افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

مراسم روز جهانی زن مورد یورش سرکوبگران قرار گرفت

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار                                                                     دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹٦ - ۱۲ مارس ۲۰۱٨


مراسم روز جهانی زن مورد یورش سرکوبگران قرار گرفت

امروز زنان و مردان آزادیخواهی که در روز اعتراض به قوانین ضد زن و سنتها و باورهای اشاعه دهنده تبعیض جنسیتی در مقابل وزارت کار تجمع کرده و فریاد برابری طلبی سر دادند، توسط محافظان نظم و سیستم نابرابری و ستم بر زن به شیوه ای درندانه و وحشیانه مورد هجوم قرار گرفته و تعدادی با ضرب و شتم بازداشت شده و به پلیس آگاهی ۱۳٧ نصر منتقل گردیده اند که اسامی ۹ نفر از آنان مشخص شده است:
۱- بنفشه جمالی، ۲- زهره اسدپور، ۳- مهرداد فلاحی، ۴- پرستو الهیاری، ۵- آزاده بهکیش، ٦- آذر گیلانی، ٧- پیمان چهرازی، ٨- علی سالم، ۹- بهار اسلانی.
مبارزه زنان که در جریان اعتراضات دی ماه بسیار وسیع تر و از نظر محتوا بسیار عمیق تر و ریشه ای تر شده است، با وجود بگیر و ببندهای دختران انقلاب و تهدیدات مقامات قضائی و امنیتی در برخورد با مراسمات روز جهانی زن، این توان و قدرت را به زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب داده است که بی توجه به همه تهدیدات و خط و نشان کشیدن های مقامات، امروز با عزم راسخ به خیابان بیایند و علیه هر نوع قانون، سنت و باور قرون وسطائی و ضد زن شعار بدهند.
حضور امروز مردان و زنان در مراسم روز جهانی زن علی رغم تهدیدات دستگاههای سرکوب، یک قدم دیگر به جلو برای شکل گیری مبارزات سراسری، متحدانه و قدرتمندتر علیه تبعیض و نابرابری است و بشارتی است بر بی اثر بودن هر نوع سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان در ممانعت از گسترده تر شدن مبارزات برابری طلبانه زنان و مردان ایران. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن گرامیداشت و تبریک ٨ مارس به همه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، به شرکت کنندگان در مراسم امروز درود می فرستد و از همه آزادیخواهان و برابری طلبان می خواهد نسبت به سرکوب شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زن اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان شوند.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱٧ ۱۲ ۱۳۹٦

***************

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

زنان ایران نیمی از جامعه هستند که در همه مقاطع تاریخ نابرابری از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده و مورد شدیدترین اعمال تبعیض آمیز جنسیتی قرار داشته اند. در جریان انقلاب ۵٧ زنان به خاطر رهائی از سنن، باورها و قوانین غیر انسانی و ضد زن، مجال را غنیمت شمرده و همگام و شانه به شانه کارگران و محرومان و همه انسان های به تنگ آمده از اختناق و سرکوب آریامهری مبارزه و جانفشانی کردند.
با سرنگونی رژیم شاه هیچیک از آرزوهای مردم قیام کننده برآورده نشد و با یورش به دستاوردها،حتی بسیاری از حقوقهائی که قبل از انقلاب، به حکومت تحمیل شده بودند، بازپس گرفته شدند. زنان یک بخش عظیم و نیمی از جامعه بودند که به شدید ترین شیوه مورد تعرض سیستماتیک قرار گرفتند. بیشترین و ممکن ترین سنتها وباورهای ضد زنانه به قانون علیه زنان درآمدند و با تمام قدرت زنان سرکوب شدند.
اما زنان با یورش همه جانبه و سازمان یافته جدید عقب ننشستند و در تمام دورهای ۴۰ سال گذشته به شیوه های مختلف به مبارزات خود علیه قوانین و اعمال زن ستیزانه ادامه داده اند. با پونس روسری بر پیشانیشان چسباندند، به رویشان اسید پاشیدند، قتل های زنجیره ای و کشتارشان را سازمان دادند، مورد ضرب و شتم گشت ارشاد و نهی از منکر قرار گرفتند، ولی کوتاه نیامدند و تن به قوانین ضد زن ندادند.
در ادامه این دوره طولانی مبارزات سرسختانه زنان آزادیخواه است که در جریان خیزش دی ماه زنان و دختران وسیعا به میدان آمدند و با برداشتن حجاب از سر و بستنش بر سر چوب، نقطه عطفی تعیین کننده در تاریخ مبارزات چهل ساله خود را خلق کردند که نه تنها مبارزان زنان را به سطحی بالاتر ترفیع دادند، بلکه باعث تحول در شیوه و سطح میارزات بخشهای دیگر جامعه گردیدند.
فضای مبارزاتی امروز جامعه که زنان خود نقش بسزائی در ایجاد آن داشته اند، امکان برگزاری مراسمات باشکوه ٨ مارس روز جهانی زن را میسر ساخته است. با امید به برگزاری مراسمات سراسری و باشکوه روز جهانی زن

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ۱۳۹٦/۱۲/۱٦