افق روشن
www.ofros.com

تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا


فرانکفورتر روند شاو - اکبر تک دهقان                                                                   دوشنبه ٣١ خرداد ١٣٨٩


موضوع: صرفه جویی اقتصادی

تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا ( EZB)، کشورهای ١٦ گانه حوزه پولی یورو را، با توجه به بحران مالی، به درپیش گرفتن سیاست صرفه جویی اقتصادی دعوت کرد. این نهاد مالی همچنین مجدداً تلاشهای دولت یونان در این زمینه را با صراحت مورد تأیید قرار داد.
بانک مرکزی اروپا در گزارش ماهانه خود در روز پنجشنبه ١٣ مه ٢٠١٠، مینویسد: " اگر دولت یونان به هدف اصلاحات و تثبیت اقثصادی بلند پروازانه خود دست یابد، در این صورت تصحیحات ضروری در وضعیت عدم تعادل مالی و فقدان توازن در تجارت خارجی این کشور، همچنین، تجدید اعتماد[ بانکهای بین المللی] به توانایی نهادهای امور مالی دولتی، در بلند مدت، حقیقتاً ظاهر خواهند گشت.
گزارش در ادامه اضافه میکند: " البته مسئولان دولتی در یونان، باید آماده توسل به اقدامات بعدی در این زمینه گردند. در کشورهای دیگر اروپایی هم سیاست اصلاح امور مالی، بدلیل بحران عدم اعتماد بانکها به این کشورها، دریافت وامهای جدید را امکانپذیر نمیسازد". بجز یونان، کشورهای پرتقال، اسپانیا و ایتالیا هم دارای بدهی دولتی سنگینی هستند.
گزارش بانک مرکزی اروپا تأکید میکند: " هر چه انجام اصلاحات بودجه در یونان به درازا بکشد، بهمان میزان نیاز یه این اصلاحات بیشتر شده، و زیان ناشی از از دست دادن اعتماد به قدرت بازپرداخت مالی کشور، بزرگتر خواهد شد. بر طبق این گزارش، در بازار مالی بین المللی، تشدید تدریجی بحران اعتماد به توانایی دولت یونان، قبل از همه، در گریز سرمایه گزاران به اشکال سودآورتر سرمایه گذاری بازتاب یافته است. در ابعاد گسترده ای، منابع مالی سرمایه گذاران، بنفع خرید اوراق بهادار دولتی با درجه بالای اعتبار( AAA-Rating ) تغییر جهت داده اند.*1
شورای بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو، همچنان بر روی نرخ رشد اندکی در این سال حساب میکند. براساس نتایج یک همه پرسی بانک مزبور از میان کارشناسان، در نیمه دوم سال جاری بزحمت تغییراتی در پیش بینی گذشته پیرامون میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم احتمالی برای سالهای ٢٠١٠ و ٢٠١١، بوجود خواهد آمد. کارشناسان اشاره شده، برای سال جاری میلادی، ضمن تخمین نرخ تورم ١.۴ درصد بجای برآورد سابق ١.٣ درصد، اندکی افزایش تورم را انتظار میکشند. برای سال ٢٠١١ افزایش نرخ تورم همچنان به میزان ١.۵ درصد احتمال داده میشود.
در موضوع نرخ رشد اقتصادی برای اروپای حوزه یورو در سال جاری و سال ٢٠١١، کارشناسان مورد سوال بانک مرکزی اروپا، حتی برخورد بدبینانه تری نموده اند. برخلاف تصور قبلی که نرخ رشد اقتصادی به ١.٢ درصد تخمین زده میشد، اینبار پیش بینی مورد اشاره به ١.١ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادی برای سال ٢٠١١ نیز از گمان قبلی مبنی بر ١.۶ درصد، به تخمین ١.۵ درصد تنزل یافته است.

www.nirouye-kar.blogspot.com
pouyane50@yahoo.de

فرانکفورتر روند شاو

ترجمه و تنظیم: اکبر تک دهقان

٣١ اردیبهشت ١٣٨٩- ٢٠ ژوئن ٢٠١٠

------------------------------------

توضیحات از مترجم

١*- ترکیب AAA-Rating، مشخصه ای است که برای اوراق قرضه هایی با کیفیت بالا بکار میرود؛ در این رابطه، بدهکار بسیار مطمئن و قادر به بازپرداخت اعلام میگردد. مؤسسات معاملاتی خصوصی Rating-Agentur، اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار عرضه شده به بورس را بررسی کرده، میزان ریسک آلود بودن، یعنی امکان کم ارزش و یا بی ارزش شدن آنها را معین میکنند. شرکتهای فوق، امتیازاتی از AAA (خیلی خوب، ریسک ناچیز برای سرمایه گذاران) تا امتیاز D را، ( خیلی بد، توقف بازپرداخت از سوی بدهکار) برای اوراق مورد بحث تعیین مینمایند.
مشخصات مطلب
موضوع: سیاست صرفه جویی اقتصادی
منبع: سایت اینترنتی روزنامه فرانکفورتر روند شاو، فرانکفورت- آلمان، تاریخ اصلی مطلب: ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٩- ١٣ مه ٢٠١٠
عنوان اصلی مقاله: بانک مرکزی اروپا، یونانیان را مورد تمجید قرار میدهد.
URL: http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=2641992&em_loc=31
Erscheinungsdatum 13.05.2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ