افق روشن
www.ofros.com

گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن


تلویزیون اتحاد چپ                                                                                              یکشنبه ١٧ اسفند ۱۳۹۳ - ۸ مارس ۲۰۱۵

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

بخش اول برنامه: گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن
میهمانان برنامه: آناهیتا رحمانی از اعضای اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور و از سازمان زنان هشت مارس ( ايران - افغانستان) - شادیار عمرانی روزنامه نگار و فعال سیاسی مارکسیست
بخش دوم برنامه: نگاهی به بیانیه مشترک شش تشکل مستقل کارگری ایران میهمان برنامه - غلام رضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای شرکت واحد

تاریخ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۷ مارس ۲۰۱۵