افق روشن
www.ofros.com

نقد آنارشیسم


نازنین و یامین                                                                                               سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹٦ - ۱۰ آپریل ۲۰۱٨


نقد آنارشیسم

شماره ششم نشریه «کندوکاو»، دوره­ی سوم، فروردین ۱۳۹۷، «ویژه آنارشیسم» منتشر شد:
«اسم آنارشیسم و باکونین شاید این تصور را ایجاد کند که ما هنوز در کارِ نبشِ قبرِ گذشته‌ایم... ابدا چنین نیست! نگاهی به جریانات اعتراضی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در سطح جهان، بخشی از جنبش‌های اعتراضی خصلت آنارشیستی بخود گرفته‌اند... ضمنا گرایشاتی هم وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، آنارشیسم و اشکال اعتراضی آنارشیستی را ارج می‌نهند... آنهم با این ادعا که آنارشیستها علیه کاپیتالیسم، بورژوازی، مالکیت خصوصی، میلیتاریسم، نابرابری و تبعیض مبارزه می‌کنند و در مجموع اهداف مشترکی با کمونیستها دارند... بعلاوه، در منطقه خاورمیانه، یک گرایش کُلِکتیویستی، با طرح شعارهای باصطلاح رادیکال... سعی دارد تا مبارزه طبقاتی-کارگری منطقه را متشتت کند و نیروهای چپ و رادیکالِ را به حمایت از نوعی اتوپیسم بکشاند... هدف این نوشتارها ایجاد اتحاد وسیعتر و عمیق‌تر مابین اردوی کار، از طریق نقد گرایشات انحرافی هستند.» مطالب این شماره کندوکاو از این قرارند:

نقدی به بنیان‌های نظری- سیاسی آنارکو-کُلِکتیویسم(باکونینیسم) نازنین ویامین فروردين ۱۳۹٧
نقد و بررسی باکونین و گرایشی از کُلِکتیویسم که خود را باکونینیست می‌داند.
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********


باکونین
سیستم کاپیتالیستی

ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ - فروردين ۱۳۹٧ - ويژه آنارشيسم
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********


مارکس
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»

ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ - فروردين ۱۳۹٧ - ويژه آنارشيسم
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********


انگلس
در باره اتوریته

ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ - فروردين ۱۳۹٧ - ويژه آنارشيسم
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********

از کمونیسم تا کمونالیسم، نوشته نازنین و یامین
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********

روژاوا در نزاع کار- سرمایه نوشته نازنین و یامین
برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

***********

لینک دسترسی به کندوکاو شماره ششم اینجا کلیک کنید.

توجه: در اطلاع‌رسانی پیشین، لینک‌های موجود در زیرنویس مقالات غیرقابل دسترسی بودند! این مشکل هم اینک رفع شده است. لطفا مطالب مورد علاقه‌تان را مجددا دانلود کنید.