افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری


رزا لوکزامبورگ - ترجمه: ی. کهن                                                                        سه شنبه ٦ اسفند ۱۳۹۸ - ٢۵ فوریه ۲۰٢٠

۸ مارس بر همه برابری‌طلبان خجسته باد!

ترجمه جدید و کاملِ «اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری» نوشتهٔ رزا لوکزامبورگ

جزوهٔ حاضر به نقش اعتصاب توده‌ای (Mass Strike) در پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی اختصاص دارد. رزا لوکزامبورگ ضمن معرفی انواع متنوع اعتصابات، به تبیین تشابهات و تمایزات‌ِ میان آنان می‌پردازد و بعلاوه اختلافات مفهومی و عملی آنها را در نزد جریانات مختلف سیاسی (مثل آنارشیسم و سوسیال دموکراسی) و یا حتی درون گرایشات یک جنبش (مثل سوسیال دموکراسی‌های آلمان و روسیه) مورد بررسی قرار می‌دهد.
بررسیِ رابطهٔ اعتصاب توده‌ای با اعتصاب عمومی (General Strike) یکی دیگر از موضوعاتی است که در این جزوه مورد مطالعهٔ موشکافانه قرار می‌گیرد. ضمنا راجع به مکانیسم پاگیری اعتصاب از پایین (اعتصاب خودانگیخته، spontaneous strike) و اعتصاب از بالا، به تفصیل بحث می‌شود و در این راستا مباحثات سئوال‌برانگیزی راجع به نقش و عملکرد اتحادیه‌های کارگری و حزب سوسیالیستی مطرح می‌گردد؛ از جمله اینکه در غیاب حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری سراسری، با تکیه بر اعتصابات توده‌ای نیز می‌شود انقلاب کرد.
برای مطالعه و دانلود این جزوه اینجا کلیک کنید.

نوشتهٔ: رزا لوکزامبورگ

ترجمه: ی. کهن