افق روشن
www.ofros.com

٨ مارس، بیانیه به مناسبت روز جهانی زن


شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان                                                               دوشنبه ١٨ اسفند ۱۳۹۹ - ٨ مارس ۲۰۲۱


٨ مارس، بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی زن

به نام خداوند جان و خرد
۸ مارس روز جهانی زن، یادآور جنبشی فراگیر سیاسی و اجتماعی است. جنبشی که زمینه های آن در نیمه ی دوم قرن نوزدهم شکل گرفت و با برگزاری انترناسیونال زنان در اوایل قرن بیستم به جنبشی بین المللی تبدیل شد. زنان جهان به عنوان نیمی از جامعه ی انسانی چیزی فراتر از حق و شایستگی خود نمی خواهند.
ریشه‌ی سیاسی این روز، برگزاری اعتصابات، اعتراضات و جنبش هایی برای آگاهی بخشی و هشدار علیه نابرابری های مستمر و گاه سازمان یافته آنان بوده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا تحت تاثیر سنت غلط مردسالارانه و انحرافات مذهبی و با برجسته کردن شخصیت‌های مذهبی و تاکید بر منزلت و ویژگی های اولیه ی زنان همچون مادربودن، همسر بودن و... سعی دارند از زن، همسر وشهروندی مطیع و رام بسازند و از این طریق حقوق و خواسته‌های آنان را نادیده گرفته و نقشی ساختگی و هدایت شده به آنان بدهند.
اما زنان همواره به چیزی که به آن اعتقاد دارند و حق خود می دانند، می اندیشند و برای رسیدن به برابری خواهی و ایفای نقش شایسته ی یک انسان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و... تلاش می کنند.
شوربختانه زنان در کشورهای جهان سوم بیش از هر جای دیگر از جهان مورد آماج انواع ستم ها و آزارها واقع شده اند، از جمله در کشور ما ایران، زنان همواره با تبعیض و نابرابری های مضاعف و چند گانه از طریق سنت های ارتجاعی و ضد انسانی مواجه بوده، حقوق مدنی و اجتماعی‌‌شان از جهات گوناگون مورد تعرض قرار گرفته است، از این رو زنان همواره خواهان:
۱. رفع تبعیض و تصویب قوانین منطبق با ارزشهای والای انسانی مانند: اصلاح قوانین ازدواج،حق برابری طلاق ، حق برابری در ارث، آزادی درحجاب، حق برابری در شهادت و قضاوت ، حق حضانت فرزند و...
۲. رفع تبعیض از قوانین مربوط به حقوق و دستمزد
۳. حق تشکل یابی و برگزاری تجمع در دفاع از مطالبات زنان
۴. فراهم کردن فضای سالم و مبارزه با خشونت جنسی در محیط کار
۵. دسترسی رایگان و همگانی زنان به تحصیل و حق داشتن شغل بویژه در مناطق محروم
٦. لغو قوانین مغایر با ارزشهای والای انسانی مربوط به زن کشی و قتلهای معروف به ناموسی.
٧. پایان دادن به ازدواج کودکان ( کودک همسری که در واقع تجاوز به کودکان است) و ...
٨. آموزش های لازم برای ارتقای بهداشت دختران در سن بلوغ و فراهم آوردن دسترسی به وسایل بهداشتی رایگان
٩. مبارزه با جرائم سازمان یافته علیه زنان مانند: روسپیگری، قاچاق انسان و دیگر جرائم مرتبط با جنسیت زنان
۱٠. آموزش حقوق شهروندی به دختران
یادآوری می شود، نگاهی به فعالیت جنبش زنان و فعالان زن در طی این سال‌ها در ایران نشان دهنده ی آگاهی، رشد و توجه به حقوق انسانی خود در جامعه ی زنان است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن عرض شادباش به زنان آگاه ،قدرتمند، شایسته و شجاع ایران بخصوص زنان معلم و زنان کنشگر صنفی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی زنان اندیشمند، بویژه نویسندگان، هنرمندان ، مخترعین فعالان حقوق بشرو... که در روند توسعه یافتگی ایران نقش ارزنده ای داشته اند. این تشکل فرهنگی هر گونه ستم و خشونت آشکار و پنهان علیه زنان جهان، به ویژه زنان ایران را محکوم می‌کند و خواهان ارج نهادن به حقوق واقعی زنان به عنوان نیمی از جامعه ی انسانی می باشد، همچنین این تشکل براین باور است، که جامعه‌ی برابر، توانمند، توسعه یافته و شکوفا جامعه ای خواهد بود، که در آن زمینه برای حضور و نقش فعال و موثر زنان فراهم باشد، و خواسته های انسانی و ترقی‌خواهانه‌ی آنها محقق شود.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

۱۳۹۹/۱۲/۱۷‌