افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                               جمعه ١٠ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ٣٠ آوریل ۲۰۲۱


علی نجاتی: گرامی باد یک مه روز جهانی کارگر

رفقای کارگر، اول ماه مه، روز جهانی ما کارگران، روز همبستگی و اتحاد طبقاتی ما است.
ضمن تبریک روز جهانی کارگر به همه کارگران ایران و جهان، این روز برای طبقه ی ما، روز اعتراض واعلام خواسته کارگران و مزد بگیران برای رهایی از این شرایط اسفناک، تبعیض آمیز و استثمارگرانه در کل جامعه است.
ما در روز حهانی کارگر با صدای رسا اعلام میکنیم که تنها طبقه کارگر است که میتواند در مقابل تمامی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی که ضد انسان و انسانیت است مقابله کند و آلترناتیو طبقه کارگر، تنها آلترناتیو ی است که می تواند نوید دهنده رهایی از تبعیض ، نابرابری و استثمار انسان از انسان باشد.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

با زدن ماسک و فاصله اجتماعی

تجمع اعتراضی کارگران، معلمان و بازنشستگان

شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰/۳۰

تهران: مقابل وزارت کار و رفاه

شهرستانهاا: مقابل اداره کل تأمین اجتماعی

خجسته باد روز جهانی کارگر

فقط کف خیابان بدست میاد حقمون

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

************

بیانیه مشترک پانزده تشکل شامل: سندیکاها و دیگر تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، تشکلات مستقل بازنشستگان و تشکلات مدافع حقوق زنان به مناسبت اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر

گرامی باد "اول ماه مه" (یازده اردیبهشت)، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان!

امسال هم در حالی به استقبال "اول ماه مه" روز همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر می‌رویم که بحران جهانی سلامت، زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است. واگیری جهانی کرونا (کوید-۱۹) همراه با بحران اقتصادی، کارگران و مزدبگیران و کسبه خرد را در تنگنا قرار داده است. در ایران بر اثر بی‌قابلیتی و ناکارآمدی حاکمیت و دولت، این وضعیت وخیم‌تر از گذشته و هر جای دیگری شده است.
فقدان سیاست‌های کارآمد بهداشتی و عدم اعمال قرنطینه‌های لازم، همراه با تامین هزینه‌های زندگی مردم، از سوی دولت، بحران معیشتی فرودستان را دامن زده است. با وجود آن که کارگران و زحمت‌کشان به درستی خواست اجرای واکسیناسیون فوری، رایگان و عمومی را فریاد می‌زنند و بر آن اصرار می‌ورزند، فرادستان و قدرت‌مداران در تامین واکسن کوتاهی آگاهانه و عامدانه‌ای دارند و می‌کوشند با بحران آفرینی‌ها، منافع گروه‌های خاصی از بدنه حاکمیت را تامین کنند. اصرار بر ساخت واکسن داخلی و واگذاری تامین واکسن به بخش خصوصی در این راستاست.... برای مطالعه متن کامل بیانیه اینجا کلیک کنید.

************

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

************

گرامی باد روز رزم جهانی طبقه کارگر

اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان در تقابل با ستم و استثمار سرمایه داری است.

کارگران جهان متحد شوید!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارگران نیشکر هفت تپه وتمامی کارگران جهان، شاد باش میگویید.
کارگران متحد هرگز شکست نمیخورند.
پیش به سوی اتحاد هرچه گسترده و سراسری با ایجاد وسازماندهی تشکل های مستقل کارگری در محیط کار وتولید.

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

با زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی

فقط کف خیابان      بدست میاد حقمان

تجمع یک شنبه های اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی

۵ اردیبهشت ساعت ۱۰:۳۰ صبح

تهران: روبروی ساخنمان مجلس شورا

شهرستانهای نزدیک به تهران: اولیت به شرکت در تهران

سایر شهرستانها: مقابل ادارۀ کل تأمین اجتماعی

کارگر زندانی    آزادباید گردد

اسمعیل گرامی    آزاد باید گردد

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

خواست فوری بازنشستگان
بازنگری در اجرای همسان سازی بر پایه حقوق و مستمری، متناسب با سطح متوسط هزینه های زندگی خانوار ۴ نفره شهری. اصلاح حقوق ها در سطح ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت.
هر نامی بر افزایش غیر واقعی حقوق ها نهادن، سرگرم کردن بازنشستگان با الفاظ فریبنده است.
همسان سازی کجا بود دروغ تزویر ریا بود در رسای یکشنبه های اعتراض ۵ اردیبهشت مقابل مجلس

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

************

تصاویر تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و تجمع بازنشستگان

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

************

احضار عطا باباخانی و هر گونه تهدید و پرونده سازی

برای کارگران و دیگر فعالین سیاسی اجتماعی، محکوم است.

بر اساس خبر منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد، عطا باباخانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، به پلیس امنیت و دادسرای کرج احضار شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار عطا باباخانی کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کند.
لازم به یاد آوری است که در ادامه تهدید و بازداشت فعالین کارگری بازنشسته، هم اکنون مدت ۱۴ روز است که اسماعیل گرامی، از فعالین بازنشستگان در بازداشت می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل گرامی و دیگر فعالین کارگری، سیاسی و اجتماعی بوده و همچنین خواستار پایان دادن به احضار و تهدید فعالین کارگری می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

************

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران

و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان

درجهان رسماً از ماه ها قبل روند واکسیناسیون رایگان و سراسری کرونا شروع و صدها میلیون نفر واکسینه شده اند!
اما در ایران - کارنامه یکسال و چندماهه‌ی دولت و نهادهای حکومتی در بحران کرونا و همه قرائن و شواهد و وعده‌های بی اعتبار تا کنونی شان، نشان از ادامه فاجعه، یعنی تدوام «سیاستِ مرگ» بر جان و زیست این مردم دارد!
رسماً با تحریم واکسن های استاندارد مورد تائید سازمان جهانی بهداشت و حواله دادن مردم به «واکسن وطنی» برای شش ماه تا یکسال آینده، بدون "تعطیلی موثرشهرها همراه با تامین معیشت" و اخیراً رویکرد به بخش خصوصی برای خرید و فروش واکسن، عملاً مردم را درمقابل هجوم این ویروس رها کرده و با توصیه های تکراری خطاب به مردم بیدفاع و بشدت آسیب پذیر سعی دارند آنها را مسوول شیوع کرونا معرفی کنند.     متن کامل را اینجا مطالعه کنید.

************

اعتصاب کارگران نی بر در هفت تپه.

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
دلیل اعتصاب کارگران نی بر، خرابی در بخش کارخانه وعدم حمل نیشکر به طرف کارخان، بهانه تعطیلی پنج روزه این کارگران بوده است.
علارغم حضور کارگران نی بر درمحل کار کارفرما از دادن تایم به این کارگران امتناع می‌کند، که این عمل کارفرما خلاف عرف کاری شرکت نیشکر هفت تپه می‌باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان پرداخت کامل دستمزد کارگران می باشد و عدم پرداخت دستمزد کارگران شدیدا محکوم است.

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اندیمشک روبروی ساختمان تامین اجتماعی اندیمشک.
همچنین امروز ۲۲ فروردین ماه، کارگران بازنشسته هفت تپه و کاغذ پارس در محوطه سازمان تامین اجتماعی شوش ، تجمع اعتراضی داشتند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

جعفرعظیم زاده فعال کارگری با پایان محکومیتش امروز ۲۱ فروردین از زندان رجایی شهر آزاد شد.

جعفر عظیم زاده درسال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به شش سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شده بود.
این فعال کارگری در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ هم با تشکیل یک پرونده دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۳ ماه زندان محکوم شده بود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه آزادی جعفر عظیم زاده را به خانواده او و کارگران و فعالین کارگری، تبریک می گویید.

************

در آستانه یازده اردیبهشت، روز کارگران هستیم!

روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است.
روزکارگر، روز بیان خواسته های ما کارگران است.

در روز کارگر، کارگران در همبستگی و همراهی با هم، قدرت طبقاتی خود و آلترناتیو خود برای جامعه ای بدونه ستم و استثمار، تبعیض و نابرابری، از میان بردن فقر و تنگدستی را یکصدا فریاد میزنیم.
طبقه کارگر، یک طبقه جهانی است و ما کارگران دارای منافع مشترک هستیم و مرزی را نمیشناسیم.
روز کارگر، یک روز ملی نیست، یک روز جهانی است، روز کارگر یک روز مذهبی نیست بلکه روز گره زدن دستهایمان به هم، برای یک زندگی آزاد، برابر و انسانی است. کارگران با هر رنگ و زبان، با هر جنسیت و قومیتی، یک منافع مشترک علیه طبقه حاکم و صاحبان سرمایه، صاحبان ابزار کار و تولید داریم و راهی جز مبارزه متشکل، متحد و مستقل و با اتکا به نیروی خود نداریم.
هیچ کس جز ما کارگران نمیتوانند یک زندگی انسانی را برای کل جامعه به ارمغان بیاورند.
طبقه کارگر با یاری دیگر جنبشهای مترقی و در اتحاد و مبارزه سراسری میتوانند نان، کار، آزادی، شادی، رفاه و آبادی را تضمین کنند. زنده باد روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برعلیه ستم و استثمار!

کارگران جهان متحد شویم!

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

دریافتی، گزارشی از روز یکشنبه ۱۵ فرودین ماه

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

اطلاع‌رسانی و گزارش تجمع بازنشستگان کرج
بازنشستگان و مستمری‌بگیران کرج امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح همزمان با دیگر مراکز استان‌ها تجمع نسبتا خوبی را مقابل اداره‌ی کل تامین اجتماعی برگزار نمودند. نکته‌ی قابل توجه در این تجمع حضور پرشور و چشمگیرتر همکاران نسبت به تجمعات گذشته بود (به خصوص شرکت خانم‌ها که فعالانه سعی و تلاش می‌نمودند شور و حال بیشتری به آن بدهند).
شعارهای مختلفی توسط شرکت‌کنندگان سر داده شد از جمله: بازنشسته بیداره / از ظلم و از تبعیض بی‌ذاره، تنها راه رهایی از سفره‌های خالی / فریاد در خیابان و گرانی، تورم / بلای جان مردم.
توضیح این نکته نیز لازم است که ماموران نیروی انتظامی و اطلاعات نسبت به تجمعات گذشته با تعداد نیروی بیشتری به محل تجمع اعزام شده بودند که در پایان تجمع نیز یکی از همکاران بازنشسته هنگام بازگشت به منزل توسط ۳ نفر از نیروهای اطلاعاتی و بسیجی محاصره شد و مورد بازجویی قرار گرفت و شعارهای نوشته شده بر روی کاغذی که همراه داشت توسط ماموران گرفته شد. همچنین تذکرات جدی و اولتیماتوم داده شد که دیگر در این تجمعات شرکت نکند در غیر این صورت بازداشت خواهد شد (این همکار از هدایت‌کنندگان و شعاردهندگان اصلی تجمع بود).
ی.ا. کارگر بازنشسته.

************

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.

************

نان کار آزادی

شادی رفاه آبادی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ های و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
ما برای ادامه دادن هیچ کسی را نداریم جز خودمان و این کافی ست. تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی
یکشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۳۰
محل تجمع استان تهران: روبروی سازمان تامین اجتماعی
محل تجمع شهرستان‌ها: روبروی اداره کل تامین اجتماعی
اتحاد بازنشستگان

************

اعلام همبستگی و مشارکت جمعی از کارگران

حراست و اخطار رئیس حراست شرکت برای سرکوب کارگران

امروز ۸ فروردین جمعی از کارگران حراست در دفاع از خواست و مطالبات کارگران بخش دفع آفات به جمع اعتراضی کارگران پیوستن و در اعتصاب کارگران حضور پیدا کردند.
به همچنین امروز آقای امجد رئیس اداره حراست شرکت ضمن اخطار به کارگران در پایان دادن به تجمع خود، اعلام داشت که این‌اعتصاب باید سریعا تمام شود، در غیر این صورت با استفاده از نیروی انتظامی و یگان ویژه و... به این اعتصاب پایان خواهیم داد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعلام حمایت و حضور جمعی از کارگران حراست در اعتصاب را نشانه همدلی و آگاهی کارگران دانسته و به این عزیزان دست مریزاد می گوید، همچنین اخطار و تهدید کارگران توسط رئیس حراست شرکت آقای امجد را شدیدا محکوم می کنیم و یاد آور می شویم که با نیروی سرکوب نمی‌شود حقانیت و مطالبات کارگران را خفه کرد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

دومین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، بخش دفع آفات

محل تجمع، محوطه شرکت مقابل دفتر حراست.
تجمع در اعتراض به کاهش زمان قراردادها از یک سال به شش ماه و از شش ماه به سه ماه و عدم بستن قرار دادهای جدید و اخراج کارگران شرکت برگزار شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت و پشتیبانی از مطالبات به حق کارگران دفع آفات، از سایر کارگران هفت تپه درخواست دارد با اتحاد و همبستگی در این اعتصاب شرکت داشته باشند.
سرنوشت ما کارگران مشترک است و تنها با اتحاد و همبستگی، ما پیروز خواهیم شد.

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

************

بیانیه فعالین کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه درخصوص اخراج غیرقانونی کارگران

به آگاهی می رساند، در سال ۹۸ پس از اخراج بیست نفر از همکارانمان بدون دلیل، تلاش های بسیار از سوی کارگران در جهت ایجاد امنیت شغلی توافقنامه ای با حضور کارفرما و اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگران صورت پذیرفت که بدلیل اهمیت موضوع، اولین بند این توافقنامه به ایجاد امنیت شغلی کارگران اختصاص یافت که کارفرما به صراحت متعهد شد، از تاریخ فوق الذکر هرگونه تعدیل نیرو تحت هر عنوان ممنوع بوده مگر در مواردی که رای کمیته انضباط کار کسب شود و این توافقنامه طبق قانون کار اصل صریح قانون است و تخلف از آن امکان پذیر نیست اما کارفرما به تعهد خود عمل نکرده بلکه آن نقض گردیده است و ۷ نفر از کارگران بدون دلیل از کار اخراج شده اند، واجب است که از شان کارگران شریف هفت تپه دفاع نماییم و از اقدامات غیرقانونی کارفرما جلوگیری کنیم چرا که نادیده گرفتن این توافقنامه را دهن کجی به قانون و توهین به شان و منزلت کارگران میدانیم‌. لذا تا آخر این موضوع را پیگیری و با اتحاد و همدلی آن را به نتیجه خواهیم رساند و اما سخنی با اعضای شورای تامین:
آیا سکوت شما در مقابل نقض توافقنامه ای که خود شما نیز از امضاکنندگان آن بوده اید و رئیس اداره کار وقت هم بعنوان ناظر قانونی از امضاکنندگان آن بوده است در درجه اول تنزل اعتبار شورای تامین نیست؟
این انفعال در مقابل قانون گریزی های کارفرما تا کجا ادامه خواهد داشت؟
آیا نمی بایست دستکم از شان و حرمت امضای خودتان دفاع کنید و کارفرما را مجاب به رعایت قانون نمایید؟
قطع به یقین بدانید که کوتاهی شما و هرگونه قصورتان در این خصوص لطمه ای جدی به جایگاه این شورا خواهد زد و قطعاً بیش از پیش باعث بی اعتمادی کارگران نسبت به تصمیمات آن خواهد شد. لذا می بایست از شان امضای خودتان دفاع کنید و اجازه قانون گریزی را به کارفرمای ناقض توافقنامه ندهید. توقتی که با مهر و امضای شخص مدیرعامل این توافقنامه یا تعهد نامه ابلاغ شده است و رونوشت آن در اختیار همه شما قرار گرفته است باید آن را پیگیری کنید تا دیوار اعتماد کارگر نسبت شما آوار نگردد.
در پایان اگرچه کارفرما برای مهر و امضای خود اعتباری قائل نباشد و اعضای شورای تامین نیز دغدغه حفظ قانون و صیانت از اعتبار تصمیمات خود را نداشته باشند در مقابل ما کارگران برای امضای خود اعتبار قائلیم و به هیچ عنوان سکوت نخواهیم کرد و اجازه دهن کجی به شان کارگر و قانون را نخواهیم داد.

همکاران گرامی
همه ما کارگران هفت تپه با هر نگرش و دید و مرامی در پایان تمام اختلاف سلیقه هاو دیدگا ه ها یک نکته مشترک داریم و آن این است که همه جز طبقه کارگر هستیم و برای رسیدن به معیشت بهتر و سطح زندگی مطلوب تر چاره ای جز همبستگی نداریم از منفعت همدیگر نفع و از ضرر همدیگر متضرر می شویم و تنها برگ برنده ما اتحاد و همبستگی ما هست، پس محکم و استوار در کنار همکارانمان می ایستیم تا همکارانمان برگشت به کار شوند.

اتحاد رمز پیروزی است

اول فروردین ۱۴۰۰