افق روشن
www.ofros.com

با نزدیک شدن به ۸ مارس

گفتگو، تبادل نظر حول جنبش های انقلابی، زنان، کارگران

شورا ـ استکهلم                                                                                                                             شنبه ٢۸ بهمن ۱۴۰۲ - ١٧ فوریه ۲۰۲۴


با نزدیک شدن به ۸ مارس

گفتگو، تبادل نظر حول جنبش های انقلابی، زنان، کارگران.... و ارتباط جنبش ها
جلسه دوم
سخنرانان:
کوکب محمدی : جنبش علیه اعدام و نقش زنان
مهرنوش شفیعی: جنبش زنان و رابطه این جنبش با قدرت سیاسی
وقت مناسب برای طرح بحث و نظر برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.
همراه ما باشید و به پربار شدن مباحث کمک کنید.

شنبه ۲ مارس، ساعت ۱۴ تا ۱۷     سنسوس مدبوریا پلتسن، طبقه ۷

از طریق پلاتفرم زوم هم می توان در جلسه شرکت کرد. اینجا کلیک کنید.

شورا - استکهلم


*************