افق روشن
www.ofros.com

ملاقات اعضای سندیکای شرکت واحد با خانواده رضا شهابی


سندیکای کارگران واحد                                                                                  دوشنبه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز جهانی کارگربا حضور در منزل آقای رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکا که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می برد ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر با خانواده این عضو در بند خود همدردی نمودند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۰