افق روشن
www.ofros.com

ماموران وزارت اطلاعات دهها نفر از کارگران ايران خودرو را دستگير کردند


خودرو کار                                                                                                        پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩

روز گذشته در ايران خودرو به علت بر خورد يک کاميون با کارگران که منجر به کشته شدن چند نفر کارگر ومجروح شدن عده ای گرديد کارگران ايران خودرو براي همبستگي با کارگران جانباخته از اول صبح در پارگينگ شرکت تجمع کرده وبا دادن شعار مرگ بر نجم الدين مرگ بر قاتلان خواهان دستگيری عاملان اين حادثه ناگوار شدند به دنبال بالا گرفتن دامنه اعتراضات نيروهای يگان ويژه که از شب قبل برای سرکوب اعتراضات کارگران وارد شرکت شده بودند از ورود کارگران به شرکت جلوگيری کرده ودر اين ميان نيروهای اطلاعات دهها نفرازکارگران را دستگير وبا خود به بازداشت گاهها منتقل کردند از سرنوشت کارگران باز داشتی خبری در دست نيست.

خودرو کار - ٧ بهمن ١٣٨٩