افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی روز سه شنبه به بیمارستان منتقل شد


سندیكای كارگران واحد                                                                                     پنجشنبه ٢۴ آذر ماه ١٣٩٠

ایشان به دلیل بیماری آرتروز و عدم رسیدگی پزشكی در زندان از اوایل آذر ماه با پرهیز از خوردن غذا تا تعیین تكلیف نهایی پرونده دست به اعتصاب غذا زده و با پیگیریهای خانواده و تصمیم دادستان مبنی بر رسیدگی پزشكی خارج زندان روز سه شنبه به بیمارستانی در تهران منتقل و توسط پزشكان متخصص معاینه و ادامه رسیدگی كامل به روز های بعد موكول شد.
اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از عضو بازداشتی خود از رضا می خواهد برای حفظ سلامتی خود اعتصاب غذای خود را بشكند تا پزشكان بتوانند رسیدگی های تكمیلی را با آرامش خیال به نتیجه برسانند.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٣ آذر ١٣٩٠