افق روشن
www.ofros.com

درود بر شما زنان ایران که روز جهانی زن

را در این روزگارانِ دشوارِ نژندی‌ها گرامی می‌دارید


فریبرز رئیس‌دانا ...                                                                                                شنبه ١۹ اسفند ۱۳۹۱

تلاش شما در سال گذشته در ایران، پایه‌های مبارزه‌هایِ جهانی علیهِ ستم و سلطه، برای رهایی زنان البتّه در بعضی زمینه‌های محدود توانست در یکی دو مورد از شکل‌های حادِّ سرکوب و تبعیض علیه زنان به‌ظاهر تخفیف دهد. با این وصف جنبه‌های دیگری از رنج و بی‌عدالتیِ پُرآزارتر سر بر آورده‌اند.
بهبودهای محدود و صوری در حقوق زنان که حاصل فشار خواست‌های شما هست، برای شما حتّی به جنبه‌های ماندگار و مهم‌تر آزادی و برابری تبدیل نمی‌شوند. این تغییرات ظاهری نمی‌توانند نابرابری و نبودِ آزادی بنیادین در مناسبات اقتصادی و در ستم‌های نهادینه‌شده‌ی مضاعف علیه زنان را که در روابط کار جامعه و سیاست نهفته است از دید شما بپوشانند. در سال گذشته آثار بحران و تحریم، بیشترین تخریب را در زندگی کارگران طبقات متوسّطِ کم‌بنیه و بخش‌های گسترده‌ی روستا‌نشینان کم‌درآمد به‌بار آورد. در تکانه‌های اقتصادی که موجب افزایش شمار بیکاران به بالای مرز ۵ میلیون نفر، در حدود دو برابر شدن متوسّط قیمتِ کالاهای مصرفی مردم عادی و افزایش فقر و بی‌سرپناهی و انواع محرومیت‌ها شد، زنان، به‌ویژه زنان کارگر، زنانِ بیکار و زنان خانواده‌های آسیب‌دیده بیشترین رنج را دیده‌اند و بیشترین هزینه را پرداخت کرده‌اند. می‌دانم که شما بار این مصیبت‌ها را مستقیم و نامستقیم بیشتر از دیگران درک کرده‌اید. این را پایداریتان برای استقلال همه‌جانبه‌ی زنان در متن مبارزه‌ی کامل برای رهایی همگانی از همه‌ی شکل‌های ستم و بهره‌کشی نشان داده است.
حضور مقاوم زنان زندانی سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب در همسایگی ما در این زندان، در تلاش بی‌وقفه‌ی شما در عرصه‌های سخت زندگی برای یاری‌رساندن به ما، به خانواده‌‌های‌مان، به دوستان و آزادی‌خواهان، بی‌اغراق اصلی‌ترین نیروبخش ما بوده است. حضور سرزنده‌ی شما نشان می‌دهد که نه تنها حذفِ سرکوب و تبعیض جنسیتی، بلکه ریشه‌کنیِ بهره‌کشی و سلطه‌ی طبقاتی، انواع ستم، خودکامه‌گی، جهل و خرافه‌پرستی را در کنار ستیز علیه سیطره‌ی امپریالیستی و جنگ افروزی قدرت‌ها در همه‌ی جهان، در وجهه‌ی همّت خود دارید. تعمّق در این دوران باز به من ثابت کرد که رهایی قطعی همه‌ی ما جز با به‌کارافتادنِ نیروی جمعی و آگاهانه‌ی بخش وسیعی از شما میسّر نیست. پیشتر این آموزه‌ی فشرده را مبارزاتِ انسانیِ عصر ما به ما نشان داده بود.

همّت‌تان پایدار و پیروز روزتان گرامی باد

فریبرز رئیس دانا، زندان اوین، اسفند ١٣٩١