: مصاحبه

" روزنامه آلمانی " یونگ ولت
با ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیرۀ سندیکای کارگران شرکت واحد


اول تیر ماه هشتاد و پنج


سؤا ل ١– اوايل سال ميلادی امسال رانندگان شركت واحد دست به اعتصاب زدند تا سنديكا رسميت يابد، شرايط كاری بهتر شود و همكاران زندانی آزاد گردند ، امروز سنديكا در چه وضعيتی قرار دارد ؟

جواب : با درود به خوانندگان گرامی و سپاسگزاری از روزنامه يونگ ولت .

به آگاهی می رساند بدليل عدم توجه مديريت شركت واحد به در خواستهای مكرر صنفی كارگران همانند افزايش دستمزد و ديگر حقوق و خواسته های رفاهی و صنفی كه در قوانين داخلی كشور وجود دارد ، در آذر ماه ١٣٨٤ به منظور هشدار باش به كار فرما يك نوشته آموزشی درباره آموزش درباره حق اعتصاب و چگونگی برگزاری و اخبار مربوط به اعتصابات دركشورهای مختلف، توسط سنديكا منتشر گرديد .

چند روز بعد از اينكار در تاريخ ١/١٠/١٣٨٤ از ساعت شش بامداد تعدادی از اعضای هيئت مديره سنديكا به نامهای منصور اسانلو ، ابراهيم مددی ، عبدالرضا طرازی ، منصور حيات غيبی ، غلامرضا ميرزايی ، عباس نژند كودكی ، علي زاده حسين و عطا باباخانی در منازل خود بازداشت گرديده و پس از بازجويی توسط ماموران وزارت اطلاعات به زندان اوين منتقل گرديدند. از اعضا سنديكا بعدا آقايان مرتضی كمساری و جواد سيدوند نيز دستگير و زندانی شدند.

اين كار باعث خشم و عصبانيت كارگران گرديد و برای آزادی دستگير شدگان و ديگر خواسته های صنفی توسط بقيه اعضا هيئت مديره و فعالان سنديكايی برای ٤/١٠/١٣٨٤ برگزاری اعتصاب اعلام گرديد يادآور می شود كه از آغاز فعاليت كارگران سنديكايی از سال ١٣٨٣ مقامات پليس و امنيتی مرتبا ما را تحت نظر داشتند و در تاريخ ١٩ /٢ /١٣٨٤ با حضور پليس عوامل شورای اسلامی كار و خانه كارگر به دفتر و فعالان سنديكايی حمله ور و منصور اسانلو را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند كه همه اين حركات منفی و فشارهای ايذائی شرايط اعتراض و اعتصابات را در ٤/١٠/١٣٨٤ تشديد می كرد . پس از اعلام اعتصاب بعد از سه روز غير از منصور اسانلو بقيه دستگير شدگان آزاد شدند، وليكن در ساعت ٤ بامداد ٢٥ نفر ديگر از اعضا هيئت مديره و فعالين به نامهای سعيد ترابيان ، داود رضوی ، ناصر غلامی ، يعقوب سليمی ، مصطفی اميری ، جواد كفايتی صادق خندان ، علی قربانيان و ١٦ نفر ديگر دستگير شدند و اما اعتصاب با محوريت منطقه ٦ اتوبوسرانی در غرب تهران شكل گرفت و حمل و نقل شهری كاملا مختل گرديد، اعتصاب تا شب ادامه يافت . آنروز با تصميم شورای شهر تهران ، مديريت عالی شركت واحد به شهردار تهران محمد باقر قاليباف انتقال يافت و ايشان در ساعت ٢٤ روز اعتصاب در جمع معترضان و اعتصابيون حاضر شده و نسبت به رسيدگی به خواسته های صنفی و آزادی دستگير شدگان قول داد و در مقابل عدم پذيرش كارگران حاضر در صحنه مجددا اعلام نمود روی قولش مردانه و صادقانه است با توجه به اينكه آنروز هوای تهران بسيار سرد و بارانی بود و اكثر مسافران شركت واحد از مردمان كم درآمد همچون كارگران و ديگر زحمتكشان هستند و بروز برخی مسائل جانبی ، اعتصاب موقتا پايان يافت .

به فاصله يك تا چهار روز كارگران زندانی بجز منصور اسانلو آزاد شدند، به فاصله ٣٥ روز بدليل عدم اجرای قولهای قاليباف و عدم آزادی منصور اسانلو در شرايط استعفای مدير قبلی شركت واحد و شروع به كار مدير منصوب قاليباف و موضعگيری ضد سنديكايی وی ، به منظور آزادی منصور اسانلو و پذيرش خواسته های صنفی اعتصابی برای ٨/١١/١٣٨٤ به تصويب هيئت مديره رسيد كه از ٣ روز قبل از اعلام اعتصاب تا دو روز بعد از تاريخ اعلام اعتصاب صد ها تن از كارگران در منازل و به هنگام كار با اتوبوس و قبل از ورود به محل كار و يا احضار به دادگاه دستگير و به زندان اوين منتقل شدند.

دستگير شدگان بين يك هفته تا ده هفته به تناوب در زندان اوين محبوس بودند ، بيش از يكصد و هشتاد تن از دستگيرشدگان تاكنون شاغل نگرديده و بصورت غيرقانونی از كار اخراج شده اند و پنج ماه است از دريافت هرگونه دستمزد و حقوق محروم می باشند .

از تاريخ ١٠ /١ / ١٣٨٤ دفتر سنديكا بدستور دادستان تهران پلمپ شده است. پرونده ١٦ نفر از اعضا دستگير شده كارگران شركت واحد و ٢ نفر ديگر به همراه پرونده منصور اسانلو به دادگاه انقلاب شعبه ١٤ ارسال شده است و اين افراد با قيد و ثيقه و كفالت آزاد و منصور اسانلو كماكان در زندان اوين می باشد .

پليس بشدت ما را تحت نظارت و مراقبت دارد . به شكايت ما در وزارت كار بر خلاف عرف معمول و قانون بعد از چهار تا پنج ماه رسيدگی نشده است .به محض حضور در اطراف محل كار پليس جهت نظارت و تعقيب آماده است ، هنوز وزارت كار با وجود دريافت مدارك انتخابات سنديكا ما را به رسميت نمی شناسد .

سؤا ل ٢ – رئيس هيئت مديره سنديكا ،منصور اسانلو از پائيز ٢٠٠٥ زندانی می باشد اتهامات وارد شده كدامند و حال و وضع او چگونه است ؟

جواب : وكلای حقوقی منصور اسانلو از زمان دستگيری تا كنون هنوز موفق به ديدار با ايشان نشده اند ، وی از بيماريهای چشم پوست ، قلب و كليه رنج می برد . در تماس تلفنی از زندان با همسرش در تاريخ ١٦ /٣ /١٣٨٤ از كمر درد شديدش نيز اطلاع داده است . درخواستهای خانواده برای معالجات خارج از زندان ايشان پذيرفته نشده است . وكلای نامبرده طی نامه ائی از رئيس دادگاه خواستار آزادی وی با قيد وثيقه شده اند. اتهامات ايشان گويا تبليغ عليه نظام و تشكيل اجتماع عليه امنيت كشور مطرح شده است .

سؤال ٣ - آيا حمايت های بين المللی از سنديكای كارگران شركت واحد می شود يا خير ؟

جواب : از طرف اتحاديه های جهانی كارگران روز ١٥ فوريه روز همبستگی با سنديكای ما اعلام شده و نامه های حمايتی بسياری از طرف اتحاديه های كارگری جهانی و اتحاديه های كارگری كشورهای مختلف و سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر برای رئيس جمهوری و ديگر مقامات كشوری در سال گذشته و امسال فرستاده شده است . اتحاديه های كارگری آلمان نيز از ما حمايت نموده اند ما خواستار ادامه اين حمايتها هستيم.

سؤال ٤ – برخی از نيروهاي طرفدار سرمايه داری منجمله برخی از سناتورهای آمريكايی يا سياستمدارانی از حزب سبزهای آلمان آشكارا از مبارزات سنديكايی كارگران شركت واحد پشتيبانی می كنند جالب اين است اين دسته از سياستمداران در كشورهای خودشان به عنوان دوستان سنديكاها و اتحاديه ها شناخته نمی شوند ، همگان به اين باورند كه اينان كه اعلام همبستگی كرده اند كه در واقع تحريكات جنگی عليه ايران را مورد حمايت قرار دهند چگونه سنديكاي شركت واحد می تواند خودش را از چنين دوستانی دروغين بر حذر دارد ؟

جواب: ما از آندسته ازحاميان خودكه به حقوق كارگران كشور خود كم توجه هستند ميخواهيم از حقوق كارگران كشور خويش به صورت واقعی و گسترده دفاع نمايند. اين اقدام برای ما اهميت اساسی دارد . سنديكای كاركران شركت واحد تحريكات و اقدامات جنگی عليه كشور مطبوع خود را شديدا رد و آنرا محكوم می نمايد. نتايج هولناك و فاجعه بار جنگ اثرات مخرب وحشتناكی در زندگی كارگران و ديگر زحمتكشان و عموم مردم عادی دارد، قبلا يكی از نتايج جنگ عراق و ايران سركوب سنديكاهای كارگری ايران بوده است لذا ما خواستار اقدامات گسترده جهانی اتحاديه های كارگری و ديگر سازمانهای معتبر و خوشنام طرفدار صلح و عدالت و آزادی عليه تحريكات و اقدامات جنگ افروزانه هستيم.

سنديكای ما محركان ومبلغان جنگ عليه ايران را از دوستان خود نميداند .

سؤال ٥ – در ماه مه ، سنديكای شركت واحد به عضويت سراسری فدراسيون بين المللی كارگران حمل و نقل درآمد، قدری در مورد اين اتفاق توضيح دهيد . با اين عضويت چه اميدها و چه انتظاراتی داريد ؟

جواب : سنديكای ما همبستگی كارگری را برای بهبود شرايط كار و زندگی كارگران كشورهای مختلف و ايجاد جهانی بهتر و صلح آميز از اصول اساسی فعاليت كارگری می داند. در پی اعلام حمايت اين فدراسيون از حقوق سنديكايی ما ، با تصويب هيئت مديره با اميد بهبود شرايط فعاليتهای سنديكايی و امكان استفاده بيشتر از همبستگی كارگری به عضويت اين اتحاديه كارگری در آمديم ، ما اميدواريم با ايجاد شرايط عادی فعاليت سنديكايی كارگری، همبستگی و همكاری جهانی ما و همكاران ، عمق و گسترش بيشتری يافته و به انتقال تجارب مشترك كمك نمايد.

ما سپاسگزاری خود را از اين همكاری صادقانه اعلام می نمائيم . ما آماده ارتباط با سازمانهای مشابه كارگری در كشور آلمان هستيم ، اين پيوند و همكاری هر چه زودتر تحقق يابد.

سؤا ل ٦ – آمريكا و اسرائيل آشكارا ايران را به جنگ تهديد می كنند، جنبش كارگری ايران چه نقشی می تواند عليه جنگ داشته باشد ؟

جواب : هيچگاه منافع كارگران با ايجاد جنگ و خونريری تامين نمی شود . سنديكای كارگران شركت واحد ضمن فراخواندن كارگران در ايجاد سازمانهای سنديكايی خود و مبارزه برای ايجاد شرايط بهتر كار و زندگی ، هشياری آنان را برای جلوگيری از وقوع جنگ خواستار می باشد . جنبش كارگران ايران همانند همه سازمانهاي مترقی كارگری در سطح جهان نسبت به هرگونه سياست جنگ طلبی و تجاوز به حقوق ديگران مخالفت شديد خود را اعلام می كند .

سؤا ل ٧ – درجواب نامه جرج بوش به رئيس جمهور ايران، احمدی نژاد به شيوه ای مسيحايی و به عبارتی اسلامی وجدان او را شاهد گرفته است ، آيا برخورد رژيم ايران به جنبش كارگران ايران چنين اخلاقی به كار بسته می شود يا خير ؟

جواب : كارگران ايران در ٢٧ سال گذشته حدود ٤٥% قدرت خريد خود را از دست داده اند. حداقل دستمزد كارگران هم اكنون تقريبا" نصف خط فقر است ، محلات اطراف شهرهای بزرگ كه فاقد امكانات لازم زندگی سالم هستند معروف به محلات كارگری هستند ميليونها كارگر ايرانی از حداقل های ناكافی قانونی بر خوردار نمی باشند . تشكلات كارگری مطابق با استانداردهای جهانی اجازه فعاليت كارگری ندارند ، هم اكنون بيش ١٨٠ تن از كارگران شركت واحد مظنون به شركت در اعتصاب از تاریخ ٨/١١/ ١٣٨٤ بعد از آزادی از زندان اوين ، از كار بيكار شده و از دريافت هرگونه دستمزد و حقوق محروم می باشند و اين در حاليست كه ٥٠ ميليون دلار به دولت جديد فلسطين از طرف دولت ايران كمك شده است. بيش از دو ماه است برای رئيس جمهور و شهردار تهران نامه برای بازگشت به كار فرستاده شده است ، اما پاسخی دريافت نكرده ايم ، ضمنا اين در حاليست كه علی اكبر عيوضی كه يكی از عاملان حمله به سنديكا در تاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨٤ می باشد و پرونده اش در دادگاه شعبه ١٤ دادگاه انقلاب در جريان است به عنوان نماينده كارگر در اجلاس ژنو شركت داده شده است... به قول ضرب االمثل معروف " تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ".

سؤا ل٨ – از نظر چپ های بسياری در كشورهای غربی ، رژيم ضد امپرياليستی شناخته می شود آيا واقعا رژيم ...... در مقابل جهانی سازی نوليبرال مقاومت می كند ؟

جواب : رژيمهای واقعی ضد امپرياليستی حقوق واقعی مردم كشور خود را كاملا رعايت می كنند ، اين حقوق بايد بر اساس اصول عدالتخواهی، آزادی خواهی وصلح جويی پايدار واستوار باشد . هرگونه سياستهای سركوب گرانه و ماجراجويانه و مخر ب حقوق مردم در پوشش نمايشهای ضد امپرياليستی محكوم و مطرود است .

ضد امپرياليست بودن معيارها و مبنا های علمی دارد كه با زبان آمار واقعی شاخصه های زندگی انسانی خود را نمايش می دهد. با سياستهای مدعی ضد امپرياليست كه كمكها و همكاريهای بسياری بصورت پيدا و پنهانبا محافل امپرياليستی از خود نشان می دهند برای مبارزه اصولی عليه سياستهای نئوليبرالی بايد از روشهای علمی ، مردمی ، خردمندانه مبتنی بر رعايت حقوق سياسی اجتماعی ، اقتصادی عامه مردم به ويژه كارگران و زحمتكشان و دستمزد بگيران و گروه های اجتماعی ديگر همچون زنان ، دانشجويان و كودكان نيازمند به حمايت ، پيروی كرد.

به اميد تلاش افزونتر جهت استقرار عدالت . آزادی و صلح در همه جهان ............................

http://www.jungewelt.de/2006/06-21/016.php

سایت اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com