افق روشن
www.ofros.com

دو رخداد مهم در عرصه‌ی جنبش کارگری


نشر کارگری «ما»                                                                                                    شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹٦ - ۱ ژوئیه ۲۰۱٧

جامعه‌ی کارگری ایران در خردادماه سال جاری شاهد دو رخدادِ در‌نوع‌خود مهم و امیدوار‌کننده بود؛ رخداد اول که اگر نگوییم در نیم‌قرن گذشته، دست‌کم در چهل سال قبل بی‌سابقه بوده است شرکت یک نماینده‌ی مستقل و برگزیده توسط خود کارگران در کنفرانس سالانه‌ی سازمان بین‌المللی کار است.
کمک و همبستگی طبقاتی کارگران متشکل در سندیکاهای کارگری فرانسه و یاری دیگر فعالان عرصه‌ی کارگری فرصت مناسبی را فراهم کرد که «حسن سعیدی» نماینده‌ی کارگران و برگزیده‌ی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» با حضور فعال خود در این کنفرانس و نشست‌های جانبی آن بتواند بخش‌هایی از مسائل، مشکلات و مطالبات کارگران ایران را برای هم‌طبقه‌ای‌های خود در دیگر کشورها بازگو کند. ناگفته پیداست که نه «ما» و نه کارگران عضو این سندیکا به سازمان بین‌المللی کار به مثابه‌ی امامزاده‌ای که مراد می‌دهد دخیل نبسته ایم و به ماهیت سه‌جانبه‌گرایانه‌ی این سازمان، که دولت‌ها به تنهایی نیز در آن دست بالا را دارند، آگاهی داریم. اما توازن قوا و سطح سازمان‌یافتگی امروزین طبقه‌ی کارگر ایران به‌گونه‌ای است که این‌دست رخداد‌ها می‌تواند، گامی به جلو در مسیر پیشرفت و سازمان‌یابی مستقل کارگران ایران باشد.
رخداد دوم تهیه و انتشار گزارشی کوتاه از وضعیت کنونی کارگران ایران توسط چهار تشکل مستقل کارگری: سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، کانون صنفی معلمان تهران و سندیکای کارگران نقاش ساختمان استان البرز است. اهمیت این گزارش نه در محتوای آن - که البته نکات اساسی و مهمی را توضیح می دهد- که در هم‌گرایی و کار مشترک تشکل‌های مستقل کارگری است. اتحاد، هم‌گرایی، همکاری، انجام پروژه‌های مشترک و کار عملی و فرهنگی میان تشکل‌های مستقل کارگری، هم فعالیتی زمینه‌ساز و پایه‌ای و هم نشانه‌ای از رشد و بلوغ فکری و همبستگی طبقاتیِ این‌گونه تشکل‌ها است.
نکته‌ی قابل توجه این است که این همکاری و وحدت عمل نه در میان فعالان کارگری - که به‌خودیِ‌خود امری لازم و مفید است - که بین تشکل‌هایی صورت می‌گیرد که ریشه‌دار و واقعی هستند و پیوندی عمیق و مبتنی بر آگاهی طبقاتی با اعضا و طبقه‌ی خود دارند. این ریشه و پیوند است که قادر بوده طی سال‌های گذشته آن‌ها را از تمامی فراز و فرودهای اجتماعی و پیگردهای قضایی و امنیتی گذر داده و آب‌دیده کند.
به‌امید هرچه گسترده‌ترشدن تشکل‌های مستقل کارگری و عمیق‌تر شدن آگاهی و پیوندهای طبقاتی میان این تشکل‌ها و اعضای آنها؛ جامعه‌ی کارگری ایران منتظر ارائه‌ی گزارش شرکت نماینده‌ی سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در این کنفرانس و دست‌آوردهای آن از سوی این سندیکا است.

نشر کارگری «ما» - تیر ماه ١٣٩٦

nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com