افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن علیه تبعیض جنسی و طبقاتی


کانون پوینده                                                                                                   دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹۵ - ٦ مارس ۲۰۱٧

کانون پوینده به مناسبت روز جهانی زن بر گزار می کند.

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن علیه تبعیض جنسی و طبقاتی

در همبستگی با مبارزات زنان جهان به ویژه زنان خاور میانه و ایران که علیه تبعیض جنسی و طبقاتی که در شرایط دشوار تبعیض آمیز همراه با استثمار برده وار نظام سرمایه داری بار مصیبت های غمبار جنگ و آوارگی و سرکوبگری های جنایتکارانه رژیم های دیکتاتوری را به دوش می کشند.
ما خود را در درد و رنج آنها شریک می دانیم، همراه و همگام با آنها در مبارزه برای آزادی و برابری شریک هستیم . کانون پوینده این روز فرخنده و تاریخی را به همه زنان آزاده و مبارز و زحمتکش تبریک می گوییم.
به همین مناسبت شنبه ١١ مارس از ساعت ١٨ تا ٢٢ در محل کتابخانه پوینده مراسم ویژه ٨ مارس همراه با جشن و بحث گفتگو در باره مشکلات عمومی زنان به ویژه مشکلات زنان کارگر در ایران خواهیم پرداخت. ورود برای عموم علاقمندان آزاد است .

زمان شنبه ١١ مارس از ساعت ١٨ تا ٢٢

مکان: کتابخانه پوینده در کپنهاک دانمارک

آزادی زن در هر کشوری ملاک آزادی های اجتماعی آن جامعه است.

زنده باد آزادی و برابری .

بر گزار کننده کانون پوینده مارس ٢٠١٧