افق روشن
www.ofros.com

رضا رخشان راهی زندان شد


سندیکای کارگران هفت تپه                                                                                      دوشنبه ١٣ دیماه ١٣٨٩

رضارخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که قبلا ازسوی شعبه ١٣ تجدید نظراهوازبه اتهام نشرکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است. صبح امروز جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راهی زندان فجردزفول شد. لازم به گفتن است که در کیفر خواست، مقاله مایک خانواده هستیم مطرح بودکه دادگاه بدوی رای به برائت ایشان داد اما در دادگاه تجدید نظر رای برائت رضارخشان را به شش ماه زندان تغییر دادند و دلائل آنرا این چنین توضیح می دهند. ارتباط وی با رادیو ندا و رادیو دویچوله
بیان مطالب کذب (منظور،اعلام عدم مرخصی دادستان به خانواده های کارگران زندانی) بمنظور تشویش اذهان عمومی
افتتاح یک حساب بانکی بمنظورکمک گرفتن ازموسسات دولتی و اپوزیسیون (اعلام شماره حساب ازطرف یکی از کارگران که عمل فردی ایشان بوده است. این شماره حساب هیچ ربطی به رضارخشان نداشته است)
این در حالیست که هیچکدام از این اتهامات در کیفرخواست ایشان نبوده است. مسئله مصاحبه با رادیو ندا و رادیو دویچوله در پرونده دیگری بنام تبلیغ علیه نظام مطرح بوده است که متاسفانه این موارد به اتهامات ایشان در این پرونده هم افزوده شده است. که خلاف قانون است.
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواهان آزادی آقای رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی منجمله بهروز نیکوفرد،علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده و تمامی کارگرانیست که برای حقوق کارگری خود زندانی شده اند.

سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

١٣/دیماه/١٣٨٩