افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


سندیکای کارگران واحد                                                                                    سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۸ سپتامبر ۲۰۲۰


اتحاد، همبستگی و ‌مقاومت و ایستادگی کارگران نیشکر هفت تپه

در اعتراضات و اعتصابات مستمر، موفقیتی دیگر را برای کارگران رقم زد

کارگران نیشکر هفت تپه با ایستادگی و مقاومت پس از هفتاد و یک روز اعتراضات مستمر و متحدانه آنهم در گرمترین روزهای تابستان شوش ثابت کردند ،چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است و کارگران تنها با داشتن سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری میتوانند از منافع خودشان دفاع وحمایت کنند.
یکی از اساسی ترین خواسته های این کارگران لغو خصوصی سازی بوده است که طبق اظهارات روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با دستور رئیس این سازمان قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه فسخ می‌شود.
هرچند کارگران نیشکر هفت تپه از سال ۹۷ با اعتراضات مستمر وپیگرانه فریاد رانت و فساد مالی خریداران هفت تپه را به گوش جهانیان رساندند اما اگر این اعتراضات و اعتصابات متحدانه ومنسجم کارگران نیشکر هفت تپه در سه ماه گذشته نبود هنوز هم بوی گند فساد و رانت گسترده ای که حقوق هزاران کارگران زحمت کش نیشکر هفت تپه را پایمال کرده بود به مشام رئیس محاسبات کشور نرسیده بود.

**********

تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام سندیکای واحد اینجا مراجعه کنید.
تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران خیابان آزادی دراعتراض به وضعیت سخت و اسفبار معیشتی و نادیده گرفتن حق بیمه های سخت وزیان آور در افزایش دستمزد ۹۹

**********

جان باختن دو تن از کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس در اثر انفجار

متاسفانه بعلت حوادث ناشی از کار سالانه نزدیک به دوهزار تن از کارگران درکشور جان خودشان را ازدست میدهند و صدها کارگر هم سالانه در اثر همین حوادث دچار معلولیت های جدی و از کار افتادگی میشوند .
کشته شدن کارگران در حوادث ناشی کار سالهاست که ادامه دارد و بازرسی اداره کار وزارت کار، هیچ نظارتی بر اینگونه کارگاهها نسبت به رعایت نکات ایمنی کار در کارگاهها و معادن ندارد.
بواسطه نبود تشکل های سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری درکشور و سرکوب فعالین کارگری توسط عوامل امنیتی ، کارفرماهادر کارگاهها و کارخانه نه تنها هیچگونه هزینه ای برای رعایت نکات ایمنی وبهداشت کار برای کارگران انجام نمی دهند، بلکه حقوق کارگران را هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت میکنند .
براساس آمارهای رسمی درکشور روزانه حدود ۶کارگر جانشان را براساس حوادث ناشی از کار ازدست میدهند.