افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب غذای رضا شهابی


سندیكای كارگران واحد                                                                                       یکشنبه ۴ دی ماه ١٣٩٠

رضا شهابی بنا به درخواست خانواده اعضای سندیكا و دلسوزان جنبش كارگری به اعتصاب غذای سی روزه خود پایان داد.
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ دستگیر و با وجود تشكیل دادگاه همچنان بلاتكلیف به سر می برد.
رضا شهابی از اول آذر ماه ١٣٩٠ در اعتراض به بازداشت غیر قانونی، بلاتکلیفی نوزده ماهه و وضعیت وخیم جسمی اش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده بود.
رضا عصر روز ۵ شنبه اول آذر ماه در بیمارستان و در حضور خانواده و فعالان کارگری، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن شادباش نسبت به پایان اعتصاب غذای رضا شهابی امیدوار است هر چه سریعتر شاهد بهبودی كامل و آزادی ایشان باشد.

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آذر ١٣٩٠