برگزیده
   
ایدئولوژی آلمانی- مارکس- انگلس ( با ادیت تازه)    زوبین قهرمان- غلامرضا پرتوی ٣ مرداد ١٣٨٨
v
v
دولت ولادمیرایوانویچ لنین ۱۸ ژانویه ۱۹۲۹ در روزنامه پراودا
v
مری جونز: زنی از طبقه کارگر آمریکا تهیه و تنظیم: وریا شریفی کمیتۀ هماهنگی ٢ بهمن ١٣٨۵
v
v
دوستان و رفقای " اتحاد کمیته های کارگری " خسته نباشید. شورای هئیت تحریریۀ کارگر پیشرو ٤ دی ١٣٨۵
v
« آزادی دوباره منصور اسالو را شادباش می گوئیم » سنديكای كارگران شركت واحد ٣٠ آذر ١٣٨۵
v
درباره ی شورای همکاری فعالین جنبش کارگری اتحاد کمیته های کارگری ١٦ آذر ١٣٨۵
v
v
دعوت از فعالین جنبش کارگری اتحاد کمیته های کارگری ١١ آذر ١٣٨۵
v
محسن حکیمی به دو سال زندان محکوم شد کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه ١١ آذر ١٣٨۵
v
حکم زندان محسن حکیمی را محکوم می کنیم کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٦ آذر ١٣٨۵
v
بازداشت مجدد منصور اسانلو را محکوم می کنیم کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣٠ آبان ١٣٨۵
v
v
محکومیت مجدد دو تن از دستگیر شدگان اول ماه مه کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه ٢٣ آبان ١٣٨۵
v
v
v
فراخوان کمک مالی به خانواده های کارگران اخراجی شرکت واحد تهران کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١٤ آبان ١٣٨۵
v
v
ادامه دادگاه دستگیر شدگان اول ماه مه کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه ٢٣ مهر ١٣٨۵
v
٢٤ و ٢٦ مهر ماه . کارگر چه صیغه ای است؟! بهزاد سهرابی کمیتۀ هماهنگی ٢٣ مهر ١٣٨۵
v
کارگران، زحمتکشان و آزادی خواهان کمیتۀ هماهنگی ( منطقه غرب ) ٢١ مهر ١٣٨۵
v
v
یک گام به جلوتر ! به بهانه اعتصاب کارخانه پرریس بهنام سروری ، انور عبدی ا ١٠ مهر ١٣٨۵
v
شنبه ٤ / ٦ / ٨۵ شمسی روز سرکوب کارگران محمود صالحی کمیتۀ هماهنگی ٩ مهر ١٣٨۵
v
در مقابل هجوم سرمایه داران به خود آییم ! بهزاد سهرابی کمیتۀ هماهنگی ٩ مهر ١٣٨۵
v
قانون کار هم در کردستان وجود دارد محمود صالحی کمیتۀ هماهنگی ٢٨ شهریور ١٣٨۵
v
v
کمیتۀ هماهنگی از این تند پیچ خواهد گذشت!!! بهروز خباز کمیتۀ هماهنگی ١٤ شهریور ١٣٨۵
v
v
v
کارگران شرکت پرریس سنندج، قهرمانان کمونارد بهزاد سهرابی کمیتۀ هماهنگی ٤ شهریور ١٣٨۵
v
سرکوب گسترده خانواده ها و کارگران شرکت پرریس سنندج کمیته اول ماه مه سنندج ٤ شهریور ١٣٨۵
v
به کارگران آگاه و مردم حق طلب کارگران اعتصابی پرریس سنندج ٣ شهریور ١٣٨۵
v
کارگران شرکت پرریس، درود جمعی از زنان و دختران سنندج کمیتۀ هماهنگی ٢ شهریور ١٣٨۵
v
تداوم متحدانه اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج کمیتۀ هماهنگی (منطقه غرب ) ٢ شهریور ١٣٨۵
v
v
سومین روز اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج سپری شد کمیتۀ هماهنگی (منطقه غرب ) ٣٠ مرداد ١٣٨۵
v
اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج ادامه دارد کمیتۀ هماهنگی (منطقه غرب ) ٢٩ مرداد ١٣٨۵
v
اسانلوی مبارز آزاد شد اتحاد کمیته های کارگری ٢٩ مرداد ١٣٨۵
v
v
پرونده سازی برای فعالین کارگری محکوم است کمیتۀ هماهنگی (منطقه غرب ) ٢٢مرداد ١٣٨۵
v
آزادی منصور اسانلو را شادباش می گوییم سندیکای کارگران شرکت واحد ٢١ مرداد ١٣٨۵
v
v
ماشینی شدن کارگاه های خباری و اخراج کارگران ماهر محمود صالحی کمیتۀ هماهنگی ١٩ مرداد ١٣٨۵
v
آزادی منصور اسانلو را تبریک می گوییم کمیتۀ هماهنگی ١٨ مرداد ١٣٨۵
v
بیانیه ی اعلام موجودیت اتحاد کمیته های کارگری اتحاد کمیته های کارگری ١٧ مرداد ١٣٨۵
v
v
به مردم آگاه ایران و تمامی مدافعین حقوق بشر    سهیلا گله داری کمیتۀ هماهنگی ٨ مرداد ١٣٨۵
v
پرونده سازی برای دستگیر شدگان اول ماه مه سقز را محکوم می کنیم    کمیته دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه ٤ مرداد ١٣٨۵
v
" به بهانه دستمزد " علیرضا خباز    کمیتۀ هماهنگی ١ مرداد ١٣٨۵
v
به تمامی کارگران و مردم آگاه و مدافعین حقوق بشر بهزاد سهرابی کمیتۀ هماهنگی ٢٨ تیر ١٣٨۵
v
v
از سایت «اتحاد كمیته های كارگری» دیدن كنید!    اتحاد كمیته های كارگری ٢٦ تیر ١٣٨۵
v
v
v
به شرایط جهنمی کارگران اخراجی شرکت واحد پایان دهید   سندیکای کارگران شرکت واحد ١٦ تیر ١٣٨٥
v
در انتخابات شوراهای اسلامی کار شرکت نمی کنیم    سندیکای کارگران شرکت واحد ١٤ تیر ١٣٨٥
v
v
v
v
اعتصاب كارگران شركت ريسندگی پرريس سنندج   کمیته بر گزاری 1مه سنندج 2006 ١ تیر ١٣٨٥
v
استخدام كارگران قراردادی د ر ایران خودرو آغاز گردید جمعی از کارگران ایران خودرو    ١ تیر ١٣٨٥
v
v
v
كیومرث اویسی آزاد شد    ١٧ خرداد ١٣٨٥
v
احضار مجدد دستگیر شدگان اول ماه مه را محکوم می کنیم کمیتۀ دفاع از حقوق دستگیر شدگان اول ماه مه ١٤ خرداد ١٣٨٥
v
گزارش برگزاری اول ماه مه دوهزار شش در سقز   محمود صالحی ١٤ خرداد ١٣٨٥
v
احضار محسن حکیمی و محمود صالحی به دادگاه   کمیتۀ هماهنگی ١٣ خرداد ١٣٨٥
v
نامه به مجمع سازمان جهانی كار    جمعی از كارگران ايران خودرو ١١ خرداد ١٣٨٥
v
کیومرث اویسی عضو کمیته برگزاری اول ماه مه دوهزار و شش سنندج دستگیر شد    کمیتۀ برگزاری اول ماه مه سنندج ١١ خرداد ١٣٨٥
v
محمد عبدی پور نیز احضاریه دریافت کرد    انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ١٠ خرداد ١٣٨٥
v
احضاریه های مجدد برای دستگیر شدگان اول ماه مه    کمیتۀ هماهنگی ٩ خرداد ١٣٨٥
v
احضار بهزاد سهرابی را محکوم می کنیم    کمیتۀ هماهنگی ٩ خرداد ١٣٨٥
v
v
v
احکام دستگیر شدگان اول ماه مه لغوشد !   جلال حسینی- محسن حکیمی- محمودصالحی- محمد عبدی پور
v
کارل مارکس: اقتصاد دان یا انقلابی ؟    مترجم محسن صابر ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
همبستگی با کارگران کارخانۀ زنون در آرژانتین    کمیتۀ هماهنگی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
v
وقتی کارگران کارخانه را کنترل می کنند...   بهرام قدیمی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
اساسنامه " کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری "   متن اصلاح شده ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
v
مصاحبه با محمود صالحی سخنگویی کمیتۀ هماهنگی    بهروز خباز ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
نمونه ای از اشغال کارخانه و مديريت کارگری    فليسيتاس ترويه - بهرام قديمی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
v
   
صفحۀ اصلی
خبر
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
اطلاعیه و بیانیه
مقاله
مصاحبه
صوتی
پيوند ها
تماس