افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو، برنده یا بازنده؟

کمیته هماهنگی                                                                                   چهارشنبه ١۵مهر ۱٣٨٨

ظاهر مسئله این است که سرمایه داران دولتی شرکت ایران خودرو در مقابل اعتراضات دیرپای کارگران این تراست عظیم صنعتی مجبور به پاره ای عقب نشینی ها شده اند. با افزایش ٢٠ درصدی فوق العاده مربوط به کار در خطوط تولیدی موافقت شده است. برای کارگرانی که مستقیماً در حوزه تولید کار می کنند ٣٠ درصد حق آکورد ( افزایش تولید) بیشتر در قیاس با کارگران سایر بخش ها منظور شده است. همین کارگران در صورت افزایش تولید خودرو به میزان بالاتر از ۵۵٠٠٠ در ماه ١٠ درصد، به شرط بالارفتن از سطح ٦٠٠٠٠ دستگاه بازهم ١٠ درصد دیگر، با عبور از رقم ٦۵٠٠٠ مجدداً ۵ درصد و بالاخره با رسیدن به شمار ٧٠٠٠١ خودرو، یک افزایش ۵ درصدی دیگر نیز علاوه بر ٣٠ درصد بالا دریافت خواهند کرد. سومین عقب نشینی سرمایه داران به قبول میزان معینی پاداش به کارگران در قبال رکوردهای نوین تولید مربوط می شود. هر گاه کارگران رکورد سال قبل را بشکنند ٢٠٠ هزار تومان و در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده سال ٨٨ بازهم ٢٠٠ هزار تومان پاداش به آنان تعلق می گیرد. این پاداش برای کارگرانی که مستقیماً در خطوط تولیدی کار نمی کنند متفاوت خواهد بود. کسانی که در بخش های پشتیبانی استثمار می شوند درمجموع ٢٠٠ هزار تومان و آنان که در حوزه های ستادی کار می کنند فقط ١٠٠ هزار تومان خواهند گرفت. کارگران شاغل در بخش تولید اگر موفق شوند سقف تولید روزانه را برای ۵ روز کاری از ٢٧٠٠ دستگاه بالاتر ببرند یک حق آکورد ۵٠ درصدی خواهند گرفت و چنانچه سطح تولید در روز را به ٣٠٠٠ دستگاه برسانند باز هم یک حق آکورد ۵٠ درصدی دیگر را نصیب خود خواهند ساخت. مدت انتظار کارگران برای دریافت حواله خودرو در بخش تولید از ۴ سال به ٣ سال کاهش می یابد. این مدت برای کارگران مراکز پشتیبانی ۴ سال و کارگران ستادی ۵ سال خواهد بود و بالاخره بخشی از دستمزد کارگران که زیر نام « سهمیه کارایی» پرداخت می شود برای کارگران شاغل در خطوط تولیدی افزایش پیدا می کند و در قیاس با کارگران سایر بخش ها مطلوب تر خواهد شد. ( برای جزئیات وعده های اخیر مدیریت ایران خودرو به کارگران رجوع کنید به اطلاعیه « جمعی از کارگران ایران خودرو» که به ضمیمه آمده است.)
پیش از هرچیز، به مصداق ضرب المثل « مویی از جان خرس کندن غنیمت است» ما همین اندازه موفقیت و همین واداشتن سرمایه داران به عقب نشینی حتی ظاهری را نیز صمیمانه به کارگران ایران خودرو تبریک می گوییم. اما همزمان نکات و ملاحظات مهمی نیز داریم که بسیار لازم است آن ها را با کارگران در میان گذاریم.
اولین و مهم ترین نکته این که آنچه رخ داده در عین آن که به صورت عقب نشینی سرمایه داران در مقابل کارگران نمودار شده مالامال از محاسبات شوم سودجویانه ضد کارگری است و تا جایی که به کارگران مربوط می شود، با کمال تأسف، عدول آشکار از معیارها، موازین و ارزش های اساسی همبستگی کارگری و طبقاتی است. سرمایه داران در شرایط کاملاً مشخص و به دلایل بسیار روشن ظاهرا دست به عقب نشینی زده اند اما حتی در جریان همین پسگرد ظاهری تلاش کرده اند تا ضرباتی بسیار مؤثر و کاری را بر همبستگی، اتحاد و منافع مشترک طبقاتی توده های کارگر ایران خودرو وارد سازند. تراست صنعتی ایران خودرو چند ماه است که در خطر سقوط به باتلاق ورشکستگی است. کوه عظیمی از سرمایه های حاصل استثمار کل توده های طبقه کارگر توسط نهادهای دولت سرمایه داری به شریان حیات این تراست تزریق شده است تا شاید چرخه تولید آن از کار بازنماند و از ورطه بحران خلاصی یابد. ایران خودرو از جمله صنایع استراتژیک و سرنوشت ساز در ساختار کل سرمایه اجتماعی ایران است. تنها غول صنعتی عظیمی است که تولیداتش به بیش از ٣٠ کشور جهان و حتی اروپا صادر می شود. بزرگ ترین مرکز تولید خودرو در خاورمیانه است و نقش مؤسسه مادر را برای صنایع خودروسازی برخی کشورهای هم پیمان و طرف داد و ستد دولت سرمایه داری ایران ایفا می کند. ورشکستگی ایران خودور صرف نظر از تمامی آثار و عوارض تعیین کننده ای که در کاهش میزان تولید ناخالص داخلی جامعه دارد ضربه بسیار کوبنده ای به اعتبار و موقعیت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی نیز وارد می کند. ایران خودرو برای طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران تا این حد مهم است و به همین دلیل دولتمردان و اقتصاددانان و مدیران و مشاوران و کارشناسان سرمایه از چند ماه پیش به این سو تمامی توان خود را بسیج کرده اند تا از سقوط این بنگاه عظیم صنعتی جلوگیری کنند. به اهمیت این مسئله یک عامل بسیار مهم دیگر را نیز باید اضافه کنیم. سیل اعتراضات خشماگین و قهرآمیز میلیون ها انسان معترض به بربریت سرمایه و ساختار حاکمیت نظام بردگی مزدی در طول سه چهار ماه اخیر و در خیابان های شهرهای بزرگ کشور طبعاً رژیم را در موقعیتی قرار داده است که سقوط مراکزی چون ایران خودرو هزینه های زیادی را بر وی تحمیل می کند و پیامدهای فاجعه باری را بر دوش او سنگین می سازد. مدیران و سرمایه داران دولتی کارخانه در دل چنین وضعی و زیر فشار تمامی اجبارها و اضطرارهایی که برای تداوم حیات این تراست صنعتی بر دوش خود حمل می کنند باید به بسیاری کارها دست زنند و از جمله این که به برخی عقب نشینی های ظاهری و بسیار محدود در برابر موج اعتراضات رو به گسترش کارگران تن دهند. دلیل واقعی وعده اجرای برخی مطالبات کارگران ایران خودرو در روزهای اخیر را باید در بطن این عوامل و شرایط جستجو کرد. اما ببینیم که سرمایه داران ایران خودرو و برنامه ریزان آن ها به راستی چه کار کرده اند و این عقب نشینی را چگونه به نفع خویش و به زیان هر چه سنگین تر و سهمگین تر توده های کارگر برنامه ریزی کرده و در این راستا به چه موفقیت هایی دست یافته اند. در این زمینه به تفصیل می توان صحبت کرد، اما کل ماجرا را در خطوط کلی زیر خلاصه می کنیم :
١. سرمایه داران فقط ۵ خواست از مجموع ١١ مطالبه کارگران ایران خودرو را ( رجوع کنید به اطلاعیه «خودروکار» تحت عنوان « کارگران ایران خودرو رو در روی مدیریت» مندرج در سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ) به صورت محدود قبول کرده یا، به بیان دقیق تر، وعده تحقق فقط ۵ خواست کارگران را داده اند.
٢ . آنان تحقق حتی همین ۵ مطالبه را فقط درمورد کارگران شاغل در خطوط تولید قول داده اند و کل کارگران دیگر ایران خودرو را از دستیابی به آن ها مستثنا و محروم کرده اند.
٣. تحقق بیشترین بخش مطالبات بالا را حتی در مورد کارگران بخش های تولید مو به مو به افزایش مرگ آور شدت استثمار کارگران، به فرسایش و استهلاک هرچه هولناک تر آنان، به جانفشانی توده های کارگر برای پشت سر نهادن تمامی رکوردهای سابق تولید و آفرینش رکوردهای نوین، به بالا بردن هر چه سهمگین تر اقلام نجومی سودها و به فرسودن و نابودی هر چه دردناک تر تن و جان کارگران موکول کرده اند.
۴. توده عظیم کارگرانی که از شمول این توافق و گرفتن این مطالبات حذف شده اند نه فقط به هیچ حق و حقوق و مطالبه ای دست نیافته اند، نه فقط هیچ ریالی عایدشان نشده است، بلکه باید بار زیان ها و خسارات بسیار فاجعه بارتر را به دوش کشند. در نظر بیاوریم که کارگران بخش های تولید باید بسیار بیشتر از گذشته کار کنند تا در قبال فرسایش مرگبار خود چند تومانی بیشتر به چنگ آورند. حال کل تولید عظیم تر این کارگران باید چرخه تکمیل و آماده سازی خود در سایر بخش ها را نیز پشت سر نهد. معنای صریح و روشن این سخن آن است که به همان میزان که کارگران بخش تولید بیشتر تولید کنند کارگران بخش های دیگر کارخانه نیز باید بیشتر جان بکنند. باید سخت تر و سخت تر فرسوده شوند. باید شدت کار بیشتری را تحمل کنند و باید با سرعت بسیار بیشتری مورد استثمار ددمنشانه سرمایه داران قرار گیرند. کارگران بخش های دیگر باید همه این مصائب را تحمل کنند اما در قبال آن هیچ ریالی دریافت نکنند. به بیان دیگر، توافق صاحبان سرمایه با شماری از مطالبات کارگران خط تولید ضمن این که استثمار خود این کارگران را بیش از پیش تشدید می کند، تشدید بی عنان استثمار همزنجیران آنان در حوزه های دیگر را نیز در پی خواهد داشت.
در تمامی موارد بالا، سرمایه دارانند که برندگان واقعی ماجرا هستند. آنان در قبال هر ریالی که در صورت اجرای این مطالبات از دست می دهند صدها ریال به چنگ می آورند. اما عمق فاجعه به این محدود نمی شود. این رشته سر دراز دارد. مدیران شرکت در به اصطلاح توافق خود با خواست های پنجگانه کارگران بخش تولید، عملاً ضربه ای کوبنده و سهمگین بر پیکر اتحاد توده های کارگر در همین تراست صنعتی ایران خودرو وارد کرده اند. زیان ها و خسارات واقعی این امر برای کارگران و از جمله همین کارگرانی که امروز خود را پیروزمند تلقی می کنند بیش از حد فاجعه بار خواهد بود. هیچ چیز زیانبارتر از آن نیست که شماری از کارگران، توده های کارگر شاغل در این یا آن بخش یک کارخانه، کل کارگران یک مؤسسه، طبقه کارگر یک یا چندین کشور و در یک کلام بخشی کوچک یا بزرگ از طبقه بین المللی بردگان مزدی منافع، مطالبات و انتظارات وسیع طبقه خود را فراموش کنند و فقط به خواست های محدود و آنی و کم اهمیت خاص خود نظر اندازند. در چنین رویکردی، هیچ نفعی حتی برای کارگرانی که خود را برنده می پندارند به دست نخواهد آمد. هیچ بخشی از کارگران به تنهایی قادر به تحمیل خواسته های خود بر سرمایه داران و نظام سرمایه داری نیست. هیچ گروه و بخشی از توده های کارگر موفق به مجبور کردن سرمایه داران و دولت آن ها به قبول مطالبات اولیه خود برای طولانی مدت نخواهد شد. همبستگی طبقاتی و بین المللی کارگران یک امر مجرد اخلاقی و نوعدوستانه و فداکارانه نیست. شرط ضروری و حتمی و گریزناپذیر پیروزی جنبش کارگری بر نظام بردگی مزدی است. کارگران بخش تولید ایران خودرو در صورتی که فقط به منافع محدود خود بیندیشند و مزایای خود را برای کارگران سایر بخش ها نیز درخواست نکنند عملاً به منافع جمعی همزنجیران خویش در همین کارخانه محل کار خود پشت کرده اند. تمام مطالباتی که بر سر آن ها توافق شده است حقوق اولیه و پیش پاافتاده ای است که باید به کل کارگران تعلق گیرد. کارگران مطلقاً مجاز نیستند که خود را به « تولیدی» و « پشتیبانی» و « ستادی»، مولد و غیرمولد، صنعتی و غیرصنعتی و... تقسیم کنند و هر بخشی برای خود منافع و دورنما و انتظارات و تشکل و بستر مبارزه ای متمایز و جدا از دیگران جستجو کند. افتادن به چنین ورطه ای خفه کردن طبقه و جنبش طبقاتی خویش با طناب دار سرمایه است. غلتیدن به چنین رویکرد فاجعه باری دقیقاً بزرگ ترین خواست و آرزوی سرمایه داران است.
زیباترین، باشکوه ترین و افتخارآمیزترین اوراق تاریخ سرمایه داری به دست کارگرانی نوشته شده است که برای اتحاد و همدلی و سازمانیابی سراسری و متحد ضدسرمایه داری توده های کارگر دنیا تلاش کرده اند، کارگرانی که از منافع محدود گروهی خویش گذشتند تا دشت وحدت و همبستگی و همصدایی کل طبقه شان را سیراب سازند. ١۵٠ سال پیش، کارگر سوئیسی بر سینه سرمایه دار انگلیسی که می خواست با خرید نیروی کار وی صفوف متحد انترناسیونالیستی کارگران کشورها را درهم شکند با قدرت تمام دست رد کوبید. بسیار تأسفبار خواهد بود اگر امروز کارگران بخش تولید ایران خودرو منافع همزنجیران بغل دستی خویش در همین کارخانه را قربانی منافع محدود و آنی خود سازند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١۵ مهر ١٣٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com

ضمیمه

پیروزی دیگر برای کارگران ایران خودرو

رشد چشمگیر مزایای كارگران تولیدی ایران خودرو

مدیر عامل عامل گروه صنعتی ایران خودرو به منظور حمایت از مردان خط تولید، طرح خرسند سازی كارگران این شركت را تبیین كرد. پس از سلسله نشست های صمیمانه مدیرعامل با كارگران خطوط تولید، به ویژه در ایام ماه مبارك رمضان، مهندس نجم الدین ضمن شنیدن درددل كارگران، از نزدیك در جریان مسائل و مشكلات و پیشنهادهای زحمت كشان عرصه كار و تلاش قرار گرفت.
برهمین اساس، طبق دستور مدیرعامل، طرح جامعی با هدف خرسندسازی كارگران و ارتقای مزایا و درآمد عزیزانی كه به صورت مستقیم در خطوط تولیدی شركت مشغول كار و تلاش هستند، در دستور كار معاونت منابع انسانی قرار گرفت.
مهندس نجم الدین كه به مناسبت عید سعید فطر در صفوف به هم فشرده كارگران در نماز پرصلابت عید حضور یافته بود، در سخنرانی خود وعده داد كه هفته آینده، محورها و رویكردهای اصلی برنامه های پیش بینی شده برای جبران زحمات و ارتقای وضعیت رفاهی كارگران را اعلام خواهد كرد.
مطالعه روند رو به رشد دامنه تولیدات و فعالیت‌های ایران خودرو و نگاهی به چگونگی به كارگیری نیروی انسانی در سازمان، مبین آن است كه به صورت تدریجی طی سال‌های متمادی رشد نامتعادلی در خصوص نسبت به بكارگیری نیروی انسانی در بخش های ستادی، پشتیبانی و تولیدی ایجاد شده است. این موضوع علاوه بر كاهش شاخص های بهره وری نیروی انسانی، از منظر افزایش فشار كار در حوزه های تولیدی و در نتیجه كاهش جذابیت بخش های تولیدی برای كاركنان حائز اهمیت بوده و نیاز به بازبینی اصولی در این خصوص وجود دارد.
نتایج نظرسنجی ها در سال های اخیر و تحلیل صدای كاركنان، موید ضرورت رسیدگی به موضوع ایجاد توازن تعدادی بین واحدهای تولیدی،‌پشتیبانی و ستادی و نیز تمركز هوشمندانه بر بهبود مزایای تخصیص یافته به كارگران واحدهای تولیدی است. آن چه مسلم است مدیریت بر مولفه های اصلی مرتبط با نیروی انسانی شاغل در بخش های مختلف شركت به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، یك ضرورت است و نه یك انتخاب. طرح خرسندسازی كاركنان برای تحقق رویكردهای اشاره شده، هفته گذشته در جلسه ای با حضور مدیرعامل، قائم مقام ها، معاونان و مدیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد كه برخی از محورهای اصلی آن توسط مدیرعامل ایران خودرو تشریح شد.

١- افزایش ٢٠ درصدی فوق العاده كارگاه
مهندس نجم الدین در همین رابطه گفت: بر اساس طرح پیشنهادی مصوب،‌ از ماه آینده مبلغ فوق العاده كارگاه كلیه كارگران زحمتكشی كه به صورت مستقیم در خطوط تولیدی مشغول فعالیت هستند، به میزان ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت. بدون تردید با توجه به این كه مبالغ كنونی فی كارگاه بر اساس ضریب سختی كار و شرایط محیطی كار متفاوت است، افزایش این مبلغ ضمن ایجاد موجی از شادی در بین كارگران، توزیع كاملا عادلانه ای بر اساس تفاوت ماهیت های كاری ایجاد خواهد كرد.

٢- اختلاف ٣٠ درصدی آكورد كارگران با بخش های ستادی
مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت: بر اساس طرح ارائه شده، طی ماه های آینده، دریافتی آكورد كارگران زحمتكش مستقیم شاغل در محیط های تولیدی در مقایسه با كاركنان واحدهای ستادی حداقل به میزان ٣٠ درصد، اختلاف خواهد یافت. شایان ذكر است علاوه بر افزایش فوق، طبق پیش بینی به عمل آمده متناسب با افزایش تولید ماهانه شركت، آكورد دریافتی كارگران عزیز نیز بهبود چشمگیری خواهد یافت. چنان‌چه میزان تولید ماهانه به ۵۵٠٠١ دستگاه برسد ١٠ درصد آکورد كاركنان مستقیم تولید نسبت به قبل افزایش می یابد. همچنین اگر تولید خودرو به ٦٠٠٠١ دستگاه در ماه برسد ١٠ درصد به مقدار قبلی، چنان چه به ٦۵٠٠١ دستگاه برسد پنج درصد به مقدار قبلی و سرانجام چنان چه به ٧٠٠٠١ دستگاه تولید برسد پنج درصد دیگر به مقدار آکورد پیشین افزوده خواهد شد. مجموع میزان افزایش‌های یاد‌شده به ۴٠درصد خواهد رسید. از این‌رو، در صورت محقق شدن اهداف یاد شده، اختلاف آكورد تولید با ستاد در مقایسه با گذشته ٦٠ درصد افزایش خواهد داشت.

٣- پرداخت پاداش ركورد تولید
مهندس نجم الدین تصریح كرد: طبق برنامه ارائه شده در بسته پیشنهادی خرسندساز كاركنان در نیمه دوم سال به ازای شكست ركوردهای مختلف، پاداش های بسیار متنوعی برای كارگران عزیز در نظر گرفته شده است. از جمله این كه كارگران مستقیم واحدهای تولیدی با شكستن ركورد سال قبل، مبلغ ٢٠٠ هزار تومان و با رسیدن به هدف تولید سال ٨٨ نیز مبلغ٢٠٠ هزار تومان به عنوان پاداش دریافت خواهند كرد. شایان ذكر است برای كاركنان پشتیبانی تولید در مجموع ٢٠٠ هزارتومان و برای كاركنان ستادی در مجموع ١٠٠ هزار تومان پاداش ركورد پیش‌بینی شده است كه در خصوص نحوه توزیع آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. علاوه بر آن به ازای شكستن ركورد تولید روزانه نیز پاداش متناسبی پرداخت می شود. بر این اساس به كارگران مستقیم شاغل در خطوط تولید به ازای رسیدن به تولید روزانه ٢٧٠٠ دستگاه به مدت ۵ روز كاری، ۵٠ ‌درصد آكورد همان ماه پرداخت خواهد شد. هم چنین در صورت رسیدن به تولید روزانه ٣٠٠٠ دستگاه به مدت ۵ روز كاری نیز ۵٠ درصد آكورد همان ماه به كارگران مذكور برای یك بار پرداخت خواهد شد. برای سایر واحدهای پشتیبانی و ستادی نیز به نسبت تعیین شده اقدام خواهد شد.

۴- حواله خودرو
مدیرعامل ایران خودرو گفت: طبق طرح ارائه شده به منظور قدردانی از تلاش های كارگران شاغل در خطوط مستقیم تولیدی و ایجاد زمینه هایی برای بهره مندی این عزیزان از دسترنج تولیدات خود، زمان اختصاص حواله خودرو كارگران مستقیم تولیدی از وضعیت ٤ ساله كنونی به ٣ سال، كارگران پشتیبانی ۴ سال و ستادی ۵ سال تغییر خواهد یافت. آن چه مسلم است این اقدام جذابیت كار در واحدهای تولیدی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

۵- ساماندهی سهمیه كارایی كارگران
مهندس نجم الدین اظهار داشت: به منظور تامین منافع كارگران مستقیم خطوط تولید و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، مصوب شد با جداكردن سبد كارایی كارگران تولیدی، سهمیه كارایی كارگران مستقیم خطوط تولیدی به صورت ویژه در نظر گرفته شود و سهمیه كارگران به هیچ وجه به واحدهای دیگر داده نخواهد شد. لازم به یادآوری است، علاوه بر موارد اشاره شده در بسته پیشنهادی تشریح شده در فوق، محورهای بسیار مهم دیگری از قبیل ارتقای وضعیت كیفیت ایاب و ذهاب و غذای كاركنان، سفرهای زیارتی، بهبود شرایط ارگونومیك و ایمنی محیط كار، بیمه تكمیلی و . . . به عنوان بسته خرسندساز دوم، توسط منابع انسانی در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تصویب به صورت ویژه اطلاع رسانی خواهد شد.
پیش بینی می شود با انتشار و تحقق برنامه های ارائه شده در طرح خرسندسازی كاركنان، از این پس شاهد تقاضاهای مكرر حجم وسیعی از كاركنان واحدهای ستادی و پشتیبانی باشیم كه برای قرار گرفتن در دایره شمول تسهیلات واحدهای تولیدی، خواستار انتقال به خطوط تولید هستند. تمهیدات لازم به منظور انتقال و حضور فعال و با نشاط علاقه مندان در واحدهای مستقیم تولیدی فراهم شده است.
یادآور می شود در هفته های آینده جزئیات بیشتری از تاثیرات و ابعاد این طرح استثنایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ما ضمن تبریک این موفقیت به همکاران گرامی یکباردیگر ثابت کردیم تنها در یک مبارزه متحدانه وپیگیر می توانیم پیروز شویم

فردا از آن ماست

زنده باد مبارزات و همبستگی کارگران

جمعی از کارگران ایرانخودرو

http://khodrokar.blogfa.com