افق روشن
www.ofros.com

یونان ؛ مبارزه همچنان ادامه دارد

برگردان: نیما ناصحی                                                                                    شنبه ۵ دی ۱٣٨٨

توضیح مترجم : سال گذشته در چنین روزهائی بود که قتل نوجوان آنارشیست پانزده ساله یونانی ، الکساندر گریگوروپولوس ، بر متن فشار فروپاشی اقتصادی جهانی بر یونان و سیاستهای ضد انسانی حزب دست راستی نیودموکراسی ، منجر به فوران اعتراضات و قیامی سراسری در یونان گردید . با وجود اینکه به نظر میرسید با به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست و ریاست جمهوری جورجیوس پاپاندرو ، این اعتراضات افول خواهند کرد ، اما رادیکالیسم حاکم بر اعتراضات یونان چیز دیگری را نشان داد . اعتراض در یونان اعتراض به سیاستهای احزاب راست و چپ طبقه حاکم نیست ( احزابی که مدتهاست تفاوتهایشان را از دست داده اند ) این اعتراضی علیه کلیت سرمایه داری است ، قیامی علیه بردگی مدرن است . همانگونه که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در بیانیه شان درباره اعتراضات یونان در سال گذشته بیان کردند : "قیام کنندگان یونان، خواب تمامی دولتمردانی را که کارگر خاموش ، شهروند منفرد و جوان و دانشجوی ستم پذیر و سر به راه میخواهند ، برآشفته اند." و در ادامه خاطرنشان ساختند : " حلقه بعدی در تکامل این اعتراضات ، بدون شک سازمانیافتگی و برابر نهادن یک آلترناتیو سراسری در مقابل نظم موجود است" .امروز نیز قیام یونان فقط با سرنگونی سرمایه داری به نتیجه میرسد. سال پیش به همین قلم چندین مقاله درباره قیام یونان ( شامل بیانیه های دانشجویان پلی تکنیک آتن ) برگردانده شد . در همین راستا و با اوجگیری دوباره قیام ، امید است این بار نیز با یاری رفقا بتوانیم سبب ساز بازتاب درست قیام یونان ( که قطعا درسهای زیادی برای ما بهمراه دارد) در فضای رسانه ای فارسی زبان باشیم . دو مقاله ای که در ذیل آمده از وبسایت جهانی سوسیالیستی متعلق به "کمیته‌ی بین‌المللی انترناسیونال چهار" (ICFI) و وبسایت آنارشیست دات ارگ برگزیده شده اند.

اعتصابات و تظاهرات در یونان علیه سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی
استفان اشتاینبرگ - Wsws.org

دامنه کاملی از اعتصابات و اعتراضات در بیش از ٦٠ شهر سراسر یونان در روز پنج شنبه توسط کارگران بخش خدمات عمومی به راه انداخته شد . اعتراضات توسط PAME (جبهه رزمنده کارگران) که یک اتحادیه کارگری وابسته به حزب کمونیست یونان (KKE) می باشد ، سازماندهی شده بود . این آکسیون از جانب ائتلاف چپ رادیکال (SYRIZA) مورد حمایت واقع شد .
تقریبا پنج هزار کارگر از بخش دولتی ، شامل معلمان ، در آتن در یک مارش به سمت پارلمان یونان شرکت کردند . ESYEA یعنی اتحادیه روزنامه نگاران نیز به این اعتصاب پیوستند که این امر موجب تعطیلی بسیاری از روزنامه های ملی و محدود شدن شدید گزارشات خبری رادیو تلویزیونی شد . آژانس خبری ملی ANA نیز مجبور شد سرویس خبری اش را موقتا تعطیل کند .
این اعتصابات عامدانه از جانب دو اتحادیه بزرگ کشور حمایت نشد – کنفدراسیون سراسری کارگران یونان (GSEE) با ششصد هزار عضو در بخش خصوصی و اداره عالی کارگران خدمات شهری یونان (ADEDY) با دویست هزار عضو در بخش دولتی . هر دو این فدراسیونها تعداد زیادی از کارگران حمل و نقل را دربر میگیرند و هر دو ارتباطات نزدیکی با جنبش سوسیال دموکراتیک پان هلنی (PASOK) ، که دولت فعلی را رهبری میکند ، دارند . از این دو فدراسیون انتظار میرود که نقشی کلیدی در اجرای سیاست ریاضت اقتصادی که اخیرا از جانب دولت PASOK برای حل و فصل بحران بدهی اعلام شده است ، داشته باشند .
اگرچه میان این دو اتحادیه بر سر اینکه که پشت سر دولت بایستند و یا PAME و KKE و PASOK ، اختلافاتی وجود دارد اما هیچ یک از این سازمانهای ذکر شده نیز هیچ آلترناتیوی را علیه PASOK و برنامه ریاضت اقتصادی اش ، نمایندگی نمی کنند . مشغله اصلی حزب پسا استالینیستی KKE جلوگیری از هرگونه گسترش اعتراضاتی است که میتوانند بطور جدی اتحادیه های کارگری کشور و بوروکراسی سوسیال دموکرات را تهدید کنند . خصلت دست راستی KKE ، که بطور موقت در سال ١٩٨٩ وارد ائتلافی با حزب محافظه کار دموکراسی نوین گردید ، بوسیله محکوم کردن اعتراضات یکسال پیش جوانان بعنوان "تحرکات خشونت بار و جنیات افسار گسیخته " نشان داده شد .
SYRIZA – جبهه ای از سبزها ، مائوئیستها و دیگر گروههای چپ طبقه متوسط - نیز تنها نسخه ای از سیاست اعتراضی رفرمیستی را عرضه میکند . بدنبال انتخابات اخیر ، رهبر SYRIZA الکسیس تزیپراس تا جائی پیش رفت که به رهبر PASOK و نخست وزیر کنونی جورجیوس پاپاندرو تلفن کرد و پیروزی او و حزبش را تبریک گفت و برای او آرزوی بهترین ها را کرد .
تظاهرکنندگان مقابل پارلمان یونان در روز پنج شنبه فریاد میزدند : " جورجیوس وعده هایت را فراموش نکن " که راجع به وعده و وعیدهائی بود که پاپاندرو در طول کمپین انتخاباتی اش داده بود . قبل از در دست گرفتن پست نخست وزیری ، پاپاندرو و PASOK کمپین انتخاباتی ای را هدایت کردند که اقدامات وسیعی برای مهار کردن امتیازات و ثروت نخبگان حاکم بر کشور را وعده میداد . پس از رسیدن به قدرت در ماه اکتبر ، PASOK بسرعت از جانب بانکهای بین المللی و اتحادیه اروپا برای اجرائی کردن برنامه سخت گیرانه ریاضت اقتصادی و کاهش کسری بودجه و قروض دولتی به خرج جمعیت کارکن کشور ، تحت فشار قرار گرفت . کمپانی نرخگذاری اعتبارات فیچ (Fitch) بیدرنگ میزان بدهی کشور را کم مقدار جلوه داد و در نتیجه منافع حاصل از استقراض یونان را بالا نشان داد .
اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا در این مسئله مداخله کردند و به یونان هشدار دادند که هیچ وام جدیدی برای نجات اقتصاد یونان وجود ندارد . شش ماه پیش از آن ، وزیر دارائی وقت آلمان پیتر اشتاینبروک اعلام داشت که شاید اروپا مجبور باشد برای کمک به اقتصاد یونان برای جلوگیری از فروپاشی دیگر اقتصادهای منطقه اروپا وارد عمل شود . به هر حال بدنبال انتخاب پاپاندرو ، لحنی بسیار متفاوت تر از جانب صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در پیش گرفته شد . پس از تهدید شدن بوسیله رئیس بزرگترین بانک آلمان ، دویچه بانک ، که اعلام داشت یونان یکی از آن "بمبهای ساعتی" است که در بحران مالی بین المللی تیک تیک میکنند ، مرکل بصورت صریح اعلام کرد که هیچگونه نجات مالی از طرف اروپا برای یونان در کار نخواهد بود . دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا از این نگران هستند که هرگونه کمک مالی اضافی به یونان سرمشق سوئی برای دیگر کشورهای مقروض باشد .
بر اساس گفته نوربرت بارتله ، سخنگوی ارشد مسائل بودجه در گروه پارلمانی مرکل ، " این کار اتحادیه اروپا نیست که اقتصادهای ورشکسته را نجات دهد . یونان اکنون یک بچه دردسرساز است ، ولی این یک مورد منفرد نیست ، این فقط نوک کوه یخ است " . بارتله سخنانش را با برشمردن دیگر کشورهای اروپائی با مشکل مشابه نظیر ایتالیا ، اسپانیا ، ایرلند ، لتونی و مجارستان ، ادامه داد . ریاست آلمانی بانک مرکزی اروپا خاطر نشان کرد که شاید اتحادیه اروپا بر سیاستهای مالی یونان کنترل مستقیم اعمال کند – یعنی نقض آشکار حاکمیت ملی .
اگرچه پاپاندرو کوشیده است تا به اجتماع بانکی و اتحادیه اروپا اطمینان دهد که دولت یونان در کاهش کسری بودجه اش (اکنون ١٢.٧ درصد از مجموع تولید داخلی) به زیر سه درصد تا سال ٢٠١٣ مصمم بوده است ، بروکسل خواسته اش را مبنی بر مشاهده اقدامات عینی آشکارا بیان کرده است . بدنبال آن اعضای اتحادیه اروپا و آژانس های نرخگذاری اعتبارات ، یونان را ترغیب کرده اند تا الگوی ایرلند دنبال کرده و اقدامات سختگیرانه بیشتری ، نظیر کاهش بیشتر دستمزد کارکنان بخش دولتی و زدن مزایای های رفاهی ، را بمورد اجرا گذارد .
نخست وزیر پاپاندرو در سخنرانی اش برای مردم درباره بحران ، درحالیکه به دنبال ارائه پاسخ به بانکها و اتحادیه اروپا بود ، اقدامات مختلفی را به منظور کاهش مخارج عمومی و بالا بردن مالیات بر درآمد اعلام داشت . این اقدامات دردناک که او برجسته ساخت بیش از هر چیز به کارگران بخش دولتی و کارکنان مزدبگیر ضربه میزند .
پاسخها از جانب اجتماع بانکی به سخنرانی پاپاندرو پرشتاب بود . قضاوت کلی محافل مالی نسبت به طرح پیشنهادی پاپاندرو چنین بود : شرح جزئیات حمله هائی که باید به مردم وارد شود . روز چهارشنبه ، Standard & Poor میزان اعتبار یونان را از AAA- به BBB+ تقلیل داد و از Moody نیز انتظار میرود همان را دنبال کند . بر اساس نوشته روزنامه انگلیسی گاردین ، تصمیم "استاندارد اند پور" برای تنزل دادن بدهی یونان ، بدلیل "چشم انداز اعتراضات اجتماعی که رفرم های ساختاری از موعد گذشته را درهم شکسته است " اتخاذ گردیده است .
علی رغم دامنه محدود اعتصاب پنج شنبه در یونان ، بازارهای مالی جهان و اتحادیه اروپا نگران این هستند که نارضایتی اجتماعی در این کشور، همزمان با افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی به دیگر کشورها سرریز کند . در همین هفته یونان افزایش شدیدی را در نرخ بیکاری ثبت کرد و ارزش سهام در مبادلات بورس یونان سقوط کرد . بحران مالی یونان انعکاسهائی هم در ارزش یورو داشت که در این هفته بطور قابل ملاحظه ای به ١.۴۴ دلار آمریکا سقوط کرد ، یعنی کمترین نرخ تبادل ارز در سه ماه گذشته .
اوضاع یونان با نگرانی در کل قاره [اروپا] و همچنین آنسوی آتلانتیک تعقیب میشود . گروه کارشناسان امنیتی آمریکا " Stratfor " در بولتن اخیرش درباره یونان چنین نتیجه میگیرد که : " ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که سال آتی، سالی آبستن تغییرات بسیار برای یونان باشد . یونان هم اکنون پایان آشفته ای را در هر دو سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ داشته است بهمراه افزایش فعالیتهای خشونت آمیز آنارشیستی و طغیان نارضایتی های اجتماعی . بقیه اروپا باید با عصبانیت نظاره گر این باشند که اقدامات بودجه ای آتن چگونه از جانب هم سرمایه گذاران بین المللی و هم جامعه یونان دریافته میشود " .

موج اعتصاب یونان را فراگرفت
Anarchistnews.org

موجی از اعتصاب که در جنبش سراسری کارگری در روز پنج شنبه ( ١٧ دسامبر ) به اوج خود رسید پاسخی بو د به ترس پراکنی دولت در اثنای بدتر شدن بحران اقتصادی که یونان را به ورشکستگی تهدید میکند . پس از یک هفته شورش ، هفته اعتصاب فرا رسید : چندین اعتصاب در سه شنبه ١۵ دسامبر بوقوع پیوست که در پنج شنبه با اعتصابات سراسری کارگران به فراخوان PAME ، جبهه سندیکائی حزب کمونیست ، اوج گرفت و به همان نسبت خیل اعتراضات و تظاهرات توسط احزاب غیر پارلمانی چپ و اتحادیه های کارگری درجه اول در ۵٨ شهر یونان شکل گرفت . این اعتصابات در یک شرایط بحرانی در اقتصاد یونان رخ داد که برای دومین بار در ١٠ روز اخیر بی ارزش شدن اعتباراتش ، این بار بوسیله استاندارد اند پور ، را پشت سر میگذاشت . این دومین تنزل اعتبار در حالی پیش آمد که مراکز مالی بین المللی ادعا کردند که سیاستهای ریاضت اقتصادی که توسط دولت به دردسر افتاده یونان اعلام شده بود ، قادر به ایجاد نتایج کافی نیستند . بدلیل اعتصاب کارکنان رسانه ها ، تحلیل از اخبار اعتراضات پنج شنبه بسیار کمیاب بود .
کارگران بخش جمع آوری زباله برای دومین بار بصورتی غیر قانونی به خیابان ریختند . بخشهای مختلف شهر آتن پر از کپه های زباله بود زیرا کارکنان انبار زباله اصلی پایتخت ، در پاسخ به جلوگیری از اعتصاب قبلی آنها با مسدود شدن درهای انبار ، ٨٠ درصد از کار جمع آوری زباله را متوقف کرده بودند . کارگران ، خواستار بازگشت به کار ٢٠٠ نفر از بیکار شدگان بودند .
مرکز مددکاری شهروندی (KEP) ، الماس کارآمد تاج دولت ! ، برای دومین روز در حین اعتصاب کارگران تعطیل باقی ماند . و در حقیقت هر نوع مذاکره میان بخش خصوصی و دولت را غیرممکن ساخت ، باین دلیل که KEP اداره ای است که برگه های درخواست رسمی که برای پیشبرد کار در تشریفات اداری لازم هستند را صادر میکند . کارگران ، موقعیتهای شغلی بیشتر و برسمیت شناختن تجارب شغلی شان را مطالبه میکنند .
معلمان مدارس ابتدائی و مهدکودکها از شانزده دسامبر در اعتصاب بوده اند . معلمان ، درحالیکه خواست ١۴٠٠ یورو حداقل دستمزد ، لغو زمانبندی ساعات کاری و دوسال آموزش رایگان و اجباری مهدکودک را مطالبه میکردند ، تظاهراتی در مقابل وزارت آموزش براه انداختند . اتحادیه ، شرکت در مباحثات "تابولا راسا" [اصطلاح وضع شده توسط جان لاک فیلسوف انگلیسی درباره ذات بشر- م.] با وزارت آموزش را رد کردند . اتحادیه سراسری معلمان تمامی مقاطع در روز پنج شنبه به این اعتصاب پیوست .
رانندگان تاکسی نیز پس از دستگیر شدن یکی از همکارانشان بدلیل جابه جاکردن دو مهاجر بدون مجوز اقامت ، در آتن اعتصاب کردند . رانندگان تاکسی الغای قانونی را خواستار شدند که از آنها میخواست تا مجوز اقامت مهاجرینی را که سوار وسیله نقلیه آنها میشوند چک کنند و نیز خواهان آزادی همکارشان شدند . تمامی پزشکان بیمارستانها نیز روز پنج شنبه در اعتصاب بودند و تمامی مراکز درمانی حساس تعطیل ماندند .
در شهر پیرائوس ، گفتگوها در روز سه شنبه به اجاره داده شدن دومین اسکله پیرائوس به COSCO ( کمپانی حمل و نقل دریایی چین ) که با موافقتنامه ای بر اساس پرداخت ٦٩ میلیون یورو غرامت به کارگران انجام گردید ، منجر شد ؛ موافقتنامه ای که سیلی از اتهامات سیاسی را از جانب اپوزیسیون بدنبال داشت . بدنبال همین مسئله ، اتحادیه مکانیکهای کشتیهای بازرگانی ، روز پنج شنبه با خواست ١۴٠٠ یورو حداقل دستمزد دست به اعتصاب هشدارآمیز زدند . زمین شناسان ، طراحان و مکانیکها نیز با شعار " ما برای بحران آنها پول نخواهیم پرداخت " به اعتصاب پیوستند .
تمامی رسانه ها از صبح روز جمعه با خواست پایان "وضعیت گروگان وار" کارگران قراردادی ، پخش آزاد اخبار بدور از تجاری شدن آن و الغای تمامی قوانین ناقض تامین اجتماعی به یک اعتصاب ٢۴ ساعته دست زدند . به همین دلیل هیچ پوشش خبری ای در رادیو تلویزیون و یا اینترنت وجود نداشت . علاوه بر این ، کارگران ERT3 ، شبکه اصلی دولتی شهر سالونیکی ، تهیه کنندگانشان را بدلیل تخطی از تصمیمات اتحادیه و شرکت دادن پلیس در تهیه گزارش خبری درباره شورشها ، متهم کردند .

برگردان: نیما ناصحی

١٢/٢۴ /٢٠٠٩