افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                               دوشنبه ٢۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱


مهم جهت اطلاع

برای مشاهدۀ تصاویر، فیلم ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
در تصویر درج شده در کانال تلگرامی سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت تپه ( ۲۷ دی ماه) در پی احضار تعداد دیگری از کارگران به بی دادگاه، در ردیف آخر اسم یک خانم وکیل درج شده است به نام خانم شکوه غفوری فرد.
لازم است که توضیح داده شود که خانم شکوه غفوری فرد وکیل شخصی اسد بیگی استثمار گر، می باشد و هیچ ربطی به کارگران هفت تپه ندارد.
اما همچنان، خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه می باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۸ دی ماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران


************

زندگی حق همگانی است، کسی نمی تواند برای این حق تصمیم بگیرد!

با نظرات عقب مانده و غیر علمی با جان انسان ها بازی نکنید!

ویروس مرگبار کرونا نزدیک به یک سال است که جان هزاران هزار نفر را گرفته است. براساس آخرین تحقیقات پزشکی واکسن ویروس مرگبار کرونا هم اکنون تهیه و در بیشتر کشورها مراحل آماده سازی و واکسیناسیون شروع شده است.
اما متاسفانه مردمی که در جغرافیای به نام ایران زندگی می کنند، نه تنها از داشتن امکانات لازم و رایگان خدمات پزشکی و درمانی برخوردار نیستند، بلکه ما شاهد قربانی شدن مردم بی دفاعی هستیم که به خاطر نظرات غیر انسانی، غیر علمی، از امکان واکسیناسیون محروم شده اند.
تمام افراد باید بطور رایگان از تمام خدمات درمانی، پزشکی و واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا برخوردار شوند.
خواست ما کارگران این است که واکسیناسیون باید شروع شود و با نظرات عقب مانده و غیر علمی بیشتر از این جان انسان را به خطر نیاندازید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران


************

احضار مجدد تعداد دیگری از کارگران هفت تپه

در پی شکایت اسدبیگی سرمایه دار و فاسد، و اصلاح یک خبر

اصلاح خبر:
ما قبلا اعلام کرده بودیم که تعداد کارگران احضار شده در تاریخ ۲۳ دی ماه به دادگاه( بخوانید بی دادگاه) ۲۰ نفر بوده است اما طبق آخرین لیست دریافتی تعداد کارگران احضار شده در تاربخ ۲۳ دی ماه ۲۲ نفر می باشند.

خبر رسیده
بر اساس آخرین خبر رسیده تعداد دیگری از کارگران به بی دادگاه احضار شده اند.
بر اساس این خبر در پی شکایت اسدبیگی استثمارگر، حداقل ۶ نفر دیگر از کارگران مبارز هفت تپه به بی دادگاه ها احضار شده اند. اسامی و خبر های تکمیلی در این ارتباط بعدا به اطلاع شما عزیزان کارگر خواهید رسید.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن هر گونه پرونده سازی، خواستار پایان دادن به این نمایش های مضحک و ضد کارگری می باشد. تمام دستگاهای سرکوب باید بترسند از روزی که صبر ما کارگران لبريز شود!

اخبار تکمیلی در ارتباط با احضار مجدد کارگران هفت تپه
اسامی شش نفر دیگر از کارگران که توسط کارفرمای هفت تپه از آنها شکایت شده به پیوست می باشد.
تا کنون بیست و هشت نفر از کارگران هفت تپه توسط کارفرما ی هفت تپه، مورد شکایت قرار گرفته اند.
براساس خبرهای دریافتی کارفرمای استثمار گر و سود پرست هفت تپه از تعداد دیگری از کارگران شکایت کرده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

************

لطفا این کلیپ را ببینید

برای مشاهدۀ تصاویر، فیلم ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
لطفا این کلیپ را ببینید که چطور اسدبیگی ها با تیم مستند ساز رشوه بگیر، سانسورچی و مزدور، به کارگران زحمتکش نی بر، در هفت تپه رحم نمی کنند.
در بخش دوم این کلیپ دوتن از کاسه لیسان اسد بیگی با بی شرمی تمام اراجیف میبافند، رضا رخشان ونیکوفرد که ماهیت مزدوری این دو فرد برای کارگران مثل روز روشن است.

جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

سخنرانی مربوط به بیست یکم دی ۱۳۹۹ تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس می باشد

داشتن زندگی شایسته حق همگانی است.

فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ، مذهب و هرگونه تقسیم بندی های پوچ و بی مایه ، تمامی آحاد افراد جامعه فارغ از موقعیت های اقتصادی، شغلی و اجتماعی، باید از معیشت شایسته و مناسب که اساس آن استاندارهای جهانی است، برخوردار باشند.
هیچ انسانی در جامعه نباید دغدغه معیشت را داشته باشد.
دولت ها موظف هستند سطحی از معیشت که با معیار های استاندار جهانی همخوانی دارد را برای آحاد افراد جامعه تامین و فراهم کند.
تمام افراد در جامعه باید از کار و مسکن مناسب برخوردار باشند.
برخوردار شدن از امکانات آموزشی ، تحصیلی و ادامه تحصیل رایگان و همگانی، حق تمامی افراد در جامعه است.
تامین تمامی خدمات درمانی، پزشکی بصورت رایگان، حق همگانی افراد می باشد.
ایجاد مکان های شایسته و مناسب همراه با برنامه های علمی، تفریحی و مسافرت با هزینه های دولتی باید برای افراد مسن و بازنشسته با هزينه دولت فراهم گردد.
معلولین جامعه به مانند دیگر افراد جامعه باید از تمامی فرصت های،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر خوردار بوده و جدا از امکاناتی عمومی باید از امکانات ویژه (به دلیل معلولیت) برخوردار شوند، امکاناتی که تمام هزینه های آن باید توسط دولت پرداخت شود.
اینها و ده ها و صدها مطالبه دیگر تنها بخش های کوچکی از نیازهای است که باید برای تک تک افراد جامعه، فارغ از موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی، از طرف دولت و با هزينه دولت فراهم گردد.

زنده باد آزادی! زنده باد زندگی!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

"شورای اسلامی کار" نتیجه و حاصل سرکوب خشن شوراهای کارگری در سال ۱۳۵۷ است.

طبقه کارگر در ایران از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم است.

فعالین و نمایندگان کارگری که اقدام به ایجاد تشکل های مستقل (مستقل از دولت و تمامی نهاد های سرمایه سالار، سازمان و احزاب باشد) می کنند، شدیدا مورد حمله قرار گرفته، اخراج، بازداشت و زندانی می شوند.
تشکل های مستقل کارگری اگر توانستند در دوره ای با اتکاه به نیروی کارگران در محیط کار ایجاد شودند، بعدا اعضای این تشکل ها از طرف نهاد های اطلاعاتی امنیتی، تحت عناوین مختلف، تهدید، بازداشت و زندانی شدند و با ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، و با استفاده از تمامی امکانات و عوامل خود از پیوستن کارگران به این تشکل ها جلوگیری بعمل آوردند.
اما وقتی کارگران در جریان مبارزه خواستار ایجاد تشکل می شوند، کارفرمایان در همراهی با مراکز وابسته به قدرت، از جمله اداره کار، وزارت کشور، پلیس و اداره اطلاعات، پیشنهاد ایجاد "تشکل شورای اسلامی کار" را مطرح می کنند، چرا؟ چون "شورای اسلامی کار" تشکل صاحبان سرمایه است و قرار است به نام کارگر از منافع خرد و کلان صاحبان سرمایه به دفاع بر خیزد.
در این‌میان تعدادی افراد کارگر فریب خورده و بعضا خود فروش حاضر می شوند عضو این تشکل ضد کارگری شوند تا منافع طبقاتی طبقه کارگر را فدای منافع طبقه سرمایه دار کنند.
شورای های اسلامی کار در همان روز های بعد از قیام سال ۱۳۵۷ در راستای سرکوب تشکل های کارگری وارد صحنه شده است.
تشکل های ضد کارگری (از جمله شورای اسلامی کار، خانه کارگر و دیکر نهاد های دست ساز حکومتی) از همان ابتدا بعنوان بازوی سرکوب نهاد های امنیتی، در سرکوب جنبش کارگری ایران نقش برجسته ای داشته است.
در سال ۱۳۵۷ وقتی شوراهای کارگری که توانسته بودند در بعضی از مراکز تولیدی کنترل کارگری را اعمال کنند، اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر، با شناسایی فعالین تشکل های سندیکای و شورایی، اعضای تشکل های کارگری را روانه زندان کردند و تعدادی از کارگران و پیشروان کارگری به جوخه اعدام سپرده شدند.
نمونه دیگری این اقدامات ضد کارگری که توسط شورای اسلامی کار و خانه کارگری ها انجام گرفته حمله آنها با چماق و چاقو به جلسه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بود.
شورای اسلامی کار، یک تشکل کارفرمایی و ضد کارگری است که لکه های ننگ بی شماری را بر پیشانی خود دارد.
" شورای اسلامی کار" تحمیل شده به کارگران‌ هفت تپه در آخرین اقدام ضد کارگری خود طی روز های گذشته در یک گزارش کاملا کذب اعلام کرده است که کارگران هفت تپه تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند و هیچ طلبی نسبت به کار فرما ندارند. این یک دروغ آشکار است! شوراهای اسلامی کار، قانونا مشاور سرمایه داران در محل کار هستند!
کارگران هفت تپه با عملکرد های ضد کارگری شورای اسلامی کار آشنایی دارند و اعضای این تشکل ضد کارگری باید از حضور خود در چنین تشکلی شرم داشته باشند.
کارگران هفت تپه حق دارند که تشکل مستقل خود را داشته باشند، تشکلی که نه در راستای همکاری با صاحبان سرمایه بلکه در راستای مبارزه طبقاتی بر علیه استثمارگران و ستم گران گام بر دارد.

مبارزه بر علیه استثمار، تبعیض، نابرابری،

فقر و نداری و... و در یک کلام مبارزه بر علیه نظام سرمایه داری .

نابود باد "تشکل ضد کارگری شورای اسلامی کار"

زنده باد تشکل های مستقل کارگری

که با مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیر در خدمت منافع طبقاتی کارگران قرار دارند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۴ دی ماه ۱۳۹۹

************

احظار جمعی از کارگران هفت تپه به دادسرای شوش

امروز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، برای حدود بیست تن از کارگران و فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده آنها به (شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) ارسال شده است.
درخبرهای تکمیلی اسامی این کارگران اعلام خواهد شد. این شکایت در بحبوحه روزهای بحث بر خلع ید بخش خصوصی صورت گرفته که می‌تواند به نوعی ابزار فشار و تهدید علیه کارگران و فعالین کارگری تلقی شود.
گفتنی است که این شماره پرونده در کارتابل پرونده های کارگران در سامانه پنهان است و به همین دلیل نام شاکی و عنوان شکایت در پیامک ارسال شده قابل مشاهده نیست ...
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران هرگونه پرونده سازی برای کارگران شریف و زحمت کش را محکوم کرده وخواهان پایان دادن این روند پوسیده می‌باشد.

۲۳/دی/۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

تنها به نیروی خود آزاد و رها خواهیم شد

برعلیه توطئه های اسد بیگی باید ایستاد
صاحبان سرمایه، مفسدان و غارتگران، استثمار گران و ستم گران، در هر لباسی باشند، سرمایه دار و حامی نظام سرمایه داری هستند. این حضرات چه در بخش خصوصی باشند و یا در بخش دولتی، و یا تحت هر عنوان دیگری، همگی از خانواده و طبقه سرمایه دار بوده و بر اساس منافع طبقاتی خود و برای کسب سود بیشتر ما را استثمار می کنند، شیره جانمان را می کشند و فقر و نداری و سیه روزی را برای ما رقم میزنند.
یکی از این سرمایه داران که در بخش خصوصی دست به استثمار و تبعیض میزند، اسدبیگی می باشد. کسی که بر اساس رانت حکومتی توانسته است سایه شوم خود را بر هفت تپه بگستراند. کارگران هفت تپه که سالیان سال است در راستای مطالبات خود دست به مبارزه زده اند، همچنان برای لقمه ای نان مجبور هستند این مبارزه را ادامه دهند.
کارگران هفت تپه از دهه ۸۰، مبارزات وسیعی را تا به امروز بر علیه صاحبان سرمایه شروع کرده اند. تاجایی در سال ۱۳۸۷ کارگران هفت تپه در جریان مبارزات خود توانستند تشکل مستقل سندیکای کارگران هفت تپه را تشکیل دهند.
کارگران هفت تپە از همان زمان( دهه ۸۰) که شرکت در مدیریت بخش دولتی بود با شعار ، " کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم " مبارزه را شروع کردند و اکنون که شرکت هفت تپه در اختیار خانواده اسد بیگی( بخش خصوصی) می باشد، این شعار همچنان شعار کارگران هفت تپه می باشد.
در دوره جدید اعتراضات کارگران هفت تپه، یکی دیگر از خواستهای کارگران خلع ید از بخش خصوصی می باشد.
بعد از اختلاس های میلیاردی و ارجاع پرونده اسدبیگی به دادگاه، این اميدواری ایجاد شده بود که شاید دست اسد بیگی از هفت تپه قطع شود.
اما در نهایت بعد از تشکیل چند جلسه دادگاه فرمایشی، رای حضرات به نفع اسدبیگی صادر و خلع ید از هفت تپه صورت نگرفت.
بعد از صدور این رای، اسدبیگی و عوامل او از طرق مختلف، اذیت و آزار کارگران فعال و مبارز در هفت تپه را مجددا شروع کرده‌اند. از جمله اقدامات جدید اسدبیگی عدم بستن قرارداد با فعالین کارگری، اخراج سازی، تبدیل مرخصی کارگرانی که قانونی در مرخصی هستند به غیبت و... تنها نمونه های تاکنونی در دور جدید می باشد.
اسد بیگی با همکاری قوانین موجود، نهاد ها و سازمان های دولتی و شبهه دولتی، با پرونده سازی همچون گذشته تلاش خواهد کرد که صدای اعتراض کارگران حق طلب را خاموش سازد.
در این‌میان تمام دستگاه های حکومتی، از جمله اداره کار، پلیس، نیروهای اطلاعاتی، امام جمعه و استاندار، نیروی قضایی و دادگستریها!! از آقای رئیسی تا آن یکی رئیس دیگر ، از دانشجویان عدالتخواه، تا خانه کارگری ها،از شورای اسلامی تا محور مقاومتی ها،خلاصه از تمام اعوان و انصار مدافعان سیستم سرمایه داری ، هرکدام در راستای سرکوب طبقه کارگر و جنبش مستقل کارگران تلاش های روز افزونی را شروع کرده اند.
این مدافعین دروغین طبقه کارگر، هیچ مشکلی با سیستم و مناسبات استثمارگر سرمایه داری نداشته و به دنبال منافع حقیر خود هستند. یکی می گوید اسد بیگی اهلیت ندارد، دیگری می گوید خصوصی سازی خوب اجرا نشده است، یکی می گوید خودمانی سازی است و آن دیگری.... اما همه اینها در اساس یک منفعت مشترک را دنبال می کنند، آنهم دفاع از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، استثمار کارگران و کسب سود از گُرده طبقه کارگر .
همه اینها عاملان استثمار، فقر، فلاکت، سیه روزی کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران می باشند.
ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بارها گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که، نه دانشجویان عدالتخواه، نه خانه کارگری ها نه شورای اسلامی ها، نه محور مقاومتی ها، نه فلان امام جمعه، نه استاندار و نه دولت ،نه رئیسی و نه‌ نیروی قضایی و نه.... هیج شخص و نهاد و سازمان دولتی و حکومتی دلسوز طبقه کارگر نبوده و نخواهد بود.
ما گفتیم که نمایندگان دروغین مجلس حامی ما کارگران نیستند و نباید به وعده های تو خالی آنها هیچ توهمی داشت. ما گفتیم که تنها باید به نیروی طبقاتی خود باور داشته باشيم. گفتیم که باید متشکل شد، تشکل مستقل از دولت و کارفرما و مستقل از هر حزب و سازمانی، را باید داشت.
گفتیم که کارگران بدون ظرف تشکیلاتی مستقل، بدون همکاری، اتحاد، همبستگی و همدلی، در این مبارزه سخت پیروز نخواهند شد.

کارگران هفت تپه:
ما تجارب زیادی داریم، دانش و شناخت مبارزاتی ما هر روز بیشتر و بیشتر می شود. باید بتوانیم ضعف های موجود را کم رنگ و کم رنگ تر کنیم و از طرف دیگر نقاط قوت را با همبستگی، هم فکری و همدلی بیشتری به پیش ببریم.

کارگران عزیز و مبارز؛
یکی از شروط پیروزی ما کارگران در زمین واقعی مبارزه، شناخت دوست و دشمن است.
دشمنان طبقاتی ما به دلیل داشتن پول و قدرت و اسلحه، و در اختیار داشتن تمام امکانات موجودجامعه ( فعلا ) به هر رنگ و لباسی در می آیند تا شاید بتوانند ما را فریب دهند و مبارزات ما را از ریل اصلی خارج کنند.
پس یک بخش از مبارزه ما شناسایی و مبارزه با مدافعین دروغینی است که خود را مدافع کارگران معرفی می کنند.
نباید اجازه داد این گونه افراد و سازمان ها به صفوف طبقه کارگر نفوذ پیدا کنند. تمام راه های ورودی را باید بر انها بست.

نکته پایانی:
کارگران مبارزه هفت تپه؛ باید متحدانه در مقابل هجوم خزنده اسد بیگی ایستاد و اجازه نداد که نقشه های شوم خود بر علیه فعالین کارگری در هفت تپه را اجرایی کند. باید با اتحاد و همبستگی به این ظلم و بیحقوقی آشکار اعتراض کرد و هم چون گذشته با شعار نان کار آزادی در مقابل این ستمگران ایستاد.

پیروزی از آن ماست

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار


************

تجمع جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، در حمایت از همکاران و فعالان کارگری این مجتمع، در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

************

به همرزمان ما در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

شورای اسلامی را برسمیت نشناسید!

هفت تپه ای ها و گروه ملی فولاد یاران روزهای سخت بودند و هستند. اعتبار فولادگران همان خروش و مبارزات جانانه ای است که برای احقاق حقوق کارگران، علیه خصوصی سازی و موسوی ها انجام دادند. مبارزه ای که با تکیه به تصمیمات مجمع عمومی و کار شورائی پیش رفت و فریاد کارگران فولاد را از زبان رهبران صدیق آن جهانی کرد.
بعد از دوره ای جنگ و مقاومت و زندان، دوباره کارفرما با شورای اسلامی آمده تا غنائم ببرد. اطلاع یافتیم که مدیریت امور اداری گروه ملی صنعتی فولاد، طی اطلاعیه ای دعوت به ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی کار کرده است. نمایش کارفرمائی انتخابات شورای اسلامی قرار است روز دوشنبه ۲۲ دیماه برگزار شود.
شورای اسلامی در فولاد چیزی بیشتر از مزدوران شورای اسلامی در هفته تپه نیست و نخواهد بود. شورای ضد کارگری اسلامی وجودش را مدیون سرکوب شورای واقعی کارگران در کارخانه ها است. شما همکاران عزیز فولادی آگاهید که با هر محاسبه ای در این انتخابات شرکت کنید و یا بدتر دوستانی برای عضویت در آن کاندید شوند، با دست خود عملا و به همان میزان امکان اعمال فشار کارفرما به همکاران را فراهم می کنید. شما بارها با شورای قلابی و آلت دست سرمایه دار مخالفت کردید و در مواردی اجازه برگزاری سیرک انتخاباتش را ندادید. می دانیم که کارگران آگاه و بیشتر بچه های گروه ملی فولاد با شورای اسلامی مخالفند. اما کارفرما همچنان در فکر تحمیل شورای اسلامی است. اجازه ندهید.
در هفت تپه شورای اسلامی با هزار کلک بعد از سرکوب همکاران ما انتخابات گذاشت و مقداری رای جمع کرد تا خود را با رای کارگران قانونی و مشروع نشان دهد. ما هم بلافاصله چند برابر رای و امضا جمع کردیم و گفتیم شورای اسلامی با این آرا منحل است، نماینده ما کارگران نیست و صلاحیت ندارد. این را در اعتصاب سه ماهه اخیر نیز تکرار کردیم و بنری در این مورد جلوی فرمانداری داشتیم. الان هم کسی جواب سلام اعضای شورای اسلامی را نمی دهد. حتی مجلسی ها و دولتی ها هم میدانند این شورا را نمی توان بعنوان “نماینده کارگران” برسمیت شناخت. چون اگر با اینها بنشینند یا توافق کنند، آب در هاون می کوبند و هیچ موردی در مجتمع تغییر نمی کند. پس ناچارند با نمایندگان مستقل ما مذاکره کنند. در هفت تپه شورای اسلامی فقط چماق دست کارفرمای فاسد اسدبیگی است. زمانی برخی از کارگران می گفتند که افراد مورد اعتماد خودمان را کاندید شورای اسلامی کنیم چون تشکل ممنوع است. این سیاست در چند مرکز کارگری امتحان شد، نتیجه منفی داد و آبروی آن افراد هم لطمه دید. تکرار این تجربه شکست خورده خطاست.
ما تردیدی نداریم که کارگران مبارزه فولاد اجازه نخواهند داد که شورای اسلامی به تخت “نمایندگی کارگران” بنشیند و زمینه را برای اهداف کارفرما یعنی قلع و قمع فعالین و نمایندگان واقعی کارگران، تشدید استثمار و اخراج در گروه ملی هموار کنند. ما امیدواریم که کارگران فولاد و فعالین راهی پیدا کنند و اجازه ندهند که شورای اسلامی در گروه ملی جولان دهد.
تجربه ما اینست: ما شورای اسلامی را با رای و امضا منحل کردیم. در هفت تپه بجز کارفرما کسی نه این نهاد را به رسمیت می شناسد و نه با کاندید شدن در آن آبرویش را به حراج می گذارد. در مقابل مجمع نمایندگان و فعالین مستقل و خرد جمعی راهنمای کار و مبنای اتحاد در هفت تپه است. شما همکاران عزیز تجربه دارید، خودتان تصمیم بگیرید که چکار کنید.

شورای اسلامی کار، عامل سرمایه دار!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف

۱۹ دیماه ۱۳۹۹

************

تجمع سراسری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف!

برای مشاهدۀ تصاویر، فیلم ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

************

حقوق ما به ریاله    هزینه ها به دلاره

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

۱۴ دی ساعت ۱۰/۳۰

مقابل سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور

اتحاد بازنشستگان

************

فرزانه زیلابی در مورد پرونده کارگران نیشکر هفت تپه

برای مشاهدۀ تصاویر، فیلم ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خصوص پرونده جدید کارگران این شرکت اظهار داشت:
نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد . اعتراض کارفرما به این قرار در شعبه یکصد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد.
اسدبیگی ها تا کنون ده ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده اند .شکایت ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی و... )وهمدستان آن ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است. جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده ها بارها و بارها ، بدون آنکه ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است.
این پرونده سازی ها در موارد متعددی پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شوش تشکیل شده پس از آن دستور بازداشت توسط دادستان شوش صادرو سپس شکایت اسدبیگی ها از کارگران پیوست پرونده میشد.
و در نهایت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردید.
برابر قانون حق مسلم کارگران جهت اقدام قانونی علیه اسدبیگی هاو عوامل آنها در هر جایگاهی،جهت تعقیب کیفری ،جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت ، محفوظ می باشد.

************

دادسرای شوش نسب به شکایت کارفرمای نیشکر هفت تپه از کارگران صدور قرار منع تعقیب صادر کرد

نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد.
اعتراض کارفرما به این قرار در شعبه یکصد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد.
اسدبیگی ها تا کنون ده ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده اند .شکایت ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی و...) وهمدستان آن ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.
جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده ها بارها و بارها ، بدون آنکه ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است.
این پرونده سازی ها در موارد متعددی پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شوش تشکیل شده پس از آن دستور بازداشت توسط دادستان شوش صادرو سپس شکایت اسدبیگی ها از کارگران پیوست پرونده میشد.
و در نهایت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردید.
برابر قانون حق مسلم کارگران جهت اقدام قانونی علیه اسدبیگی ها و عوامل آنها در هر جایگاهی،جهت تعقیب کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت، محفوظ می باشد.

چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

ادامه مشکلات کارگران نیشکرهفت تپه و فرافکنی مسئولان!

کارگران نیشکرهفت تپه همچنان با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند و مسئولان ؛ از دولت، مجلس و قوه قضایی اقدام موثری برای رفع این مشکلات صورت نداده اند. در حال حاضر آخرین دستمزدی که به کارگران پرداخت شده مربوط به مهرماه است. کارگران بابت ماههای آبان و آذر حقوقی نگرفته اند. صرفا ادعا شده است که حقوق آبان. کارگران تا ۱۰ دی پرداخت می شود اما معلوم نیست که این ادعا عملی بشود. با آن که دی ماه فرا رسیده خبری از نی بری و برداشت و تولید نیست. ناامنی شدید شغلی که با خصوصی شدن هفت تپه و افتادن این شرکت عظیم به دست خاندان اسدبیگی با عدم پرداخت دستمزدها و اخراج ها روز به روز بیشتر شده، زندگی کارگران و خانواده های کارگری را بیش از پیش تلخ و سیاه کرده و بستر وقوع فجایع دلخراشی نظیر خودکشی رضا آل کثیر کارگری که اخراج شده بود. خبرش ۲۲ آذر ماه گذشته در کانال تلگرام سندیکای و سایر رسانه ها منتشر شده بود. اما مالکان هفت تپه و روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه بسرعت ادعا کردند که این خودکشی ربطی به آنها نداشته است در حالی که اخراج رضا آل کثیر کارگر قسمت پیشین گلخانه بخش خدمات پشتیبانی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و محروم کردن این جوان ۲۴ ساله نان آور خانواده ای با ۳ خواهر و یک برادر دارای معلولیت شدید جسمی و مادری بیمار، ندادن همان حقوق ۴۰ روز کارش و جایگزین کردن برادر مدیر یکی از بخش‌های شرکت با او، رد مکرر درخواست بازگشت به کارش و بیرون کردنش از دفتر در کنار هم باعث سوق دادن او به خودکشی شد. رضا آل کثیر اولین قربانی سیاست کارفرمای خصوصی رانت خوار و فاسد هفت تپه در تحمیل فقر و تنگدستی و ناامنی شدید شغلی بر کارگران هفت تپه نیست. فراموش نکرده ایم که علی نقدی، کارگر نی‌بُر هفت تپه را که با ۳فرزند و ۲۵ سال سابقه کار را که در سال ۹۶ به دلیل فشار‌های اقتصادی خودکشی کرد و جسدش داخل کانال زه‌کشی آب شرکت پیدا شد. خودکشی علی نقدی پس از آن بود با وجود چند ماه حقوق معوقه، حسابداری شرکت از دادن مساعده به او خودداری کرده بودند.
نیشکرهفت تپه و کارگرانش بدون خلع ید از کارفرمای خصوصی فاسد، رانت خوار و دارای پرونده قضایی، بدون تضمین امنیت شغلی و به رسمیت شناخته شدن نمایندگان منتخب کارگران در زمینۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار نمی توانند از شر ناامنی شغلی رها شوند.
اما سالها تلاش و مطالبه گری و تحمل رنج و آوارگی و زندان و تجربه برخوردهای مسئولان و مجریان جای تردیدی نگذاشته است که بدون تکیه به نیروی خودمان و اتحاد با هم سرنوشتان مان، نمی توانیم مطالبات مان را عملی کنیم.
برای ما جای هیچ تردیدی نیست که اعمال نظارت نمایندگان منتخب کارگران بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، از طریق درآمیختن با نیروها و جریاناتی که هدفی جز بدست گرفتن کنترل هفت تپه و تصرف کل زمین های کشاورزی مرغوب کارخانه نیشکر هفت‌تپه که هم اکنون هر هکتارش حداقل ۳۰۰ میلیارد قیمت دارد عملی نیست.
نیشکرهفت تپه تاکنون هر چه به دست آورده به همت تلاش و پیگیری کارگران و حمایت های هم سرنوشتانی بوده که از دردی مشابه رنج برده و مطالبه ای مشابه داشته و دارند. کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات شان بر سر نحوه اداره هفت تپه آبی برایشان گرم نمی شود؛ چرا که راهکارهای هیچ کدامشان سایه شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران برنمی دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفا با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آنها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات شان می خواهند نه پشت درهای بسته یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.

دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران


************

گزارشی از تجمع سوم دیماه مقابل وزارت دادگستری تهران

برای مشاهدۀ تصاویر، فیلم ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
در روز ۳ دی ما هنگامیکه در محل وزارت دادگستری جلسه ای با حضور هیات داوران برای تعیین تکلیف ِ خلع ید از رستمی و اسد بیگی -کارفرمایان خاطی و یغماگر شرکت نیشکر هفت تپه - تشکیل شده بود عده ای از کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و مردم زحمتکش ِ حق طلب به فراخوان کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و برخی دیگر از تشکل های کارگری، دانشجویی و بازنشستگان به منظور یاری رساندن به کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مثبت دادند و در ساعت ۲ بعد از ظهر مقابل وزارت دادگستری تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی مبنی بر مخالفت با خصوصی سازی و مفت فروشی و بز خری شرکت توسعه نیشکر هفت تپه که با اتکا به رانت های دولتی و قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است ، حضور یاری گر خود را اعلام داشتند.
در این تجمع عده ای از دانشجویان و افراد بسیجی با نام " عدالتخواه" نیز شرکت داشتند. شعار این عده نیز "خلع ید یک کلام وسلام " البته با پسوند " الله اکبر " بود.شعار های این عده گرچه در مخالفت با خلع ید از اسد بیگی و رستمی فاسد و اختلاسگر سر داده می شد؛ اما به دلیل عدم وضوح و شفافیت که نیات منفعت طلبانه جریان دیگری از حاکمیت ‌که تاکنون شریک در تمام عملکردها و قانون و مصوبات حکومت از جمله قانون خصوصی سازی بوده است و نوعی فرصت طلبی و دام گستردن و دندان تیز کردن نهادهای دیگر برای بلعیدن مجدد صنایع عظیم نیشکر هفت تپه می باشد و از طرف کارگران نیشکر هفت تپه قابل دفاع نمی باشد. شعار کارگران نیشکر هفت تپه خلع ید از رستمی و اسد بیگی دو عنصر فاسد و لغو خصوصی سازی می باشد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار بازگردان شرکت توسعه تیشکر هفت تپه به بخش دولتی هستند. این خواسته به هیج عنوان توهم داشتن به بخش دولتی و ترجیح دادن دولت به بخش خصوصی نیست. بلکه به این خاطر است که کارگران در مطالبه و طرح خواست هایشان باید دولت سرمایه داری مورد مخاطب قرار دهند و دولت نیز نباید از مسئولیت خود شانه خالی کند. علاوه براین کارگران هفت تپه در این مبارزه خواست های دیگری نیز در مقابل دولت و کل سرمایه داری و جناح های حکومت طرح کرده اند که عبارتند از:
۱) خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران جدیدشرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.
۲) به رسمیت شناختن نمایندگان منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره.
۳) بازگشت همه کارگران اخراجی به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها.
۴) پرداخت فوری تمام حقوق و مزایای عقب افتاده.
۵) به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت و کارفرما.
۶) به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب و راه پیمائی.
برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:
الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شوند.
ب) حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغیرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند. برمبنای این خواسته ها حامیان واقعی کارگران نیشکر هفت تپه در تجمع اعتراضی شعار های خود را فریاد می زدند.
اصل خصوصی سازی فرمان بورژوازی
دانشجو، کارگر/ اتحاد اتحاد
مرگ بر ستمگر / درود بر کارگر
از هفت تپه تا تهران/اتحاد کارگران
نان، کار، آزادی
لغو خصوصی سازی خواسته‌ی اصلی کارگران.
حامیان کارگران با رضایت از حضور در این تجمع پس از ساعتی از محل خارج شدند.

گروه اتحاد بازنشستگان - ۴ دی ماه ۹۹

باز نشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

بلاتکلیفی در هفت تپه

هیأت داوری قراداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه در جلسه

عصر امروز خود جهت رسیدگی به تخلفات واگذاری شرکت نیشکر

هفت تپه بی نتیجه ماند و ادامه رسیدگی به این پرونده به دو هفته بعد موکول گردید!

************

در تجمع حمایت از خواست های کارگران نیشکر هفت تپه شرکت کنیم

چهارشنبه - ساعت ۲ بعد از ظهر - تهران مقابل ساختمان وزارت دادگستری

هزاران کارگر نیشکر هفت تپه با اتحاد و همبستگی خود خواهان خلع ید از سرمایه داران بخش خصوصی، که شرکت توسعه نیشکر هفت تپه را به تاراج برده و به تملک خود در آورده اند، هستند. واگذاری این شرکت که یکی از مراکز مهم تولید شکر در خوزستان ‌و از اولین صنایع توسعه نیشکر همراه با صنایع جانبی در ایران است، با توطئه سازمان خصوصی سازی و مشارکت نهادهای دولتی انجام گرفته و با این اقدام غارتگرانه و با اتکا به رانت های مسئولان حکومت اکنون این مجتمع عظیم در شرف تعطیلی است. تا کنون چند هزار کارگر این شرکت اخراج شده و کارگران شاغل در آن نیز از گرفتن به موقع دستمزد و مزایای خود محروم هستند. سال هاست که کارگران هفت تپه با همه سختی ها در گرما و سرما اقدام به اعتراض، اعتصاب و تظاهرات خیابانی کرده اند و در این راستا از حمایت مردم منطقه و سایر کارگران نیز برخوردار بوده اند. تحت تاثیر این اعتراضات، مسئولان و نهادهای قضائی به رغم مخالفت دولت، به عقب نشینی واداشته شده اند و رسیدگی به این موضوع به هیات داوری محول شده است. کارگران هفت تپه با کمک گیری از همه مردم حق طلب و یاری کارگران و فعالان کارگری، خواهان حمایت فعال و مشارکت در اعتراض برای خلع ید از رستمی و اسد بیگی کارفرمایان اختلاسگر بخش خصوصی و گرفتن رای داوران برای بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی هستند. کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای جلوگیری از تکرار سرنوشت شومی که نهادها و مسئولان ضد کارگر برای این شرکت رقم زدند، خواست های فوری خود را اعلام کرده اند:
۱- خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.
۲) به رسمیت شناختن نمایندگان منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره.
۳) بازگشت همه کارگران اخراجی به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها.
۴) پرداخت فوری تمام حقوق و مزایای عقب افتاده.
۵) به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت و کارفرما.
۶) به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب و راه پیمائی.
برای جلوگیری از انواع اختلاس ها، دزدی ها و حیف و میل ها لازم است:
الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شوند.
ب) حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغیرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند. این موارد تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند. پافشاری برای تحقق آنها محصول مبارزات طولانی، تحمل سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت تپه است. تنها اراده جمعیِ کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت کارگران و فعالان کارگری در سراسر کشور اجرای واقعی خواست های بالا را تحقق می بخشد.

اتحاد ضامن پیروزی کارگران است

گروه اتحاد بازنشستگان - دی ماه ۹۹

باز نشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه

نظر به اینکه روز چهارشنبه، سوم دیماه، هیات داوری برای خلع ید از کارفرمای اختلاسگر و فاسد خصوصی در هفت تپه تشکیل جلسه میدهد بدینوسیله فراخوان میدهیم . که روز چهارشنبه کارگران، دانشجویان، رسانها، بازنشستگان و فرهنگیان، تشکلات، فعالین اجتماعی و همه عزیزانی که امکان حضور دارند در ساعت دو ظهر در مقابل ساختمان وزارت دادگستری در تهران تجمع حمایتی از مطالبه کارگران هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی برگزار کنند.
همانطور میدانید ما دراعتصابات دور اخیر خود بیش از (هفتاد روز) داشته بودیم میدانید که اکنون وقت آن است که هیات داوری بر اساس شواهد و اسناد بسیار واضح و موجود رای به خلع ید بخش خصوصی فاسد داده بشود
بدینوسیله و از آنجا که برای همکاران ما سفر به تهران به لحاظ هزینه و مشکلات کرونایی امکان پذیر نیست از همه افراد، رسانه ها، تشکلات و همه عزیزانی که حامی طبقه کارگر و مشخصا علیه سیاست جنایتکارانه خصوصی سازی هستند و همیشه به اشکال مختلف از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کرده اند تقاضا داریم به درخواست یاری ما پاسخ مثبت بدهند و در روز چهارشنبه برای اعلام حمایت از خواسته کارگران هفت تپه و تاکید بر صدور فوری رای خلع ید از بخش خصوصی و اختلاسگر هفت تپه، در مقابل وزارت دادگستری تهران ساعت دو بعد ظهر تجمع حمایت داشته باشند.

جمعی از کارگران هفت تپه

دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه