهای دریافتی تا پایان روز گذشته تعدادی از همکاران بازداشتی آزاد شده اند. این آزادی موقت با وثیقه، قرار کفالت و جریمه نقدی صورت پذیرفته است.
بعلت قطعی اینترنت و دشواری در برقراری تماس تلفنی تا این لحظه هنوز موفق به دریافت اسامی آزاد شدگان و این که هنوز چه تعداد از همکاران در بازداشت باقی مانده اند نشده ایم.
قویا تاکید ما بر آزادی فوری همه کارگران بازداشت شده بوده و کماکان در حال بررسی پلن های موجود برای ادامه و گسترش اعتراضات خود هستیم. به محض دریافت خبر، گزارش به روز رسانی خواهد شد.

***************

ما اولتیماتوم میدهیم

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
همگان در جریان هستید که در خلال اعتراض مان در همبستگی با خیزش مردمی شماری از همکارانمان ما در عسلویه بازداشت شدند.
ما اعلام کردیم که کوتاه نمی آییم و به اعتراضمان ادامه خواهیم داد از همین رو همکاران ما در روز گذشته صبح روز چهارشنبه بیستم مهر در چند نقطه دست به تجمع زدند اما نه تنها همکاران بازداشتی ما آزاد نشدند بلکه شمار دیگری نیز دستگیر شده اند و اکنون بیش از سی همکار ما در بازداشت بسر میبرند ( متاسفانه به دلیل تعدد پیمانکاری ها و پراکندگی کارگاهها تهیه فوری لیست کامل بازداشت شدگان زمانبر شده است).
این درحالیست که فضا در محیط کار ما بشدت امنیتی شده است.
ما اعلام میکنیم که این دستگیری ها و تهدیدات نه تنها ذره ای در عزم ما برای ادامه اعتراضمان تاثیر ندارد بلکه این سرکوبگری ها خشم ما را صد چندان افزایش میدهد.
ما در اولین اولتیماتوم خود در چهارم مهرماه اعلام کردیم که اگر به سرکوبگری ها خاتمه داده نشود دست به اعتصاب خواهیم زد و چون پاسخ نگرفتیم در همبستگی با اعتراضات مردمی دست از کار کشیدیم و تجمع کردیم.
اکنون نیز اولتیماتوم میدهیم که اگر همکاران ما فورا آزاد نشوند و اگر نیروی سرکوب از محیط کارمان بیرون برده نشود در اشکال گسترده تری به اعتراضاتمان ادامه میدهیم و ساکت نخواهیم ماند.
همین جا از همکارانمان در سراسر نفت میخواهیم متحد باشیم و اجازه ندهیم که این سرکوبگری ها و بساط بردگی ادامه یابد.
همینطور خطاب به مردم و همه کارگران سراسر ایران سخن مان اینست که ما را در این اردوگاه جهنمی کار تنها نگذارید و از ما حمایت کنید. فشار بیاورید تا همکاران ما فورا آزاد شوند.

تمامی بازداشت شدگان اخیر باید آزاد شوند و این سرکوبگری ها پایان یابد.

کارگران متحد شوید.

شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت

***************

ویدیویی از تجمع دیروز همکاران و بستن اتوبان جم

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
تا کنون بیش از سی نفر از همکاران در بازداشت بسر میبرند. برای آزادی فوری همکاران مان قطعا ساکت نخواهیم نشست. منتظر پاسخ کوبنده ما باشید.

بنا بر خبرهای دریافتی صبح امروز چهارشنبه بیستم مهر گروه هایی از همکاران در سایت یک پتروشیمی بوشهر و همینطور در فاز چهارده در جاده منتهی به کمپ کنسرسیوم دست به تجمع زدند.
به دنبال این تجمعات که در اعتراض به بازداشت های وسیع روز سه شنبه صورت گرفته یگان ویژه و مامورین امنیتی به تجمع این گروه از همکاران یورش برده و متاسفانه تعداد دیگری بازداشت شده اند.
همکاران فضای حاکم بر منطقه را به شدت امنیتی توصیف کرده اند. هنوز تا این لحظه تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست.

***************

بیانیه در اعتراض به گسیل نیروی سرکوب به مراکز اعتصابی در نفت و دستگیری ها

همکارانمان را بازداشت کردید، ساکت نمی مانیم
همانطور که قبلا نیز گزارش کردیم بدنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی همکاران ما در روز گذشته در پارس جنوبی و پالایشگاه آبادان حکومت نیروی سرکوب خود را به عسلویه آورده و شماری از همکاران ما بازداشت شده اند و فضا بشدت امنیتی است.
اسامی شماری از بازداشت شدگان عبارتند از:
" مهدی جهانبخشی - علی محمودی - هادی مولایی - نورعلی بهادری - فرید کوراوند - کامبیز مهمدی - شاهین نجفی - احمد پور - فرشید مرادی - علی شاپوری و امید کوراوند"
علیرغم این دستگیری ها امروز همکاران ما در پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب و تجمع زدند و بر ادامه اعتراض و اعتصاب تا آزادی همکاران بازداشتی و جمع شدن نیروی سرکوب از محیط های کار ادامه میدهند.
شورای سازمانده اعتراضات کارگری پیمانی، سرکوب و دستگیری همکارانمان در عسلویه را بشدت محکوم میکند و خطاب به نیروهای حراست و سرکوب قاطعانه اعلام میکند که این دستگیری ها بهای سنگینی برای شما خواهد داشت.
همانطور که همکاران در کنگان اخطار داده اند، اولتیماتوم میدهیم که اگر عزیزان بازداشتی ما فورا آزاد نشوند و نیروهای سرکوب از خیابانها و محیط های کار ما بیرون نروند در اشکال گسترده تری دست به اعتراض خواهیم زد.
شک نداشته باشید که ما کارگرن پروژه ای نفت که زندگی و معیشتمان در مناطق پادگانی نفت و در زیر چنگ پیمانکاران بیرحم و چپاولگر سالهاست که به یغما رفته است، با این سرکوبگری ساکت نخواهیم شد و به شما قول میدهیم که با قدرت بیشتری به اعتراضاتمان علیه این سرکوبگری ها و برای آزادی همکاران بازداشتی به میدان خواهیم آمد و همین جا همکارانمان در تمام مراکز نفتی را به اعتصاب سراسری فرا میخوانیم.
همچنین از همه کارگران در مراکز مختلف کارگری میخواهیم که با اعلام اعتصابات حمایتی پشتیبان ما باشند.
در آخر بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات مردم در کف خیابان ها علیه قتل مهسا و مهساها و علیه سرکوب اعتراضات برحق مردمی اعلام میکنیم. در همین راستا ما بر آزادی فوری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، بر جمع شدن نیروی سرکوب از خیابانها و بر محاکمه قاتلان مهسا و همه کسانی که در این مدت بدست نیروهای سرکوب به قتل رسیده اند تاکید میکنیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

روز گذشته تعدادی از همکاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند

بنا بر خبرهای رسیده روز گذشته تعدادی از همکاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
اسامی که تاکنون بدستمان رسیده به قرار زیر است:
مهدی جهانبخشی - علی محمودی - هادی مولایی - نورعلی بهادری - فرید کوراوند - کامبیز مهمدی - شاهین نجفی - احمد پور - فرشید مرادی - علی شاپوری و امید کوراوند.
تعدادی از همکاران پیشنهاد تجمع برای فردا در محل سه راه عسلویه را داده و گفته اند تا آزادی افراد بازداشت شده به اعتراض ادامه خواهند داد. این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

***************

کارگران پالایش نفت تجمع و اعتصاب را اغاز کردند

امروز سه شنبه نوزدهم مهر همکاران شاغل در شرکت پالایش نفت آبادان مقابل گیت ورودی پرسنل تجمع و اعتصاب خود را آغاز کردند.
از روز گذشته بخش هایی از همکاران که در فاز دو دست از کار کشیده بودند با مداخله نیروهای حراستی مواجه شدند که تلاش داشتند از شکل گیری اولیه اعتصاب جلوگیری کنند.
این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

***************

فردا با تجمع و اعتصابمان اعتراضمان را نشان میدهیم

قبلا گزارش کردیم که امروز هجدهم مهر ماه همکاران پروژه ای ما در پتروپالایش هنگام، دماوند و کاویان در عسلویه و در کنگان، در همبستگی با اعتراضات مردمی دست به تجمع و اعتراض زدند. همکاران ما در این روز جاده های سه راه عسلویه را نیز به نشانه اعتراض بستند. بدنبال آن تلاش کردند با امنیتی کردن فضا مانع ادامه اعتراض همکاران شوند اما همکاران اعتصابی ما اعلام کرده اند که فردا در همه مراکز کاری را می بندند و دست به اعتصاب خواهند زد. همانطور که قبلا گزارش کردیم نگرانی از گسترش اعتصاب باعث شده که مدیریت پتروشیمی صدرا کل پروژه را تعطیل اعلام کند. اما همه همکاران بر اعتصاب و ادامه اعتراضات در همبستگی با اعتراضات مردمی در کف خیابان و در اعتراض به سرکوب ها تاکید دارند.
در متن زیر که همه جا انعکاس یافته است جوهر اعتراض ما کارگران نفت علیه بردگی ای که بر ما سالهاست بر ما تحمیل شده و علیه آن مبارزه کرده ایم گویا است. همکاران ما مینویسند:
برای اتوبوسهای اسقاطی، برای زندگی حیوانی، برای خوابگاه ساسی، برای غذاهای آلوده، برای شرجی ها، برای ساعتی که اعلام میکنن اضافه کاری، برای صبح قبل بوق سگ برای چکی که هرگز پاس نشد، برای بیمه ای که واریز نشد، برای ساعتی، که لرزشت از لرزش اتوبوس ببشتر بود، "برای نیروهای پروژه" برای اینها فردا اعتراضمان را نشان میدهیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی همه کارگران نفت، پروژه ای و رسمی، قراردادی و حجمی، کارگران بخش حمل و نقل سوخت وعملیاتی، همکاران شاغل در ملی حفاری، بهره برداری ها، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها همه را به اعتصاب سراسری در نفت در همبستگی با اعتراضات مردم فرا میخواند. شورای سازماندهی در این همبستگی بر آزادی فوری و بدون قیدو شرط بازداشت شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی، جمع شدن نیروی های سرکوب از خیابان و پایان یافتن سرکوبها و محاکمه آمرین و عاملین قتل مهسا امنیتی و همه کسانی که در این مدت بدست نیروهای سرکوب حکومت به قتل رسیده اند تاکید میکند.

***************

پیام دریافتی از همکاران در پتروشیمی صدرای بوشهر

سلام امروز ظهر کارفرما کل پروژه رو تعطیل کرد به ما گفتنه تا اطلاع ندادیم نیاین سرکار اینا از ترس اعتصاب تعطیل اعلام کردن حالا که دیدن عزم ما برای مبارزه جدیه ممکنه بخوان بقیه کارگاه هام تعطیل کنن اما کور خوندنه ما از فردا قوی تر به میدون میایم هر پروژه ایم تعطیل کردن ما هیچ جا نمیریم تازه از فردا مردم عسلویه هم بهمون میپیوندن

***************

فاز دوم پالایشگاه آبادان هم وارد اعتصاب شد

همکاران از آبادان خبر میدهند که دست از کار کشیده و در حال ترک محل کار خود هستند. این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

بنا بر اخبار رسیده همکاران پروژه ای پتروپالایش کنگان هم با اعتصاب خود به اعتراضات پیوستند. این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

***************

اعتصاب و اعتراض کارگران پروژه ای در پتروشیمی های هنگام و بوشهر در حمایت از اعتراضات گستردۀ مردم

از صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهرماه همکاران پروژه ای در پتروشیمی های هنگام و بوشهر (سایت یک) اعتراضات خود را آغاز کردند. این اعتراضات برابر فراخوان های قبلی در طی دو روز گذشته و در حمایت از اعتراضات گسترده مردم صورت گرفت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبل تر در اطلاعیه خود هشدار و اخطار داده بود که کارگران آگاه و جسور نفت در قبال سرکوب و کشتار مردم ساکت و منفعل نخواهد بود و همگام و همصدا با مردم دست به اعتراض خواهند زد.
ما از همین جا خطاب به باقی همکاران خود اعم از پیمانی ؛ قراردادی ؛ رسمی در تمامی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، در همه پالایشگاهها و پتروشیمی ها ؛ در سکوهای نفتی و همینطور همکاران حفاری اعلام می کنیم که اکنون زمان آن رسیده تا بطور گسترده ای دست به اعتراض زده و خود را آماده اعتصابات سراسری و کمرشکن نماییم.
این آغاز راه است و ما همقدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت


_________________________

برای مشاهده و مطالعه اخبار قدیمی شورا اینجا کلیک کنید.