افق روشن
www.ofros.com

گزارش از برگزاری مراسم ٨ مارس در سنندج، اندیمشك، شوش و بانه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ١٩ اسفند ۱۳۹٢

گزارشی از برگزاری مراسم ٨ مارس در شهر بانه

هر ساله در اقصی نقاط جهان به مناسبت روز جهانی زن و برای ارج نهادن و گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان راه رهایی زن از رنج و ستم وتبعیض جنسی و اعلام همبستگی با مبارزین این عرصه مجموعه مراسم هایی برگزار می گردد.
در همین راستا در شهرستان بانه نیزبرای گرامی داشت این روز واعلام همبستگی با مبارزین عرصه زنان در سراسر جهان تعدادی از زنان و مردان برابری طلب در محله اربابا مراسمی برگزار کردند . بعد از خوش آمد گویی به حضار و گرامیداشت یاد و خاطره مبارزین عرصه زنان ، تاریخچه مختصری ازاین روز خوانده و سپس مباحثی از طرف جمعی از حضار در رابطه با مسائل زنان و تبعیض و نابرابری های جنسی مطرح شد.
بعداز ظهر همین روز جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب به همین مناسبت اقدام به پخش علنی شکلات و تراکت تبریک روز جهانی زن در مسیر خیابان امام ، میدان امام (کارگر) و فلکه ساعت ، خیابان انقلاب شمالی ، میدان جهاد و.خیابان آزادی نمودند.
قابل ذکر است ساعت ٦.۳۰ بعد از ظهر همان روز در میدان امام ،مامورین امنیتی اقدام به دستگیری چند نفراز شرکت کنندگان در مراسم نمودند که در میان انها حامد مهدوی از فعالین کارگری حضور داشت که بعد از سه ساعت باز جویی آزاد شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨ اسفند ١٣٩٢

*******************

برگزاری روز جهانی زن در اندیمشك و شوش

به گزارش رسیده به مناسبت هشت مارس (روز جهانی زن برابر با ۱۷ اسفند) جمعی از انسان های آزاده و برابری طلب شهرهای شوش واندیمشک در استان خوزستان در پارکی در اطراف شهر مراسمی برگزار كردند.
این مراسم با سخنان یکی از زنان مبارز آغاز شد که ابتدا از حضور همه مردان و زنانی كه در گرامی‌داشت این روز گرد هم آمده بودند سپاس گذاری کرده سپس یکی از فعالان کارگری سخنان خود را با خواندن سرود انترناسیونال آغاز و در ادامه تاریخچه هشت مارس را برای حاضران توضیح دادند که با استقبال گرم حاضرین روبروشد. در این جشن با شکوه علاوه بر گرامی داشت روز جهانی زن (هشت مارس) حاضرین به مناسبت فرا رسیدن روز درخت کاری اقدام به كاشتن تعدادی نهال كردند. پایان این جشن با پخش شیرینی همراه با خواندن آوازهای محلی و رقص همراه بود و در میان شور و شوق حاضرین مراسم خاتمه یافت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ اسفند ١٣٩٢

*******************

مراسم بزرگداشت رو زجهانی زن توسط کمیته برگزار کننده ٨ مارس در شهر سنندج

امروز شنبه ۱۷ اسفندکارگران وفعالین کارگری شهر سنندج مراسم بزرگداشت روز جهانی زن را در یکی از خیابانهای سنندج (خیابان کارگر تقاطع سه راهی فاطمیه ) برگزار کردند.
ساعاتی قبل از برگزاری مراسم فضای شهر بسیار امنیتی بود وحضور نیروهای انتظامی ولباس شخصی های اطلاعات فضای شهر را به مشابه پادگانی درآورده بودند.اما اراده وایمان زنان ومردان کارگر راسخ تروقوی تر از این حکومت نظامیها بود وهمگی با توافق وبرنامه ی قبلی سر ساعت ١٨.٣٠ دقیقه در محل مذکور حضور بهم رساندن ومراسم رابرگزار کردند..حضور حدود ۱۲٠ کارگر زن ومرد مبارز که برای گرامی داشتن روز زن وهمچنین فریاد حقوق و مطالبات برابری طلبانه اشان با پلاکاردهای متعدد وشعارهای گرامی باد روز زن نه به تبعیض جنسیتی کارگر زندانی آزاد باید گردد و...فضای خیابان کارگر را برای دقایقی به میدان مبارزه ای تمام عیار تبدیل کرده بود...مراسم بعداز چند دقیقه با کف زدن واظهار خوشحالی به پایان رسید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ اسفند ١٣٩٢

*******************

برگزاری مراسم ٨ مارس در شهر سنندج

بنابر گزارش رسیده روز جمعه مورخه ی ۹۲/١٢/۱۶ جمع کثیری از زنان ومردان کارگروفعالین کارگری شهر سنندج با برگزاری گل گشت ومراسمی پیشاپیش ٨ مارس روز جهانی زن را گرامی داشتند..این مراسم که در ساعت ١٢ ظهر در اطراف شهر سنندج برگزار شد و۳ ساعت بطول انجامید ابتدا با تبریک ٨ مارس روزجهانی زن وخواندن سرود انترناسیونال(سرود جهانی طبقه ی کارگر) شروع شد.
وجود پلاکاردهایی با شعارهای :"رهایی زن ، رهایی جامعه - گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن - نه به تبعیض جنسیتی در کار ومسائل اجتماعی - محکومیت قانون چند همسری
- دستمزد ومزایای برابر زن ومرد "وچندین شعار برابری طلبانه ی دیگر فضای مراسم را صدچندان رنگین تر وگرمتر کرده بود .مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی وبرابری انسانها وخواندن قطعه شعری ادامه یافت..در خلال مراسم نیز بیانیه ای به مناسبت روز زن ایراد گردید..در پایان مراسم تنی چند از فعالین وحاضرین در مراسم بحثهایی در مورد مسائل ومشکلات زنان در خانه وجامعه وبه خصوص مشکلات زنان کارگر ارائه دادند ..سخنرانان در بحثهایشان با اشاره به مواردی مانند :شرایط خفقان وسرکوب،عدم استقلال مالی زنان، معرفی کردن چهره ای متفاوت وساختگی از زنان با حقوق وارزشهای ساختگی وپوشالی واجحاف شده وباورهای غلط رایج درجامعه ،عدم خودباوری زنان به نیروی خود در مناسبات اجتماعی را ازدلایل متشکل نشدن زنان وعملکرد وحضور ضعیفشان درصحنه ی مبارزات جنبشی وآزادیخواهانه وبرابری طلبانه بیان کردند.وبالا بردن سطح آگاهی وحضور پررنگ در عرصه های مختلف جامعه وتلاش برای کسب هردرجه ی بیشتر از حقوق ومزایای اقتصادی وسیاسی وهمچنین برپاکردن تشکل ها وجمع ها وگروه های مختلف زنان درعرصه ی اصناف ومشاغل وفعالیتهای مدنی وگسترش دید طبقاتی در این جمع ها ودرنهایت ارتباط واتحاد منسجم وتنگاتنگ با جنبش کارگری را از راه حل های برون رفت از این بحران حضور زنان دررفع این نابرابری ها وتبعیض ها معرفی کردند..و در انتها مراسم با پذیرایی از شرکت کنندگان پایان یافت

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٧ اسفند ١٣٩٢