افق روشن
www.ofros.com

"مقدمه كوتاهی از گردآورنده كتاب "طبقه كارگر و آگاهی طبقاتی


سهراب. ن                                                                                                       شنبه ٢٠ شهریور ١٣٨٩

وقتی كه تاریخ زندگی مردم عادی روسیه در سه دهه اول قرن بیستم را مورد مطالعه قرار می‌دهید: با خواندن كتاب "نینا" گوشه‌ای از مبارزات مردم را قبل از انقلاب اكتبر، و كتاب "ده روزی كه دنیا را لرزاند" مبارزات مردم در حین انقلاب، و كتاب "چگونه فولاد آبدیده شد" مبارزات مردم در جریان جنگ‌های داخلی روسیه در دفاع از انقلاب، دست‌گیر انسان می‌شود.
با كمی تعمق پرسشی در ذهن متبادر می‌گردد كه چه عاملی این همه انسان‌های زحمت‌كش، (كارگر، دهقان، سرباز) را به حركت در آورده و خواهان تغییرند؟ عوامل زیادی را می‌توان برشمرد اما من یك عامل را مد نظر قرار می‌دهم و آن این است كه:
وقتی كه یك اندیشه‌ی علمی انقلابی (تئوری انقلابی) توسط انسان آگاه و بزرگی(لنین)در خارج از روسیه، به رشته‌ی تحریر در می‌آید. با مشقت فراوان به داخل فرستاده می‌شود، به وسیله‌ی "نینا" تكثیر، می‌شود. "بچه‌های نینا" آن را توزیع می‌كنند، به وسیله‌ی مردم زحمت‌كش دست به دست می‌گردد، و با حرص ولع، خوانده می‌شود. بعد از مدتی این اندیشه‌ی علمی انقلابی تبدیل به نیروی مادی می‌گردد، به حركت در می‌آید و خواهان تغییر دیالكتیكی جامعه می‌شود.
حال اگر هرگونه اندیشه‌ی علمی به صورت جزوه و یا مقاله‌ای انتشار یابد، و خالی از هرگونه تعصب فردی، محدود نگری، سكتی، غرض ورزی و ... باشد و بتواند به وسیله‌ی اكثریت جامعه مورد پذیرش قرار گیرد، طبعا" بعد از مدتی باید انتظار داشت كه به یك نیروی مادی تبدیل گردد.
به نظر من كتاب "طبقه كارگر و آگاهی طبقاتی" آقای محمد قراگوزلو از ویژگی‌های فوق برخوردار است.(هیچ مقایسه‌ای با مقالات لنین منظور نیست.) مسائل روزمره‌ی ایران و جهان را با دیدی علمی به دور از هرگونه حب و كینه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
به كلیه‌ی كارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، كارمندان و فعالین كارگری و به طور كلی افرادی كه خواهان جامعه‌ای برابر هستند، توصیه می‌كنم این كتاب را با دقت مورد مطالعه قرار دهند. و به دیگران هم معرفی كنند. پرتو پر نوری است كه بر تاریكی‌ها می‌تابد. مقاله‌های این كتاب از سایت‌ "البرز" و چند سایت كارگری دیگر دریافت و با فونت زر ١٠ با قطع A5 تنظیم گردیده است.

تنظیم كننده: سهراب. ن
كتاب "طبقه كارگر و آگاهی طبقاتی" را می‌توانید از سایت زیر دانلود كنید
http://www.megashare.net/5NWZLZ6062EO/tabagh kargar A T.pdf.html