افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

!فرودستی زن، فرودستی بشریت

سازمان زنان هشت مارس                                                                                        دوشنبه ۱٨ آذر ۱۳۹٢

خشونت علیه زنان و گسترش بی‌سابقه‌ی آن در جهان مردسالار سرمایه‌داری به پدیده‌ای هولناک بدل شده است. از تجارت دختران خردسال و زنان جوان به کشورهای غربی و سایر کشورها برای تن‌فروشی اجباری و پورنوگرافی تا تجاوز و ضرب و شتم، توهین و تحقیر زنان در خانه‌شان توسط مردان خانواده، زنجیر بهم پیوسته‌ای است از ستم دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان. این سیستم مردسالار سرمایه‌داری است که جنگ علیه زنان را به طرز وحشیانه‌ای اعمال می‌کند. این سیستم بدون خشونت گسترده علیه زنان، بدون دفاع و به رسمیت شناختن برتری مرد بر زن در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانگی قادر به ادامه حیات نیست.
هر زنی که تجربه‌ی خشونت در هر شکلش را دارد باید از خود سوال کند که چرا این اتفاق برایش افتاده است؟ ربط آن به نظام سرمایه‌داری چیست و چرا این نظام یکی از ارکان اصلی ستم و استثمارش فرودستی زنان و جنگ عریان علیه آنهاست؟ چرا بنیادگرایان و امپریالیست‌ها دو قطب زن‌ستیزی در جهان هستند که خشونت و تنفر از زنان را این چنین وسعت بخشیده‌اند؟ چرا مردان در سراسر جهان از امتیازی که این سیستم در اختیارشان گذاشته است بیشترین استفاده را کرده و خود را مالک زنان می‌دانند و بر پایه آن وحشیانه ترین خشونت ها را بر زنان اعمال می‌کنند؟ چرا خشونتی که توسط مردان علیه زنان اعمال می‌شود در طبیعت مردان نیست، بلکه بخشی از "طبیعت مردان" است که بوسیله‌ی نظام مرد - پدرسالار حاکم شکل می گیرد؟ و.......
برای پاسخ به این سوالات زنان باید کارکرد نظام مرد - پدرسالار سرمایه‌داری را به‌ شکل علمی درک کنند تا بتوانند به‌طور آگاهانه، وسیع ترین و عمیق ترین مبارزه را در جامعه علیه آن دامن زنند.
ما در جهانی قرار داریم که بیش از هر زمان دیگر آماده تغییرات ریشه‌ای در موقعیت اسارت بار زنان است، یا به عبارتی تغییر موقعیت زنان رمز تغییرات ریشه‌ای در آن است. تغییرات پایه‌ای و اساسی در موقعیت زنان در گرو سرنگونی نظامی است که بر پایه‌ی فرودستی و بردگی زنان بنا شده است. زیر و رو کردن نظام سرمایه‌داری بدون دست بردن و زیر و رو کردن رابطه‌ی قدرت بین زن و مرد امکان‌پذیر نیست.
امروز ما سؤال نمی‌کنیم، ثابت می‌کنیم که امکان‌پذیر است، جهانی ساخته شود که هیچ زنی به خاطر زن بودنش مورد خشونت قرار نگیرد. جهانی ساخته شود که به ستم هزاران ساله پایان دهد و "طبیعت مردان" را عوض کند. جهانی ساخته شود که بر مالکیت مرد بر زن نقطه پایانی بخشد و مردان را آگاه کند که زنان را به عنوان نوع کامل بشر ارزیابی کنند. جهانی ساخته شود که کتاب و شعر، برنامه‌های تلویزیون و رادیو، سینما و تئاتر، موزیک و ... احترام عمیقی را به زنان تولید کنند و نقش و دخالت زنان را در پویائی جامعه جشن بگیرند. جهانی ساخته شود که هر زنی در هر گوشه‌ی آن برای رهائی کل بشریت مبارزه کند. ساختن چنین جهانی برای رهائی زنان امکان پذیر است و ما برای اثبات گفته‌ها و یافته‌هایمان صبرنمی‌کنیم! ساکت نمی‌مانیم! تسلیم نمی‌شویم! ... ما برای تغییر عمیق این جهان ستمگرانه‌ی مردسالار و برای پایان دادن به این جنگ یک‌سویه و خشونت‌بار علیه زنان، نه فقط روز ۲۵ نوامبر بلکه هر روز و هر ساعت و هر لحظه در صف مقدم نبرد می‌ایستیم! مبارزه می‌کنیم! و به مدد مبارزه‌ی جهانی‌مان برای فتح ناممکن‌ها حرکت می‌کنیم!

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢۵ نوامبر ٢٠١٣

www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com