افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای هماهنگی تشکل‌های ...                                                                                                         شنبه ۲۱ اسفند۱۴۰۰ - ۱۲ مارس ۲۰۲۲


تعطیلی دادگستری رودسر و حالت نظامی شهر رودسر ، به دنبال برگزاری دادگاه عزیز قاسم‌زاده

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای هماهنگی تشکل‌ها اینجا کلیک کنید.
گزارش شماره چهار

شرایط شهر رودسر امروز از ساعت ۷ صبح بسیار امنیتی بود و میدان منتهی به دادگستری از افراد نظامی با ماشین ه‍ای انتظامی حضور داشتند دادگاه رودسر به حالت تعطیل در آمده بود و به هیچ کسی اجازه ورود نمی دادند.
ماموران نیروی انتظامی به صورت چند لایه در جلوی دادگاه حضور داشتند،همچنین نیروهای یگان ویژه با صورت پوشیده در دوطرف بلوار مستقر بودند و رعب و وحشت ایجاد می کردند و با دیدن هر رهگذری که گوشی همراه داشت، موبایل او را ضبط می کردند.عزیز قاسم زاده و رامین صفر نیا( وکیل) با این جو امنیتی به همراه چند مامور وارد محوطه دادگستری شدند که آقای عزیز قاسم زاده با اعتراض شدید به فضای امنیتی حاضر گفت:
برای محاکمه یک معلم تمام شهر و دادگاه را تعطیل کردید که این موضوع موجب هجوم ماموران به ایشان گردید و قاسم زاده در حالی که با اعتراض می گفت: نمی توانید با جو امنیتی و ارعاب صدای معلم را خاموش کنید و ما را هراسی از شما نیست، او و رامین صفر نیا را با فشار زیاد به همراه چند مامور به شعبه رسیدگی بردند که در آن محل نیز ماموران زیادی مستقر شده بودند. مشخص نیست محاکمه یک معلم چه خطری برای شهر رودسر دارد که تمام شهر امروز به حالت نظامی در آمده بود. شایان ذکر است پس از اینکه جلسه آغاز شد، فضای رسیدگی به پرونده در داخل شعبه مناسب بوده و روند رسیدگی به لحاط شکلی قانونی برگزار گردید و‌ حتی قاضی شعبه با سعه صدر به وکیل فرصت هفت روز جهت ارائه لایحه ابلاغ کردکه با فضای رعب و وحشت بیرون تفاوت داشته، آقای قاسم‌زاده اتهامات منتسب را رد و آقای صفرنیا از موکل خود دفاع نمودند. هنگام خروج از دادگاه مردم همچنان پشت درهای دادگستری بودند که آقای قاسم‌زاده ضمن حضور در جمع مردم از آنان به خاطر فضایی که ایجاد کرده بودند عذرخواهی نمود.

************

اطلاعیه مهم

فرهنگیان شریف استان گیلان!
با توجه به درخواست‌های مکرر شما عزیزان مبنی بر حمایت و همراهی آقای عزیز قاسم‌زاده برای شرکت در دادگاه اعلام می‌گردد: تجمع حمایتی از ایشان در ساعت ۹ صبح روز شنبه ، ۲۱ اسفند، در مکان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر برگزار خواهد شد.
کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان ضمن دعوت از همکاران برای شرکت در این تجمع، خواهان تبرئه این کنشگر صنفی است.

کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

مکان تجمع: رودسر، ابتدای خیابان شهدا، اداره آموزش و پرورش

تاریخ : شنبه، ۲۱ اسفند ، ساعت ۹

************

بیانیه ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

معلمان درکجای شطرنج جامعه ایستاده اندوچه توانایی هایی دارند؟
برهیچ انسان آگاهی پوشیده نیست، که نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه ی هر جامعه است.نیروی انسانی است که پدید آورنده ی بزرگترین سرمایه هاست، آموزش وپرورش نه تنهاسرمایه ، بلکه سرمایه سازاست.
دراین راستامعلمان نقش اصلی و تعیین کننده رادارند.
سرمایه گذاران برای باردهی سرمایه ی خودباسه دوره سرمایه گذاری ازدید زمان (بلند مدت،کوتاه مدت ومیان مدت) روبروهستند.
می توان گفت آموزش درهرکشوری قابلیت بهره برداری ازهرسه روش سرمایه گذاری راداراست.اماکاربردآنهابستگی به هدفگذاری،برنامه ریزی وشیوه ی اجرای آن دارد.
معلمان بی بروبرگردازمجریان خط اول اینگونه سرمایه گذاریها هستند، معلمان می توانندازهمه ی امکانات فراهم شده،فقط بر پایه ی خواست،اراده،دانش واهداف خود،در راستای آموزش بهره برداری کنند.
معلمان می توانندمعترض،منتقد، اندیشمند،نویسنده، فیلسوف، یا انسانهایی رام، سربه زیرومقلدپرورش دهند،واین هشداری است که باید برنامه ریزان حاکم رابه خودآورده واهمیت آموزش وپرورش تادانشگاه رادرک کنند.
اگرفریادمعلمان معترض درخیابان سرکوب شود،اگر بوسیله ی حراستها تهدیدوارعاب شوند، اگرحقوقشان پایین باشد،اگر توبیخ وانفصال ازخدمت بگیرند، اگراز ادامه ی تحصیل بازداشته شوند،اگراز پستهای مدیریتی محروم ویا به کمک هرسیاستی سرکوب شوند،این به معنای حل مشکلات وبحرانهای پیش روی حاکمان سیاسی نخواهدبود.بلکه حاکمان سیاسی بااین شیوه ی سرکوب،فقط شکل فریادزدن ودادخواهی وشکل اعتراض را عوض خواهندکرد، وهرگزنخواهند توانست فریادهاراخاموش کنند.
معلمان ابزارهایی دردست دارندکه از همه ی این شیوه های اعتراضی موثرتر و کارآمدتراست. آنان می توانند روی تفکردانش آموزان چنان کارکنند،که ظرف چندسال جوانان را آنگونه تربیت نمایند،که خودمی خواهند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران،از ۲۳ شهریورتا۳ اسفند ۱۴۰۰ فراخوان ۱۱ تجمع گسترده را انجام داد،که هربار باشکوهتر ازگذشته با استقبال گسترده ی فرهنگیان کشور روبروشد، که این همدلی وهمراهی جای سپاس فراوان دارد.
دراین دوران( از۲۳شهریورتا ۳ اسفند ۱۴۰۰ ) «نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، به کمک حراست ادارات آموزش وپرورش » هزاران اس ام اس تهدیدآمیز،احضار و پرونده سازی، بطور آرام وبی صدابرای معلمان کشورفرستاد.
همچنین نیروهای امنیتی بجزدر چند شهر واستان مانند: مشهد، البرز، دلفان، شیراز واهوازدرسایر نقاط کشوربرخورد خشونت آمیزی انجام ندادند ، بی گمان متهم ردیف اول این برخوردهای خشونت آمیز حراستها و مدیر کل های استانها و روسای آموزش وپرورش شهرستانهای یاد شده می باشد.
اماشیوه ی برخورد آرام وخشونت پرهیز ازسوی نیروهای امنیتی ، فقط با هدف شناسایی ونشان کردن مهره های فعال صنفی فرهنگیان بوده است.
پس ازسوم اسفند ۱۴۰۰ در دههاشهر ایران فعالان صنفی فرهنگی بطور گسترده احضار، تهدید، توبیخ، متهم و برخی پرونده های چندین سال گذشته ی آنان باردیگر گشوده و فعالان صنفی تحت پیگردغیرقانونی قرارگرفتند.
اینگونه برخوردهابرای فعالان صنفی رفتاری تجربه شده است، حاکمیت مانند همیشه ، پس از سکوتی معنا دار به قصد آنالیز کردن و شناسایی نیروها ی مصمم و خط مقدم ، با انجام عملیات انتقامجویانه به قصد از هم پاشاندن شیرازه ی جنبش فرهنگیان ، با همه ی قوا، به سرکوب بازداشت ، تهدید ، تطمیع ، پرونده سازی و ایجاد رعب و وحشت دست زد، برای هر صدای عدالت خواهانه ای شمشیر خود را از نیام بیرون کشیده و قلع و قمع را آغاز نمود.
اما باید به سردمداران اطمینان داد،شیوه ی سرکوب در پاسخ به خواست مردم ، بویژه فرهنگیان در هیچ دوره ای از تاریخ ، مشکل گشا نبوده ، بلکه همواره نتیجه ی معکوس داده است ، و آنان به این آسانی نخواهند توانست جنبش فرهنگیان را که ریشه در اراده ی آگاهانه و آمیخته به دلیری یک میلیون و هشتصد و‌پنجاه هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته دارد را خاموش کنند.
‼️ به این وسیله به آگاهی فرهنگیان ، دانش آموزان و اولیای محترم دانش آموزان می رساند ، جنبش معلمان ایران در قالب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ، به زودی بار دیگر خیابانها را فتح خواهد نمود، و بی اعتنایی حاکمیت نسبت به خواسته های انباشته شده ی فرهنگیان(آزادی معلمان زندانی ، قانون رتبه بندی ، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ، استخدام رسمی نیروهای موقت ، نهضت سواد آموزی ، مربیان پیش دبستانی ، معلمان خرید خدمات آموزشی ، خدمتگذاران ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان ) بویژه اجرای اصل۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان ایران زمین که مطالبه ی ۸۰ میلیون ایرانی است ، و ادامه ی سرکوبهای آرام یا خشونت آمیز را محکوم نموده و حق خود می داند که ازفرهنگیان ستمدیده دفاع نموده وتا رسیدن به خواسته های قانونی وطبیعی خود کنشهای لازم را به زودی از سر گیرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

************

بیانیه به مناسبت دوم اسفند” روز بزرگداشت زبان مادری”

برای اولین بار سازمان یونسکو در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹ روز ۲۱ فوریه برابر با دوم اسفند در ایران را روز جهانی زبان مادری نامید و از سال ۲۰۰۰ این روز در بیشتر کشورها گرامی داشته می شود و برنامه هایی در ارتباط با این روز برگزار می گردد.
فلسفه نامگذاری روزی به عنوان زبان مادری از آن جهت است که زبان به عنوان کلید شبکه های ارتباطی و گاهی نیز سرمایه فرهنگی یاد می شود که افراد با تسلط بر آن می توانند علاوه بر برقراری روابط اجتماعی، نوعی هویت ویژه کسب کنند. پس هویت فرد چه در سطح قومی و در سطح ملی، تا حدود زیادی بستگی به زبانی دارد که او فرا می گیرد.
در واقع زبان پدیده اجتماعی منحصر به فردی است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسل های بعد منتقل می شود. اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخه اجتماعی از حرکت می ایستد؛ جامعه انسانی از هم گسسته، فرهنگ و تمدن بشری هم نابود می شود.
وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه فرهنگ یک جامعه سخن به میان می آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح می شود؛ چرا که زبان در حکم رشته ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند می دهد. در سه قرن اخیر روند نابودی زبان ها به نحو فزاینده و دهشتناکی رو به رشد بوده است، به نحوی که بشر در هر ماه، دو زبان را از دست می دهد.
بر این اساس جامعه جهانی نیز اهمیت و ضرورت آموزش بە زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع و مجامع بین المللی، ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش بە زبان مادری خود متعهد است.
از جمله ی مهم ترین این میثاق نامه ها و معاهدات می توان به:
ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶؛ ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹؛ ماده ۴ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی، ملی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ماده ۵۲ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ و منشور زبان مادری سازمان یونسکو اشاره کرد.
در کشور ما نیز با توجه به اقلیم های متنوع از حیث فرهنگی و زبانی پرداختن به این ضرورت از هر زمانی بیش از پیش احساس می شود و دولت بایستی اصل ۱۵ قانون اساسی را که سال هاست به محاق و فراموشی رفته، اجرا و بسترهای لازم را برای آن فراهم کند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن بزرگداشت و تبریک این روز به همه ی اقوام ایرانی تاکید می کند برابری فرهنگی و اشاعه ی تعلق سرزمینی و همبستگی ملی جز با اجرای عدالت در خصوص حق آموزش به زبان مادری میسر و ممکن نخواهد شد.
از این رو از همه ی دست اندرکاران این امر می خواهد تلاش های خود را حول این محور مهم و اساسی درآورند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

دو اسفند ماه یکهزار و چهارصد خورشیدی

************

گزارش تجمع سراسری معلمان در سی بهمن

بنابر فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، فرهنگیان شاغل و بازنشسته در بیش از ۱۰۰ شهر به خیابان آمدند و خواستار تحقق مطالبات شدند.
این تجمع به صورت هماهنگ برگزار شد و در پایان قطعنامه پایانی قرائت گردید.
در کنار مطالبه تحقق رتبه‌بندی و همسان‌سازی‌بازنشستگان، مطالبه آموزش رایگان برای کودکان و آزادی معلمان دربند یکی دیگر از محورهای تجمع اعتراضی بود.
متاسفانه نیروهای امنیتی به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش البرز یورش بردند و ۲۰ معلم زن و مرد دستگیر شدند و علی‌رغم آزادی همه آنان همچنان خانم شبنم بهارفر در بازداشت است.
در نورآباد لرستان نیز آقای رادا مردانی دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است.
بی‌شک این برخوردها برای ایجاد رعب و وحشت است اما همکاران آگاه ما می‌دانند برای تحقق مطالبات نباید مقهور این جو امنیتی شوند.
تجمع شنبه با تمام فشارها خوب و باشکوه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن قدردانی از تمام معلمانِ در صحنه، از آن دسته از همکارانی که بنا بر هر دلیل تاکنون پا به میدان نگذاشته‌اند درخواست می‌کند تجمع سوم اسفند را باشکوه‌تر از قبل برگزار نمایند.

فراموش نکنیم «قدرت ما در اتحاد ماست»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اول اسفند ۱۴۰۰

************

قطعنامه پایانی تجمع، شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در حالی بهمن را به پایان می‌رسانیم و وارد آخرین ماه سال می‌شویم که حاکمیت به یکسال مطالبه‌گری مستمر و قانونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کمترین توجهی‌ ننموده‌است.
بازنشستگان شریف و عزیز سال‌هاست که با تمام وجود از تمام راه‌های ممکن فریاد زده‌اند که این سطح از حقوق کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. آنان جان و زندگی خود را برای تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین گذاشته‌ اما امروز به جای تکریم و حرمت و آسودگی‌خاطر، در تامین ضروریات زندگی شرافتمندانه مانده‌اند. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به محاق رفته‌ و هیچ‌ مسئولی پاسخگوی این همه ظلم نیست.
از سوی دیگر مشخص شده است که لایحه رتبه‌بندی شاغلان بعد از فراز و فرود فراوان، هیچ تغییری در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد. دولت نه تنها حاضر نیست ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ را تامین کند بلکه آخرین موضع‌گیری‌های رسمی نشان می‌دهد که وعده اجرای رتبه‌بندی در سال آینده سراب و فریبی بیش نیست.
دولت نه تنها به فکر بازنشستگان و شاغلان نیست بلکه به فکر آن افتاده که سهم مالکانه فرهنگیان در صندوق ذخیره را نیز غارت کند. این صندوق که تا دیروز تحت تاثیر منافع جناحی دولت قبلی مورد تاراج بود امروز به محل رانت‌خواری در دولت جدید تبدیل شده‌است.
اما ظلم و ستم حاکمیت در عرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست بلکه امروز سیاست‌های ویرانگر خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش باعث ایجاد تبعیض آموزشی شده‌است خانواده‌های معلمان، کارگران و تمام زحمتکشان قادر به تامین هزینه‌های آموزش فرزندان خود نیستند. بیش از هر زمان آموزش بازاری شده‌ و تهیدستان بیش از گذشته از تحصیل محروم می‌شوند.
افزایش کودکان طرد شده از مدرسه ،کودکان کار و خیابان و نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین محصول تعطیلی اصل ۳۰ قانون اساسی است.
در این شرایط طبیعی است شورای هماهنگی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی در مقابل این همه ظلم حاکمیت سکوت نکنند. ماهیت حرفه معلمی ایجاب می‌کند معلمان در حالی که از حقوق خود دفاع می‌کنند به جامعه برای تحقق حقوق خود آگاهی بدهند. کار معلم روشنگری است وقتی هم فعالان صنفی به رسالت خود عمل می‌کنند و به این وضعیت اعتراض می‌کنند پاسخی جز زندان و بازداشت نصیبشان نمی‌شود.
ادامه حبس ظالمانه اسماعیل عبدی، اجرای حکم زندان لطیف روزیخواه طی روزهای گذشته در شرایط کرونایی که منجر به بیماری وی شده‌است. صدور حکم ۴ سال و ۶ ماه زندان برای جعفر ابراهیمی و تشدید فشار بر شعبان محمدی و ادامه حبس سایر معلمان دربند نشان دهنده ادامه سیاست سرکوب و ارعاب است.
تا جایی که نیروهای امنیتی و انتظامی مانع دیدار فعالان صنفی از سراسر کشور با مسئولان شهرستان مریوان و خانواده شعبان محمدی می‌شوند و به صورت تحت الحفظ فعالان صنفی را مجبور به ترک کردستان می‌کنند و به این هم بسنده نکرده آنها را مجبور می‌کنند از استان همدان هم خارج شوند. بی‌شک این حرکت سرکوبگرانه از روی استیصال است آنان گمان می‌کنند که می‌توانند جنبش معلمان را مرعوب کنند غافل از اینکه همان زمانی که آنان تعدادی از فعالان صنفی را مجبور می‌کردند کردستان را ترک کنند معلمان از راه‌های مختلف خود را به مریوان رساندند هم با خانواده معلم زندانی دیدار و اعلام همبستگی کردند هم به فرماندار مریوان پیام رساندند که ما در هیچ شرایطی مرعوب نمی‌شویم و هر نوع بازداشت و صدور حکم زندان و احضار و پرونده‌سازی مانع مطالبه‌گری ما نخواهد شد. چرا که شورای هماهنگی بر عهد و پیمان خود با معلمان استوار است.
در پایان رو به حاکمیت می‌گوییم:
۱. اگر قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا نگردد.
۲. اگر لایحه رتبه‌بندی مطابق با خواسته اکثریت معلمان در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشود و بودجه آن برای سال آینده مشخص و معین نگردد.
۳. اگر دولت و مجلس به دنبال برنامه‌های غارتگرانه برای صندوق ذخیره فرهنگیان باشند و مالکیت معلمان به صندوق را نپذیرند.
۴. اگر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، خریدخدماتی و خدمتگزاران تامین نگردد و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشود.
۵. اگر همچنان سیاست‌های پولی‌سازی ادامه یابد و دست حاکمیت در جیب والدین دانش‌آموزان باشد و حقوق دانش‌آموزان تامین نگردد.
۶. اگر معلمان زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سر کار خود بر نگردند و احکام صادر شده علیه معلمان لغو نگردد و احضار فعالان صنفی و پرونده‌سازی‌ها ادامه داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتراضات خود را به اشکال متفاوت و گسترده‌تر ادامه خواهد داد. ما از تمام ارکان قدرت می‌خواهیم بیش از این در مقابل اراده جنبش معلمان نایستند و به مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل تن دهند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

وعده ما: سوم اسفند

************

گزارش دیدار نمایندگان تشکل های کشوری با فرماندار مریوان و خانواده معلم زندانی شعبان محمدی

ظهر امروز پنج شنبه ۲۸ بهمن تعدادی از فعالان صنفی از تشکل های مختلف ایران در دیداری دو ساعته با فرماندار مریوان ضمن ابراز نگرانی نسبت به بازداشت و بی خبری از شعبان محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان، خواهان دخالت و حمایت فرماندار برای آزادی او شدند.در این دیدار که با حضور: مجید کریمی (تشکل سنندج)سلیمان عبدی (تشکل سقز) رضا مسلمی(تشکل همدان) محمود صدیقی پور و عزیز قاسم زاده(تشکل گیلان) رادا(روح الله )مردانی (تشکل البرز) علیرضا تدرو ( تشکل اسلام آباد)صالح حبیبی(تشکل مریوان) شهریار نادری(تشکل کرمانشاە) به همراه خانم کژال کریمی( همسر شعبان محمدی) انجام پذیرفت،فعالان عضو شورای هماهنگی با اعلام اینکه شعبان محمدی یک فعال صنفی شناخته شده بیست ساله برای فرهنگیان کشور هست،ابراز داشتند مسئله بازداشت شعبان محمدی تنها مسئله معلمان مریوان نیست.بلکه امروز سراسر معلمان ایران در تجمعات کشور ضمن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد،خواهان آزادی شعبان محمدی هستند.
در بخش دیگری از این دیدار ضمن اعتراض به برخوردهای امنیتی شب ۲۷ بهمن با حضور غیر قانونی در منزل اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل ها ی صنفی فرهنگیان ایران و اجبار به خروج او و دیگر میهمانان از مریوان و تحت نظر قرار دادن آقایان: اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه(تشکل مریوان) محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی(تشکل تهران) محمد فتاحی، طاهر قادرزاده و صلاح سورخی(تشکل سقز) اعلام کردند،اینگونه بی تدبیری ها و نامهربانی ها حکایت از حکمرانی نامعقول و بحران آفرینی برای کشور و افزایش نارضایتی جامعه معلمان دارد.آنان همچنین به عدم اجازه ورود رسول بداقی( تشکل اسلامشهر و ریاست دوره ای شورای هماهنگی ) مسعود فرهیخته(تشکل البرز) و مرتضی الیاسی (تشکل الیگودرز) به مریوان و بازگردان اجباری آنها به سنندج و تحت الحفط قرار دادن آنها اعتراض کردند و اذعان داشتند این فعالان صنفی با برنامه قبلی و اعلام شده برای انجام مذاکره پیرامون وضعیت شعبان محمدی قرار بود به مریوان بیایند،بنا بر کدام اصل قانونی چنین برخوردی با آنها صورت پذیرفته است؟ فعالان صنفی از تشکل های کشوری، همچنین ضمن اعتراض به انتقال شعبان محمدی از مریوان به سنندج و قطع تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانواده با او طی دو هفته اخیر،از فرماندار خواستند در این زمینه مراتب نگرانی و اعتراض جامعه معلمان سراسر ایران را به مقامات ذی ربط ابلاغ نماید.آنان اعلام کردند: خواسته معلمان آموزش رایگان و اعتراض به خصوصی سازی آموزش است.آیا اعتراض به عدم رعایت این اصل قانونی، باید برای کنشگران مجازات در پی داشته باشد؟ آنان همچنین در این دیدار ضمن دعوت همه مسئولان به تمکین در مقابل قانون، خواهان مقابله با این قانون شکنی ها شدند.
فرماندار مریوان هم ضمن خیر مقدم به حاضران و شنیدن صحبت های کنشگران صنفی،اعلام کرد که به جد پیگیر وضعیت آقای شعبان محمدی بوده و خواهد بود.
در پایان این جلسه،حاضران همراه با تعداد دیگری از فعالان صنفی از تشکل های سراسر ایران ضمن دیدار با خانواده معلم زندانی شعبان محمدی و اعلام حمایت قاطع از او، دغدغه این معلم زندانی برای آموزش رایگان را دغدغه همه معلمان کشور دانستند.

************

ممانعت نیروهای امنیتی از دیدار فعالان صنفی با خانواده شعبان محمدی

بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته توسط انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان با مسئولان شهرستان اعم از دادستان و فرماندار و رییس اداره آموزش و پرورش، قرار بود روز پنجشنبه ۲۸ بهمن تعدادی از فعالان صنفی از استان‌های لرستان، البرز، تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه و شهرهای سقز و سنندج با این مسئولان ملاقات نموده و آخرین وضعیت معلم زندانی آقای شعبان محمدی را پیگیری نموده و با خانواده وی دیدار نمایند.
اما متاسفانه نیمه شب گذشته، تعداد زیادی نیروی امنیتی و انتظامی در مریوان با یورش به منزل سوران لطفی، وی و مسعود نیکخواه را به همراه فعالان صنفی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، طاهر قادرزاده، محمد فتاحی، صلاح سورخی، را تحت‌الحفظ مجبور به خروج و ترک مریوان نمودند.
در ادامه این برخورد روز پنجشنبه نیروهای امنیتی مانع ورود تعداد دیگری از فعالان از جمله رسول بداقی، مرتضی الیاسی، مسعود فرهیخته با قرار دادن ایست بازرسی مانع رسیدن آنان به مریوان شده و آنان را تحت الحفظ به سمت سنندج هدایت کردند.
در حال حاضر فعالان صنفی در حال بازگشت به استان‌های خود هستند و تاکنون فردی بازداشت نشده‌است. هدف از این مسافرت دیدار با مسئولان و اعلام همبستگی با خانواده آقای محمدی بوده و بر خلاف اخبار جعلی و فضاسازی نیروهای سرکوبگر هدف برگزاری تجمع نبوده‌است.
با وجود تدابیر شدید امنیتی، سایر فعالان صنفی موفق شدند با خانواده شعبان محمدی دیدار نموده و به مسئولان نسبت به عواقب ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این معلم دربند هشدار دهند که گزارش آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع تعرض و برخورد با فعالان صنفی را محکوم نموده در صورتی که اتفاق خاصی برای فعالان رخ دهد پاسخ معلمان محکم خواهد بود. این خبر به روز رسانی خواهد شد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر همکاران خواهد رسید. هر خبر خارج از مجرای کانال شورای هماهنگی فاقد صحت و وجاهت است. در آستانه سی بهمن از فرهنگیان می‌خواهیم بر برگزاری تجمع باشکوه تمرکز نموده و اتحاد و همبستگی خود را حفظ نمایند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

************

ممانعت نیروهای امنیتی از ملاقات با شعبان محمدی

جان شعبان محمدی در خطر است

بیش از ۱۴ روز از آخرین تماس شعبان محمدی با خانواده می‌گذرد. در آخرین تماس وضعیت جسمی این معلم زندانی به خاطر بیماری گوارشی وخیم بوده‌است.
به دنبال این وضعیت، روز چهارشنبه همسر این معلم زندانی با دستور کتبی دادستان برای ملاقات اقدام نمودند که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند. خانم کژال کریمی برای پیگیری وضعیت همسر خود مجدد به دادستانی و سپس به بازپرسی مراجعه نمودند اما موفق نشدند هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت همسر خود کسب نمایند.
حال سوال نگران کننده این است که آقای محمدی در چه وضعیتی بوده که نیروهای اطلاعاتی با وجود دستور کتبی دادستان مانع ملاقات همسر وی شده‌اند؟
شورای هماهنگی ادامه بازداشت این فعال صنفی را به شدت محکوم می‌کند. با توجه به بی‌اطلاعی و اینکه بیم آن می‌رود این معلم تحت فشار و شکنجه باشد ما نسبت به در خطر بودن سلامت و جان شعبان محمدی هشدار می‌دهیم و اعلام می‌کنیم هر نوع فشار جهت اعتراف گیری و پرونده‌سازی محکوم است. معلمان ایران پاسخ این فشارها را در تجمع سی بهمن خواهند داد.

************

بیانیه سیر تحولات رتبه بندی در یک سال اخیر

چرا به اعتراضات ادامه می دهیم؟

همکاران عزیز!
همان‌طور که می‌دانید رتبه‌بندی معلمان ده سال است که اجرا نمی‌گردد و امروز با اخبار ضد و نقیض در مورد رتبه‌بندی روبرو هستیم تا جایی که در یک هفته دو خبر متناقض از یک مسئول شنیده می‌شود و معلمان را بیش از قبل سرگردان می‌کند شورای هماهنگی در این بیانیه برای اینکه نشان دهد چرا هنوز بر اعتراضات میدانی تاکید دارد مروری بر رتبه‌بندی در یک سال گذشته داشته است.
از زمانی که حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش در ٢٧ فروردین اعلام نمود که اعتبار لازم برای اجرای رتبه‌بندی در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده و زمان اجرای این قانون هر زمان که به تصویب برسد از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد تا امروز که وزیر فعلی اجرای رتبه‌بندی را در سال آینده لطف به معلمان می‌داند معلمان ده‌ها بار وعده‌ و وعید شنیده‌اند.
دریکی از این ادعاها نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در ۵ مرداد ۱۴۰۰ گفت : درصورتی‌که لایحه رتبه‌بندی در مجلس مصوب شود، تأمین بودجه رتبه‌بندی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور با هر کیفیتی که تصویب شود اجرای آن از طرف دولت امکان‌ پذیر است وی مدعی شد مجلس لایحه را تصویب کند مسئولیت تأمین بودجه آن با من. اما به‌راحتی عوام‌فریبی را در این ادعا می‌توان مشاهده نمود همان موقع ما اعتراض کردیم که چرا دولت روحانی ٨ سال فرصت سوزی کرده و در روزهای آخر یاد رتبه‌بندی افتاده است؟ تنها ۴ روز بعد محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت نوبخت خلف وعده کرد و قرار نیست بودجه ٦٠ هزار میلیارد تومانی را تأمین نماید.
رئیسی که با وعده حل کردن مشکل فرهنگیان سعی کرده بود نظر معلمان را جلب کند در آغاز فعالیت دولتش مسیر پاس‌کاری بین دولت و مجلس را انتخاب کرد تا نشان دهد در فرصت سوزی دست‌کمی از دولت قبلی ندارد.
٣١ شهریور رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت برای اجرایی کردن این لایحه حدود ٦٠ هزار میلیارد اعتبار مالی نیاز است که البته پیش‌بینی دولت از اعتبارات مورد نیاز بیش از این‌ها است اما به‌ یک‌باره در مهر کم‌کم زمینه کاهش بودجه رتبه‌بندی فراهم شد ابتدا نمایندگان و دولت از اجرای رتبه‌بندی از اول فروردین عقب‌نشینی کردند و سپس بودجه را از ٦٠ به ٣٠ هزار میلیارد تومان کاهش دادند.
محمدرضا احمدی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرد بودجه اجرای رتبه‌بندی معلمان هماهنگ شده است و بودجه ١۵ هزار میلیارد تومانی نوبخت به ٣٠ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا نموده اما اجرای آن از اول مهر خواهد بود. منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز اعلام نمود این طرح در ٦ ماه دوم سال قطعاً اجرا می‌شود و پول معلمان و مشمولان از شهریورماه ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود. این لایحه را دولت داده و قطعاً منابع مالی لازم را دارد که به مجلس ارسال کرده است. این رتبه‌بندی لایحه است نه طرح که نگران منابع مالی آن باشیم. برای طرح رتبه‌بندی معلمان منابع کافی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد.
در 9 آبان ماه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از موافقت دولت با تخصیص ٢۵ هزار میلیارد تومان جهت رتبه‌بندی معلمان برای شش ماه دوم خبر دادند که حداکثر از ۴۵ روز آینده نهایی می‌شود. این دومین گام برای کاهش بودجه بود. از این تاریخ به بعد دولت و مجلس همسو بر اجرای شش‌ماهه دوم تاکید داشتند تا به معلمان بقبولانند که اجرای رتبه‌بندی از اول سال ۱۴۰۰ ممکن نیست. اما گام بعدی با آمدن وزیر جدید و طرح دولت کلید خورد.
کسانی که تا دیروز مدعی بودند ٢۵ هزار میلیارد تومان برای شش‌ماهه دوم در نظر گرفته‌اند زیر قول خود زدند و اعلام کردند فقط ١٢.۵ هزار میلیارد تومان برای این بازه در نظر گرفته‌اند این مسئله در اصل زمینه‌ساز گام بعدی بود تا رتبه‌بندی را در سال ۱۴۰۰ کلاً اجرا نکنند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه در 3 بهمن اعلام کرد در حال حاضر برای اجرای طرح رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ‌بر ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان در قانون سال جاری از ابتدای مهر تا پایان سال مشخص‌شده است و اکنون نیز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه سال آینده اعتباری بالغ‌بر ٢۵ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است و نوری وزیر آموزش‌وپرورش با گستاخی در ١٢ بهمن اعلام نمود رتبه‌بندی معلمان برای سال آینده بوده و دولت دارد "ارفاق می‌کند" و دولت و مجلس و همه اتفاق دارند که برای امسال هم پیاده شود لذا لازم است با این موضوع صبورانه و آگاهانه برخورد شود تا خدای‌ناکرده ضدانقلاب و دیگران از این آب گل‌آلود ماهی نگیرند و الان می‌بینم این موضوع خوب نیست.
وزیر بی‌کفایت آموزش‌وپرورش به‌جای پیگیری مطالبات معلمان عملاً خط بطلان بر اجرای رتبه‌بندی با کمترین مقدار یعنی همان ١٢.۵ هزار میلیارد تومان کشید و کوشید معلمان را با تهدید و ارعاب از مطالبه گری وا‌دارد اما حضور گسترده معلمان در اعتراضات بهمن‌ ماه آنان را واداشت که برای فریب معلمان ادعا کنند ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده‌اند.
در همین زمینه قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش گفت: چهارشنبه جلسه‌ای باهدف بررسی و رفع ایرادهای موردنظر شورای نگهبان در کمسیون آموزش و تحقیقات فناوری برگزار شد. مجلس شورای اسلامی هم طی روزهای اخیر در کمیسیون تلفیق با اقدامی قابل‌توجه اعتبار ٢۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. آن چیز که در این ادعای پوشالی بیشتر خود را نشان می‌دهد نه وعده دروغین افزایش از ٢۵ به ۴۰ هزار میلیارد تومان بلکه حذف رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ است.
سیر رتبه‌بندی در یک سال گذشته و مروری بر وعده‌های پوشالی مسئولان نشان می‌دهد که حاکمیت قصد ندارد بعد از گذشت ده سال قانون رتبه بندی را اجرا کند و همچنان به فریب معلمان ادامه می دهد. همان‌طور که قبلاً اعلام کردیم ما تنها زمانی اعتراضات میدانی را متوقف می‌کنیم که به تمام مطالبات ازجمله همسان‌سازی بازنشستگان وفق ق.م.خ.ک همانگونه که آقای نوبخت وعده داده اند ، همچنین اجرای کامل رتبه‌بندی به گونه ای که در احکام و فیش حقوق معلمان اعمال گردد. چنانچه تغییرات ناشی از اجرای قانون های همسان سازی بازنشستگان و رتبه بندی عملیاتی نگردد، فریب این وعده‌ها را نمی‌خوریم. اعتراضات ما در اسفند ادامه خواهد یافت و اگر بودجه ٦٠ هزار میلیارد تومانی به رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ اختصاص پیدا نکند و در احکام سال جدید اعمال نشود اعتراضات ما در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت.

************

بی خبری از وضعیت شعبان محمدی

با گذشت ۵ روز از آخرین تماس شعبان محمدی هیچ خبری از وضعیت این فعال صنفی معلمان در دست نیست. محمدی پیش تر و در آخرین تماسی که با خانواده داشته است از شرایط جسمی و محل نگهداری اش شکایت کرده و عنوان کرده بود در مدت بازداشت به جز دقایقی محدودی عملا مورد بازجویی قرار نگرفته است.
محروم کردن فرد بازداشتی از تماس با خانواده مصداق شکنجه شخص و اطرافیان است.

************

احضار عزیز قاسم زاده به دادگاه

عزیز قاسم زاده در واکنش به احضارش به دادگاه اعلام کرد: جنبش معلمان امروز ایران نه تنها هراسی از این احضار ها و بازداشت ها و توبیخ ها ندارد،بلکه این شیوه های منسوخ شده و آزمون شده را تنها روندی تصاعدی برای تکثیر مطالبه گری جنبش حق خواهی معلمان می داند. طبق ابلاغیه الکترونیکی که ۲۰ بهمن برای عزیز قاسم زاده ارسال شده است،قرار است او در تاریخ ۲۱ اسفند به اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر محاکمه شود. قاسم زاده عنوان کرد: معلمان نه تبلیغی علیه نهاد و شخصی می کنند و نه قصد اضرار دارند، بلکه غایت حرکت معلمی، جز اصلاح امور نیست. عزیز قاسم زاده تصریح کرد: ما سالها در کشور با پدیده فیک اصلاح طلبی مواجه بوده ایم اما جنبش معلمان امروز ایران ثابت کرده است که مصلحان واقعی جامعه هستند و این صدای مسالمت آمیز، آخرین صدایی است که به حاکمان فرصت می دهد تا با شنیدن آن و نادیده نگرفتنش، آن را به طغیان های پیش بینی ناپذیر تبدیل نکنند.

************

۱۵ معلم زندانی

اسماعیل عبدی / هاشم خواستار / محمد حسین سپهری / زینب همرنگ / معصومه عسکری / عالیه اقدام دوست / محمد ارکیان / حسین رمضان پور / محمد رضا رمضان زاده / یعقوب یزدانی/ محمدتقی فلاحی / شعبان محمدی/ مریم کبیری / نصرت بهشتی / ناهید فتحعلیان

فریاد فریاد، از این همه بیداد.     ما سکوت نخواهیم کرد.

شنبه ۳۰ بهمن / سه شنبه ۳ اسفند / ایران یکسره فریاد .

************

اطلاعیه مهم

همکاران ارجمند
معلمان بازنشسته و شاغل

با توجه به شیوع اُمیکرون و تعطیلی مدارس در اکثر مناطق، تعداد زیادی از همکاران به تشکل‌های عضو شورا پیشنهاد تجدید نظر در تاریخ اعتراضات و تغییر نوع کنش را داده‌بودند. خواسته همکاران این بود که کنش اعتراضی تحصن به تجمع تبدیل گردد.
لذا با توجه به این پیشنهادات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برنامه تحصن و تجمع هفته آینده یعنی از ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه را لغو و برنامه جایگزین خود را را به شرح زیر اعلام می‌کند :

تجمع سراسری معلمان ایران شنبه، ۳۰ بهمن و سه‌شنبه، ۳ اسفند

همانگونه که می‌دانید هیچ‌یک از مطالبات ما تاکنون محقق نشده‌است و ما بر پای عهد خود با فرهنگیان ایستاده‌ایم.
وعده‌های پوشالی در عزم و اراده ما خللی ایجاد نخواهد کرد و تا مطالبات بازنشستگان و شاغلان محقق نگردد. ضمن توجه به سایر اشکال پیگیری مطالبات، ما به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

************

در ادامە سرکوب ها و فشار بر فعالین صنفی اداره اطلاعات مریوان شعبان محمدی را به سنندج منتقل کرد

در حالیکه بازداشت آقای محمدی توسط نیروهای امنیتی و با دستور دادستان وبازپرس شعبه یک مریوان انجام شده است انتقال ایشان به سنندج عملا دهن کجی مقامات امنیتی و قضایی به اعتراضات معلمان در یک هفته اخیر است.
معلمان مریوان در اعتراض به بازداشت این عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان طی یک هفته اخیر علاوه بر حضور گسترده‌تر از همیشه در تجمع سراسری معلمان مقابل اداره آ.پ در سه تجمع اعتراضی جداگانه مقابل فرمانداری و اداره اطلاعات حضور یافتند.
صدها نفر از معلمان مریوان روز یکشنبه در دومین تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری با حمل پلاکارد ها و سردادن شعار خواهان آزادی این فعال صنفی شدند.
شورای هماهنگی همگام با انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان ضمن محکومیت بازداشت فعالان صنفی بر آزادی بی قید و شرط آقای محمدی تاکید دارد.

************

بیانیە شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون

صدور حکم چهار سال و نیم زندان برای جعفـر ابراهیمــی و محکومیت بازداشت طولانی مدت، شعبـان محمـدی و محسن حسن پور

بە نام خداوند جان و خرد
اکنون بیش از‌ دو دهە از تلاش و فعالیت کانون ها و انجمن های صنفی در راستای بهبود نظام آموزشی کشور وارتقاء سطح معیشت و منزلت معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشستە به شیوه های مختلف کاملا مدنی _اعم از نامە نگاری، نشست با مسئولان، کمپین ها، اعتصابات و اعتراضات خیابانی- می گذرد بە امید اینکە آموزش و پرورش بە مثابەی بستر ساز رشد و توسعە جامعه ؛ مورد توجە ارکان نظام و مجموعە حاکمیت واقع شود، اما دریغا کە نە تنها حاکمان نسبت بە این مقولە بیگانە اند! بلکە هر روز شاهد آن هستیم کە این نهاد انسان ساز بیش از هر زمان دیگری مورد بی توجهی و بی مهری قرار می گیرد و مدافعان واقعی آن کە همانا معلمان کنشگر آزادە هستند با *تیغ بی تدبیری و بی عدالتی حاکمیت* مورد هتک، آزار و سرکوب قرار می گیرند. بە نام خداوند جان و خرد
اکنون بیش از‌ دو دهە از تلاش و فعالیت کانون ها و انجمن های صنفی در راستای بهبود نظام آموزشی کشور وارتقاء سطح معیشت و منزلت معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشستە به شیوه های مختلف کاملا مدنی _اعم از نامە نگاری، نشست با مسئولان، کمپین ها، اعتصابات و اعتراضات خیابانی- می گذرد بە امید اینکە آموزش و پرورش بە مثابەی بستر ساز رشد و توسعە جامعه ؛ مورد توجە ارکان نظام و مجموعە حاکمیت واقع شود، اما دریغا کە نە تنها حاکمان نسبت بە این مقولە بیگانە اند! بلکە هر روز شاهد آن هستیم کە این نهاد انسان ساز بیش از هر زمان دیگری مورد بی توجهی و بی مهری قرار می گیرد و مدافعان واقعی آن کە همانا معلمان کنشگر آزادە هستند با *تیغ بی تدبیری و بی عدالتی حاکمیت* مورد هتک، آزار و سرکوب قرار می گیرند.
بازداشت های پی در پی، اخراج ها و صدور احکام صدها سال زندان برای معلمان از سوی نهادهای سرکوبگر یادآور و بیانگر چیزی جز تکرار یک کمدی تراژیک بی تاثیر و باطل نیست.
این حجم از تزویر و ریا، بی کفایتی، جهل وتعصب را تاریخ کشورمان در مقابله با دانش و دانش ورزان ،به خود ندیده است! جعفر ابراهیمی و شعبان_محمدی از جمله معلمانی هستند که همواره مدافع عدالت آموزشی و آموزش رایگان بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی بوده اند و مقالات و نوشته های متعددی نیز در این زمینه دارند. آن ها آموزش طبقاتی را پاشنه آشیل نظام آموزشی کشور و تبعیض آمیز دانسته و همواره تلاش کرده اند تا نسبت به این کج روی ها و ناملایمات هشدار دهند و دست های پنهان و پشت پرده ی جریانات رانت خوار از این فساد سیستمی را برملا کنند.
با این حال جامعه ی فرهنگی کشور هرگز خود را مقهور و مغلوب این حجم از هجمه جاهلان علیه خود، ندانسته و نخواهد دانست و بیش از هر زمانی؛ این اراده برای تغییر در چهره معلمانی که خیابان را برای دادخواهی و دادن پیام خود به حاکمان برگزیده اند؛ تجلی، نشو و نمود یافته است.
نشان به آن نشان که، آن مفهوم زیبای " *با اهل قلم هر که درافتاد، بر افتاد*" ورد زبان ها گشته و این نوع از مطالبه گری واقعی، سرافرازانه و بی بدیل را به یک فرهنگ عام و سمبل مبارزاتی جنبش بدل کرده است!
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام انزجار، بیزاری ومحکومیت صدور حکم ناعادلانەی چهار سال و نیم زندان برای #جعفر_ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی، بازداشت طولانی مدت #شعبان_محمدی عضو هیات مدیرەی انجمن صنفی معلمان کردستان، و همچنین بازداشت محسن حسن پور خاطر نشان می کند هموارە و تحت هر شرایطی از خواستەها و مطالبات واقعی معلمان، دانش آموزان و اولیا آنان دست نخواهد کشید و مصمم تر از‌قبل یک باردیگر تحجری کە در صدد از بین بردن و خفە کردن صدای حق طلبانه معلمان است را ناکام خواهد گذاشت و خواهان آزادی شعبان محمدی و محسن حسن پور و لغو حکم صادرە علیە جعفر ابراهیمی و

*آزادی تمام معلمـان زندانـی*

بودە و در این راە از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

*شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران*

۱۴۰۰/۱۱/۱۵

************

همبستگی شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلیس با مبارزات معلمان ایران

متذکر می شویم که معلمان در ایران از سال ۱۳۹۷ در حال دوام بر مبارزات خود بوده و در ماه های اخیر اعتراضات سراسری مکرری را برای مطالباتی همچون؛ پرداخت حقوق برای معلمان و بازنشستگان، پایان دادن به استخدام موقت، قراردادی و اجرای حق آموزش رایگان براساس خود قانون اساسی هستند. ما به طور خاص از سه روز اعتصابات و اعتراضات سراسری در دسامبر گذشته و یک اعتصاب دو روزه دیگر در ۳۰ و ۳۱ ژانویه اطلاع داریم.
اکنون شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران دو تاریخ دیگر برای اعتصاب سراسری برای روزهای ششم و هفتم و همچنین سیزدهم و چهاردم فوریه فراخوان داده و قاطعانه اعلام کرده است که در صورت برآورده نشدن مطالبات آنها تا ۲۰ فوریه، اعتصاب خود را بشکل نامحدود ادامه خواهند داد.
ژوئن گذشته، NSSN همبستگی خود را با کارگران نفت ایران که در آن برهه دست به اعتصاب سراسری کرده بودند را اعلام کرد، که در آن «علی‌رغم سرکوب مکرر مبارزات کارگران و زندانی شدن کارگران و فعالان و رهبران بازنشستگان» به توسعه جنبش کارگری در ایران اشاره نموده شده است.
ما می دانیم که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران سازماندهی شده است و درود و همبستگی خود را به همه کارگران ایرانی درگیر مبارزات طبقاتی می فرستیم. در عین حال خواستار پایان سرکوب و آزادی تمامی کارگران زندانی و فعالان بازنشسته هستیم.
اتحادیه NSSN معتقد است که احیای جنبش کارگری در ایران و تلاش آن برای ایجاد تشکل های کارگری مستقل و دموکراتیک دارای اهمیت بین المللی بوده تا بتواند در جهت الهام بخشی به تحولات مشابه علیه تمامی رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه کمک می کند.

ما همبستگی خود را به هر شکل ممکن اعلام میکنیم.

راب ویلیامز، دبیرکل NSSN

************

قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که فریاد بزنیم ساختار آموزش در این کشور سیر قهقرایی را می پیماید و عدالت آموزشی بیش از هر زمان دیگری به محاق رفته است. ما جمع شده ایم اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده‌است.
ماه‌هاست که فرهنگیان به شیوه های مختلف اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کرده‌اند؛ اما گویی در حاکمیت گوش شنوایی وجود ندارد.
اگر چه دولت روحانی و نوبخت در بروز شرایط فعلی مقصرند اما رئیس جمهور با کلی گویی و سلب مسئولیت از خود ، دولت قبلی را عامل مشکلات می‌داند و وزیری بر آموزش و پرورش حاکم شده‌است که بدنه جامعه ی معلمان به انتخاب ایشان معترض و از معیارهای غیر اصولی ومخرب قوای مجریه ومقننه در انتخاب ایشان آگاه است.
دولت بودجه انقباضی و ضدمردمی و ضدمعلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه‌قضاییه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند.
اجرای حکم زندان محمدتقی فلاحی و حسین رمضانپور طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز گذشته و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی از تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مطالبات ، مشت آهنین است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به ادامه دربند بودن معلمان و خط سرکوب فعالان صنفی اعلام می‌کند که مرعوب این سرکوب‌ها نخواهد شد و بر عهد خود با معلمان وفادار است و فعالان صنفی برای تحقق عدالت و آزادی حاضر به پرداخت هزینه هستند تا به جامعه و دانش‌آموزان خود درس حق‌طلبی بدهند.
به نظر می رسد حاکمیت هیچ چشم‌انداز روشنی برای معیشت معلمان و سایر زحمتکشان ندارد و از فقدان بودجه دم می‌زند اما در بودجه سال ۱۴۰۱ ، بودجه نهادهای نظامی و غیرپاسخگو به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
حاکمان بدانند که هیچگاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده‌ و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبه‌‌گری را تباه نماید ، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم.
در یک چنین شرایطی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به پشتوانه معلمان کشور پا به میدان گذاشته تا ضمن دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان به جامعه درس مطالبه‌گری و عدالتخواهی بدهد.
امروز ما بیش از گذشته تاکید و اعلام می‌کنیم:
اگر قانون‌ همسان‌سازی بازنشستگان وفق ق.م.خ.ک در سال ۱۴۰۰ اجرا نگردد .
اگر رتبه‌بندی به صورت کامل تصویب نشود و بودجه آن برای امسال و سال آینده مشخص نگردد.
اگر خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش متوقف نگردد و همچنان دولت سرانه آموزشی را از جیب والدین و دانش‌آموزان تامین کند. بعبارتی اگر آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی مورد بی توجهی حاکمان قرار گیرد.
اگر به حقوق نیروهای خدماتی مدارس که بیشترین زحمت را می کشند رسیدگی نشود.
اگر غارت صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه پیدا کند.
اگر امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی تامین نگردد.
و
اگر بازداشت فعالان و پرونده‌سازی علیه معلمان معترض متوقف نشود و معلمان دربند آزاد نگردند.
همانطور که پیش‌تر اعلام شد در روزهای ۲۳ تا ۲۷ به تحصن خود ادامه خواهیم داد و در روز پنجشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه تجمع سراسری اعلام می‌کنیم.
بدیهی است اگر تا پایان بهمن‌ماه تکلیف رتبه‌بندی بر اساس حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه مشخص نگردد و احکام جدید صادر نشود و از طرفی وضعیت همسان سازی پیشکسوتان بازنشسته مشخص نگردد شورای هماهنگی به سمت اعتراضات گسترده‌تری خواهد رفت و اقدام به تعطیلی کلاس‌ها در اسفندماه خواهد نمود.
در پایان جا دارد از تمام فرهنگیانی که در تحصن و تجمع حضور داشته اند قدردانی نماییم و خطاب به آن دسته از همکاران بی‌تفاوت اعلام نماییم که منافع تمام فرهنگیان شاغل و بازنشسته به هم گره خورده است. پس بر شک و ترس خود غلبه کنید و به معلمان معترض بپیوندید که تنها راه پیروزی همبستگی و اتحاد همگانی است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

دوشنبه، ۱۱ بهمن۱۴۰۰