افق روشن
www.ofros.com

ویژه برنامه ٨ مارس، روز جهانی زن


برنامه تلویزیونی کادر                                                                                          شنبه ١۹ اسفند ۱۳۹۱

کادر دهم: ویژه ٨ مارس

این برنامه تقدیم می شود به:
مادران خاوران، مادران میدان مه آرژانتین، و تمام مادران عزاداری که تجلّی استقامت و همبستگی اند، و به تمام مبارزان پنج قارّه، که انفصال جغرافیا را به اتصال خواهرانگی شان در می نوردند...

کادر، هر جمعه، ساعت ٩:٣٠ شب به وقت ایران کادر را می توانید از طریق ماهواره هاتبرد بر روی فرکانس ۱۱۶۴۲ هوریزنتال سیمبل‌ریت ۲۷۵۰۰ و یا به صورت آنلاین از طریق سایت تلویزیون کومله ببینید.
کادر بر روی کانال یوتیوب این برنامه نیز در دسترس است.