افق روشن
www.ofros.com

علی اکبر نظری بازداشت شد


سندیکای کارگران واحد                                                                                         سه شنبه ٩ آذر ١٣٨٩

علی اکبر نظری راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از اعضای عادی سندیکای کارگران شرکت واحد ، بر اساس احضار تلفنی که از طرف شعبه دوم ویژه امنیت انجام گرفته بود روز دوشنبه به این دادسرا مراجعه و با صدور قرار کفالت١٠ میلیون تومانی بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل می شود.
آقای نظری بعد از بازداشت طی تماس تلفنی که با یکی از همکارانش برقرار می کند از انتقال به زندان اوین و مورد اتهامی جعل عنوان نام می برد.
در حال حاضر 4نفر از اعضای سندیکا به نام های رضا شهابی، ابراهیم مددی ،مرتضی کمساری و علی اکبر نظری در زندان اوین و غلامرضا غلامحسینی در زندان رجایی شهر در بند می باشند. اخبار تکمیلی متعاقبا" اعلام می شود

سندیکای کارگران شرکت واحد

٠٩/٠٩/١٣٨٩