افق روشن
www.ofros.com

!سیدنی؛ هشت مارچ روز جهانی زن خجسته باد


زنان مدافع جنبش...                                                                                                                پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲٣ فوریه ۲۰۲٣

ما زنان مدافع جنبش «زن، زندگی، آزادی» امسال در حالی هشت مارچ روز جهانی زن را برگزار می کنیم، که قیام فراگیر« ژن، ژیان، آزادی» همبستگی بی نظیری میان گروهای اجتماعی ایجاد کرده است و درفش مبارزه علیه هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری را در مقابل مستبدین جمهوری اسلامی برافراشته است. از شما علاقمندان دعوت می کنیم، در گرامیداشت روز جهانی زن با ما همراه شوید.