افق روشن
www.ofros.com

در گرامیداشت روز جهانی زن

سهیلا دهماسی: ملاحظاتی در رابطه با مسائل جنبش زنان

چریکهای فدائی خلق                                                                                            شنبه ١٧ اسفند ۱۳۹٢

با در نظر گرفتن تغییر ساعت در کانادا و آمریکا در روز یکشنبه نهم مارچ، این برنامه
ساعت ١۴ به وقت تورنتو و نیویورک
ساعت ١٨ به وقت لندن
ساعت ١٩ به وقت اسلو و آمستردام همزمان از پلتاک و سه شبکه تلویزیونی اینترنتی سیاهکل تی وی پخش خواهد شد

چریکهای فدائی خلق ایران