افق روشن
www.ofros.com

۸ !مارس؛ روز جهانی زن گرامی باد


سندیکای کارگران ...                                                                                               شنبه ١٦ اسفند ۱۳۹۳ - ٧ مارس ۲۰۱۵

روزجهانی زن ٨ مارس (١٧ اسفند) یادآور زندگی سراسر مبارزه زنان هم دوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است.ما زنان سراسر جهان در همه لحظات پرمخاطره زندگی ِمان در کنار همسران زحمتکش مان ، ستم دیده و برای رهایی از استبداد و سیستم سرمایه داری رزمیده ایم. زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیز خودش و همسرش خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان را در هیکل نحیف شان ببیند . ما زنان نه تنها درکنارهمسران اعتصابی ، حقوق عقب افتاده، و اخراجی ِمان ایستاده ایم ، بلکه در این شرایط دشوار به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را می دهیم. هرچند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی و روزهای خوش بسیار دشوار است ، اما حتمی است. آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق، پتروشیمی ها، شرکت اتوبوسرانی واحد، کارخانه های خودرو سازی ، دارو سازی، مدارس و بیمارستانها در کنار همسران و برادران زحمتکش مان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است. باید همه ، چه مرد و چه زن از دستمزدی برابر در مقابل کار یکسان برخوردار باشیم و این دستمزد زندگیِ انسانی برای ما مهیا کند. دستمزد بهتر برای زنان به معنای درآمد بیشتر برای کل خانواده است. اگر شغلی برای زنان خطرناک است ، برای مردان هم همین گونه است. محیط کاری فارغ از آزار و اذیت و ارعاب ، مطلوب مردان و زنان کارگر است.
شرایط مطلوب تر در محیط هایی که زنان کارمی کنند به معنای این است که مردان کارگر هم می توانند این شرایط را خواستار شوند. در شرایطی که زنان و مردان کارگر و کارمند شغل خود را از دست می دهند ،با تفاهم و همبستگی می توان در دشوار ترین زمان ها هم مبارزه ای را سازمان داد و پیشرفت کرد. حضور زنان در پهنه مبارزات اجتماعی بخصوص در رهبری سندیکاهای کارگری و پذیرش مسولیت به معنای اقبال زنان کارگر از سندیکاها و دیگر تشکل های صنفی است و این به معنای اعضای بیشتری برای سندیکاها و تشکل های صنفی و مدنی بوده و قدرتمندی هرچه بیشتر این تشکلها و سندیکاها و جنبش کارگری و اجتماعی است. تبعیض و خشونت علیه زنان، ابزاری برای سلطه هر چه بیشتر سیستم سرمایه داری است که همه زنان با آن مخالفند.
برادران ، دختران و پسرانی که در خیابانها گل می فروشند و گل زندگیِ شان پرپر می شود، همگی فرزندان و آینده این مرز و بوم هستند. بیایید دست در دست هم برای تغییر این شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم. برابری، آزادی، عدالت، همبستگی، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست. بدون زنان، هیچ جنبش فراگیر واقعی نمیتواند وجود داشته باشد . این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.
ما این روز را به زنان خانه دار،زنان سرپرست خانوار ، زنان کارگر کارخانه ها و کارگاه ها ، زنان کارمند ، آموزگاران ، پرستاران ،زنان نویسنده و هنرمند ، دختران جوان فروشنده ، دختران قالیباف ، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها ، زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند، و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند، رنج برده اند، شکنجه و زندانی گشته اند و در این راه مرگ را پذیرا شده اند، تبریک گفته و پیمان می بندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان بکوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

سندیکای کارگران نقاش استان البرز

١٣٩٣/١٢/١٦