صـوتـی و تصویری

   
 
 
 
 
 
 
 
گزارش تظاهرات ۹ ژوئن در مقابل سازمان جهانی کار  تلویزیون برابری ۲٣ خرداد ۱۴۰۲
 
 
جنبش اعتراضی در ماه گذشته با علیرضا نوایی   رادیو پیام کانادا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
 
 
منشور «آزادی رفاه برابری» گفتگو با محسن حکیمی   تلویزیون برابری ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیلا پرنیان - خیزش و زنان  صدای نو ۲٦ آبان ۱۴۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محسن حکیمی- خاکسپاری بکتاش آبتین  رادیو صدای نو ۲۱ دی ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با میثم آل مهدی از سازماندهندگان اعتراضات فولاد  شورای فعالین استرالیا ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
گفتگو با ستار رحمانی نگاهی به سه اتفاق در روزهای اخیر  رادیو پیام کانادا ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
 
کشتار سوختبران در سراوان   امید علی‌زاده ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با محسن حکیمی درباره جنبش کارگری  رادیو پیام آزادی ۱٧ اردیبهشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با محمود صالحی در مورد خیزش ۹۸  رادیو پیام کانادا ۲٧ آذر ٩۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصاحبه با لقمان ویسی از کانون صنفی معلمین ایران ـ مریوان   کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ۱٨ تیر ٩٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتمان های فعالین کارگری در سمینار کارگری پاریس   شورای همبستگی ... ـ پاریس ۱۵ اسفند ٩۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموعه ای از مصاحبه ها پیرامون قانون کار و تغییرات در آن   بهروز خباز - تلویزیون برابری ۲۱ شهریور ٩۵
 
سالگرد مرگ شاهرخ زمانی ستاره‌ای بود در دل شب مقاومت می‌کرد   کاری از: حسین جهانی، بهرام رحمانی، بهروز خباز ٧ شهریور ٩۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برده های مدرن، برده های مزدی  گروه انونیمیشن ۲ خرداد ٩۵
 
صدائی زیر پوست شهر   چريكهای فدايی خلق ۲ خرداد ٩۵
 
در "محاصره" با صدای تراب حق شناس   علی رسولی ۵ اردیبهشت ٩۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرولتاریا  پویان فرد ١۳ دی ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگو با رضا کارگر مهاجر افغان در ایران   تیکا کلاکی ۱۴ اردیبهشت ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به آنان که پس از ما به دنیا می آیند   برشت - پویان فرد ٣ فروردین
 
 
 
 
 
 
گفتگو با پرویز قلیچ خانی   راديو همبستگی ۱ اسفند ٩٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کوبانی، سنگر مقاومت   صدیق اسماعیلی ١٢ مهر ٩٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترانه الیستر هیولت برای ویکتور خارا   ساسان دانش ٢٨ خرداد ٩٣
 
شعر گذشتی نیست از امیت ایلتئر   روزبه کوراغلی ٢٨ خرداد ٩٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرودی برای کارگران معدن  ترجمه روزبه کوراغلی ١ خرداد ٩٣
 
 
کند و کاوی در مفهوم "طبقه" قسمت یک - سخنران: سعید حسینی   کمیته فعالین کارگری ...فرانکفورت ١۵ اردیبهشت ٩٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مبر مرا ز یاد خود  کانون مدافعان حقوق کارگر ٢٠ بهمن ٩۲
 
 
 
 
طبقه متوسط از شایعه تا واقعیت  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٢٨ دی ٩۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شبی فراموش نشدنی   ناصر پاریس ٢٠ مهر ١٣٩۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم مستند جنگی که نمی بینی   کادر تی وی ٢٠ مرداد ٩٢
 
 
 
 
 
قیام های عربی بخش اول و دوم (ویژه مصر)   کادر ٢٦ تیر ٩٢  
مصاحبه با محمود صالحی و پروین اشرفی، وضعیت کارگران زندانی و رویدادهای اخیر در مصر و جایگاه زنان   تلویزیون چشم انداز  
حکومت وام پایه و جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی   کادر ٢۴ تیر ٩٢  
 
 
فرهاد بشارت: کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری   پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران ٢٦ خرداد ٩٢  
جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی (قسمت اول و دوم)   کادر پانزدهم ٢٦ خرداد ٩٢  
تظاهرات اعتراضی در شهر فرانکفورت   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت ١۵ خرداد ٩٢  
صحنه های تظاهراتهای اعتراضی در شهرهای ترکیه   یوتیوب ١۵ خرداد ٩٢  
گفتگوهای کارگری؛ بهروز خباز با محمود صالحی، پیرامون مکانیزم های کمک های مالی به خانواده های...   ١١ اردیبهشت ٩٢  
گفتگو با محمود صالحی، در ارتباط با آخرین وضعیت بهنام ابراهیم زاده   بهروز خباز ٦ اردیبهشت ٩٢  
جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی   کادر پانزدهم ۵ خرداد ٩٢  
گفتگوهای کارگری دومین قسمت گفتگو با منصور اسانلو بحث پیرامون جمع بندی از عملکرد و اختلافات ...   ٢٣ اردیبهشت ٩٢  
 
دکترین شوک: مستندی درباره ظهور سرمایه داری فاجعه   نائومی کلاین - کادر تی وی ٢١ اردیبهشت ٩٢  
 
 
 
 
 
کمون پاريس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاريا   کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت ١٣ فروردین ٩٢  
 
 
 
 
 
 
انقلابی سخت، انقلابی سرخ (پویان فرد)   کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری ٢٦ اسفند ٩١
 
سخنرانی حسین مقدم (بخش اول و دوم)   شورای دفاع از جنبش کارگری - گوتنبرگ ٢٦ اسفند ٩١
 
 
 
گچ سازی ها و کارگرانش   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت ٢۳ اسفند ٩١
 
 
 
 
 
مصاحبه با ستار رحمانی در مورد دستمزد   تلویزیون برابری ٨ اسفند ٩١
 
 
 
 
 
 
 
کشتار در خاتون آباد   ۵ بهمن ٩١ Iran-LabourMovement
 
 
 
 
 
گفتگو با محمود صالحی و مسعود شفیعی، وکیل رضا شهابی   کميته فعالين ... فرانکفورت ١٢ دی ٩١
 
 
 
 
 
 
 
 
در ورای ماسک کارگران معدن   چریکهای فدایی خلق ایران ١٩ آذر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عليه کار کودکان   کمیته فعالین کارگری .... فرانکفورت ١٧ مهر ٩١
 
 
طومار اعتراض کارگران   بی بی سی ١١ مهر ٩١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت اول، دوم و سوم سمينار مسئله ملی و آلترناتيوها   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت ١٦ شهریور ٩١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگران مزدی بدون مزد   کمیته فعالین سوسیالیستی ٢٧ خرداد
 
گفتگوی رادیو پیام آزادی با محسن حکیمی درباره وضعیت طبقه کارگر ایران -   بخش اول   -   بخش دوم   ٢٧ خرداد ١٣٩١  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتگوی جلال نادری با علیرضا نوائی   مجله کارگری رادیو راه کارگر ٢٨ اردیبهشت ١٣٩١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمينار مفهوم انقلاب و رویداد تاریخی   کميته فعااين کارگری سوسياليستی - فرانکفورت ٧ اسفند ١٣٩٠
 
 
 
 
 
هزاران خورشید تابان، کمترین در دفاع از هویت زن...  قادر محمدی.- بهره‌عارفی ٢٠ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتقال رضا شهابي به بيمارستان!  رادیو ندا ٢۴ آذر ١٣٩٠
 
 
رضا شهابی و علی نجاتی   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت ١٩ آذر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
گفتگو با ربابه رضایی همسر رضا شهابی   رادیو دویچه وله ٨ آذر ١٣٩٠
 
 
   
 
 
 
۵- Z, فیلم   کمونیستهای انقلابی ٢۴ آبان ١٣٩٠
 
۴- مادر - وسولد پادوکین   کمونیستهای انقلابی ٢۴ آبان ١٣٩٠
 
٣- ارنست تلمن کمونیست آلمانی   کمونیستهای انقلابی ٢۴ آبان
 
٢- زندگی روزا لوگزامبورگ   کمونیستهای انقلابی ٢۴ آبان ١٣٩٠
 
 
 
 
 
حمایت از مبارزات شکوهمند کارگران ماهشهر   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت ١ آبان ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اخرین خبرها از شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند ،در گفتگو با زرین نجاتی مادر وی   رادیو برابری ٢١ شهریور ١٣٩٠  
گفتگو با محمد اشرفی، سخنگوی كميته حمايت از شاهرخ زمانی   رادیو ندا ٢٩ مرداد ١٣٩٠  
گفتگو با علی نجاتی در مورد حكم دادگاه   رادیو ندا ١٦ مرداد ١٣٩٠  
تغییر قانون کار به نفع کیست! گفتگو با جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران   رادیو برابری ١٣ مرداد ١٣٩٠  
اعتصاب و تظاهرات علیه سرمایه در اسرائیل   رئال نیوز - یوتیوب ١٢ مرداد  
مزایده تابلوهای نقاشی آکسیونی برای جمع آوری کمکهای مالی به کارگران زندانی و اخراجی درایران   کمیته حمایت...١٠ مرداد  
گفتگو با امیر پیام در رابطه با مسائل کارگری   تلویزیون کومله ۵ مرداد ١٣٩٠  
سخنرانی امیر پیام در اول ماه مه ٢٠١١   تلویزیون کومله ۵ مرداد ١٣٩٠  
گفتگویی با خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی فعال کارگری که اکنون در زندان بسر می‌برد   رادیو دمکراسی شورایی ٣٠ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با مادر كارگر زندانی، شاهرخ زمانی   رادیو ندا ٢٨ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با همسر كارگر زندانی، رضا شهابی   رادیو ندا ٢٨ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند   رادیو برابری ٢۴ تیر ١٣٩٠  
تخريب خانه های مردم توسط شهرداری در شهر اصفهان   یوتیوب ٢٣ تیر ١٣٩٠  
آهنگ: بیا برایم حرف بزن   پیتر گابریل ٢٣ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با ناصر زرافشان در باره حمله و افترا به کانون نویسندگان ایران   رادیو برابری ٢١ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با محمد اشرافی از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در باره کارگران زندانی   رادیو برابری ٢١ تیر ١٣٩٠  
گفتگوی با محمد اشرفی در مورد شاهرخ زمانی و محمد جراحی  رادیو ندا ٢١ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با فریبا امیرخیزی و ارژنگ نورائی، از شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران   رادیو همبستگی ٢٠ تیر ١٣٩٠  
مجموعه اخبار، وقایع و مسائل کارگری در گفتگو با پروین محمدی   رادیو برابری ١۵ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با ناصر زرافشان پیرامون احکام صادره برای فریبرز رئیس‌دانا و بهنام ابراهیم‌زاده   رادیو دمکراسی شورایی ٨ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با پدر بهنام ابراهيم زاده،كارگر زندانی  راديو ندا ٣ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با علی نجاتی، كارگر هفت تپه   راديو ندا ٣ تیر ١٣٩٠  
سرود کارگری "جبهه واحد"   پیشتاز - یوتیوب ٣ تیر ١٣٩٠  
ترانه سرودی عربی با صدای آمال المثلوثی   یوتیوب ٣ تیر ١٣٩٠  
حمله وحشیانۀ پلیس اسپانیا به تظاهرکنندگان  یوتیوب - آذر مساوات ٣ تیر ١٣٩٠  
گفتگو با ناصر زرافشان در رابطه با حکم زندان فریبرز رئیس دانا و....   رادیو برابری ٢۵ خرداد ١٣٩٠  
گزارشی از آکسیون دربرابر مقرسازمان جهانی کار درژنو درگفتگو با علیرضا نوایی   رادیو دمکراسی شورایی ٢۴ خرداد ١٣٩٠  
!منصور اسانلو فقط برای چند روز از زندان مرخص شد   راديو ندا ١٣ خرداد ١٣٩٠  
گفتگو با علیرضا نوایی فراخوان کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه   رادیو دمکراسی شورایی ١٣ خرداد ١٣٩٠  
گفتگو با عزیزه شاهمرادی وضعیت زنان کارگر و ضرورت تشکل ‌یابی کارگران   رادیو دمکراسی شورایی ١٣ خرداد ١٣٩٠  
تشکیل دادگاه رضا شهابی پس از یک سال بلاتکلیفی، گفتگو با مسعود شفیعی وکیل او   رادیو برابری ۴ خرداد ١٣٩٠  
در مکزیک چه می گذرد؟ از زاپاتیست ها چه خبر؟ خاویر الریگا   پیکار و اندیشه ١ خرداد ١٣٩٠  
طبقات اجتماعی و "سوژه ی تاریخی" (پریسا نصرآبادی - فرشید فریدونی)  پژوهش جنبش های اجتماعی ١ خرداد ١٣٩٠  
سخنرانی سعيد در سمينار کارگری در فرانکفورت   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
سخنرانی ناصر پايدار به مناسبت اول ماه مه   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
سخنرانی فرهاد بشارت به مناسبت اول ماه مه   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگو با سعید ترابیان اردیبهشت سالگرد حملۀ عوامل خانه کارگر   رادیو برابری ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگویی با ناصر آغاجری از فعالین کارگری و پروژه‌ای ایران   رادیو دمکراسی شورایی ٣١ فروردین ١٣٩٠  
گفتگویی با بهروز خباز بمناسبت اول ماه مه   رادیو دمکراسی شورایی ٣١ فروردین ١٣٩٠  
سخنان یک کارگر شجاع لوله سازی اهواز   یوتیوب ۲٩ فروردین ١٣٩٠  
اعتصاب کارگران در مجتمع پتروشیمی بندر امام در گفتگو با جعفر عظیم زاده   رادیو دمکراسی شورایی ۲٩ فروردین ١٣٩٠  
به مناسبت اول ماه مه. گفتگوبا پروین محمدی و شاپور احسانی راد. بخش اول    بخش دوم   رادیو برابری ۲۶ فروردین ١٣٩٠  
گفتگو بافرید پرتوی در بارۀ شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری   رادیو فرانسه ۲۴ فروردین ١٣٩٠  
گفتگو با سعید ترابیان ، در رابطه با تعیین افزایش ٩ درصدی دستمزد کارگران   رادیو برابری ١٢ فروردین ١٣٩٠  
گفتگو با حسن شهابی برادر رضا شهابی، اگر مطالبه حق و حقوق کارگران جرم است، باید در...   رادیو برابری ١٠ فروردین ١٣٩٠  
گفتگوی با مادر منصور اسانلو در مورد وضعيت وی   رادیو ندا ١۴ اسفند ١٣٨٩  
گفتگو با پروین محمدی به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن   رادیو برابری ١١ اسفند ١٣٨٩  
تراکت تصویری با نام قدرت کارگری   کارگر تی وی ١ بهمن ١٣٨٩  
مزد چیست؟ آیا مزد واقعی مارا می پردازند؟  کارگر تی وی ٣٠ بهمن ١٣٨٩  
میزگرد با حضور بهروز خباز و بهزاد سهرابی پیرامون تشکل یابی  کارگر تی وی ٢٧ بهمن ١٣٨٩  
صدای بهنام ابراهيم زاده باش! نگذار صدايش را خاموش كنند   كارزار" من صداى او هستم" ٢۴ بهمن ١٣٨٩  
دولت چيست؟ و چرا به وجود آمده است؟   کارگر تی وی ٢١ بهمن ١٣٨٩  
رفقا ما کارگریم   کارگر تی وی ١٦ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با بهروز خباز تعیین حداقل دستمزد و بيانيه تشکلهای کارگری   رادیو برابری ١٢ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با مجید تمجیدی کشته شدن کارگران در ایران خودرو و ايمنی محيط کار در ايران‌   رادیو برابری ١٢ بهمن ١٣٨٩  
فیلم تظاهرات مردم مصر و ترانۀ زن هنرمند تونسی در همبستگی با مردم مصر   یوتیوب ٨ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با محسن حكيمی پيرامون حادثه ناگوار ايران خودرو   راديو ندا ٨ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اجرای طرح یارانه‌ها و تاثیرات آن در تعیین حداقل دستمزدها   رادیو دمکراسی شورایی ٨ بهمن ١٣٨٩  
" کشته شدن کارگران ایران خودرو: "بخــاطر ِ یک ساعت خواب ١   علی سالکی ٦ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با مسعود شفيعی وكيل رضا شهابی   رادیو ندا ۵ بهمن ١٣٨٩  
گفتگو با فريبرز رئيس دانا بعد از خلاصی از زندان   رادیو ندا ٣٠ دی ١٣٨٩  
گفتگو با نادر رضايی در مورد وضعيت رضا شهابی   رادیو ندا ٣٠ دی ١٣٨٩  
آزادسازی قیمت‌ها، تاثیر و پیامدهای آن در گفتگویی با مرتضی افشاری از فعالان کارگری   رادیو دمکراسی شورایی ٢٨ دی ١٣٨٩  
اخبار دستگیری و آزادی فریبرز رئیس دانا، کمپین برای آزادی وی و مصاحبه ها   مجموعه ٢٨ دی ١٣٨٩  
توضیحات مسعود شفیعی وکیل رضا شهابی، در رابطه باپرونده و تاریخ دادگاه ...   رادیو برابری ٢٠ دی ١٣٨٩  
صدای رضا شهابی باش! نگذار صدایش را خاموش کنند   کارزار من صدای او هستم ٦ دی ١٣٨٩  
اخبار دستگیری فریبرز رئیس دانا، کمپین برای آزادی وی و مصاحبه ها   مجموعه ٦ دی ١٣٨٩  
گفتگویی با بهرام رحمانی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پیامدهای آن   رادیو دمکراسی شورایی ٢ دی ١٣٨٩  
گفتگویی با ناصر زرافشان درباره دستگیری و وضعیت فریبرز رئیس دانا   رادیو دمکراسی شورایی ١ دی ١٣٨٩  
گفت‌و‌گو با فریبرز رئیس‌دانا درباره قانون حذف یارانه‌ها  بی بی سی ٢٩ آذر ١٣٨٩  
جعفر عظیم زاده در باره درخواست پایان غذا از رضا شهابی  رادیو برابری ٢١ آذر ١٣٨٩  
سخنرانی جعفر رسا درباره انقلاب اکتبر، بازنگری انتقادی ـ تاریخی به آن   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ... ٢١ آذر ١٣٨٩  
گفتگو با فرید پرتوی عضو اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران   رادیو فرانسه ٢٠ آذر ١٣٨٩  
حداقل دستمزد سیصد هزارتومانی و وضعیت دشوار کارگران بی بی سی- فرزاد کاظم زاده ١۵ آذر ١٣٨٩  
رضا شهابی واعتضاب غدای خشک; گفتگو با حسن شهابی، برادر و ربابه رضائی همسر او  رادیو برابری ١۴ آذر ١٣٨٩  
ایوب رحمانی تظاهرات درمقابل دفتر بی بی سی در لندن، در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری  رادیو برابری ١٣ آذر ١٣٨٩  
افزایش فشار بر کنشگران کارگری مصاحبه با علی رضا نوایی  رادیو زمانه ١٣ آذر ١٣٨٩  
ماجرای بازداشت غلامرضا غلامحسینی عضو سندیکای شرکت واحد  رادیو زمانه ٢٢ آبان ١٣٨٩  
گفتگویی با خانم غلامحسینی همسر اقای غلامحسینی از اعضای سندیکای واحد   رادیو دمکراسی شورایی ١٩ آبان ١٣٨٩  
تماس تلفنی غلامرضاغلامحسینی از اعضای سندیکای واحد مدتی قبل از دستگیری    دریافتی... ١٩ آبان ١٣٨٩  
گزارشی ازچگونگی دستگیری سعیدترابیان وغلامرضا غلامحسینی   رادیو دمکراسی شورایی ١۴ آبان ١٣٨٩  
گفتگویی با حسن شهابی برادر رضا شهابی که اکنون ۵ ماه است در زندان بسر می‌برد   رادیو دمکراسی شورایی ١٣ آبان ١٣٨٩  
اعتراضات کارگری رو به گسترش است. آخرین خبرها در این رابطه در گفتگو با جعفر عظیم زاده    رادیو برابری ١٠ آبان ١٣٨٩  
بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی رضا شهابی گفتگو با حسن شهابی ، برادر وی    رادیو برابری ١٠ آبان ١٣٨٩  
طرح "هدفمند کردن یارانه ها"، هدف ها و پیامدها گفتگو با محمد قراگوزلو    رادیو برابری ٨ آبان ١٣٨٩  
آخرین اخبار و مسائل کارگری در گفتگو با پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران    رادیو برابری ٢٠ مهر ١٣٨٩  
گفتگو با خانم رضائی همسر رضا شهابی عضو در بند سندیکای شرکت واحد!    رادیو برابری ٧ مهر ١٣٨٩  
گفتگو با سعید ترابیان، در رابطه با رضا شهابی، کارگران اخراجی شرکت واحد و...    رادیو برابری ٢۵ شهریور ١٣٨٩  
رضا شهابی را به علت جرم های ناکرده آزار و شکنجه می دهند! درگفتگو با حسن شهابی برادر او    رادیو برابری ٨ شهریور ١٣٨٩  
ترانه ای از لناردت اِک دال برای توقف و لغو سنگسار سکینه محمدی آشتیانی    خواننده سوئدی ٢٧ تیر ١٣٨٩  
گفتگو با پروانه اسالو دربارۀ دستگیری و اذیت و آزار زویا صمدی    رادیو ندا ١١ خرداد ١٣٨٩  
چند ویدئو کلیپ از اعتراضات و بازداشتها در تورنتو و حمله لباس شخصی ها به تظاهرات مردم    یوتیوب ١١ تیر ١٣٨٩  
حمله لباس شخصی های کانادائی به تظاهرات مردم در کانادا    یوتیوب ١٠ تیر ١٣٨٩  
گفتگو با مهشید مجاوریان در بارۀ آزادی اسالو و فعالین کارگری زندانی    رادیو فرانسه ٣١ خرداد ١٣٨٩  
آخرین خبرها در رابطه با کارگران دربند سندیکای واحد در گفتگو با اکبر پیرهادی    رادیو برابری ٣١ خرداد ١٣٨٩  
کمپین برای آزادی منصور اسالو و سایر زندانیان سیاسی در افریقای جنوبی- مراسم جام جهانی    یوتیوب ٢٢ خرداد ١٣٨٩  
گفتگو با اکبر پیرهادی، در رابطه با بازداشت سعید ترابیان    رادیو برابری ٢٠ خرداد ١٣٨٩  
گفتگویی با بیتا طاهباز درباره چگونگی دستگیری علیرضا اخوان    رادیو دمکراسی شورایی ١٨ خرداد ١٣٨٩  
گفتگویی با بهروز خباز در باره حوادث و سوانح ناشی از کار    رادیو دمکراسی شورایی ١٨ خرداد ١٣٨٩  
اننقال منصور اسانلو به بند امنیتی به دنبال تشکیل پرونده جدید علیه وی. گفتگو با فاطمه گل گزی    رادیو برابری ١٧ خرداد ١٣٨٩  
قطعنامه ١٠ تشکل کارگری درایران به مناسبت ١١ اردیبهشت، روز جهانی کارگر   رادیو ندا ١٣ اردیبهشت١٣٨٩  
گفتگو با خانم طاقتی همسر محمد اولیایی فرد وکیل فعالین سیاسی، مدنی...  رادیو برابری ١٣ اردیبهشت ١٣٨٩  
گفتگویی با بهروز خباز در باره قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر    رادیو دمکراسی شورایی ١١ اردیبهشت ١٣٨٩  
گفتگو با اکبر پیرهادی در رابطه با قطعنامه مشترک تشکل های کارگری در ایران    رادیو برابری ١١ اردیبهشت ١٣٨٩ 
تشکل‌های کارگری گفتگو با مانی یکی از اعضای قدیمی خانه کارگر    رادیو دمکراسی شورایی ١١ اردیبهشت ١٣٨٩  
سرود سندیکا - کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری    پویان فرد٢١ فروردین ١٣٨٩  
گفتگو با مرتضی افشاری دربارۀ منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران  تلویزیون برابری ١۴ فروردین ١٣٨٩  
اعتصابات سراسری کارگری در یونان و لاشه گندیده سرمایه داری جهانی    ٢٧ اسفند ١٣٨٨  
گفتگو با مجید تمجیدی دربارۀ منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران   رادیو برابری ٢٦ اسفند ١٣٨٨  
به مناسبت يک صد و سی نهمین سال کمون پارس تقديم به کارگران جهان    ٢٣ اسفند ١٣٨٨  
گفتگوئی با فریده ثابتی در ارزیابی از وضعیت زنان کارگر و زنان سرپرست خانواده    رادیو دمکراسی شورایی ١۴ اسفند ١٣٨٨  
گفتگویی کوتاه با رحمان درکشیده درباره اعتصابات اخیر کارگری    رادیو دمکراسی شورایی ١۴ اسفند ١٣٨٨  
منشورمطالبات حداقلی کارگران ایران بمناسبت سی و یکمین..درگفتگو با جعفرعظیم زاده    رادیو برابری ١١ اسفند ١٣٨٨  
گفتگو با فاطمه گل گزی ، مادر منصور اسانلو در رابطه با وضعیت اسانلو در زندان    رادیو برابری ۵ اسفند ١٣٨٨  
گفتگو با ایوب رحمانی از همرزمان یداله خسروشاهی در بارۀ وی   رادیو برابری ٣٠ بهمن ١٣٨٨  
مصاحبه با محسن حکیمی پيرامون تعيين حداقل دستمزد كارگران    رادیو ندا ٢۵ بهمن ١٣٨٨  
گفتگو با یدالله خسروشاهی در ارزیابی از موقعیت جنبش کارگری و صندوق اعتصاب    رادیو دمکراسی شورایی ١٧ بهمن ١٣٨٨  
آخرین خبرها ازوضیعت موکلین محمد اولیائی فرد، وکیل ده‌ها پرونده سیاسی وغیره   رادیو برابری ١٢ بهمن ١٣٨٨  
مصاحبه با یداله خسروشاهی پیرامون اعتصابات اخیر در ذوب آهن    رادیو زمانه ٣ بهمن ١٣٨٨  
آخرین اخبار در رابطه با کارگران در بند شرکت نیشکر هفت تپه گفتگو با محمد اولیایی فرد    رادیو برابری ٢۴ دی ١٣٨٨  
گفتگو با بهرام رحمانی درباره رویدادهای روزهای گذشته    رادیو دمکراسی شورایی ۴ دی ١٣٨٨  
 
 
 
گفتگو با مرتضی افشاری درباره وضعیت و موقعیت جنبش کارگری    رادیو دمکراسی شورایی ۴ دی ١٣٨٨  
مصاحبه با رضا رخشان در درباره زندان، اخراج و ومشکلات دیگر فعالین کارگری هفت تپه   رادیو ندا ١ دی ١٣٨٨  
بهروز خباز: اعتصاب واکنش طبیعی کارگران در برابر خانه خرابی است   رادیو ندا ١ دی ١٣٨٨  
گفتگو با جعفر عظیم زاده اخبار کارگری، فرم جدید قرارداد کار طرح هدفمند کردن یارانه ها و ...   رادیو برابری ٢۵ آذر ١٣٨٨  
مصاحبه با فرید پرتوی در بارۀ زندانی شدن و اخراج ازکار فعالین کارگری هفت تپه   رادیو زمانه ١٦ آذر ١٣٨٨  
گفتگو با علیرضا ثقفی درباره اوضاع سیاسی روز و مسایل کارگری   رادیو دمکراسی شورایی ٨ آذر ١٣٨٨  
گفتگو با محمد اولیائی فرد، وکیل مدافع فعالین زندانی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه   رادیو برابری ٤ آذر ١٣٨٨  
جعفرعظیم زاده: وضعیت شرکتهای تامین نیروی انسانی، و وضعیت قراردادهای کار   رادیو فرانسه ٢٦ آبان ١٣٨٨  
گفتگو با علی نجاتی؛"به امیدپیروزی و سربلندی طبقه کارگر، زنده بادجنبش کارگری  رادیو برابری ٦ آبان ١٣٨٨  
پروین محمدی " کارگران می بایست حول خواست های عدم تعویق دستمزد ...اعتراص کنند    رادیو برابری ٦ آبان ١٣٨٨  
سه ویدئو کلیپ از تظاهرات کارگران لوله سازی اهواز    یوتیوب ۴ آبان ١٣٨٨  
سخنرانی پروین محمدی در روز جهانی کودک در تهران    اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٨ مهر ١٣٨٨  
گفتگو با علی اکبر پیرهادی از سندیکای واحد در رابطه با وضعیت کارگران اخراجی و...    رادیو برابری ١۰ مهر ١٣٨٨  
میزگرد کارگری با تنی چند از نمایندگان کارگران فرش غرب بافت کرمانشاه و چند تن از فعالین کارگری    ٢۴ شهریور ١٣٨٨  
مصاحبه با جعفر عظیم زاده در بارۀ "تصویب" قانون ضد کارگری و پیامدهای آن    رادیو برابری ١۵ شهریور ١٣٨٨  
زندانیان سخن می گویند: مصداقی - ستاره - برین    کمیته فعالین کارگری - سوسیالیستی ١٠ شهریور ١٣٨٨  
با تو گریستم فرزند رفیقم ویدیوی ساخت فرزند یک اعدامی سال ٦١    ٣١ مرداد ١٣٨٨  
پیکر سرخ تو - تقدیم به کارگران ، جوانان و انسانهای آزاده    پویان فرد ٣١ مرداد ١٣٨٨  
فیلم همبستگی با جنبش کارگری ٢٦ ژوئیه لندن (١ ) فیلم همبستگی...لندن (٢ )    ٢ مرداد ١٣٨٨  
مصاحبه با محسن حکیمی درباره شرایط کنونی ایران و چشم انداز سیاسی آینده    رادیو دمکراسی شورایی ١٨ تیر ١٣٨٨  
مصاحبه با تعدادی از فعالین اعتصاب غذای سمبلیک سیاسی و کارگری در پاریس   رادیو برابری ٣ تیر ١٣٨٨  
گفتگو با جعفر عظیم زاده که روز گذشته پس از ۵٣ روز حبس با قرار وثیقه آزاد شد   رادیو برابری ٣ تیر ١٣٨٨  
مصاحبه با پروین محمدی در بارل بازداشتی ها و تحولات اخیر در ایران    رادیو برابری ٣٠ خرداد ١٣٨٨  
مصاحبه با ناصر زرافشان در بارۀ تحولات اخیر در ایران    رادیو برابری ٣٠ خرداد ١٣٨٨  
گفتگو با اکرم کریم پور همسر جعفر عظیم زاده وضعیت نامعلوم کارگران که در بازداشتی    رادیو برابری ١٦ خرداد ١٣٨٨  
گفتگو با خانم صفرزاده همسر علیرضا ثغفی "صف آزادی بچه های مااست!"   رادیوبرابری ١۰ خرداد ١٣٨٨  
هشتمین روز اعتصاب غذای عباس فرد, اصغرفتاحیِ, شهرام بجفی در پارلمان هلند    رادیو برابری ١۰ خرداد ١٣٨٨  
مصاحبه با کیومرث عزتی فعال کارگری در باره برگزاری آکسیون ١٦ ماه مه در برلین    نهادهای ...آلمان ۵ خرداد ١٣٨٨  
فیلم تظاهرات ١٦ ماه مه در برلین مصاحبه ها    ١-   ٢ -   ٣    نهادهای همبستگی...آلمان ٣ خرداد ١٣٨٨  
فیلم تظاهرات ١٦ ماه مه در برلین در دفاع از کارگران ایران    نهادهای همبستگی...آلمان ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٨  
گفتگو با وحید صمدی از فعالین گروه همبستگی با جنبش کارگری- برلین    رادیو برابری ٢٤ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گفتگو با دختر مریم محسنی:بی خوابی، بازجوئیهای طولانی و بدنی کبود شده از شکنجه!   رادیو برابری ٢٤ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گفتگو با یکی از بازداشت شدگان ١١ اردیبهشت در پارک لاله تهران پیرامون بازداشت ها    رادیو برابری ٢۰ اردیبهشت ١٣٨٨ 
مصاحبه با پروین محمدی در بارۀ دستگیرهای اول واه مه در پارک لاله و انتخابات    رادیو برابری ١٨ اردیبهشت ١٣٨٨ 
مصاحبه با بهروز خباز قبل از دستگیری در بارۀ تشکل یابی کارگران    رادیو صدای زنان ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گفتگو با شیرین دختر شاهپور احسانی راد در بارۀ وضعیت بازداشت شدگان پارک لاله   رادیو برابری ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨ 
تجمع خانواده های کارگران دستگیر شده در مقابل مراکز اطلاعاتی در تهران    رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
میزگرد ک ؛ علیرضا ثغفی ، رضا دهقان، علی اخوان و یوسف آبخون    ١   -   ٢    رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گفتگو با جمیل محمدی؛ سرکوب کارگران و فعالان جنبش کارگری در تهران و سنندج   رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گقتگو با اکبر پیرهادی از فعالین سندیکای شرکت واحد ؛ اول ماه مه پارک لاله   رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گزارش مستقیم رضا شهابی از فعالین کارگری از مراسم اولماهمه در پارک لاله    رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گزارش فرامرز قربانی یکی از فعالین کارگری در کرمانشاه ؛ مراسم روز جهانی کارگر    رادیو برابری ١٢ اردیبهشت ١٣٨٨ 
به مناسبت ١ ماه مه،.پای صحبت ٤ کارگر که از کار و زندگی خود می گویند    رادیو برابری ١٠ اردیبهشت ١٣٨٨ 
گفتگو با یک پرستار با ١٨ سال سابقه کاری در مورد مشکل و معضلات این شغل در ایران    رادیو برابری ٨ اردیبهشت ١٣٨٨ 
بمناسبت ا...، پای صحبت جعفر خادمی، کارگر با سابقه در کارخانه نساجی خامنه    رادیو برابری ٨ اردیبهشت ١٣٨٨ 
بمناسبت اول ماه مه، پای صحبت حمید کارگر آزاد   رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٨ 
بمناسبت اول ماه مه، پای صحبت یک زن پرستار    رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٨ 
بمناسبت اول ماه مه ، پای صحبت یک کارگر مبل ساز که به تازگی کارخود را ازدست داده    رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٨ 
فایل های صوتی جلسات پالتالکی کمیته های آلمان در مورد کمپین دستمزدها   جنبش کارگری ٣۰ فروردین ١٣٨٨ 
اخراج کارگران عسلویه ، کمپ بردگی کارگران ایران!گفتگو با جعفر عظیم زاده    رادیو برابری ٢٩ فروردین ١٣٨٨ 
علی نجاتی آزاد شد!صحبت کوتاهی با یکی از کارگران نیشکر هفت تپه    رادیو برابری ٢٦ فروردین ١٣٨٨ 
عدم امنیت جانی منصور اسانلو،گفتگو با پروانه اسانو در رابطه با   رادیو برابری ٢٦ فروردین ١٣٨٨ 
زندانی هم برای خود حقوقی دارد، گفتگو با شهابی در رابطه با وضعیت منصور اسالو در زندان    رادیو برابری ٢٦ فروردین ١٣٨٨ 
گفتگو با رضا دهقان در رابطه با احضار مجدد وی و کمیته دفاع از کارگران هفت تپه    رادیو برابری ٢١ فروردین ١٣٨٨ 
توضیحات یکی ازفعالین کارگری درجنوب در مورد دستگیری و وضعیت علی نجاتی   رادیو برابری ٢٢ اسفند ١٣٨٧ 
آخرین اخبار از اعتراضات کارگری، بازداشت علی نجاتی ... در گفتگو با جعفر عظیم زاده  رادیو برابری ٢٢ اسفند ١٣٨٧ 
گزارش کاملی از وضعیت فعالین سندیکای نیشکر هفت تپه   رادیو برابری ١٣ اسفند ١٣٨٧ 
گفتگو با ٢ کارگر در تجمع کارگران نساجی خامنه در مقابل استانداری تبریز    رادیو برابری ١٣ اسفند ١٣٨٧ 
مصاحبه با فردین نگهدار بمناسبت سیمین سالگرد انقلاب ، وضعیت و اوضاع جنبش کارگری   پیام آزادی ٨ اسفند ١٣٨٧ 
گفتگو با شاهپور احسانی راد؛ اخراج کارگران، وضعیت کارگران مهاجر و کمپین دستمزدها   رادیو برابری ٦ اسفند ١٣٨٧ 
گفتگو با رضا رخشان، در رابطه با بازداشت عبدالرحیم بسحاق   رادیو برابری ٦ اسفند ١٣٨٧ 
گفتگو با رضا شهابی در رابطه با بازداشت علی اکبر پیرهادی ، ازاعضای سندیکای واحد    رادیو برابری ٤ اسفند ١٣٨٧ 
٢٩ بهمن تاریخ محاکمه ۵ تن از فعالین سندیکای نیشکر هفت تپه، مصاحبه با رضا رخشان   رادیو برابری ٢٣ بهمن ١٣٨٧ 
کارگران نساجی خامنه ١٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند   رادیو برابری ٢٣ بهمن ١٣٨٧ 
گفتگوی بهزاد سهرابی با شریف ساعد پناه یکی از نمایندگان کارگران ریسندگی پرریس سنندج   ٢٣ بهمن ١٣٨٧ 
مصاحبه بهزاد سهرابي با دو تن از نمايندگان کارگران فرش غرب کرمانشاه   کمیته هماهنگی ...٢٠ بهمن ١٣٨٧ 
مصاحبه با ناصر پایدار به مناسبت پنجمین سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد   ...دمکراسی شورایی٢٠ بهمن ١٣٨٧  
مصاحبه با بهرام قدیمی درباره اولین فستیوال جهانی "خشم شرافتمندانه" به فراخوان زاپاتیست ها    ١١ دی ١٣٨٧  
مصاحبه با منیژه گازرانی درباره دستگیری محسن حکیمی    رادیو دمکراسی شورایی ١١ دی ١٣٨٧  
مصاحبه با اصلان جوادزاده درباره مبارزات کارگران    رادیو دمکراسی شورایی ١١ دی ١٣٨٧  
مصاحبه با مرتضی افشاری درباره وضعیت مبارزاتی کارگران و نقش سندیکا در این مبارزات    ... شورایی ١١ دی ١٣٨٧  
دستگیری محسن حکیمی و اوضاع کانون نویسندگان در مصاحبه با ناصر زرافشان    رادیو برابری ٨ دی ١٣٨٧  
دستگیری بیژن امیری و محسن حکیمی در گفتگو با منیژه گازرانی    رادیو برابری ٦ دی ١٣٨٧  
رضا شهابی در بارۀ کارگران اخراجی، اسالو ، کمانگر و کمپین افزایش دستمزدها    رادیو برابری ٢ دی ١٣٨٧  
در مورد بیانیۀ افزایش دستمزدها ؛ گفتگو با شریف ساعد پناه    رادیو برابری ١ دی ١٣٨٧  
در مورد بیانیۀ افزایش دستمزدها ؛ مصاحبه با محمد رضا خویشکار    رادیو برابری ١ دی ١٣٨٧  
ميزگردی با اعضا کميته پيگيری درباره معضلات و مسائل مبارزاتی کارگران کارخانه کيان تاير - البرز    ١ دی ١٣٨٧  
مصاحبه با محسن حکیمی در باره تشکل های کارگری    رادیو زنان ٢۵ آذر ١٣٨٧  
مصاحبه با بهروز خباز در بارۀ انترناسیونالیسم و سازمانهای کارگری    رادیو زنان ١٩ آذر ١٣٨٧  
آخرین اخبار از فعالیت های سندیکای نیشکر هفت تپه در گفتگو با علی نجاتی    رادیو برابری ١٢ آذر ١٣٨٧  
گفتگو با یکی از کارگران لاستیک البرز که در محل تجمع جلو وزارت رفاه حضور دارد...    رادیو برابری ٦ آذر ١٣٨٧  
مصاحبه با مرتضی افشاری درباره وضعیت مبارزاتی کارگران و نقش سندیکا ...    رادیودمکراسی شورایی ۵ آذر ١٣٨٧  
گفتگو با رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد    رادیو برابری ٢ آذر ١٣٨٧  
گفتگو با دو نماینده از کمیته پیگیری ... درباره تصمیمات مجمع عمومی دوازدهم، شورای همکاری و ...    ٢ آذر ١٣٨٧  
گفتگو با ناصر پایدار فعال کارگری در رابطه با مبارزات و وضعيت جنبش کارگری    رادیودمکراسی شورایی ٢٧ آبان ١٣٨٧  
مصاحبه با جعفر عظیم زاده در مورد بازداشت مجدد طیب ملایی    رادیو برابری ٢٦ آبان ١٣٨٧  
گفتگو با حسن ملایی در بارۀبازداشت مجدد طیب ملایی    رادیو برابری ٢٦ آبان ١٣٨٧  
گفتکو با محمدتقی سيداحمدی در رابطه با مبارزات و وضعيت جنبش کارگری در ايران رادیودمکراسی شورایی ٢٢ آبان ١٣٨٧  
مصاحبه با محسن حکیمی ازفعالان جنبش کارگری وعضو کانون نویسندگان ایران رادیودمکراسی شورایی٢٠ آبان ١٣٨٧  
پیام آندرو فرگوسن دبیر اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی    ١٩ آبان ١٣٨٧  
گفتگو با شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران نورد و پروفیل ساوه ...    رادیو برابری ١٤ آبان ١٣٨٧  
گفتگو با جوانمیر مرادی ؛ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با تم افزایش دستمزدها    رادیو برابری ١٤ آبان ١٣٨٧  
گفتگوی سلام دمکرات با سعید یوزی، کارگر برق عضو کمیته پیگیری، درباره تشکلات کارگری   ١١ آبان ١٣٨٧  
توضیحات طیب ملائی در این رابطه هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی    رادیو برابری ١٠ آبان ١٣٨٧  
گفتگو با کورش یکی از کارگران هفت تپه در مورد چگونگی انتخابات نمایندگان    رادیو شبکه زنان ٧ آبان ١٣٨٧  
پروسه تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه، اهداف و وظائف در گفتگو با علی نجاتی   رادیو برابری ٧ آبان ١٣٨٧  
تشکیل و احیای سنديکای کارگری هفت تپه در گفتگو با ابوافضل عابدبنی خبرنگار آزاد    رادیو برابری ٧ آبان ١٣٨٧  
مصاحبه بهزاد سهرابی با علی نجاتی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه    ٢ آبان ١٣٨٧  
گفتگو با سلام شیخی از کارگران اخراجی کارخانه سلف چگان    رادیوبرابری ٢ آبان ١٣٨٧  
هفته اقدام جهانی، جایزه رز نقره ای ومحکومیت های جدید درمصاحبه با اکبرپیرهادی    رادیو برابری ٣٠ مهر ١٣٨٧  
مصاحبه سهرابي با محمود صالحی در رابطه اعتراضات اخير کارگران در سنندج و معضلات جنبش كارگری    ١٧ مهر ١٣٨٧  
مصاحبه با یکی از کارگران لاستیک البرز در مقابل وزارت کار درمیدان آزادی    رادیو برابری ١٤ مهر ١٣٨٧  
تجمع کارگران لاستیک البرز مقابل وزارت کار؛ گفتگو با جعفر عظیم زاده    رادیو برابری ١٤ مهر ١٣٨٧  
گفتگو با علوی، یکی از رانندگان و کامیون داران خوزستان    رادیو برابری ٦ مهر ١٣٨٧  
گفتگو با یکی از کارگران کارخانه فرش غرب بافت در سنندج    رادیو برابری ٢٤ شهریور ١٣٨٧  
ترانه ای در مورد اعتراضات کارگران هفت تپه "هفت تپه هفت تپه..."  جمعی از فعالان كارگری ٢٤ شهریور ١٣٨٧  
اعتصاب کارگران لاستیک البرز وارد سومین ماه خود شد!گفتگو با جعفر عظیم زاده   راديو برابری ٢١ شهریور ١٣٨٧  
لغو معاینات پزشکی اسانلو در زندان رجایی شهر و وضعیت غلامحسینی؛ گفتگو با شهابی راديو برابری ٢١ شهریور ١٣٨٧  
مصاحبه با ٢ تن از کارگران لاستیک البرز مقابل نهاد ریاست جمهوری    راديو برابری ١٣ شهریور ١٣٨٧  
گفتگو با رضا شهابی در مورد حکم اخراج ١٢ نفر و بازگشت به کار دو نفر از کارگران واحد    راديو برابری ۵ شهریور ١٣٨٧  
گفتگو با جعفر عظیم زاده در بارل اتحادیه آزاد و مبارزات کارگران لاستیک البرز    راديو برابری ۵ شهریور ١٣٨٧  
مصاحبه با شهابی دربارۀ غلامحسینی کارگر بازداشتی ، حکم اخراج قطعی چند کارگر دیگر و...   راديو برابری ١۵ مرداد ١٣٨٧  
گفتگو با پیرهادی، دررابطه با غلام حسینی و آخرین نشست اعضای هیئت مدیره و سایت جدید    راديو برابری ٢۵ تیر ١٣٨٧  
دشواری‌های کارگران بی‌پول و معترض ایران گفتگو با جعفر عظیم زاده    راديو آلمان ٢٠ تیر ١٣٨٧  
توضیحات شهابی، در مورد بازداشت غلامرضا غلام حسینی از فعالین سندیکای شرکت واحد    راديو برابری ٦ تیر ١٣٨٧  
گفتگوی با محسن حکيمی در باره آلترناتيو کارگران هفت تپه   راديو زنان ۵ تیر ١٣٨٧  
گفتگوی با بهرام رحمانی در باره تجربه کارگران ترکيه و مساله هفت تپه   راديو زنان ۵ تیر ١٣٨٧  
گفتگوی راديو زنان با محمد اشرفی در باره آلترناتيو کارگران هفت تپه    راديو زنان ۵ تیر ١٣٨٧  
گفتگو با رضا دهقان پیرامون تازه ترین حوادث هفت تپه و نحوه شکل گیری سندیکای آنان    راديو برابری ١ تیر ١٣٨٧  
گفتگو با علیرضا ثقفی پیرامون سفر خود به اجلاس سازمان جهانی کار فرصت ها و موانع    راديو برابری ١ تیر ١٣٨٧  
گفتگو با رضا دهقان پیرامون نقش سازمان جهانی کار و دیدگاه فعالین کارگری در این رابطه    راديو برابری ١ تیر ١٣٨٧  
گفتگو با محمد اشرفي در باره کمپين حمایت ازکارگران نیشکر ٧ تپه    راديو زنان ٢٧ خرداد ١٣٨٧  
درحاشیه مراسم روز جهانی علیه کار کودک- مصاحبه با مهران ایمن پور    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٦ خرداد ١٣٨٧  
گفتگو با یکی از کارگران در بارۀ شروع مجدد اعتصاب در لاستیک البرز   رادیو برابری ٢۵ خرداد ١٣٨٧  
گفتگو با علی اکبر پیرهادی از سندیکای واحد وضعیت کارگران، نشست سازمان جهانی کار و حضور نماینده ...    رادیو برابری ٢۵ خرداد ١٣٨٧  
گفتگو با ابوالفضل عابدینی پیرامون ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه    رادیو برابری ٢٠ خرداد ١٣٨٧  
جوانمیر و طاها تحت فشارهای شدید جسمانی قرار گرفته اند- مصاحبه با فوزیه خالصی   (سایت اتحاد) ١٧ خرداد ١٣٨٧  
مصاحبه ناصر پیشرو با جعفر عظیم زاده دربارۀ جنبش کارگری در ایران    رادیو صدای زنان ١١ خرداد ١٣٨٧  
گفتگو با مهران یکی از کارگران نیشکر هفت تپه    رادیو برابری ١٠ خرداد ١٣٨٧  
بررسی جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، مریم محسنی و بهروز خباز    رادیو برابری ٩ خرداد ١٣٨٧  
صدیق کریمی در رابطه با حکم لغو احکام کارگران بازداشتی دراول ماه مه سال ٨٦   رادیو برابری ٤ خرداد ١٣٨٧  
گفتگو با جمیل محمدی در رابطه با بازداشت کارگران عسلویه، جوانمیرمرادی و طاها آزادی   رادیو برابری ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گفتگو با فوزیه خالصی همسر جوانمیر مرادی ، کارگر در بند   رادیو برابری ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٧ 
میزگرد رادیوئی پیرامون اول ماه مه ،فردین نگهدار، بهروز خباز و جعفرعظیم زاده    رادیو برابری ١٩ اردیبهشت ١٣٨٧ 
مصاحبه جعفر عظیم زاده با کارگر معترض پروفیل ساوه   اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٦ اردیبهشت ١٣٨٧ 
مصاحبه باصدیق کریمی ومحسن حکیمی دررابطه با برگزاری مراسم اول ماه مه   رادیو آلمان ١٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
پای صحبت چهار کارگر از میلیونها کارگر در ایران ، بمناسبت اول ماه مه    رادیو برابری ١٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گزارش طیب ملایی از مراسم برگزاری اول ماه مه در چند شهر کردستان    رادیو برابری ١٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
جعفر عظیم زاده در رابطه با بازداشت جوانمیر مرادی و طه آزادی    رادیو برابری ١٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
مصاحبه با سارا نیکو بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر    رادیو صدای زنان ١٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
سیمائی از جنبش کارگری ایران گزارشی از ... فعالان کارگری برای سازمان یابی کارگران    رادیو برابری ٨ اردیبهشت ١٣٨٧ 
جمیل محمدی همایش کارگران به مناسبت اول ماه مه در پارک چیتگر تهران    رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گزارشی از رضا اقدسی، همایش کارگران به مناسبت اول ماه مه در پارک چیتگر    رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گفتگو با طیب ملایی، در رابطه با بازداشت شیث امانی و عدم صدور مجوز    رادیو برابری ٦ اردیبهشت ١٣٨٧ 
مصاحبه با جنتی عطائی ورحمانی درمورد شبهای همبستگی با زندانیان ...    رادیو همبستگی ٣ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گفتگو با رضا شهابی: برگزاری مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری ...    رادیو برابری ٢ اردیبهشت ١٣٨٧ 
گفتگو با جعفرعظیم زاده در رابطه با چکونگی برگزاری مجمع عمومی اتحادیه سراسری...رادیو برابری ٢ اردیبهشت ١٣٨٧ 
١٢۵سال درگذشت کارل مارکس، محسن حکیمی، اکبر معصوم بیگی و روبن مارکاریان   رادیو برابری ٣١ فروردین ١٣٨٧ 
نیروهای یگان ویژه عصر امروز کارگران لاستیک البرز را به شدت سرکوب کردند!    رادیو برابری ٢٤ فروردین ١٣٨٧ 
یکی از کارگران لاستیک البرز در مورد عدم پرداخت دستمزد و بستن جاده ساوه   رادیو برابری ٢٤ فروردین ١٣٨٧ 
گفتگو با رضا شهابی در رابطه با احضارهای اخیر فعالین سندیکا و ...   رادیو برابری ٢٤ فروردین ١٣٨٧ 
پیام شادمانی آزادی محمود صالحی ، جعفر عظیم زاده    رادیو برابری ١٨ فروردین ١٣٨٧ 
پیام شادمانی آزادی محمود صالحی ، بهرام رحمانی    رادیو صدای زنان - استکهلم ١٨ فروردین ١٣٨٧ 
مشکلات کار و زندگی در عسلویه، گفتگو مهیندخت مصباح با جوانمیر مرادی   رادیو آلمان ١٦ فروردین ١٣٨٧ 
گفتگو با محمد شریف وکیل مدافع محمود صالحی در رابطه با پرونده موکل خود   رادیو برابری ١٣ فروردین ١٣٨٧ 
گفتگو با نگهدار درایران و ا موسوی درسوئد در بارۀ پشتیبانی و اقدامات برای آزادی صالحی   رادیو برابری ١٣ فروردین ١٣٨٧ 
گفتگو با رضا شهابی، در رابطه با وضعیت کارگران شرکت واحد در سالی که گذشت   رادیو برابری ١١ فروردین ١٣٨٧ 
مصاحبه با اسماعیل محمد ولی در ارتباط با چگونگی تعیین حداقل دستمزد    رادیو فرانسه ٨ فروردین ١٣٨٧ 
احضار اقوام محمود صالحی به اطلاعات سنندج ، مصاحبه با محمد عبدی پور    رادیو برابری ۵ اسفند ١٣٨٦ 
توضیحات نجیبه صالح زاده و محمدعبدی پور از یاران صالحی درمقابل دادگستری سنندج    رادیو برابری ۵ اسفند ١٣٨٦  
مصاحبه رادیو فرانسه با فرهاد شعبانی در مورد بازداشت مجدد محمود صالحی   ٤ اسفند ١٣٨٦ 
گفتگو با صالح زاده، صالحی در سومین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به حکم بازداشت موقت    ٢٩ اسفند ١٣٨٦ 
توضیحات علی اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره ... درارتباط با مصاحبه نوروز با اسالو   رادیوبرابری ٢٣ اسفند ١٣٨٦ 
سخنرانی مریم محسنی به مناسبت ٨ مارس در اتاق پالتاکی رادیو برابری    ٢٢ اسفند ١٣٨٦ 
گفتگو با محسن حکیمی دربارۀ آخرین وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری   رادیو زمانه ٧ اسفند ١٣٨٦ 
گفتگو با خالد سواری از فعالین کارگری در سنندج در رابطه با احکام شلاق    رادیو برابری ٧ اسفند ١٣٨٦ 
گفتگو با رضا شهابی از اعضاء سندیکای شرکت واحد در رابطه با احکام شلاق    رادیو برابری ٧ اسفند ١٣٨٦ 
نجیبه صالح زاده؛ با وجود وضیعت جسمی وخیم محمود صالحی، مرخصی به او داده نخواهد شد    رادیو برابری ١ اسفند ١٣٨٦ 
گفتگو با جعفر عظیم زاده، در رابطه با اجرای حکم شلاق برای فعالین کارگری در سنندج    رادیو برابری ١ اسفند ١٣٨٦ 
مصاحبه با محمد شریف در مورد وضعیت محمود صالحی   رادیو برابری ٢٧ بهمن ١٣٨٦  
میزگرد مسائل کارگری - محسنی، مقدم، سهرابی، خباز ، شا لگونی    رادیو برابری ٢١ بهمن ١٣٨٦  
میزگرد مسائل کارگری - محسنی، مقدم، سهرابی، خباز ، شا لگونی    رادیو برابری ٢١ بهمن ١٣٨٦  
نگاهی به مباحث طرح شده درمورد تشکل یابی کارگران درایران ١-  ٢-  ٣-  ٤-   ۵-   ٦    خسروشاهی ٢١ بهمن ١٣٨٦  
گفتگو با جعفرعظیم زاده، ازاعضاء اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکاردربارۀ دستمزد    رادیو برابری ١٩ بهمن ١٣٨٦  
آخرین خبرها در رابطه با سندیکای شرکت واحد ؛ گفتگو با یعقوب سلیمی یکی از اعضاء سندیکا   رادیو برابری ١٧ بهمن ١٣٨٦  
گفتگو با یکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز   رادیو برابری ١۵ بهمن ١٣٨٦  
گفتگو با بهروز خباز در مورد کارگران هفت تپه، محمود صالحی، منصور اسانلو و روند پیگیری تشکل های مستقل    رادیو برابری ١٣ بهمن ١٣٨٦  
میزگرد پیرامون موانع تشکل یابی طبقه کارگر و جایگاه سندیکا دهقان، جهان شاهی، آبخون    رادیو برابری ١٣ بهمن ١٣٨٦  
سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد در استرالیا با سمینار جعفر عظیم زاده   کمیته همبستگی با کارگران ایران ۵ بهمن ١٣٨٦  
گفتگو با علی رضا ثقفی پیرامون اعدام های اخیر...پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی....ومصائب مردم در فصل سرما   رادیو برابری ٢٢ دی ١٣٨٦  
نجیبه صالح زاده در بارۀ نتیجه "انژیوگرافی" و برخورد ناشایست یکی از ماموران زندان   رادیو برابری ٢١ دی ١٣٨٦  
گفتگو با ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، پس از آزادی از زندان   رادیو برابری ٩ دی ١٣٨٦  
مصاحبه با ابراهیم مددی بعد از آزادی از زندان    رادیو زمانه ٩ دی ١٣٨٦  
مصاحبه با منیزه گازرانی پیرامون دستگیری فعالین کارگری در پارک چیتگر    رادیو دمکراسی شورائی ٩ دی ١٣٨٦  
مصاحبه با منیزه گازرانی پیرامون دستگیری فعالین کارگری در پارک چیتگر    برابری ٩ دی ١٣٨٦  
مصاحبه با بهزاد سهرابی در بارۀ وضعیت بسیار وخیم محمود صالحی در زندان    رادیو صدای نو ٢٨ آذر ١٣٨٦  
گفتگو با رضا شهابی، در رابطه با آزادی ابراهیم مددی و بازداشت ابراهیم نوروزی گوهری    رادیو برابری ٢٧ آذر ١٣٨٦  
نجیبه صالح زاده در مورد وضعیت بحرانی بیماری محمود صالحی   رادیو برابری ٢٣ آذر ١٣٨٦  
گفتگو با سامرند صالحی، در رابطه با نامه اخیر او خطاب به افکار عمومی    رادیو برابری ٣ آذر ١٣٨٦  
داوود رضوی: افزایش درخواست تشکل های مستقل کارگری با وجود فشار و تهدیدهای مداوم    رادیو برابری ٢٦ آبان ١٣٨٦  
آخرین اخبار از وضعیت سلامتی منصور اسالو مصاحبه با پروانه اسالو   رادیو برابری ٢۵ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه با کارگر هفت تپه اعتصاب کارگران طرح نیشکر کارون و آزادی محمد حیدری مهر   رادیو برابری ٢٣ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه با کارگر نیشکر هفت تپه اعتصاب کارگران و دستگیری محمد حیدری مهر   برابری ١٦ آبان ١٣٨٦  
وضعیت نیشکر هفت تپه، دستگیری قربان علیپور و جریا ن کمک مالی در مصاحبه با یکی از کارگران    رادیو برابری ١٤ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه با مجید حمیدی در بارۀ چگونگی سوء قصد و وضعیت سلامتی و بازگشت از بیمارستان    رادیو برابری ٩ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه با پروانه اسالو در بارۀ محکومیت پنج ساله منصور اسالو    رادیو برابری ٨ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه با یکی از فعالین هفت تپه در بارۀ ادامه اعتراضات و خواسته ها !!   رادیو برابری ٦ آبان ١٣٨٦  
مصاحبه تلویزیون کومه له با فرید پرتوی از فعالین کارگری در خارج از کشور ( فایل صوتی)   ٢٩ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه با کارگر هفت تپه؛ بازداشت مجدد نیکو فرد و تهدید به اعتصاب کارگران    رادیو برابری ٢٨ مهر ١٣٨٦  
گفتگوی اتاق اتحاد سوسیالیستها با بهزاد سهرابی در بارۀ سوء قصد به جان مجید حمیدی   ٢٨ مهر ١٣٨٦  
فریدون نیکوفرد نماینده ربوده شده هفت تپه آزاد شد    رادیو برابری ٢٧ مهر ١٣٨٦  
ارزیابی ازنتایج اعتصاب کارگران هفت تپه ؛ منصور نجاتی، بهزاد سهرابی، بهروزخباز و تقی روزبه   ٢٦ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه با یکی از کارگران هفت تپه، برکناری میر عامل هفت تپه و فرمانده شوش   رادیو برابری ٢٤ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه با رضا شهابی در مورد ملاقات نمایندگان آی.تی.اف ...با فعالین سندیکا و ...   رادیو برابری ٢٤ مهر ١٣٨٦  
دستمزدهای عقب افتاده پرداخت شده، اما خواسته هامان متحقق نشود دوباره اعتصاب خواهیم کرد   رادیو برابری٢٠ مهر ١٣٨٦  
وخیم تر شدن وضع جسمی صالحی و عدم دیدار با نمایندگان ای.تی.اف گفتگو با نجیبه صالح زاده    رادیو برابری ١٨ مهر ١٣٨٦  
عمل چشم اسانلو و دیدارنمایندگان ای.تی.اف با خانواده مددی واسانلو.گفتگو با پروانه اسلو   رادیو برابری ١٨ مهر ١٣٨٦  
یکی ازکارگران هفت تپه: تا تحقق خواسته ها و مطالبات اعتراضات ادامه دارد   رادیو برابری ١٢ مهر ١٣٨٦  
گزارش دیگری از حمله و سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه    رادیو برابری ١٢ مهر ١٣٨٦  
کارگران نیشکر هفت تپه مورد حمله و دستگیری گارد ویزه ولباس شخصی ها قرار گرفتند    رادیو برابری ١٢ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه با بهمن آرمان، اقتصاددان در مورد نیشکر هفت تپه    بی بی سی ١٢ مهر ١٣٨٦  
ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه و آرادی کارگران بازداشتی دیروز   رادیو برابری ١١ مهر ١٣٨٦  
کارگران نیشکر هفت تپه در محاصرۀ نیروهای مسلح - مصاحبه با یکی از کارگران   رادیو برابری ٩ مهر ١٣٨٦  
نیروهای سرکوب گر رژیم تحصن کارگران نیشکر هفت تپه را پراکنده کردند   رادیو برابری ٨ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه با یکی از کارگران متحصن نیشکر هفت تپه    رادیو برابری ٨ مهر ١٣٨٦  
گفتگو با یعقوب سلیمی در بارۀ آخرین اخبار از وضعیت اسالو و مددی    رادیو برابری ٧ مهر ١٣٨٦  
مصاحبه مهیندخت مصباح با داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد   رادیو آلمان ٢ مهر ١٣٨٦  
اول مهر، معلمان و مصاحبه با محمد اشرفی   آوای دیگر٣١ شهریور ١٣٨٦  
محمد اشرفی و عارف جویان در میز گرد اخراج کارگران افغانی   رادیوبرابری ٣١ شهریور ١٣٨٦  
مصاحبه با یکی از فعالین سندیکای واحد در مورد انتخابات سندیکا   رادیو برابری ٢۵ شهریور ١٣٨٦  
مصاحبه با نجیبه صالح زاده در مورد حال صالحی و اعتصاب غذای زندانیان   رادیو برابری ٢۵ شهریور ١٣٨٦  
مصاحبه با جعفر عظیم زاده در مورد احکام صدیق کریمی و شیث امانی   رادیو برابری ٢٧ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با پروانه اسالو در ٣٣ مین روز ربودن و زندانی شدن منصور اسالو   رادیو برابری ٢٢ مرداد ١٣٨٦  
گزارش امید پیوندی از اکسیون روز همبستگی در لندن   رادیو برابری ٢٠ مرداد ١٣٨٦  
گزارش بهروز سورن از تظاهرات روز همبستگی برای آزادی اسالو و صالحی در اتریش   رادیو برابری ٢٠ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با نجیبه صالح زاده در روز جهانی همبستگی برای آزادی صالحی و اسالو   رادیو برابری ٢٠ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با حبیب رضاپور در مورد تحمع در خانه منصور اسالو و محاصره و دستگیریها   آوای آشنا ٢٠ مرداد ١٣٨٦  
گفتگو با رضا شهابی از اعضای هئیت مدیره سندیکای واحد دربارۀ رویداد ١٨های مرداد    رادیو فرانسه ٢٠ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با مظفر فلاحی از اتحاد بین المللی در مورد اقدامات اعتراضی در ٩ آگوستی    رادیو پژواک ١٩ مرداد ١٣٨٦  
پیام نجیبه صالح زاده به شرکت کنندگان حرکت های اعتراضی ١٨ مرداد ( ٩ اوت- اگوست)   رادیو صدای نو ١٦ مرداد ١٣٨٦  
پیام پروانه اسالو به شرکت کنندگان حرکت های اعتراضی ١٨ مرداد ( ٩ اوت- اگوست)   رادیو صدای نو ١٦ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با صبح ناز داراب زند دربارۀ چگونگی بازداشت بینا داراب زند    رادیو برابری ١١ مرداد ١٣٨٦  
گفتگو با فریدون نیکوفرد از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه   رادیو برابری ٩ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با ابراهیم مددی در موارد، وضعیت اسالو ، کارگران تعلیقی و مجمع عمومی    رادیو برابری ٨ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با پروانه اسالو در مورد آخرین اخبار از منصور اسالو    رادیو برابری ٤ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با داود رضوی از کارگران قدیمی و فعال سندیکای واحد    رادیو آوای آشنا ٤ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه ای طولانی با حبیب رضاپور از فعالان سندکای واحد    رادیو آوای آشنا ٤ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با محمد شریف در مورد پرونده سقز و وضعیت محمود صالحی    رادیو فرانسه ٤ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با جعفر عظیم زاده و پروانه اسالو در مورد وضعیت محمود صالحی و چگونگی دستگیری منصور اسالو    صدای نو ١ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه آوای دیگر با محسن حکیمی در مورد جریان پرونده سقز و وضعیت محمود صالحی    ١ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه آوای دیگر با محسن حکیمی در مورد جریان پرونده سقز و وضعیت محمود صالحی    ١ مرداد ١٣٨٦  
مصاحبه با فرهاد شعبانی و مظفر فلاحی در بارۀ اعتصاب غذای سمبولیک و اعتراضی    رادیو پژواک سوئد ٣١ تیر ١٣٨٦  
مصاحبه با نجیبه صالح زاده در بارۀ وضعیت بد جسمی محمود صالحی در زندان   رادیو برابری ٢٧ تیر ١٣٨٦  
مصاحبه با رضا شهابی در بارۀ دستگیری اسالو و وضعیت سندیکای واحد زندان   رادیو برابری ٢٧ تیر ١٣٨٦  
توضیحات منصور اسالو پیرامون خطر دستگیر ی و بازداشتی که وی را تهدید می کند   رادیو برابری ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه رادیو برابری با محمد عبدی پور پیرامون وضعیت دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج   ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٦  
گفتگوی رادیو صدای نو با نجیبه صالح زاده در مورد ملاقات و وضعیت محمود صالحی...   ٢۵ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه رادیو فرانسه با منصور اسالو و بهزاد سهرابی در باره اول ماه مه   ١٧ اردیبهشت ١٣٨٦  
میزگرد با شرکت منصور اسالو، اسماعیل محمد ولی و علیرضا حیدری   رادیو فرانسه ١٧ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با مددی و سلیمی در مورد اول ماه مه و ضرب و شتم اسالو در متروی تهران    رادیو برابری ١۵ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با فرزاد زمانی از فعالین حقوق کودک در باره اول ماه مه سنندج    رادیو برابری ١۵ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با بهزاد سهرابی در باره اخرین خبرهای کمیته دفاع از محمود صالحی    رادیو برابری ١۵ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحیه با یک زن آزادیخواه و برابری طلب   رادیو برابری ١۵ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه رادیو صدای امریکا با منصور اسالو در بارۀ ١مه    ١٤ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با منصور اسالو در بارۀ ١مه و دستگیری یعقوب اسماعیلی   رادیو برابری ١١ اردیبهشت ١٣٨٦  
گزارش علی رضا ثقفی از کمپین اول ماه مه در آبشار خور    رادیو برابری ٩ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با ناصر زرافشان در مورد زندانی کردن محمود صالحی در آستانه اول ماه مه    آوای دیگر ١ اردیبهشت ١٣٨٦  
مصاحبه با مریم محسنی پیرامون اول ماه مه    رادیو برابری ١ اردیبهشت ١٣٨٦  
فیلم کوتاهی از محمود صالحی    سایت کارگران ایران ٢٩ فروردین ١٣٨٦  
مصاحبه با نجیبه صالح زاده در باره ماجرای دستگیری محمود صالحی    رادیو زنان استکهلم ٢٧ فروردین ١٣٨٦  
مصاحبه با برهان دیوارگر در مورد کمپین برای آزادی محمود صالحی    سایت سلام دمکرات ٢٦ فروردین ١٣٨٦  
مصاحبه با جلال حسینی در مورد ستگیری محمود صالحی    سایت سلام دمکرات ٢٣ فروردین ١٣٨٦  
مصاحبه با ابراهیم مددی در بارۀ وضعیت کارگران تعلیقی شرکت واحد    رادیو همراه ٢٠ فروردین ١٣٨٦  
مصاحبه با اسالو: ارزیابی از مجموعه عملکرد یکساله اخیر سندیکای کارگران واحد    رادیو برابری ٢ فروردین ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو امریکا با منصور اسالو    ٢٠ اسفند ١٣٨۵  
مصاحبه با ابراهیم مددی در بارۀ محاکمه منصور اسالو در روز ۵ اسفند    رادیو برابری ٩ اسفند ١٣٨۵  
مصاحبه با ابراهیم مددی در مورد پیش نویس قانون کار و اعتراض هیئت موسسان سندیکاها   رادیو فرانسه ۵ اسفند ١٣٨۵  
مصاحبه با ابراهیم مددی در مورد محاکمه منصور اسالو در روز شنبه ۵ اسفند   رادیو صدای نو ٣ اسفند ١٣٨۵  
ابراهیم مددی در بارۀ شرایط کنونی فعالین اخراجی سندیکای شرکت واحد   رادیو صدای امریکا ١ اسفند ١٣٨۵  
مصاحبه با منصور اسالو در مورد وضعیت کارگران اخراجی شرکت واحد    رادیو فردا ٣٠ بهمن ١٣٨۵  
مصاحبه با کورش عرفانی در باره جلسه ث ژ ت و سندیکای واحد   رادیو فرانسه ٣٠ بهمن ١٣٨۵  
مصاحبه به مناسبت ١۵ فوریه با مسئول اتحادیه حمل و نقل و پخش مصاحبه با اسالو    رادیو فردا ٣٠ بهمن ١٣٨۵  
گفتگو: ابراهیم مددی با رئیس بخش هانفر اتحاریه سراسری کارگران آلمان    ١     ٢       ٣      ٢٠ بهمن ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو صدای نو با جعفر عظیم زاده مسئول روابط عمومی هیئت موسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار   ١٩ بهمن ١٣٨۵  
میز گرد نشریه کارگر پیشرومسائل مبرم جنبش کارگری با حضور فعالان کارگری پرسشگر: بهروز خباز    قسمت اول --- قسمت دوم    کمیتۀ هماهنگی ١١ بهمن ١٣٨۵  
گفتگو با ابراهیم مددی پیرامون مسائل سندیکای کارگران شرکت واحد    بنیاد کار٢٠ دی ١٣٨۵  
مددی در مورد آزادی منصور اسالو    رادیو برابری ٣٠ آذر ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو دویچه وله با پرویز خوشید در مورد وضعيت پرونده منصور اسانلو و ديگر فعالان    رادیو آلمان ٢٣ آذر ١٣٨۵  
منصور اسانلو آزاد نشد ؛ گفتگوی دویچه وله با ابراهيم مددى    رادیو آلمان ١٤ آذر ١٣٨۵  
مصاحبه با مددی در مورد دستکیری داودی و رضوی ار اعضای هئیت مدیره و مروری بر دستاوردها    رادیو برابری ١٢ آذر ١٣٨۵  
گفتگو با امید پیوندی از فعالان کمیته اقدام برای آزادی اسالو    رادیو برابری ١١ آذر ١٣٨۵  
گزارشی از آکسیون برلین به دعوت گروه همبستگی با جنبش کارگری ایران    رادیو برابری ٧ آذر ١٣٨۵  
مصاحبه با سید احمدی از کانون همبستگی ...در ارتباط با چگونگی دفاع از کارگران ایران    رادیو برابری ٤ آذر ١٣٨۵  
مصاحبۀ با مهدی کوهستانی فعال اتحادیه ای در کانادا در مورد اسالو    رادیو برابری ٣ آذر ١٣٨۵  
آخرین اخبار در مورد اسالو ؛ گفتگوی رادیو برابری با ابراهیم مددی    ٣ آذر ١٣٨۵  
ابراهيم مددى / اميدواری به آزادی هر چه زودتر اسانلو    رادیو آلمان ١ آذر ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو برابری با مددی در باره دستگیری و ضرب وشتم اسالو و خودش در صبح امروز    ٢٨ آبان ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو برابری با مددی در باره دستگیری فعالین سندیکای واحد در سمینار کارگری در تبریز    ٢٧ آبان ١٣٨۵  
مصاحبه اتاق سوسیالیستها با ١- صالحی    ٢- حسینی   ٣ -شریف و نگهدار   ٤- صالحی    اتحاد بین المللی ... ٢۵ آبان ١٣٨۵ 
مصاحبه با محمود صالحی در بارۀ احکام صادره برای دستگیر شدگان اول ماه مه    رادیو صدای نو ٢٤ آبان ١٣٨۵  
کارگران افغانی متحد ماهستند و جای ما را تنگ نکرده اند ا براهیم مددی   رادیو برابری ١٨ آبان ١٣٨۵  
میز گرد رادیوئی علی صادقی و بصیر زیار پیرامون اخراج ٢ میلیون کارگر وزحمتکش افغانی   رادیو برابری ١۵ آبان ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو برابری با ابراهیم مددی در بارۀ آخرین وضعیت کارگران اخراجی   ٨ آبان ١٣٨۵  
گفتگوی رادیو برابری با مریم محسنی و پیران آزاد در مورد قراردادهای موقت کار   ٨ آبان ١٣٨۵  
تلاش كارگران اخراجی شركت واحد برای بازگشت به كار   مصاحبه با دويچه وله با ابراهيم مددى ١٣ مهر ١٣٨۵  
دادگاهی دیگر به اتهام " تجمع و تبانی علیه امنیت ملی"   مصاحبه رادیو برابری با محمود صالحی ١٣ مهر ١٣٨۵  
باردیگر محاکمۀ دیگر! مصاحبه با جلال حسینی   رادیو برابری ١٣ مهر ١٣٨۵  
مددی: با وجود جو پلیسی همبستگی کارگران شرکت واحد با کارگران اخراجی خوب است    رادیو برابری ٣٠ شهریور ١٣٨۵  
گفتگو با علیرضا ثقفی در مورد نشریه کارگری راه آینده و اصلاحیه قانون کار    رادیو برابری ٢٨ شهریور ١٣٨۵  
حتى از ثبت شكايت‌هاى ما خوددارى مى‌شود    مصاحبه دویچه وله با ابراهیم مددی ١٨ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبه با محسن حکیمی در مورد اصلاحیه قانون کار    رادیو برابری ١٧ مرداد ١٣٨۵  
گفتگو با ابراهیم مددی در مورد ادعای جدید روابط عمومی شرکت واحد    رادیو برابری ١٦ مرداد ١٣٨۵  
گفتگو با بهزاد سهرابی نماینده اخراج شده کارگران ریسندگی پرریس سنندج    اتاق اتحاد سوسیالیستها ٨ مرداد ١٣٨۵  
گفتگو با سلام قادری در بارۀ چگونگی حمایت گروه تئاتر از کارگران پرریس    اتاق اتحاد سوسیالیستها ٨ مرداد ١٣٨۵  
گفتگو با محمود صالحی در مورد وضعیت کارگران پرریس سنندج    اتاق اتحاد سوسیالیستها ٨ مرداد ١٣٨۵  
تجمع امروز کارگران پرریس توجیهات شعبانی نماینده مجلس و نظرات کردپور خبرنگار    رادیو بی بی سی ٦ مرداد ١٣٨۵  
یورش نیروهای گارد ویژه به کارگران پرریس از زبان امین شعبانی نماینده مجلس    رادیو بی بی سی ٦ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبۀ رادیو آلمان با ابراهیم مددی در بارۀ آزادی اسانلو    ٢١ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبۀ بی بی سی با پرویز مولائی وکیل اسانلو در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد    ١٩ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبۀ رادیو فرانسه با مهدی کوهستانی در مورد مبارزات کارگران شرکت واحد    ١٩ مرداد ١٣٨۵  
گفتگو با یکی از رانندگان شرکت واحد در مورد آزادی منصور اسانلو    رادیو برابری ١٨ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو برابری با یکی از رانندگان شرکت واحد در مورد روشن کردن چراغهای اتوبوسهای واحد    ١٧ مرداد ١٣٨۵  
مصاحبه رادیو فرانسه با ابراهیم مددی در مورد تحصن کارگران اخراجی شرکت واحد    ١۵ مرداد ١٣٨۵  
تلاش کارگران شرکت واحد برای بازگشت به کار و تحقق خواسته هایشان ادامه دارد    رادیو آلمان ١٠ مرداد ١٣٨٥  
گفتگو با سعید تراببان از فعالین سندیکای واحد مقابل دادسرای تهران در ( ١٧ جولای )    رادیو صدای نو ٣٠ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با یکی از فعالین سندیکای واحد در بارۀ چگونگی آزادی دستگیر شدگان اخیر    رادیو برابری ٢٧ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با سعید ترابیان از فعالین سندیکای شرکت واحد در مورد دستگیریهای ٢٤ تیر    رادیو برابری ٢٧ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با ابراهیم مددی (١٢جولای) در باره وضعیت کارگران اخراجی شرکت واحد    رادیو صدای نو ٢٧ تیر ١٣٨٥  
ابراهیم مددی در مورد عدم شرکت سندیکای کارگران واحد در انتخابات شوراها ومسائل دیگر    رادیو برابری ١٥ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با امید نوروزیان سخنگوی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا    رادیو صدای نو ١٣ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه رادیو فرانسه با وکیل ملصور اسانلو در مورد وضعیت جدید پرونده    ٩ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با همسر منصور اسانلو در مورد وضعیت اسانلو در زندان    اتاق اتحاد سوسیالیستها ٨ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه رادیو فرانسه با یوسف مولائی وکیل منصور اسانلو    ١ تیر ١٣٨٥  
مصاحبه با یکی ازفعالین سندیکای واحد پیرامون وضع کارگران اخراجی ، اسانلو و ... رادیو برابری   ٢٤ خرداد ١٣٨٥  
مصاحبه با مظفر فلاحی در مورد لغو احکام فعالین اول ماه سقز رادیو پژواک سوئد    اردیبهشت ١٣٨٥ 
گفتگوبا محمود صالحی و جلال حسینی در مورد اول ماه مه صدای نو    اردیبهشت ١٣٨٥   
گفتگو با یدالله خسرو شاهی در مورد سالی که گذشت رادیو صدای نو    اردیبهشت ١٣٨٥  
مصاحبه با همسر سلیمی از فعالین واحد که در تظاهرات اول ماه مه با گاز نیروهای امنیتی بیهوش و به زندان منتقل شد    اردیبهشت ١٣٨٥ 
گفتگو با فعل سندیکای واحد پیرامون دستگیریهای اوا ماه مه    اردیبهشت ١٣٨٥ 
گفتگو با کریم منیری از فعالین جنبش کارگری در مورد مسائل کارگری و چند خبر و آهنگ رادیو کومله    اردیبهشت ١٣٨٥ 
گفتگو با علی پیچگاه به مناسبت اول ماه مه    اردیبهشت ١٣٨٥ 
گفتگو با بهرام قدیمی پیرامون سرکوب دست فروشان سن سالوادر استکرا در مکزیک    اردیبهشت ١٣٨٥ 
   
   
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
اطلاعیه و بیانیه
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مقالات ١
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
سایت های دیگر
تماس