افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس (روز جهانی زن ) نماد

مبارزه ای مستمر برای رهایی انسانها از هر نوع ستم و تبعیض


بیانیه شورای بازنشستگان ایران                                                                                                      یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۵ مارس ۲۰۲٣

٨ مارس برای زنان وکل جوامع بشری، روز رهائی از بهره کشی وتبعیض سرمایه داری، روز رهائی از همه سنن، قوانین و آداب و رسوم مذهبی و فرهنگهای جان سختی ست که طی هزاران سال درخدمت مناسبات طبقاتی مردسالارانه محافظ وضعیت ستمگرانۀ موجود بوده اند.
٨ ‌مارس درقاب تاریخ معاصر بشری نماد اهداف، افق و مطالبات معینی ست که با جنبشهای ضدسرمایه داری جهان کنونی گره خورده است:

- نماد مبارزه علیه خشونت سازمان‌یافته و هدفمند علیه همه انسانها از جمله زنان و کودکانست.
- نماد رهایی بدن انسان از هرگونه زنجیر و قید و بند و روز آزادی همه گرایشات جنسیتی است.
- روز به صدا در آوردن ناقوس ها علیه فقر و گرسنگی و حذف ریشه ای تمامی محرومیتهاست، علیه برده داری مدرن در قامت کارمزدی و کار بی مواجب خانگی و گروگانگیری معیشتی ست.
- روز دفاع از آزادی های بی قید وشرط ، علیه سانسور و سرکوب و حذف ریشه ای تمامی زندانهاست.
- نماد مبارزه زنان علیه اعدام ست.
- روز مبارزه علیه تحجر، بنیادگرائی دینی و گرایشات نژادپرستانه است.
- رویکرد مبارزه برای حفظ محیط زیست و تعامل همدلانه با طبیعت و همه ی گونه های زیستی است.
- نماد مبارزه برای صلح پایدار و علیه جنگ افروزی و نظامی گری ست.

٨ مارس امسال بگونه دیگری در تاریخ ثبت خواهد شد بگونه ای که تلاش انسانها برای جامعه ای مرفه، مدرن و آزاد و فارغ از هر گونه تبعیض و ستم و خشونت را در دل مستبدترین حکومت تاریخ این مملکت ، به جهانیان نشان میدهد.
٨ مارس امسال خود را در دل انقلاب " زن، زندگی، آزادی " نمایش میدهد که دنیایی را به لرزه انداخت و حکومتی از جنس دین و سرمایه را به بحرانهایی تکاندهنده دچار کرد.
در پرتو چنین انقلابی، دیگر هیچ چیز به روال قبلی بر نخواهد گشت. همه چیز رو به تغییر برای آینده ای روشن و فارغ از تبعیض دارد.
این انقلاب در فراز و فرودهایش اکنون فوران خشم خود علیه تهاجم بیولوژیک به دختران مدارس و خوابگاههای دانشجویی را به فرصتی برای استمرارش با انرژی تعرضی باز هم بیشتری تبدیل خواهد کرد.

خیابان را ترک نخواهیم کرد، آینده از آن ماست.

هشت مارس روزجهانی زن زندگی آزادی