افق روشن
www.ofros.com

بیانیه بمناسبت روز جهانی زن


شورای بازنشستگان ایران                                                                                                                جمعه ۱٨ اسفند ۱۴۰۲ - ٨ مارس ۲۰۲۴

٨ مارس برای زنان و کل جوامع بشری، روز رهائی از بهره کشی وتبعیض سرمایه داری، روز رهائی از همه سنن، قوانین ضد زن و آداب و رسوم سنتی و فرهنگ های جان سختی ست که طی هزاران سال در خدمت مناسبات طبقاتی مردسالارانه محافظ وضعیت ستمگرانه ی موجود بوده اند.
از ایده ی "تمایز طبیعت زن و مرد" هزاران سال است که برای توجیه ستم بر زنان استفاده شده است، در حالیکه طبیعت انسان را شکلهای اجتماعی کار تعیین میکند. ٨‌ مارس در قاب تاریخ معاصر بشری نماد اهداف، افق و مطالبات معینی ست که با جنبش های ضد سرمایه داری جهان کنونی گره خورده است چرا که سرکوب جنسیتی در جوامع امروزی ریشه در تسلط تولید برای سود دارد. این جنبش متعلق به فمنیسم ٩٩ درصدیهاست.
از آنجا که اشکال مختلف خشونت جنسیتی با روابط اجتماعی سرمایه داری در هم تنیده اند و این روابط برای تمکین سیاسی جامعه و ادامه بقای خود بویژه در ملل شرق زده به عقب مانده ترین فرهنگ و سنتهای مردسالارانه متکی ست، در نتیجه ٨ مارس:
- نماد مبارزه علیه خشونت سازمان‌یافته ، قتلهای ناموسی، ازدواج و بارداری اجباری است
- نماد رهایی بدن انسان از هرگونه زنجیر و قید و بند وعلیه حجاب اجباری و هرگونه کنترل بربدن است.
- روز جهانی تاکید بر مبارزه علیه فقر و گرسنگی و حذف ریشه ای تمامی محرومیتهاست، علیه برده داری مدرن در قامت کارمزدی و کار بی مواجب خانگی و گروگانگیری معیشتی ست.
- روز دفاع از روابط آزاد، داوطلبانه و بی قید وشرط با هرنوع گرایش و تمایل جنسی در دفاع از جامعه LGBTQ ست.
- تاکید مبارزه زنان علیه اعدام ، بنیادگرائی دینی و گرایشات نژادپرستانه ست.
- جنبش زنان بدون مبارزه برای حفظ محیط زیست و تعامل همدلانه با طبیعت وهمه ی گونه های زیستی بی معناست چرا که زنان اولین قربانیان تخریب محیط زیست و در معرض انواع خشونت‌های اقتصادی و اجتماعي ناشی از آن قرار می‌گیرند.
- جنبش انترناسیونالیستی زنان پرچمدار صلح پایدار و علیه جنگ افروزی و نظامی گری ست در نتیجه فجایع و ویرانی های ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین و همچنین جنایات هولناک نسل کشی و تنبیه مردم غزه توسط رژیم اسرائیل به بهانه شبیخون تروریستی 7 اکتبر حماس را بشدت محکوم میکند.
امسال8 مارس مصادف با تحریم گسترده انتخابات حکومتی در یک همبستگی ملی ، پیام نوید بخش دیگری را به صحنه آورد و با تحمیل شکستی بزرگ، انقلاب زن زندگی آزادی به یک پیروزی دیگر دست یافت.
این رویداد بمثابه یک رفراندوم اجتماعی- سیاسی باز هم نشان داد دیگر هیچ چیز به روال قبل بر نخواهد گشت. جامعه با حفظ همه دستاوردهایش آگاهانه به پیش میرود!

خیابان را ترک نخواهیم کرد، آینده از آن ماست.

شورای بازنشستگان ایران