افق روشن
www.ofros.com

!بحران کرونایی»؛ خصوصی ‌سازی سود، اجتماعی کردن زیان»


نازنین و یامین                                                                                                    شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹ مه ۲۰٢٠

چکیده
بحران باصطلاح کرونایی چنان با تئوری‌های توطئه، شایعات و تبلیغات متنوع درهم‌آمیخته که پی‌بردن به حقیقتِ آن محتاج یک کندوکاو جدی است. در فضای پُرتنش، نگران‌کننده و وحشت‌آور حاضر، مباحثات روشنگرانه و افشاگرانه‌ که بر نگرش طبقاتی مبتنی هستند، ضرورت و اهمیت زیادی دارند.

شیوع ویروس «سارزـ کووی ـ۱۹» نشان داد که دولتمردانِ سرمایه، بمنظور حفظ چرخهٔ گردش و انباشت سرمایه، از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند؛ از پنهان‌کاری و دروغگویی گرفته تا اتخاذ سیاست‌های عمیقا ضدانسانی! در این میان دست انحصاراتِ تولیدِ دارویی نیز باز است تا سیاست خود را بر مبنای سودآوری تنظیم و تعیین کنند! به این معنی، ویروس کرونا علتِ بحران کنونی نبود و صرفا عاملی بود که به آن سرعت و شدت بخشید و نیشتری بر دُمل چرکین زد!

در مطلب حاضر، تاکید بر افشای سیاست‌هایی است که دولت‌ها، شرکت‌های داروئی و سرمایه‌های بزرگ در مقابله با پاندمی کرونایی به پیش بر‌ده‌اند؛ سیاستی که در پنج دههٔ اخیر، رویکردِ اکثر دولت‌های بورژوایی بوده و در پیامدِ حوادث طبیعی (مثل سونامی)، رکودهای اقتصادی (مثل حباب مسکن ۲۰۰۸) و رخدادهای سیاسی (مثل ۱۱ سپتامبر) به مرحله اجرا گذاشته شده‌است. برای خواندن و دانلود نوشتار حاضر اینجا را کلیک کنید.

نازنین و یامین