افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه                                                                                              چهارشنبه ۲٦ خرداد ۱۴۰۰ - ۱٦ ژوئن ۲۰۲۱


تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
صحبتهای آقای چشم خاور محوطه شرکت (سنگر) در تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه
تجمع و اعتصاب اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه برای چندمین بار در خرداد ماه ۱۴۰۰.
مطالبات کارگران عبارت است از مشخص شدن وضعیت شرکت نیشکر هفت بعد از اعلام خلع ید از اسدبیگی، حق آبه جهت آبیاری مزارع تشنه نیشکر.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست کارگران خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات کارگران می‌باشد.

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای، ربطی به ما ندارد.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یک‌ تشکل مستقل از تمامی احزاب، سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی است.

هم سرنوشتان، کارگران و مردم ستم دیده؛
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک تشکل مستقل بوده و هست و ربطی به هیچ جناح و دارو دسته ای نداشته و ندارد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از زمان اعلام موجودیت تا کنون در حد توان تلاش کرده است که صدای رسای کارگران نیشکر هفت تپه باشد.
تلاش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در راستای کسب مطالبات کارگری، انتقال تجارب خود و دیگر بخش های جنبش کارگری ایران در میان کارگران هفت تپه بوده ، چرا که ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه باور به نیروی طبقاتی کارگران را داریم.
ما در هیچ دوره ای دنبالچه این یا آن جریان خاص نبوده و نخواهیم بود.
ما سندیکای ای مستقل از دولت، کارفرما و صاحبان سرمایه ( چه در قدرت و چه خارج از قدرت) هستیم و عملکرد تا کنونی و پرونده کارگری ما گواه این ادعا می باشد.
ما با وجود تمام ضعف های موجود بر خود می بالیم که همچنان صدای کارگران هفت تپه بوده و هستیم و همچنان باور داریم که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد و رها خواهد شد و کوچکترین توهمی به هیچ شخص، سازمان و جناحی نداشته و نداریم.
ما در اولین روز اعلام کردیم و بر این امر پای می فشاریم که حق گرفتنی است و این حق با اتحاد، همبستگی و سازماندهی کارگری و خارج از مناسبات مدافعان رنگا و رنگ نظام سرمایه داری به دست خواهد آمد.
صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد. ما از هیچ شخص و سازمان و رئیسی! دستور نگرفته و در رکاب هیچ جریانی نبوده و نیستیم.
ما مستقل عمل کرده ایم، بر روی پاهای خود ایستاده ام، گرسنگی کشیدیم، اخراج و زندانی شدیم ، مورد تهدید و توهین قرار گرفتیم، اما بدون توهم به این و آن، رو به جلو گام برداشتیم و باورمان به نیروی طبقاتی کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شد.
نه زندان، نه اخراج، نه تهدید و نه تطمیع نتوانسته است ما را از صف کارگران و فرودستان جامعه جدا کند.
خواست کارگران هفت تپه، خواست دیگر کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران است. خواست ما مشترک است، درد ما مشترک است و برای این درد مشترک یک رزم مشترک کارگری را نیاز داریم.
ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستم و این حق ماست و از این حق خود دفاع می کنیم.

زنده با اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ظلم و ستم و استثمار.

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

اخراج ۲۵۰ کارگر لوله سازی ماهشهر

ساقط نمودن خانوارهای محروم کارگری از هست و نیست یا «تعدیل با ملاحظه»!!
فریدون بندری، فرماندار ماهشهر، درباره اخراج ۲۵۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی ماهشهر و درحالی که به جای «اخراج کارگران» از عنوان «تعدیل نیرو» استفاده کرد، گفت: مدیران کارخانه دلیل این کار را کاهش فروش عنوان کرده‌اند ولی «تعدیل نیرو باید با ملاحظه» انجام شود.

************

هفت تپه تشنه است، کارگرانش گرسنه!

************

پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

شنبه ۱۵خرداد، پنجمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای دريافت مطالبات همچنان ادامه دارد. این اعتصاب در محوطه شرکت برگزار شده است.

************

بیانیه پنج سندیکای فرانسوی در اعتراض به محکومیت های اخیر و تشدید فشار به فعالین کارگری در ایران

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند
رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.
اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری "خانه کارگر"، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

************

بیانیه پنج سندیکای فرانسوی در اعتراض به محکومیت های اخیر و تشدید فشار به فعالین کارگری در ایران

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند
رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.
اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری "خانه کارگر"، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.... برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید.

شنبه ۱۵/خرداد/۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران در هفت تپه امروز علی رغم تعطیلی روز جمعه.
خواست کارگران هفت تپه تامین حق آبه جهت آبیاری مزارع تشنه و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود میباشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از کارگران اعلام داشته وخواهان رسیدگی فوری به مطالبات کارگران می‌باشد.

جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

سومین روز اعتصاب کارگران درهفت تپه

تیراندازی هوای برای متفرق کردن کارگران
پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه روبروی گیت ورودی در مقابل دفتر حراست شرکت، یکی از ماموان پاسگاه هفت تپه که گفته میشود رئیس پاسگاه بوده است برای متفرق کردن کارگران اعتصابی اقدام به تیر اندازی هوای کرده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این عمل وقیحانه، ضد کارگری و وحشیانه را شدیدا محکوم می کند.
هم اکنون کار گران اعتصابی در محوطه کارخانه حضور دارند.
لازم به یاد آورریست که کارگران با گذشت نزدیک به دوماه ‌و پانزده روز از سال (۱۴۰۰) هنوز دستمزدی دریافت نکرده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از خواست کارگران اعلام داشته وخواهان رسیدگی به مطالبات کارگران می باشد.

پنج شنبه ۱۳خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


***********

دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد، دومین روزی است که کارگران دست به اعتصاب در محوطه کارخانه روبری دفتر خالی از مدیر شرکت نیشکر هفت تپه زده اند.
مطالبات کارگران نداشتن امنیت شغلی، ندادن حق آبه جهت آبیاری نیشکر و همچنین پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و بازگشت به کار همکاران اخراجی میباشند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست کارگران خواهان رسیدگی وپیگیر مسئولین نسبت به مطالبات کارگران می‌باشد.

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه

امروز سه شنبه کارگران نیشکر هفت تپه در روبری دفتر خالی از مدیر دست به اعتصاب زدند.
کارگران به وضعیت حق آبه و به خطر افتادن امنیت شغلی وعدم پرداخت دستمز خود دست از کار کشیدند. لازم به یاد آوریست که طبق قرارداد کارفرما، دهم هر ماه میبایستی دستمزد کارگران پرداخت شود اما تا امروز که بیش از هفتاد روز از سال جدید (۱۴۰۰) گذشته است هنوز هیچ حقوقی به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت نشده است .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان رسیدگی هرچه سریعتر مسئولین به خواست ومطالبات کارگران می‌باشد.

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

نی های تشنه، کارگران گرسنه

بعد از اعلام خبر واگذاری نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به بخش دولتی، نی های هفت تپه با کم آبی رو برو شده اند.
این نی ها، از بی آبی نابود خواهند شد و کارگران بی پول هفت تپه از نگرفتن حقوق و دستمزد ماهانه.
با آغاز سال ۱۴۰۰ تا کنون کارگران هفت تپه حقوق های ماهانه خود را دریافت نکرده اند.
این بی حقوقی ها تماما توسط اسد بیگی و عوامل او سازماندهی می شود.
اما نباید فراموش کرد که حامی او تمام نهاد هایی هستند که قدرت حاکم بر جامعه را به دست دارند یعنی قدرت مالی و قدرت سرکوب.
اسد بیگی و اسد بیگی ها بدون حمایت های آشکار و پنهان نهاد های دولتی، امنیتی و حکومتی نخواهند توانست به راحتی گرسنگی را به کارگران و تشنگی را به نی ها تحمیل کنند.

کارگران شریف و مبارز هفت تپه؛
شما خود، آزموده میدان عمل و مبارز ه بوده و هستید.
شما برای بدست آوردن خواست هایتان همیشه در صحنه مبارزه قرار داشته اید و آموخته اید که حق گرفتنی است.
نگذاریم که اسد بیگی ها و مدافعان او هر روزه بر علیه ما توطئه چینی کنند.
به مانند گذشته و بدونه توهم به این رئیس و آن رئیس، بدونه توهم به این نماینده و آن نماینده، همچون گذشته برای مطالبات به حق خود مبارزه کنیم.
✔️ دریافت دستمزد ماهانه در موعد مقرر حق طبیعی ماست و نباید حقوق و دستمزد های ما معوق شوند.

پیروزی از آن ماست، حق را باید گرفت.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران


***********

سیل های ویرانگر و خشکسالی های طاقت فرسا در تنها پنج سال!

چرا؟
در ایران امروز گاها متاسفانه شاهد فراموشی های جمعی می‌شویم و این به دلیل زیادی مشکلات و فجایع است که پشت سر هم و بدون وقفه اتفاق می‌افتد. مرگ ها و فجایع اجتماعی و انسانی در ایران آنچنان زیاد است که یک اتفاق فاجعه بار در عرض نهایتا یک هفته کاملا از اذهان عمومی حذف شده و اتفاقات جدید جایگزین می‌گردد.
در سال ۱۳۹۵ بود که به دلیل افزایش کمیت سد دز، آب این سد بر مردم خوزستان باز شد و شهر ها و روستاها کاملا زیر آب رفت. یادمان هست؟ برای مثال در هفت تپه همان سال مردم روستای آلبوحمدان مجبور به ترک خانه های خود شدند! ۲ سال پیش ۱۳۹۸ بود که باز هم به دلیل پر شدن سدهای استان، آب بر روی مردم گشوده شد و اینبار فاجعه ای عمیقتر گریبانگیر مردم خوزستان و حتی لرستان هم شد.
اما چرا در طی ۵ سال سیل های انسانی اتفاق می‌افتد و دقیقا با فاصله کمی بعد از این ها، اعلام وجود یک خشکسالی کشنده مردم ما را غافلگیر می‌کند؟! و چنان منطقی در رسانه های خود تبلیغ می‌کنند که واقعا خود را از تمام تقصیرها مبرا کرده و منتظر رحمت الهی هستند!
کسانی که خود عامل این فجایع هستند حال در مقام زاهد و سالک و مسئول دلسوز ظاهر شده، دست به دعا برای نزول رحمت الهی در زیر آسمان قرار می‌گیرند. یک سال سیل های ویرانگر به جان مردم می اندازند و سال بعد از آن اعلام خشکسالی می‌کنند. چرا همان سال پر باران تدبیر ذخیره آب انجام نگرفت؟ اگر سدها ضعیف هستند، چرا تقویت و تعمیر نمی‌شوند؟ مردم خوزستان را عملا خواستند بشورند و به خلیج فارس بیاندازند و این کار را هم کردند! چرا تالاب های خوزستان خشک شده اما از تخریب جنگل ها و از بین رفتن حیات در استان صحبت می‌شود در حالی که آب را عمدا بر مردم بسته اند؟!
و حالا در اوج نیاز شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از آب محرومان کرده و اعلام می‌کنند که ظرفیت سدها بسیار کم است!!
مدیران شرکت نیز در خیانتی بی سابقه از اعلام به موقع این امر سر باز زده و گذاشتند تا در حین مرگ نیشکر اعلام بی آبی کنند! پس حالا دریافت می‌کنیم که جلسات و قراردادهای زمستانه برای دریافت حق آبه سالانه با ارگان های دولتی عملا انجام نگرفته بود. تمامی مدیران اصلی شرکت هفت تپه در توطئه عدم دریافت حق آب سالانه سهیم هستند و می‌خواهند از هفت تپه، کارخانه قند دیگری به وجود آورند که به طرز فاجعه باری به یکباره ورشکسته شد و اموال آن در تنها چند هفته به تاراج رفت. مدیران کشاورزی، تحقیقات، حراست وکارخانه همگی در نابودی هفت تپه نقش مستقیم داشته و دارند. مسئولان شهرستان شوش و استان خوزستان و حتی کشور هم که خود آبستن نفوذ و قدرت و پول های اسدبیگی کارفرمای بخش خصوصی هفت تپه هستند!
و حال بی آبی را چگونه می‌خواهند از یادها ببرند؟ شاید هواپیمایی، کشتی نفتی، زلزله ای چیزی اتفاق بیافتد و مردم را به گریه و زاری برای جان های از دست رفته دعوت کنند و خود را در قدرت صاحب عزا جلوه کنند.
اری اینگونه است استثمار و استعمار نحس و نکبت بار.
اما حافظه کارگر پاک شدنی نیست و ما صدای حق خواهی را در برابر هیکل کریه سرمایه داری فریاد می‌کشیم و می‌دانیم که کارگر محکوم به پیروزی است.

کارگران متحد هرگز شکست نمیخورند

دوشنبه ۱۰خرداد۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

دریافتی: تجمع اعتراضی و راهپیمایی کارکنان رسمی نفت در اهواز!

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب سندیکا اینجا کلیک کنید.
امروز چهارشنبه پنجم خرداد کارکنان رسمی شرکت نفت مقابل درب شماره ۳ مجموعه مناطق نفت خیز جنوب در اهواز در اعتراض به نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ خود، دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.
شعارها:     مرگت باد زنگنه دروغگو     زنگنه ... زنگنه... ننگت باد ... ننگت باد

***********

دریافتی: منطقه ویژه پارس عسلویه

چهارشنبه ۵ خرداد تجمع اعتراضی کارکنان مجتمع گاز و پیمانکاری سازمان منطقه ویژه پارس در عسلویه در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و دستمزد!

***********

حادثه کار برای کارگران فصلی کشاورزی دفع آفات

جانباختن یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در اثر صاعقه در حین کار

امروز سه شنبه با خبر شدیم که متاسفانه بر اثر صاعقه در هفت تپه، یکی از کارگران به نام محمد سرخه جانباخته و همچنین ۲ تن دیگر از کارگران بر اثر همین حادثه دچار مصدومیت شده اند
مهدی لطیفی و عظیم امیری که در اثر این حادثه مصدوم شده اند هم اکنون در بیمارستان بستری هستند. و متاسفانه حال آنها مناسب نیست.
سندیکای کارگران نیشکر هفت این ضایعه درد ناک را به خانواده آقای سرخه تسلیت می‌گوید و آروزی سلامتی و بهبودی کامل را برای آسیب دیده گان این حادثه را داریم.

یادش گرامی باد.

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

***********

وکیل مدافع آزادی، فرزانه زیلابی

فرزانه زیلابی وکیل دفاع از آزادی، وکیل، دفاع از حق اعتراض، وکیل دفاع از مطالبات کارگران، وکیل، دفاع از حقانیت انسان ها در داشتن حق اعتراض وحق بیان است.
فرزانه زیلابی را درود می فرستیم که سال ها با تمام توان، بدور از خودنمایی، در کنار کارگران هفت تپه ایستاده است.
به خاطر ما کارگران، در دادگاه های مختلف و در شهر های مختلف حضور داشتید و هیچ وقت نگاه و دل بزرگ شما به خاطر تهدید ها نلرزید، چر اکه باور داشتید که حق باید به حق دار برسد.
خانم فرزانه زیلابی، وکیل شجاع و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان استثمار شده، درود های گرم ما را مجددا پذیرا باشید.
ما کارگران موظف هستیم با تمام وجود در کنار شما باشیم.
در روز پیروزی و رهایی از بی حقوقی ها، ما کارگران به صف خواهیم ایستاد و در مقابل بزرگی و فداکاری هایت درود بی کران خواهیم فرستاد و جشن شادی را با احترام های فراوان برای شما برپا خواهیم داشت.
دنیای پیش رو دنیای رهایی از بی عدالتی ها خواهد بود.
دنیای که در آن ظلم و ستم پایان خواهد یافت و هیچ انسانی برای بیان نظرات، برای داشتن آزادی و رهایی تهدید، زندانی و بیکار نخواهد شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یک بار دیگر حمایت های بی پایان خود را از شما اعلام می کند و قویا هر گونه توطئه بر علیه شما را محکوم می کنیم.

***********

دریافتی

مانداناصادقی: فرزانه‌ی خوزستان

نوشتن از آزادی، روی کاغذ حتما کار دشواری است اما در مقابل دفاع کردن از آزادی کار آسان‌تری است.
فرزانه زیلابی وکیل خوزستانی، زنِ کارِ سخت است. او از همان روزی که وکالت کارگران هفت تپه را به عهده گرفت و از آزادی و دفاع از آزادی حرف زد و از حقوق شهروندان به مثابه‌ یک اصل خدشه ناپذیر و غیر قابل معامله و معاوضه سخن گفت، تا امروز همچنان و بی‌وقفه به دفاع از آزادی پرداخته است و با بیرون کشیدن مفاهیمی همچون «آزادی»، «حقوق فردی»، «اعتصاب» و «تجمع مسالمت آمیز» از دایره‌ی احکام و تبصره‌ها نشان داد که ارزش قوانین وقتی است که بشود از آن‌ها به نفع انسان‌های تحت ظلم و ستم استفاده کرد. او با به عهده گرفتن وکالت کارگران هفت تپه و برخی از روزنامه‌نگارانِ خوزستانی «دفاع» را نه تنها سرلوحه کارش قرار داد بلکه آن را به عنوان وظیفه‌ای تاریخی به عرصه‌ی عمومی آورد.
او با درک ضرورت‌های وظیفه‌اش در زمانه‌ای که کارگر سبزی فروش خرمشهری و کارگر شهرداری آبادان، تن‌هایشان را (تنها دارایی شخصی‌شان را) به آتش سپردند؛ از کارگرانی دفاع کرد که آنقدر معیشت سخت و تلخی داشتند که اسماعیل بخشی را وادارکرد تا جلوی دوربین بر ذات زندگی لعنت بفرستد.
فرزانه زیلابی در حالی صدای هفت تپه شد که مدیران استانی و مدیران شهرستانی در خوزستان عامدانه از شنیدن صدای هفت تپه سر باز می‌زدند. مدعیان سیاست‌ورزی در مقابل خواسته‌های کارگران فولاد که یک ماه خیابان‌های اهواز را به تصرف خود درآورده بودند، روزه‌ی سکوت گرفته بودند و عمده‌ی رسانه‌های خوزستانی حاضر به انعکاس اخبار واقعی، انتشار یادداشت‌ها و گزارش‌های روزنامه‌نگاران مستقل، از وضعیت کارگران شهرداری‌های کوت عبدالله، کارون و خرمشهر و آبادان نبودند و به جای آن اقدام به چاپ رپرتاژ آگهی‌هایی می‌کردند در وصف شرایط رو به رشد کارخانه‌ی هفت تپه تحت مدیریت خصوصی! فرزانه زیلابی لحظه‌ای صدای کارگران هفت تپه شد که هیچ صدایی در خوزستان به حمایت از کارگران یا شنیده نمی‌شد یا به شدت سرکوب و سانسور می‌شد.
در دوره‌هایی که سناریوهای سوخته با اتهام‌زنی به فعالان کارگری و ارتباط دادن آن‌ها به عناصر خارجی (حتی داعش)، سعی در پوشاندن حقیقت به نفع مسببان ناآرامی‌ها بودند، وکیلِ کارگران هفت تپه با آگاهی تمام نسبت به شرایطی که پیرامون وضعیت کارگران هفت تپه و نمایندگانشان به وجود آمده بود، با دوری گزینی از هر گونه حاشیه، و تمرکز به روی خواسته‌های کارگران (به اتکای دانش حقوقی) اتهام‌های وارده به کارگران را به چالش کشید و بر حقانیت گفتار و عمل کارگران پافشاری کرد. نتیجه‌ی تلاش‌های این وکیل خوزستانی به نفع کارگران و کارخانه‌ی هفت تپه شد. کارگران هفت تپه قدرت «کارفرما» را نشانه گرفته بودند. قدرتی که توانسته بود فقط با ۶ میلیارد تومان کارخانه‌‌ای را صاحب شود و با پول‌پاشی و رشوه‌دهی، صف بلندی از مدیران رده بالا و میانی را آلوده‌ی پول‌ها و سکه‌ها و بلیط‌های سفری بکند که از ما به ازای فروش ارزهای دولتی به دست آورده بود. پرونده‌سازی امروز برای فرزانه زیلابی با اتهام‌هایی همچون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند و اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تعلیق ۶ ماهه‌ی پرونده‌ی وکالت، حاوی پیام روشنی است به کارگران و این وکیل مستقل که با همکاری هم باعث شدند از مسیر هفت تپه، ابرمتهم ارزی با پرونده‌ی ۱/۵ میلیارد دلاری بالاخره سر و کارش به نهاد قضایی بیفتد. پرونده‌سازی امروز برای وکیل هفت تپه به عبارتی فشار دادن شریانِ «دفاع از حقیقت» در خوزستان است. تا هم کارگران و هم روزنامه نگاران و هم فعالین کارگری بدانند که نسبت به قرارداد خرید خط تولید دست دومیِ امید اسد بیگی، وثیقه‌ی‌ چهار میلیارد تومانی مدیرعامل سابق منطقه آزاد اروند و واکسن پاکبانان آبادانی نباید سخنی بگویند یا واکنش حقوقی نشان بدهند. «قدرت» با اتهام زنی به فرزانه زیلابی درصدد است صدای کارگران هپکو، کارگرانِ معدن آسمینون_ منوجان، رانندگان اتوبوسرانی، بازنشستگان و معلمان و.... وکلایشان را خاموش کنند. «قدرت» به دلیل ماهیت الیگارشی پیرامونی‌اش درصدد است صداهای مخالف را به درون خودش بکشاند و هضم و حل کند و چنانچه قادر به انجام این کار نباشد، با تمام توان می‌کوشد از حجیم شدن این صداها، تکثیر شدن این صداها و متنوع شدن این صداها جلوگیری کند.
نوشتن از فرزانه‌ زیلابی که صدایش را با جامعه‌ی کارگری خوزستان، همراه کرده است، از همین نقطه ضروری است.