افق روشن
www.ofros.com

علی نجاتی بازداشت شد


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                            پنجشنبه ۲٦ شهریور ۱۳۹۴ - ۱٧ سپتامبر ۲۰۱۵

سه شنبه شب گذشته، ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم دادستانی، بعد از مراجعه به خانه نجاتی، ضمن تفتیش منزل و توقیف بعضی از وسایل مانند کیس کامپیوتر وغیره، ایشان را به همراه خود میبرند. و اکنون دو روز است که نامبرده در بازداشت اداره اطلاعات میباشد. و هیچ کس بدرستی نمیداند که به چه اتهامی ایشان را مورد بازداشت قرار داده اند. از طرف دیگر، آقای نجاتی به علت ابتلا به عارضه قلبی، مدتهاست که تحت درمان میباشد. وقرار بود که همین هفته به پزشک معالج خود در تهران مراجعه نماید. ما ضمن محکوم نمودن این این اقدام، خواهان ازادی اقای علی نجاتی هستیم. امیدواریم مقامات امنیتی، قضایی، با توجه به وضعیت جسمی ایشان که نیازمند معالجه و درمان تحت نظر پزشک هستند را در نظر گیرند وهر چه زودتر آقای علی نجاتی را ازاد سازند.

با آرزوی آزادی دیگر کارگران زندانی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۳۹۴/٦/٢٦