گزارش
>
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگری از آبادان: چهار روایت از کار   ١٧ خرداد ٩٢  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرق: تورم نیست، گرانی هست   ١٧ فروردین ١٣٩١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی: گزارش تظاهرات موفق آمیز در ژنو در همبستگی... (همراه تصاویر)   ٢٢ خرداد ١٣٩٠ 
کمیته همبستگی - سیدنی: گزازش از فراخوان اعتراضی ٩ ژوئن سیدنی  ٢٢ خرداد ١٣٩٠  
اتحاد بین المللی: تظاهرات ۹ ژوئن در حمایت از کارگران در ایران   ٢٢ خرداد ١٣٩٠ 
کمیته هماهنگی برای کمک: گزارشی از یک کارگاه مونتاژ تابلو برق در کرمانشاه   ١۵خرداد ١٣٩٠  
برهان عظیمی: آغاز فصل زراعی برنج، آغاز استثمار، ستم و درد و رنج زنان است!!! (همراه تصاویر)   ١۵خرداد ١٣٩٠  
هژیر پلاسچی: آخرین خبرهای اعتراضات فرانسه و اسپانیا همراه با ویدئو کلیپ ها   ١٢ خرداد ١٣٩٠  
فریده ثابتی: اسپانیا و موج اعتراضات  ١٠ خرداد ١٣٩٠  
كمیته هماهنگی برای کمک: گزارشی از شرکت سقز سازی کردستان (ون)   ۵ خرداد ١٣٩٠  
كمیته حمایت از مبارزات كارگری ایران ـ كانادا: گزارش تظاهرات و راهپیمایی اول ماه مه كارگران كانادا   ۴ خرداد ١٣٩٠  
هژیر پلاسچی: آخرین خبرها از میدان خورشید مادرید   ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠  
سارا نبوی: گزارش تظاهرتهای اعتراضی اسپانیا   ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠  
سیمای سوسیالیسم: اعتصاب عمومی و تظاهرات در یونان   ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠  
فعالان ضدسرمایه داری گیلان: فولاد امیرکبیر خزر: شدت استثمار و توحش سرمایه داری   ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
زهره اسدپور: بررسی موردی وضعیت زنان راننده ی آژانس در ایران   ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
کمیته مستقل چپ دانشجویی: گفتگو‌های کارگری شماره هفتم، هشتم، نهم و دهم   ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
ناصر آغاجری: شبی در خوابگاه كارگران پروژه‌ای   ٣١ فروردین ١٣٩٠  
اتحادیه آزاد کارگران: در دهمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام یک گام مهم بسوی موفقیت   ٢٩ فروردین ١٣٩٠  
کمیته هماهنگی برای کمک: گزارشی از مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی    ٢۴ فروردین ١٣٩٠  
جمعی از کارگران قزوین: گزارشی از کارخانه موتورسیکلت پاژنگ در شهر صنعتی قزوین    ٢٦ فروردین ١٣٩٠  
رامین کوهیاری: بخشی از کارگران ایران خودرو جلسه ١۴ فروردین را تحریم کردند    ٢۵ فروردین ١٣٩٠  
شهاب حمیدی: تظاهرات ۲۶ مارس در لندن    ١۵ فروردین ١٣٩٠  
فعالان حقوق بشر: گزارش سالانه نقص حقوق کارگران ویژه ١٣٨٩    ١۴فروردین ١٣٩٠  
زینت میرهاشمی: دستاورد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨٩ و برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی    ١۴ فروردین ١٣٩٠  
سیمای سوسیالیسم: ضرب و شتم کارگران میوه چین ویتنامی    ١٢ فروردین ١٣٩٠  
اتحاد بین المللی: تظاهرات اتحادیه های کارگری در لندن: موانع و چشم انداز    ١٠ فروردین ١٣٩٠  
پانته ‌آ بهرامی: حقوق کارگران؛ افزایش یا کاهش؟   ٧ فروردین ١٣٩٠  
زینت میرهاشمی: دیکتاتوری ولایت فقیه، جهنم واقعی کارگران و مزدبگیران برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی   ٢٩ اسفند ١٣٨٩  
کمیته جوانان بلژیک: گزارش فعالیت های روز جهانی زن - بروکسل    ٢٣ اسفند ١٣٨٩  
کمیته هماهنگی برای کمک: برگزاری مراسم ٨ مارس، روز جهانی زن در سنندج   ٢١ اسفند ١٣٨٩  
کمیته هماهنگی برای کمک: برگزاری مراسم روز جهانی زن در شهر سقز    ٢٠ اسفند ١٣٨٩  
کمیته مستقل چپ دانشجویی: گفتگوهای کارگری پنجم و ششم    ٢٠ اسفند ١٣٨٩  
کمیته هماهنگی: یک کارگر خانه تکان: عید آمد و باز خانه خود را نتکاندیم    ٢٠ اسفند ١٣٨٩  
کمیته هماهنگی برای کمک: برگزاری مراسم هشت مارس در کامیاران    ١٩ اسفند ١٣٨٩  
کمیته هماهنگی برای کمک: برگزاری مراسم روز جهانی زن در رشت و پاوه    ١٩ اسفند ١٣٨٩  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پانته‌آ بهرامی: افزایش فشار بر کنشگران کارگری   (همراه با فایل صوتی) ١٣ آذر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمعبندی و بازنگری از اعتصاب غذا و تحصن در پاریس    مجموعه گزارشات و جمعبندی ٢٢ تیر ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیر خط فقر، بهداشت و امنیت    ٩ اردیبهشت ١٣٨٨
 
 
 
دوزخی به نام عسلویه   ٧ اردیبهشت ١٣٨٨
 
 
آغاز اعتصاب معلمان   ٧ اردیبهشت ١٣٨٨
 
٢۳۰ نفر كارگر شركت وزنه توسط شركت ماموت از كار اخراج شدند   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ۳۰ فروردین ١٣٨٨
 
 
ملاقات با علی نجاتی در زندان   ٢١ فروردین ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زنان نیمی از كارگران كوره پزخانه ها هستند    باران محمدی ١٩ اسفند ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش از شرکت...    ٢٢ شهریور ١٣٨٧
 
 
 
تدفین زندگان    ٢٠ شهریور ١٣٨٧
 
 
 
 
گزارشی از تجمع افشاگرانه و اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران    در سوئیس (همراه تصاویر) ١٧ شهریور ١٣٨٧
 
 
 
وضعیت اسفبار زنان كارگر    ١٦ شهریور ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعتصاب کارگران لاستیک البرز ادامه دارد، برگزاری مجمع عمومی بزرگ    اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٤ مرداد ١٣٨٧
 
گزارشی از اقدامات اعتراضی کارگران نساجی کردستان    اتحادیه آزاد کارگران ایران ٧ مرداد ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برده داری در کارخانه لوله و پوشش سلفچگان و اخراج کارگران   اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ تیر ١٣٨٧
 
 
برده داری در کارخانه لوله و پوشش سلفچگان و اخراج کارگران   اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٨ تیر ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News and Reports- Workers`Struggles in Iran- June 2008    ١٢ تیر ١٣٨٧ - 2008June 2
 
 
 
 
گزارش گلگشتی در"حمایت ازکارگران هفت تپه"    ( همراه با تصاویر ) ١ تیر ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چشم‏های بازمانده در گور اسماعیل محمد ولی١١ خرداد ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعتراض گرسنگان و کارگران نساجی در بنگلادش   برگردان: نادر ساده ٢٧ فروردین ١٣٨٧
 
گزارش برگزاری جلسه سخنرانی و پانل درتورنتو    (همراه با تصاویر) ٢٦ فروردین ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دو گزارش از شرایط کاری و زندگی کارگران شرکت پالایش نفت لاوان   کارگرلاوان، سلام دمکرات ٣ فروردین ١٣٨٧
 
 
گره های رنج   ١ فروردین ١٣٨٧
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارشی از برگزاری کارزار جهانی ٦ مارس در لندن    (همراه با تصاویر) ٢٠ اسفند ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعتصاب در معادن مکزیک   ٢٩ بهمن ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارشی از شهر قائمشهر   ٢٩ مهر ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرگ یک کارگر زیر دستگاه پرس    جلال ناصری ٢٨ تیر ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش روز جهانی کارگر درتهران   ١٤ اردیبهشت ١٣٨٦
 
 
 
گزارش روز جهانی کارگر در سنندج و اسامی تعدای از دستگیر شدگان    کمیته برگزار ی١مه سنندج ١١ اردیبهشت ١٣٨٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در حاشیه دادگاه تجدید نظر بازداشت شدگان اول ماه مه سقز    ( همراه با دو تصویر ) ٢١ اسفند ١٣٨۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارشی از شرکت ماموت    ٦ شهریور ١٣٨۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزارش اعتراض به قوانین ضد کارگری دولت فدرال استرالیا    کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا ٨ تیر ١٣٨٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجمع کارگران شرکت واحد در جلو ادارۀ کار شرق تهران   کمیتۀ هماهنگی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه در ترمینال شرکت واحد   کمیتۀ برگزاری مراسم اول ماه مه ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
شکل گیری صف مستقل کارگران در راهپیمایی خانۀ کارگر   کمیتۀ هماهنگی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
 
گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در منطقۀ خور   یکی از کارگران شرکت کننده در مراسم خور ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
گزارش گردهمآیی اول ماه مه در منطقۀ خور   کمیتۀ هماهنگی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
گزارش اعتصاب و مبارزه در منطقه ویژه اقتصادی (عسلویه)   اتحاد کمیته های کارگری ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٥
 
   
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
بیانیه و اطلاعیه
اطلاعیه و بیانیه
برگزیده
مقالات
مقالات ١
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس