افق روشن
www.ofros.com

برگزاری ۸ مارس روز جهانی زن


سازمان زنان ٨ مارس                                                                                       دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹۵ - ٦ مارس ۲۰۱٧

بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد!

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌مان، روز صف‌آرائی‌مان در مقابل سیستم سرمایه‌داری پدر/مردسالار حاکم بر جهان در راه است؛ روز مبارزه در راه تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی‌مان. روزی که می‌تواند میلیون‌ها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران ساله‌ی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.
امسال نسیم این امید را ملموس‌تر از همیشه بر گونه‌های‌مان احساس می‌کنیم. این نسیم از مبارزات میلیون‌ها زن در سراسر جهان در بیست‌ویک ژانویه برخاسته است. برای اولین بار در تاریخ، میلیون‌ها زن در یک همبستگیِ جهانی علیه جریان امپریالیستی فاشیستیِ تازه به قدرت رسیده‌ در آمریکا به پا خاستند. بیش از ٦ میلیون نفر از مردم جهان که اکثریت قاطع آن را زنان تشکیل می‌دادند روز بیست‌ویک ژانویه‌ی امسال نه‌تنها پرچم‌دار خواست‌های زنان شدند بلکه پرچم‌ دفاع از دیگر ستمدیدگان (پناه‌جویان، مهاجرین، سیاه‌پوستان و لاتین تباران، هم‌جنس‌گرایان و ...) را بلند کردند. این همبستگی جهانی و دستاوردهای مبارزاتی‌اش می‌تواند و باید در خدمت روشن نگه‌داشتن و گستردن آتشی که به‌حق و به‌موقع در واکنش به فجایعی که نظام حاکم بر دنیا با صحنه‌گردانانی چون ترامپ/پنس در آستین دارند، قرار گیرد.
 امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که زنان در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، و.. به خاطر حملات و تجاوزات امپریالیست‌های اشغال‌گر از یک سو و از سوی دیگر با رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه متحمل ستم‌‌های غیرقابل تصوری شده‌اند. جنگ‌افروزی‌ها و اشغال‌گری‌های سبعانه‌ی قدرت‌های امپریالیستی برای کنترل منطقه تحت بهانه‌های مختلف و رشد نیروهای اسلامی که در بنیادگرایی از هم پیشی می‌گیرند.
اما زنان در کشورهای به اصطلاح پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری نیز شاهد تشدید اشکال دیگری از ستم‌گری هستند و بدن و زندگی آنان به نوع دیگری در کنترل شونیسم مردسالارانه قرار گرفته است؛ علیرغم برابری نسبی قانونی، به علت وجود یک سیستم مردسالار ما شاهد تبعیضات ضدزن را در عرصه‌های مختلف و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون هم چون تجاوز، ضرب و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسیع، محدودیت حق سقط جنین، استفاده کالایی از بدن زن، قاچاق انسان و قاچاق سکس و بردگی جنسی «مدرن»،  فحشا، پورنوگرافی و ... هستیم.
بدون شک مبارزه‌ای سخت و دشوار در پیش است. پیروزی و رهایی واقعی ما زنان سهل و آسان نخواهد بود و راه پر پیچ و خمی را در پیش داریم. اما موقعیت و شرایط زندگی میلیون‌ها زن در جهان به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان تا این حد حقارت و فرودستی را تحمل کرد. اما به خاطر موقعیت خاص و پتانسیل بالا و انگیزه‌ی قوی که برای رهایی دارند، نیروی مهمی در جهت تغییرات آینده هستند و مبارزات‌شان علیه ستم، شجاعانه و سهمگین است. تنها با گسترش مبارزات متشکل و انقلابی زنان و توده‌های وسیع مردم است که می‌توان پیروز شد.
در این راستا «کلکتیو برگزاری ۸ مارس در بلژیک» همه زنان و مردان مبارز و معترض را فرا می خواند تا در این آکسیون انترناسیونالیستی با ما همراه شوید!  و ضرورت تغییر شرایط موجود را در جهت پایان دادن به سرکوب زنان و بشریت هر چه صریح تر فریاد زنید. دوران اسارت دیگر بس است! زمان دریدن بندهای اسارت‌مان فرا رسیده است!

نه به پدرسالاران امپریالیستی ونه به بنیادگرایان مذهبی!

مبارزه‌ی متشکل،انقلابی و گسترده‌ی زنان ضامن پیروزی است!

برخیز زن! شورش و مبارزه روز و مناسبت نمی‌خواهد.

برخیز زن! انقلاب دعوتنامه و تعلل نمی‌پذیرد.  

زمان: شنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۲

مکان:  ایستگاه مرکزی قطار شهر بروکسل  (Europakruispunt), 1000 Brussel  

La plate-forme des femmes du 8 mars de Belgique
Les organisateurs: L’Union des Femmes Socialistes / skb-aveg@hotmail.com
L’Organisation des Femmes du 8 mars (Iran-Afghanistan) / www.8mars.com
L’Institut Kurde de Bruxelles / www.kurdishinstitute.be
Le Mouvement des Femmes Kurdes en Belgique

**************

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌مان، روز صف‌آرائی‌مان در مقابل سیستم سرمایه‌داری پدر/مردسالار حاکم بر جهان در راه است؛ روز مبارزه در راه تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی‌مان. روزی که می‌تواند میلیون‌ها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران ساله‌ی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.
تشدید فرودستی زنان در سراسر جهان درنتیجه‌ی هرچه حادتر شدن تضادها و بحران واقعی سیستم سرمایه‌داری است. امروزه حدت‌یابی این تضادها به‌جایی رسیده است که نماینده‌گان فاشیستی همچون ترامپ را تولید می‌کند؛ نماینده‌گانی برای گسترش بی‌رحمانه‌ی ستم و استثمار و تعرض بیشتر به مردم جهان؛ نماینده‌گانی برای شکل «نوین» بخشیدن به فرم حاکمیت آمریکا به یک آمریکایِ فاشیست عریان. سرمایه‌داری برای تأمین نیاز اصلی‌اش یعنی کسب حداکثر سود و حفظ و گسترش منافع جهانی‌اش نیاز به حفظ و تشدید ستم بر زن دارد. این سیستم برای تداوم نظام ستمگرانه‌ی خود نیاز به حفظ و تعمیق سلطه‌ی مرد بر زن دارد. درنتیجه‌ی حاکمیت این سیستم است که زنان از کشورهای به‌اصطلاح مدرن تا عقب‌افتاده‌ترین مناطق در جهان، زیر بار گسترده‌ترین خشونت‌ها قرار دارند و قدرت و کنترل مردان بر زنان هرروز بیش از گذشته در جامعه توسط قوانین، سنت، ایدئولوژی، فرهنگ و... نهادینه می‌شود.
ما زنان ایران که رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی زن ستیز در قدرت را تجربه کرده ایم، خوب میدانیم که رابطه گسست ناپذیری بین خشونت های گسترده خانگی و اجتماعی و خشونت دولتی علیه زنان برقرار است. از همان ابتدای قدرت گیری رژیم ضد زن جمهوری اسلامی زنان و بدن شان مرکز کشمکش برای استقرار و تحکیم قدرت طبقات ارتجاعی در ایران بوده است. حجاب اجباری، سنگسار، قتل ناموسی، ناقص سازی جنسی، ضرب و شتم و تحقیر، آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری، تجارت، پورنوگرافی وصد ها نمونه دیگر نشان می دهدکه این رژیم چگونه با پیشبرد وحشیانه ترین شکل ممکن زنان رامورد خشونت و بردگی قرار داده است.
اما دیگر بس است! دیگر تحمل نخواهیم کرد! این شرایط را باید ریشه ای تغییر و دگرگون کرد. راه رهایی سرنگونی نظام‌های امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی حاکم بر جهان است. این را با آگاهی و مبارزات متشکل زنان و  با دورنمایی هدهفمند و روشن؛ امکان پذیر خواهد بود.
امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم 8 مارس 2017 آغاز می کنند.

انسانهای آزادیخواه و مترقی:
با ما همراه شوید تا هر چه با شکوه‌تر مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان را برگزار کنیم . کمیته ۸ مارس هلند: متشکل از تشکلات زنان از کشورهای مختلف و نیروهای آزادیخواه و مترقی روز جهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزار می کنند.

زمان:  چهار شنبه ۸ مارس۲۰۱7 

مکان تجمع: در میدان دام آمستردام  / ساعت18:00

 / ساعت 19:30in Café Belcampo آدرس سالن:

ingang de Hallen ,Tollensstraat 60 Amsterdam درب ورودی سالن:

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس ها و سایت زیر ارتباط بگیرید.

Email: 8marchnl@gmail.com   /  8maartcomitė@gmail.com   /  Website: www.8mars.com

 آدرس لینک فراخوان کمیته8 مارس هلند:

http://www.8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/8%20maart%202017-Pamflet.pdf

 سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند ٢ مارس 

**************

برخیز! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نهفته در خشم ماست!

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - لندن

برای مشاهده و مطالعه فراخوان اینجا کلیک کنید.

**************

کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی برگزار میکند!

روز جهانی زن!

برای مشاهده و مطالعه اینجا کلیک کنید.

سازمان زنان ٨ مارس (ايران - افغانستان)

http://www.8mars.com/index.php