افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس در کلن، در خیابان

جمعی از چپ‏های کلن                                                                                           پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨

به دعوت جوانان ایرانی و آلمانی، متشکل در گروه « آنتی‏فا تهران»، طی روزهای ٧ و ٨ مارس مراسمی در شهر کلن ترتیب داده شد. روز اول نشستی برای سخنرانی و تبادل نظر پیرامون وضعیت زنان در ایران بود. در این روز سخنرانان، خانم‏ها مژده نورزاد و شیرین پردر، برای حاضران که متشکل از ایرانیان و آلمانی‏های مشتاق در مورد مسائل ایران بودند، به زبان آلمانی سخنرانی کردند. نشست با پرسش‏ها و اظهار نظر حاضران ادامه پیدا کرد.
روز دوم، ٨ مارس، آکسیون اعتراضی در مقابل یکی از شرکت‏های سرمایه‏دار آلمانی، دویتس، که با ایران روابط تجاری و اقتصادی دارد برگزار شد. شعارهای اصلی این آکسیون « نه به معاملات اقتصادی با دیکتاتوری ایران» و « علیه بنیادگرایی مذهبی، سرکوب جنسی، ضدیت با هم‏جنس‏گرایان، و سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران » بودند. جوانان پرشور « آنتی‏فا تهران» در چند نوبت به توضیح وضعیت زنان در ایران تحت سلطه رژیم سرمایه‏داری اسلامی ایران پرداختند. این جوانان همچنین روابط اقتصادی و تجاری شرکت‏های سرمایه‏دار آلمانی با رژیم آدمکش و شکنجه‏گر ایران را افشا کردند. توضیح داده شد که اغلب معاملات و سفارشات اقتصادی برای اشخاص غیر دولتی نیست، بلکه طرف اصلی در ایران سرمایه‏داران سپاه پاسداران هستند که در بخش‏های نظامی مشغول فعالیت هستند. در ادامه با راهپیمایی به سمت نقطه پر رفت و آمد شهر، به همراه موزیک و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و اعلام همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان ایران، این آکسیون به پایان رسید.
« جمعی از چپ‏های شهر کلن» و « کانون تلاش» از این برنامه‏ها حمایت کرده بودند.

 

جمعی از چپ‏های کلن ٨ مارس٢٠١٠

chapkoeln@googlemail.com