افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس روز جهانی زن مبارک باد


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                        پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۷ مارس ۲۰۲۴

جمعه هجدهم اسفند ماه، برابر با هشت مارس روز جهانی زن است. این روز را به همگان شادباش میگوییم و بار دیگر بر اهداف جنبش زن زندگی آزادی هم عهد شده و یاد همه جانباختگان در این اعتراضات از جمله مهسا (ژینا) امینی که نماد مبارزه متحدانه ما علیه ستم کشی زن و علیه فقر و فساد و بی تامینی است، گرامی میداریم.

هشت مارس را بویژه به همه همکاران زن شاغل در نفت تبریک میگوییم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت