افق روشن
www.ofros.com

برگزاری مراسم هشت مارس در کامیاران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 پنجشنبه ١٩ اسفند ١٣٨٩

برگزاری مراسم هشت مارس در کامیاران

روز جمعه ١٣ اسفند ماه، مراسم هشت مارس با حضور جمعی از فعالین کارگری و اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شهر کامیاران برگزار شد.
این مراسم ابتدا با خواندن سرود انترناسیونال، سرود همبستگی طبقه کارگر آغاز شد سپس یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری اعلام گردید. در ادامه چند شعر و مقاله از طرف شرکت کنندگان قرائت شد و در پایان مراسم با خواندن قطعنامه ٨ مارس روز جهانی زن به اتمام رسید.

قطعنامه ٨ مارس روز جهانی زن

فرا رسیدن ٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان و انسان های برابری طلب تبریک میگوییم.

زنان و مردان ازادیخواه و برابری طلب
روز ٨ مارس نماد تلاش همه ان انسان هایی است که برای برابری زن و مرد و یا به عبارتی برابری همه انسان ها تلاش کرده اند.این روز ،تاریخی بس خونین در طول تاریخ بشری دارد.زنان و مردانی که در سده های گذشته برای از بین بردن قوانین ضد زن مبارزه کرده و در این راه جان عزیزشان را از دست داده اند کم نبودند.
امروز جامعه ایران با وجود فرهنگ حاکم که مرد سالاری و زن ستیزی از مشخصه های بارز ان است شاهد وجود بیشترین فشار های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر زنان استجامعه ای که در ان زن نیمه انسان است.در نتیجه چنین شرایطی خشونت های ناموسی و انواع تبعیضات علیه زنان متاسفانه به نرم جامعه تبدیل شده است.
بیش از سه دهه است که زنان در ایران با مبارزات حق طلبانه خود تلاشهای زیادی را در جهت رسیدن به حقوق خود انجام داده و تا به امروز دستاوردهای چشمگیری در این عرسه بدست اورده اند. از جمله این دستاوردها برپایی مراسم های ٨ مارس در شهرهای مختلف مانند سنندج ،کامیاران ،سقز و تهران و سایر شهرها در سالهای گذشته است. در این مراسم ها همیشه بر خواست های زنان بشکل اعلام قطعنامه و یا بیانیه تاکید شده است.
ما به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن بیانیه زیر را در دفاع از حقوق بر حق زنان اعلام میداریم و از همه فعالین و نیروهای چپ میخواهیم که به جنبش ازادی زن بپیوندید.
١- لغو همه قوانین ضد زن و کلیه قوانین تبعیض امیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل زن و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی
٢- لغو جدا سازی جنسیتی، تبعیض و ستم جنسی، ملی، نژادی، قومی و مذهبی
٣- ممنوعیت صیغه و تعدد زوجات، ازدواج دختران زیر ١٨ سال، حق بی قید و شرط جدایی(طلاق) برای زن، لغو کلیه قوانینی که حقوق مدنی زنان(نظیر حق مسافرت، معاشرت، شرکت در فعالیتهای اجتماعی و غیره) را به کسب اجازه از شوهر، پدر، و یا سایر مردان خانواده مشروط میکند. برابری کامل حقوق و وظایف زن و مرد در امر تکفل و سرپرستی فرزندان پس از جدایی
۴- لغو حجاب اجباری زنان و ممنوعیت حجاب کودکان و به رسمیت شناسی کامل ازادی پوشش
۵- لغو کلیه احکام و قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام و قصاص
٦- آزادی بی قید و شرط بیان و اعتراض و ازادی تشکل و اعتصاب و تحزب و اجتماعات
٧- آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

  

کمیته برگزاری مراسم ٨ مارس شهرستان کامیاران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١٣/١٢/١٣٨٩