افق روشن
www.ofros.com

!مقابله تا مصادره رُزای سرخ

بمناسبت ۸ مارس

ی. کهن                                                                                                           یکشنبه ١٧ اسفند ۱۳۹۹ - ٧ مارس ۲۰۲۱


همه ساله، روز جهانی زن (۸ مارس) بهانه‌ای می‌شود تا یادی هم از رزا لوکزامبورگ (متولد ۵ مارس) بمیان آورده شود. امسال بمناسبت ۱۵۰ امین سالگرد تولد رزای سرخ، حجم و ابعاد این مطالب بیشتر بودند؛ و بخشی از آنها به گرایشاتی تعلق داشتند که مورد جدّی‌ترین و تیزترین انتقادات رزای سرخ بودند! نوشتار حاضر نگاهی گذرا و اجمالی دارد بر آنچه که بر میراث انقلابی رزا رفت.
...
در واقع پروژهٔ مصادرهٔ رزا لوکزامبورگ، زیرمجموعهٔ همان پروژهٔ آشنای چپِ رفرمیست است که با تظاهر به وفاداری به مارکس، انگلس را می‌کوبد، و با ادعایِ ارادت به رزا لوکزامبورگ، لنین را! طنز تاریخ هم همینجاست؛ رزا توسط گرایشاتی در حال مصادره ‌شدن است که او همهٔ عمرِ کوتاهش را در مبارزه با آنان سپری کرد!
متن کامل مقاله را در سایت «گرایش سوسیالیسم انقلابی» بخوانید. یا اینجا کلیک کنید.

ی. کهن - ۸ مارس ۲۰۲۱