افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روزجهانی زن


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹٦ - ۱۲ مارس ۲۰۱٨


دستگیری شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی زن را محکوم می‌کنیم

طبق گزارشات دریافتی تجمع امروز ۱٧ اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن، در خیابان آزادی، مقابل وزارت کار مورد هجوم وحشیانه‌ی نیروی‌های امنیتی قرار گرفته و تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در حدود ۹۰ نفر در این تجمع دستگیر و به بازداشت‌گاه خیابان وزرا انتقال یافتند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم نمودن حمله و ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در این تجمع، برگزاری روز جهانی زن را از ابتدایی‌ترین حقوق زنان دانسته، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان می‌باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱٧ اسفند ۱۳۹٦

**************

گرامی باد ٨ مارس روزجهانی زن

بی شک همه دست آوردهای تاریخی بشر،ریشه در زندگی و مبارزه انسان ها که نیمی از آن زنان هستند،دارد. ٨ مارس روز جهانی زن یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دستاوردهای تاریخی است که با مبارزات دلیرانه زنان کارگر به وجود آمده وبه جامعه سرمایه داری تحمیل شده است.٨ مارس روز جهانی زن،روز فریاد اعتراض میلیونها زن در سراسر جهان،علیه ظلم وستم و نابرابری وتبعیض واستثمار چندگانه ای است که جامعه سرمایه داری بر زنان اعمال می کند.
فرودستی وستم بر زنان که قدمتی به اندازه قدمت جوامع طبقاتی دارد، در جامعه سرمایه داری اشکال نوین و پیچیده تری به خود گرفته وبحران اخیر سرمایه داری نیز موقعیت زنان را به مراتب وخیم تر نموده است. با اینهمه سرمایه داری باکشاندن زنان به بازار کارزمینه ساز آگاهی آنها نسبت به موقعیت تبعیض آمیزخود گردیده و در نتیجه موجبات به وجود امدن جنبشهای حق طلبانه وبرابری خواهانه زنان را فراهم نموده است.
اگرچه از اولین مبارزات زنان کارگر کارگاه ها و کارخانه های نساجی نیویورک درسال ١٨۵٧ سالها می گذرد و۴٣ سال است که روز جهانی زن از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده،این روز هنوز در تقویم رسمی ایران جایی ندارد وتجمعات و مراسم روز جهانی زن در ایران همچنان سرکوب می شوند.
طبق گزارش سازمان ملل در سال٢٠١٧ ایران به لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی رتبه ١۴٠ را در میان ١۴۵ کشور داشته است. گزارش تهیه شده در سال١٣٩٣ حکایت از ازدواج ثبت شده ۴٠٠٠٠ کودک دارد. گزارش های موجود همچنین حاکی از ان است که ازدوج دختران کمتر از١٨ سال درایران رو به افزایش است. ضمن اینکه باید توجه کرد این گزارشات و امارها برمبنای عقد رسمی وثبت شده تهیه گردیده وعمق فاجعه بسیار بیش از این هاست هست که درآمارها وگزارشات می خوانیم.
علاوه بروجود قوانینی که ازدواج کودکان را ممکن می سازد، محرومیت های اقتصادی و معیشتی و فقر و فلاکت بسیاری از خانواده ها یکی از مهمترین عوامل افزایش چنین پدیده ای می باشد.این ازدواج ها گاه حتی جنبه معامله داشته و پوششی برای تجارت و خرید وفروش دختران در بعضی مناطق و از جمله مناطق مرزی است. افزایش فقر،گرانی و بیکاری، زنان را بیش از پیش مجبور به روی آوردن به مشاغلی نظیرکارخانگی، دستفروشی، کار دررستوران ها و فروشگاه ها و . . . با دستمزدهایی بسیار نازل و بدون برخورداری از حق بیمه و ... کرده است.
علاوه بر فشارهای اقتصادی ، زنان از تبعیضهای قانونی واجتماعی و فرهنگی،اموزشی وسهمیه بندیهای جنسیتی رشته های دانشگاهی و . . . نیز رنج می برند. از حق انتخاب پوشش محرومند ، از امنیت تردد در خیابانها برخوردار نیستند و حق تردد به مکانهای اجتماعی نظیر ورزشگاه ها را ندارند. زنان در مقابل آسیب های اجتماعی و خشونت خانگی از قوانین حمایتی و امکانات لازم نظیر خانه های امن و مشاورین حقوقی و وکیل رایگان وغیره برخوردار نیستند.
زنان و کودکان در همه جای جهان ،بیشترین آسیب را ازسیاست های جنگ طلبانه وجنگ افروزانه سرمایه و دولت های سرمایه داری می بینند. سیاستهایی که با ایجاد بازارهای فروش برای کمپانی های بزرگ تسلیحاتی، قصد تخفیف بحران های اقتصادی حاکم بر نظام سرمایه داری را به قیمت مرگ و بی خانمانی هزاران زن و مرد و کودک دارند.
اما علیرغم همه این واقعیت های تلخ، زنان در همه جای دنیا و ازجمله در ایران، هر روز بیش از روز پیش فریاد اعتراض خود را علیه تبعیض و نابرابری و خشونت های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی وفرهنگی بلند کرده و به اشکال مختلف و صورت های فردی و گروهی، پیگیر خواسته های انسانی و برابری طلبانه خود هستند. ما نیز به عنوان بخشی از این مبارزه اجتماعی ،خواهان برابری کامل حقوق زن و مرد در همه ی زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و... هستیم و برای رسیدن به این مهم، از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهیم کرد. اما تا تحقق کامل آن جهت دستیابی به خواسته های زیر مبارزه وتلاش می کنیم:
- لغو قراردادهای موقت کار و افزایش دستمزد زنان کارگر، بر اساس سبد معیشت یک خانواده ی چهارنفره کارگری تا 5 میلیون تومان، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری جنسیتی در محل کار.
- ایجاد شغل مناسب، با برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی، یا برقراری بیمه بیکاری مکفی و حقوق از کارافتادگی و بازنشستگی برای زنان خانه دار، دستفروش، کشاورز، مشاغل خانگی و ...
- برخورداری همه مادران از مهد کودک های رایگان در محل کار و زندگی ویا پرداخت هزینه مهدکودک به آن ها.
- رفع قوانین تبعیض آمیز مربوط به ازدواج، طلاق، خروج از کشور، حضانت و ولایت فرزندان، ارث، دیه، شهادت، لغو چند همسری، افزایش سن مسئولیت کیفری وازدواج دختران و پسران به ۱٨ سال.
- تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانگی، ایجاد امنیت در محیط کار و خیابان و ایجاد خانه های امن، ایجاد امکان دسترسی به وکیل رایگان وامکانات حقوقی ویژه برای زنان آسیب دیده و خشونت دیده، یا زنان در معرض آسیب و خشونت .
- حذف سهمیه بندی های جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز اموزشی و ...
- حق انتخاب پوشش .
- برقراری امنیت جهت تردد در خیابان ها، مکان های عمومی، ورزشگاه ها و ...
- توقف سیاست های جنگ طلبانه وجنگ افروزانه.
- به رسمیت شناختن حق تشکل یابی و در اختیارگذاشتن مکان هایی که زنان بتوانند درآن جا در مورد مسائل و مشکلاتشان با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظربنشینند.
- به رسمیت شناختن روز جهانی زن در تقویم رسمی کشور و رفع ممانعت از برگزاری مراسم و تجمعاتی که به این مناسبت برگزار می شوند.
ما معتقدیم که ستم برزنان همزمان با پیدایش مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات شکل گرفته است و به همین دلیل هم مبارزه برای احقاق حقوق زنان، علیرغم همه ویژگی های خود نمی تواند به تنهایی و جدا از مبارزه طبقاتی راه به جایی ببرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۶ اسفند ۱۳۹۶