۱ مقــالــه

   
 
 
 
 
 
 
 
مفهوم ریشه‌یی ایده‌ئولوژی  سهراب.ن ١٠ آبان ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
پيرامون زنده گی سلطانزاده   خسرو شاکری ۲٦ مهر ۱۴۰۰
 
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۴ مهر ۱۴۰۰
 
 
دربارۀ استقلال تشکل توده ای طبقۀ کارگر  کارگران انقلابی متحد ایران ١۳ مهر ۱۴۰۰
 
 
 
وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند!  کارگران ضد سرمایه داری ۱ مهر ۱۴۰۰
 
اعتراضات کارگری و چشم انداز آینده بخش دوم  ستار رحمانی ۲٨ شهریور ۱۴۰۰
 
دربارۀ ضرورت سازماندهی و اشکال مختلف سازمان های طبقۀ کارگر  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
 
مارکس و واسپاری شیوه ژاکوبنی انقلاب  حسین جوینده ۱٩ شهریور ۱۴۰۰
 
کارگردان علیه کارگران  پوریا سعادتی ٧ شهریور ۱۴۰۰
 
 
خيز تازه فاشيسم اسلامی سرمايه در ايران  ناصر پایدار ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
 
بازگشت ارتجاع طالبانی به قدرت  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
 
تجربه جمعیِ معلمان در تلگرام (گزارش یک حرکت صنفیِ مجازی)    علی عسکرنژاد ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 
ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم  کارگران ضد سرمایه داری ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
 
 
سرمایه داری دشمن مرگبار اقتصاد    عبداله اوجالان - ترجمه مراد عظیمی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ 
یک حساب دو دوتا چهارتایی دربارۀ ۵۲ روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت     محسن حکیمی ۱۸ مرداد  
يك شهروند خوب - چگونه يك فعالِ كارگری با سرمايه داران همصدا ميشود (نقدی برنشست مجازی روز كارگردركلاب هاوس)     صفا جبار ۵ مرداد ۱۴۰۰ 
 
 
 
 
 
 
 
جنبش دانشجویی انقلابی: نظریه و عمل  ارنست مندل- ترجمۀ هوشنگ نوری ۷ تیر ۱۴۰۰
 
تناقضات چپ «انقلابی»  محمود ضارب ٦ تیر ۱۴۰۰
 
 
تاريخ اجتماعی تمدن ها و سرمایه داری  برگردان مراد عظيمی ۴ تیر ۱۴۰۰
 
بازارِ مدرسه   علی عسکرنژاد ۳ تیر ۱۴۰۰
 
انتخابات ۱۴۰۰ و طبقۀ کارگر  میثم محمدی ۲٧ خرداد ۱۴۰۰
 
دربارۀ خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه   روزبه راسخ ۲٦ خرداد ۱۴۰۰
 
نقد برنامه گوتا   مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
 
 
مردم فلسطين و مردم کردستان ترکيه   مراد عظيمی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
 
زنان رقا آينده شان را می سازند   مراد عظيمی ۱٩ خرداد ۱۴۰۰
 
طبقه کارگر و سناریوی انتخابات   کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
 
 
 
چین ایستگاه نهایی؟ گذرگاه جریان گردش مواد از «کارگاه جهان»   فابریسیو رودریگز/ کاووس بهزادی ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
 
یادداشت‌های سوسیالیستی   نویسنده: شاهین ٨ خرداد ۱۴۰۰
 
 
سرنوشت توده کارگر فلسطین و جنبش کارگری   ناصر پایدار ۴ خرداد ۱۴۰۰
 
 
 
سرمایه داری به مثابه مذهب: والتر بنیامین و ماکس وبر   میشل لووی - برگردان: ستار رحمانی - ویراستار: ایوب رحمانی ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
مکان سرمايه داری   مراد عظيمی ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
تاریخچه مختصری از مبارزات معلمان (تصحیح شده)   ستار رحمانی ٢۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
منتخب آثار جلد یک    منتخب آثار جلد دوم   آوتيس ميکائيليان (سلطانزاده) ٢۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه ـ فصل اول   سندیکای هفت تپه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
ریشه فلاکت از دَرسهای مارکسیسم   بابک فرزام ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
نظام مزدبری مجموعه مقالات  فردریش انگلس - برگردان: نیکو پورورزان ٨ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
 
دربارۀ اعتصاب   لنین - ترجمه بهرام کیوان ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
رابطه سرمايه داری با قدرت سياسی و قانون   مرادعظيمی ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
 
بدهی دولتی   فریده ثابتی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
 
 
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا  رزا لوکزامبورگ - مترجمان: تراب ثالث و ی. کهن ۲٧ اسفند ٩٩
 
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۳ اسفند ٩٩
 
از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران   نوشتۀ وَین اسپنسر- ترجمۀ محسن حکیمی ۲۱ اسفند ٩٩
 
متا کاپیتال جلد اول، دوم و سوم   بهمن شرف نیا ۱۸ اسفند ٩٩
 
 
کارِ دستمزدي و سرمايه   کارل مارکس - ترجمۀ: م.دهقان ۱۱ اسفند ٩٩
 
 
مبارزه طبقاتی و رهایی زنان   اثر تونی کلیف - مترجمان ٧ اسفند ٩٩
 
علیه مردم، به سوی انقلاب   روزبه راسخ ۳۰ بهمن ٩٩
 
 
 
 
 
 
 
نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی»  نوشتۀ کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۴ بهمن ٩٩
 
 
نامه ای برای تو رفیق (اصلاح شده)  کاوه یزدانی ٢۸ دی ٩٩
 
چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران   نسرین و سام سالور- مترجم: ایدا الایاری ٢۷ دی ٩٩
 
پاندمی کرونایی: ارزیابی یکساله!  نازنین و یامین ٢۵ دی ٩٩
 
ترجمه تازه چه باید کرد؟ (لنین)  با یادداشتی از مترجمان: تراب ثالث، ی.کھن ٢۵ دی ٩٩
 
چپ علیه کمونیسم   وحید اسدی ٢٠ دی ٩٩
 
پايه های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی   آوتيس ميکائيليان (سلطانزاده) ۱٦ دی ٩٩
 
 
 
 
در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی»  کارگران ضد سرمایه داری ۵ دی ٩٩
 
 
 
 
مردسالاری ريشه ستم بر زنان   مراد عظيمی ۲۴ آذر ٩٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقد مذهبی مذهب!   ناصر پایدار ٢٨ آبان ٩٩
 
 
 
 
 
کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا   کارگران ضد سرمایه داری ٧ آبان ٩٩
 
 
 
 
 
 
شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران   کارگران ضد سرمایه داری ٢۱ مهر ٩٩
 
 
 
 
 
دولت نزد مارکس و انگلس (کتاب)   خسرو خاکبین ٣٠ شهریور ۹۹
 
تشکل مستقل فقط دوفاکتو  محسن حکیمی ٢٨ شهریور ۹۹
 
 
رفرم اجتماعی یا انقلاب؟  رزا لوکزامبورگ - برگردان: ی.کهن ٢٢ شهریور ۹۹
 
 
 
 
 
 
دوستان و دشمنان هفت تپه!   محمد قراگوزلو ٢٩ مرداد ٩٩
 
 
 
 
حزب کمونیست و تشکلات طبقه کارگر   بابک فرزام ٢١ مرداد ۹۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش اتحادیه های کارگری در انقلاب روسیه  آلکس لوزوسکی- ترجمه ستار رحمانی ٣ مرداد ۹۹
 
 
 
 
جامعه مشارکتی، Participatory Society  مراد عظيمی ۱۸ تیر ۹۹
 
 
 
 
کمونیسم شورایی   گرهارد هان لوزر - برگردان کاووس بهزادی ۵ تیر ٩٩
 
 
 
 
 
تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف های اتحادیه ها در انگلیس   کریس هارمن - مترجم: ستار رحمانی ۳۱ خرداد ۹۹
 
 
 
یک پرچم در سه اپیزود ( اصلاح شده)   خسرو خاکبین ۲۷ خرداد ٩٩
 
 
 
 
نگاه های دوباره به هفت تپه و طرح شعار شورا  خسرو غلامی- فردین نگهدار ٨ خرداد ۹۹
 
 
 
 
کُنش و واکُنش   کیومرث عزتی ٢ خرداد ۹۹
 
 
 
 
مبارزات عملی پیش روی کارگران  علیرضا خباز ٢٠ اردیبهشت ۹۹
 
 
حزب کمونیست و تشکلات طبقه کارگر   بابک فرزام ۹ اردیبهشت ۹۹
 
 
 
 
کنترل؟  فریده ثابتی ١ اردیبهشت ۹۹
 
بازتاب های ويروس کرونا، کوويد۱۹  مراد عظيمی ٢۴ فروردین ۹۹
 
 
 
 
 
برمی گردیم تا "صد رحمت"   کیومرث عزتی ۱٣ فروردین ۹۹
 
بزرگ‌ترین تهدید ویروس کرونا؛ بربریت با چهره‌ای انسانی‌   اسلاوی ژیژک - ترجمه نوید گرگین ۱۱ فروردین ۹۹
 
ویروس کرونا و رابطه آن با «فاشیزم نو»   یاشار آذری ٧ فروردین ۹۹
 
 
 
 
 
درس های ویروس کرونا!  ناصر پایدار ٢٠ اسفند ۹٨
 
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!  نازنین و یامین ۱۹ اسفند ۹٨
 
 
زنان و اعتصابات غیرقانونی در اروپای پساجنگ    یان ده گراف - برگردان کاووس بهزادی ۱٦ اسفند ١٣٩٨  
 
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری    رزا لوکزامبورگ - ی. کهن ٦ اسفند ٩٨
 
 
 
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم  رزا لوکزامبورگ - برگردان ی.کهن ۱ اسفند ۹٨
 
 
انتخابات   بابک فرزام ۲۹ بهمن ۹٨
 
 
مارکسیسم و ستم بر زنان  دیوید مک نالی- سوزان فرگوسن ترجمۀ توران فروزنده ۲٧ بهمن ١٣٩٨
(t.foroozandeh77@gmail.com)
 
تعبير ما و جمهوری اسلامی داعش   مراد عظيمی ۲۳ بهمن ۹٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در باره اعتصاب  لنین - ترجمۀ ی.کهن ۱٦ دی ۹٨
 
 
تجمع اول ماه می: بازخوانی مواضع   جلال اعتماد‌زاده ۱۱ دی ٩۸
 
 
 
ادامه سیاستهای نئولیبرالی و اعتراضات مردم علیه آن   کمیته هماهنگی برای کمک ۲٦ آذر ٩٨
 
 
 
 
 
 
 
 
شورش بنزین و وظایف کنونی   رحمت آل احمد ١٧ آذر ٩٨
 
هفت‌تپه؛ هم‌آوایی سرکوب و انحراف   امین سهرابی ١۲ آذر ٩٨
 
 
بنزین و مبارزۀ اقتصادی کارگران   محمدرضا حنانه ١۲ آذر ٩٨
 
 
 
تاملی بر کتابِ:«شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»  ترجمه: گروه مترجمان ... از: نازنین و یامین ٢٦ آبان ۹٨
 
 
در تقویت گزارش خوب پیمان شجیراتی  علیرضا خباز ۱۴ آبان ۹٨
 
جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹   گرایش بلشویک لنینیست های ایران ۱۲ آبان ۹٨
 
 
 
 
 
تکفیر مؤمنان (در پاسخ به آذرخش)  نویسنده: حبیب ساعی ۲۹ مهر ۹٨
 
نقد و بررسی رسانه و عملکرد سندیکا‌ها  نشر کارگری «ما» ۷ مهر ۹٨
 
 
 
 
فساد مالی سیاسی (Korruption)  فریده ثابتی ١ مهر ۹٨
 
 
 
 
 
 
 
شرائط اضطراری بوم زيست - زنگ های خطر به صدا درآمدند   مصاحبه کريس هجز با راجر هلم- ترجمه مراد عظيمی ۴ شهریور ۹٨
 
روزا لوکزامبورگ، دمکراسی، مجلس موسسان و دولت شوراِئی   بهروز فراهانی - دو مقاله از روزا ترجمۀ بهروز عارفی ۲۰ مرداد ۹٨
 
مقوله دولت و اداره شورائی جامعه  مراد عظیمی ١٨ مرداد ۹٨
 
رُزای سُرخ (۲)    ی .کهن ١۵ مرداد ٩٨    رُزای سُرخ (١) - روز جهانی زن خجسته باد     
 
 
 
متافیزک «قطب چپ»   کاوه دادگری ۲٨ تیر ۹٨
 
جنبش شورش عليه نابودی کره ارض مراد عظيمی ۲٨ تیر ۹٨
 
 
اسطوره‌ی کرونشتات ـ در آینۀ اسناد علنی شدۀ جدید در روسیه   نوشته‌ای از: اوگنی کازاکوف - برگردان: کاووس بهزادی (واکاوی سوسیالیستی) ١٦ تیر ۹٨
 
جستار اد اره شورائی جامعه  مراد عظیمی ۱٠ تیر ۹٨
 
 
چپ رفرمیست و الگوی اسکاندیناوی  نازنین و یامین ۲ تیر ۹٨
 
 
نگاهي ريشه يي به انقلاب مشروطه  نوشته و گردآوری: سهراب.ن ۱۴ خرداد ۹٨
 
انقلاب و رفرم  پل ماتیک مترجم وحید تقوی ۱۴ خرداد ۹٨
 
بازنگری زمينه های شکست انقلاب ١٣۵٧  مراد عظيمی ۹ خرداد ۹٨
 
بحران اقتصادی سیاسی در ترکیه  فریده ثابتی ۹ خرداد ۹٨
 
 
 
یک مقایسه: دختران حامی طبقه کارگر و دختران خیابان انقلاب   سارینا درنیا ۲۸ اردیبهشت ١٣٩٨  
نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹٧  اتحاد بین المللی ۱٧ اردیبهشت ۹٨
 
 
انگلس و تبدیل کمونیسم مارکس به مارکسیسم   محسن حکیمی ۲٠ فروردین ۹٨
 
خیزش دی ماه ۹٦   فریده ثابتی ۱۲ فروردین ۹٨
 
 
 
مارکسیسم همان کمونیسمِ مارکس نیست    محسن حکیمی ١٩ اسفند ٩٧  
ویژه نامه هشت مارس    گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران ١٨ اسفند ٩٧  
رهایی کار (اصلاح و انتشار ویراست دوم)   رضا کریم پور ١٦ اسفند ۹٧
 
حمایت یا مجازاتِ کودکانِ فقرا!    نازنین و یامین ١٦ اسفند ١٣٩٧  
رُزای سُرخ (١) - روز جهانی زن خجسته باد    ی .کهن ١۵ اسفند ١٣٩٧  
 
شوراهای کارگری در کارخانه های ایران   کریس گودی - ترجمۀ شاهین نصیری ۹ اسفند ۹٧
 
 
 
 
 
 
براندازی یا گامهای انقلاب  رضا کریمپور ۲١ بهمن ۹٧
 
 
 
 
نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۲ دی ٩٧
 
 
تاریخ و آگاهیِ طبقاتی پژوهشی در دیالکتیکِ مارکسیستی  لوکاچ - ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده
 
پیام نامۀ سرگشاده اسماعیل بخشی  مشترک (پنج تشکل فعالان کارگری) ۱٩ دی ٩٧
 
 
چند نکته پیرامون نامه اسماعیل بخشی  مزدک زراعتیان ۱٦ دی ٩٧
 
 
رفرمیسم و کمپین صنفی کردن جنبش کارگری!!  کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ دی ۹٧
 
 
 
دربارۀ اعتصاب   و. ا. لنین - ترجمه: بهرام کیوان ١۳ دی ۹٧
 
بديل جمهوری اسلامی داعش  مراد عظيمی ۹ دی ۹٧
 
یک لانگ‌شات: از خیابان تا شورا  هادی کلاه‌دوز ۹ دی ۹٧
 
ااز ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ‌آهن بافق  کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ٨ دی ۹٧
 
 
 
 
 
شورا و نسبت آن با مجمع عمومی، کمیته کارخانه، اعتصاب عمومی و حزب   گرایش بلشویک - لنینیست‌های ایران ۲٧ آذر ۹٧
 
 
ارزیابی از جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه  گرایش بلشویک - لنینیست‌های ایران ۲۵ آذر ۹٧
 
جنبش جلیقه زردها در فرانسه   بیژن رستگار ۲۵ آذر ۹٧
 
درس های مهم خیزش کارگران هفت تپه  کارگران ضد سرمایه داری ۲۴ آذر ۹٧
 
 
 
انحراف ممنوع، حتی به چپ   مینا یاری ۱٩ آذر ٩٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سکۀ ضرب شدۀ فمنیسم   رعنا رسولی ٧ آبان ۹٧
 
 
 
 
 
مجازات اعدام (به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام)   کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۲۱ مهر ٩٧
 
 
زندانیان کارگر   فریده ثابتی ۲۱ مهر ۹٧
 
خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!   محمد قراگوزلو ٦ مهر ۹٧
 
انقلاب ضرورتی اجتناب ناپذیر   شهناز نیکوروان ۳۰ شهریور ۹٧
 
طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران (تصحیح شده)   کارگران انقلابی متحد ایران ٢۹ شهریور ۹٧
 
ملت- دموکراتيک/ بديل دولت- ملت   مراد عظيمی ٢٨ شهریور ۹٧
 
 
اعدام، تکثیر جنایت است   محسن حکیمی ٢۵ شهریور ۹٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کمیته هماهنگی و ضرورت تحول  محمد عبدی پور ۲۱ مرداد ۹٧
 
داستان بیکاران   حمید جوانمرد ۱۶ مرداد ۹٧
 
 
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی  ترجمه: نازنین و یامین ۱۱ مرداد ۹٧
 
دو چهره مدرنيته سرمايه داری آمريکا  ترجمه: مراد عظيمی ۱۱ مرداد ۹٧
 
درباره‌ی دختران خیابان انقلاب   رزا برومند ٨ مرداد ۹٧
 
 
 
 
منافع "ملی" ترکیه در ایران کدام است؟   هاله صفرزاده ۲۲ تیر ٩٧
 
 
 
طرح بحث: «اعتصاب عمومی» و ضرورت عملی بررسی تئوریک و تاریخی آن   گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران ۳ تیر ٩٧
 
کمون و شورا   مراد عظيمی ۱ تیر ٩٧
 
 
 
بديل جمهوری اسلامی   مراد عظيمی ۲٧ اردیبهشت ٩٧
 
 
خلاصه ای از داستان زندگی ما   عمرمینائی ۲۲ اردیبهشت ٩٧
 
 
 
اشغال عفرين   مترجم: مراد عظيمی ۱۰ اردیبهشت ٩٧
 
 
 
 
 
نقد آنارشیسم (لینکهای جدید)  نازنین و یامین ۲۱ فروردین ٩٧
 
تلاش برای ایجاد تشکل سراسری کارگران (۱۳۵۷)   کانون مدافعان حقوق کارگر ۱٩ فروردین ٩٧
 
 
 
دولت و بحران سرمایه داری   نویسنده: دیوید یَفِه - مترجم: م. برنا ۱۰ فروردین ٩٧
 
 
 
 
 
 
 
 
نقد لیبرالیسم کارگری  خسرو خاک بین ۱٩ اسفند ٩٦
 
 
 
 
 
 
روژآوا در نزاع کار- سرمایه   نازنین و یامین ٢٩ بهمن ٩٦
 
کمون، شورا و مديريت شورائی جامعه   مراد عظيمی ٢۵ بهمن ٩٦
 
مروری بر اجباری شدن حجاب ۱۳۵۷ تا۱۳۶۰  هاله صفرزاده ۱۴ بهمن ٩٦
 
کنسرن های کشاورزی و مواد غذایی   فریده ثابتی ۲ بهمن ٩٦
 
از کمونیسم تا کمونالیسم   نازنین و یامین ۱ بهمن ٩٦
 
 
موضع حزب توده در مبارزات خیابانی اخیر مردم   کارگران انقلابی متحد ایران ۲۴ دی ٩٦
 
 
خیزش جاری، درخشش ها و نارسائی ها   ناصر پایدار ۲۱ دی ٩٦
 
پيش بسوی اداره شورائی جامعه (۲)   مراد عظيمی ۱٦ دی ٩٦
 
 
پيش به سوی حکومت شورائی   مراد عظيمی ۱۱ دی ٩٦
 
 
تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد   کانون مدافعان حقوق کارگر ۵ دی ٩٦
 
ممکن می‌شود، وقتی اراده می‌کنیم!   امیرحسین محمدی‌فرد ۴ دی ٩٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرکوب کارگران در اراک   فریده ثابتی ۱۱ مهر ٩٦
 
 
طلایه های شکل گیری وجدان طبقاتی کارگران در ایران   کارگران انقلابی متحد ایران ۲٧ شهریور ٩٦
 
فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران!   محمد قراگوزلو ۲۴ شهریور ٩٦
 
 
 
 
مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟   فریده ثابتی ٨ شهریور ٩٦
 
 
 
انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!  محمد قراگوزلو ۳۰ تیر ٩٦
 
بر ما چنین گذشت، هم زنجیر!  ناصر پایدار ۲٧ تیر ٩٦
 
 
بحران اقتصادی   فریده ثابتی ۲۰ تیر ٩٦
 
کاخ سفید در اشغالِ نئوفاشیسم   جان بلامی فاستر - نیکو پورورزان ۲۰ تیر ٩٦
 
 
دو رخداد مهم در عرصۀ جنبش کارگری   نشر کارگری «ما» ۱۰ تیر ٩٦
 
پیروزی اعتصاب غذا   گری آدامز ترجمه: شهناز نیکوروان ۲۲ خرداد ٩٦
 
 
 
 
روژآوا در نزاع کار- سرمایه   نازنین و یامین ۱۵ خرداد ٩٦
 
 
 
 
رهائی زنان شرط رهائی جامعه   مراد عظیمی ۴ خرداد ٩٦
 
 
چکیدۀ سرمایۀ کارل مارکس   نوشتۀ کارلو کافیرو ۱ خرداد ٩٦
 
 
 
در نقد "کنگره ملی کرد"  جمعی از کارگران کردستان ٢٧ اردیبهشت ٩٦
 
علیه سرمایه شمارۀ ٩ ویژه نامه جنبش کارگری و «قانون کار»  کارگران ضد سرمایه داری ١٩ اردیبهشت ٩٦
 
گزارشِ سی ساله توليددارو    (Edge)  -  (PDF)   كارگرِ توليددارو - مهران.ع
 
 
در حاشیه اجلاسهای کارگری و سفرهای تجاری  همایون جابری ١۴ فروردین ٩٦
 
هجدهم برومر دونالد ترامپ؟   میلر و فلاس ترجمه مهرداد امامی ١٣ فروردین ٩٦
 
 
 
 
روژآوا در نزاع کار- سرمایه   نازنین و یامین ۱۴ اسفند ٩۵
 
 
 
 
 
جنبش كارگری و جنبش سیاهكل   علیرضا ثقفی ۱٩ بهمن ٩۵
 
 
 
 
 
چرا شورای ضد سرمایه داری؟ ۱ و ٢   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ۳۰ دی
 
 
 
 
 
 
 
جمهوری اسلامی و داعش   مراد عظيمی ۱٦ آذر ٩۵
 
 
 
 
 
 
راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران   کارگران انقلابی متحد ایران ۱۱ آبان
 
اوضاعِ بوقلمونی و دبیرکل   علی سالکی ۱۰ آبان ٩۵
 
 
 
میزگرد دستمزد و سبک کار   نشر کارگری «ما» ٢۸ مهر ٩۵
 
 
 
 
 
ویژه نامه: خصوصی سازی و آموزش   کانون مدافعان حقوق کارگر ۱۳ مهر ٩۵
 
 
تشکل یابی مستقل در محاق   جعفر ابراهیمی ۲٦ شهریور ٩۵
 
 
 
کردستان از دریچۀ جنگ امپریالیستیِ سوریه   محمد قراگوزلو ٦ شهریور ٩۵
 
جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار   ناصر پایدار ۲٧ مرداد ٩۵
 
سرمايه داری ايران بعد از برجام  مراد عظيمی ۲٧ مرداد ٩۵
 
 
 
گئورگ لوکاچ: تأمّلی در وحدت اندیشۀ لنین  حسن شمس آوری- علیرضا امیرقاسمی
 
رفرمیسم و سنتهای پیش رو در گذر زمان   بهرام گرگان ۱ مرداد ٩۵
 
 
اختلاف ما: پيرامون مشى اپورتونيستى اتحاديه کمونيستهاى ايران   بخشی از مسئولین؛ کادرها؛ اعضا و هواداران سابق ۲۳ تیر ٩۵
 
 
 
لحظۀ حال دولت و پرچم جنبش کارگری!   محمد قراگوزلو ۳ تیر ٩۵
 
اقتصاد سياسي به زبان ساده   سهراب.ن ۳ تیر ٩۵
 
 
 
 
معضل بی افقی چپ پوپولیست و یک می   امیرحسین محمدی فرد ١۹ خرداد ٩۵
 
فقط گامهایی به پس «در حاشیه یک می ۹۵»  نوید غلامی ١۹ خرداد ٩۵
 
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد   علیرضا ثقفی ١١ خرداد ٩۵
 
 
«شب زنده داران»، شکل نوین جنبش ضدسرمایه داری طبقۀ کارگر   متن سخنرانی محسن حکیمی در دانشگاه خلیج فارسِ بوشهر بمناسبت اول ماه مه
 
 
 
 
سوسیالیسم چیست؟   یحیی رحیمی ۲۲ اردیبهشت ٩۵
 
 
 
 
در سایه - روشنِ شب‌های پاریس   حبیب ساعی ۱ اردیبهشت ٩۵
 
 
الیناسیون: از رنجی که می‌بریم   م.مینایی ۲۵ فروردین ٩۵
 
عصر دفن سرمایه داری   م.مینایی ۲۵ فروردین ٩۵
 
 
دموکراسی از طراز کمون - دولت کارگری و حق رای عمومی!  سعید سهرابی- روبن ماکاریان ۱٩ فروردین ٩۵
 
بحران بدهی یونان گفتگوی نگاه با پرویز قاسمی ۱٦ فروردین ٩۵
 
 
 
سندیکا و شبه سندیکا   آزاده حسینی ٨ فروردین ٩۵
 
دو مقدمه در مورد دستمزد  محمد قراگوزلو ۲۷ اسفند ٩۴
 
کلامی چند دربارۀ دستمزد ۹۵  فعالان کارگری ضدسرمایه داری
 
 
 
 
 
 
ستیز «مهرنامه» با آزادی بیان  محسن حکیمی ۱٩ اسفند ٩۴
 
 
در باره دستمزد كارگران  سعید منصوری ۱٣ اسفند ٩۴
 
انتخابات ۹۴ در چند پرده!  محمد قراگوزلو ۱۱ اسفند ٩۴
 
حداقل مزد سال ۹۵ جدال و امیدها   علی مبارکی ٩ اسفند ٩۴
 
سندیکاهای مستقل و سندیکاهای دولتی  آزاده حسینی ٩ اسفند ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خصوصی‌سازی آموزش، یعنی بی آینده کردن کودکان در این سرزمین   حقوق کارگر و معلم - جعفر ابراهیمی ۱۰ بهمن ٩۴
 
 
تحلیلی بر یک مقدمه  بهرام ۱ بهمن ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وضعیت جنبش کارگری در دانشگاه  جمعی از کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ آذر ٩۴
 
یادداشتی بر تئوری توسعه - بخش اول، دوم و سوم   فعالان کارگری ضدسرمایه داری ٢۳ آذر ٩۴
 
 
 
 
 
 
چه باید کرد؟ (در ضرورت آلترناتیو کارگری)   انقلاب سرخ - شاهرخ زمانی ۱ آذر ٩۴
 
امروزداعش، فردا چی   علی رسولی (ف.ک.) ٣٠ آبان ٩۴
 
بیروت روز پیشتر   ترجمه: بهروز فراهانی ٣٠ آبان ٩۴
 
 
 
 
آغاز قرن بیست و یکم و طبقۀ کارگر   فریده ثابتی ۲۵ آبان ٩۴
 
 
 
جنگ امپریالیستی در سوریه   محمد قراگوزلو ۱۵ آبان ٩۴
 
 
 
 
 
خاکسترنشینان چه کسانی هستند؟   امید خرم ۵ آبان ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی   ناصر پایدار ۱٨ مهر ٩۴
 
خصوصی سازی و شورش کارگران در راه آهن مکزیک   دان لا بوتز- هاله صفرزاده ۱۴ مهر ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
سکتۀ پرولتر و گریۀ بید!   محمد قراگوزلو ۱ مهر ٩۴
 
تنزل روزافزون معیشت کارگران و بازار کساد صاحبان خودروسازی- ها   جمعی از کارگران ضد سرمایه داری ۲۳ شهریور ٩۴
 
 
 
 
تئوری های ارزش اضافی (قسمت چهارم)  علیرضا ثقفی١۴ شهریور ٩۴
 
در باره مبارزات کارگران مس سرچشمه   ماه منظر دیناروند ١۴ شهریور ٩۴
 
یادداشتی بر تئوری توسعه  فعالان کارگری ضدسرمایه داری ١٢ شهریور ٩۴
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش فراموش شده امنیت شغلی در ایمنی کار   شهناز نیكوروان ۲۱ مرداد ٩۴
 
 
"بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو" (بخش یک و دوم)  موسسه روزا لوکزامبورگ - فریده ثابتی ١٧ مرداد ٩۴
 
 
 
 
 
 
نگاهی طبقاتی به توافق هسته ای   شهناز نیکوروان ۵ مرداد ٩۴
 
 
 
ارزیابی از گذشته و چشم انداز آینده   کاوه دادگری ٣ مرداد ٩۴
 
تئوری های ارزش اضافی قسمت سوم   مارکس- ثقفی ٢٨ تیر ٩۴
 
 
 
 
 
 
نظام سلاخی: استثمار کارگران کشتارگاهها در آلمان   آنه کونتسه - برگردان: اروند صفائی ۱٨ تیر ٩۴
 
 
 
تئوری های ارزش اضافی (بخش اول و دوم و سوم)   کارل مارکس - ترجمه علیرضا ثقفی ۱۰ تیر ٩۴
 
 
 
 
"بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو"   موسسه روزا لوکزامبورگ - فریده ثابتی ۳۰ خرداد ٩۴
 
سرمایه داری و ایمنی کار   دکل کار ۲۳ خرداد ٩۴
 
... به حسینی نویسنده مقاله "نظریه پردازان بی عمل"!"کارگران بی سر"!   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ۲۱ خرداد ٩۴
 
 
 
 
 
تئوری‌های ارزش اضافی جلد چهارم سرمایه بخش اول   كارل ماركس- مترجم: علیرضا ثقفی ۵ خرداد ٩۴
 
 
 
کارگرانِ پروژه‌ای  جمعی از کارگران پروژه‌ایِ جنوب ۲٨ اردیبهشت
 
 
نظریه پردازان بی عمل، کارگران بی سر  غلامحسین حسینی ۲۴ اردیبهشت ٩۴
 
 
کارگران، وفور مبارزه و دستاورد ناپیدا   ناصر پایدار ۱٧ اردیبهشت
 
تفاوت گفتمانی فعالان کارگری  رامین بهاری ۱٧ اردیبهشت ٩۴
 
 
 
از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانۀ کارگر   محمد قراگوزلو ۱۴ اردیبهشت ٩۴
 
 
کارگران طبقات شناور فرهنگ کاسبکاری   بهروز علی یاری ۵ اردیبهشت ٩۴
 
بررسی تحلیلی مبارزات معلمان ... (بخش اول)    (بخش دوم)   تهیه کننده: غلامعلی حسینی ۵ اردیبهشت ٩۴
 
کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!   محمد قراگوزلو ۳ اردیبهشت ٩۴
 
نقش کار در گذار از میمون به انسان - فردریک انگلس   ترجمه سازمان چریکهای فدائی خلق - سهراب.ن ۳١ فروردین ٩۴
 
 
بررسی تحلیلی مبارزات معلمان از جنبش تنباکو تا کنون   تهیه کننده: غلامعلی حسینی ۲٩ فروردین ٩۴
 
 
 
صلح اتمی در چند پرده!   محمد قراگوزلو ۲۰ فروردین ٩۴
 
 
 
این امامزاده شفا نمی دهد!   محسن حکیمی ١۵ فروردین ٩۴
 
اقتصاد سیاسی به زبان ساده   سهراب.ن ٨ فروردین ٩۴
 
مبانی روانشناسی عقیده و اخلاق  حمید پویا ٨ فروردین ٩۴
 
جمعبندی از اعتصابات کارگری در سال ۹۳   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢ فروردین ٩۴
 
مصاحبه با یكی از معلمان در مورد اعتراضات اخیر   كانون مدافعان حقوق كارگر ٢ فروردین ٩۴
 
ملاحظاتی دریاره مسئله سوسیالیسم  حمید پویا ٢ فروردین ٩۴
 
 
 
 
 
 
اقتصاد سیاسی به زبان ساده (٢۹)   سهراب.ن ۱۱ اسفند ٩۳
 
 
درباره چند مقوله اقتصادی   حمید پویا ۱۰ اسفند ٩۳
 
 
 
 
از ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ آهن بافق   بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ١ اسفند ٩۳
 
جنبش کارگری، زیر سلطه نگرش رفرمیستی   ماه منظر دیناروند ٢٨ بهمن ٩٣
 
 
اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و درس های آن تعدادی از کارگران اعتصابی ایران خودرو ۴ بهمن ٩٣
 
وضعیت کنونی انسان   فروم - نیک جو ۴ بهمن ٩٣
 
 
نگاهی به بودجه سال ٩۴   فریده ثابتی ٢٧ دی ٩۳
 
 
 
 
 
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش چهاردهم)   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١۴ دی ٩٣
 
 
 
 
 
 
طبقه کارگر، حلقه گمشده در کردستان سوریه   خسرو غلامی - فردین نگهدار ٦ دی ٩٣
 
 
ایدئولوژی آلمانی (با ویرایش تازه)   زوبین قهرمان - غلامرضا پرتوی ۴ دی ٩٣
 
 
ویژه نامه معدن   کانون مدافعان حقوق کارگر ٢٩ آذر ٩٣
 
بیراهه تشکل توده ای  امیر پیام ٢٧ آذر ٩٣
 
 
 
 
 
انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد محمد قراگوزلو ٢٣ آذر ٩٣
 
از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری  ناصر پایدار ۱۴ آذر ٩٣
 
 
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش سیزدهم)   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٨ آذر ٩٣
 
نامۀ سرگشاده به صدرا محقق دربارۀ مقاله پدیده پاشایی  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٨ آذر ٩٣
 
خصوصی‌سازی معادن در ایران   هاله صفرزاده ٨ آذر ٩٣
 
محض اطلاع یک چپ دایناسوریست   محسن حکیمی ۳ آذر ٩۳
 
 
 
 
 
 
 
درباره تشکل سراسری کارگران  چند کارگر ضد سرمایه داری ١٩ آبان ٩٣
 
سرشت انسان و نظریۀ اجتماعی  فروم - نیک جو ١٦ آبان ٩٣
 
 
 
 
 
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش یازدهم)   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٨ آبان ٩٣
 
 
کشورهای بریکس (BRICS)   فریده ثابتی ٢۹ مهر ٩۳
 
«سرکوب» عامل اصلی یا یکی از عوامل رکود!؟   نشر کارگری «ما» ٢۷ مهر ٩۳
 
 
دربارۀ جزوۀ ژونیوس   و. ا. لنین - روزبه امامی ٢٠ مهر ٩۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مارکس ما   آنتونیو گرامشی- پارسا نیک جو ۳ مهر ٩۳
 
 
اقتصاد سیاسی به زبان ساده (١٠)   سهراب.ن ٢٨ شهریور ٩۳
 
 
 
درباره مبارزات کارگران معدن بافق  ماه منظر دیناروند ٢۳ شهریور
 
 
داعش و زنان   تینا. ف ١٦ شهریور
 
دولت امریکا، « داعش» و گره کور عراق   ناصر پایدار ١۵ شهریور
 
 
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش هشتم)   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١٣ شهریور ٩٣
 
 
 
 
 
 
 
موانع تشکل‌یابی کارگران ایران  جمعی از کارگران تهران ٣٠ مرداد
 
ویژه نامه فلسطین   کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۵ مرداد ٩۳
 
 
علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟  فعالین جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر ١٨ مرداد ٩٣
 
 
 
شخصیت اقتدار طلب   - اریش فروم پارسا نیک جو ١٨ مرداد ٩٣
 
تشکیلات = توطئه = دشمن هراسی  باران بامدادی ١٨ مرداد ٩٣
 
 
 
 
جنایات جنگی در غزه و ورشکستگی ناسیونالیسم   ترجمه: باران راد - مقدمه فرهاد فردا ٩ مرداد ٩۳
 
 
جوانان غزه و مانیفست تغییر وضع موجود!   فعالین جنبش لغو کار مزدی ۴ مرداد ٩۳
 
مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ۴ مرداد ٩۳
 
 
 
احمد شاملو در متن پروژۀ "چپ زدایی"!   محمد قراگوزلو ٢ مرداد
 
درس های اعتصاب کارگران معادن بافق   علیرضا نوایی، ایوب رحمانی ١ مرداد ٩۳
 
 
اسرائيل خواهان صلح نيست  گيدئون لِوی - محسن يلفانی ٢٨ تیر
 
بحران ساختاری جهان سرمايه داری   مراد عظيمی ٢٦ تیر ٩۳
 
رفرم جوئی استیصال آمیز پائینی ها!!   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ تیر ٩۳
 
منش انقلابی بخش دوم و پایانی   فروم - نیک جو ١۵ تیر ٩۳
 
 
 
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش چهارم)   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١٢ تیر ٩٣
 
 
 
 
جهش داعش و تپش قلب خاورمیانۀ ما  محمد قراگوزلو ۳٠ خرداد
 
 
 
 
در باره کشته شدن ۳٠۱ کارگر معدن سوما در ترکیه  ماه منظر دیناروند ٢۴ خرداد ٩٣
 
 
جنبش کارگری ایران هوشیار است و "لخ والسا" بردار نیست   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢۴ خرداد ٩٣
 
 
 
 
رواداری سرکوب گر (۳)   مارکوزه - پارسا نیک جو ١٩ خرداد ٩۳
 
 
«آقای اسانلو! دست از سر جنبش کارگری ایران بردارید!»   کمیته هماهنگی برای کمک ١۵ خرداد ٩۳
 
رواداری سرکوب گر بخش ٢   مارکوزه - پارسا نیک جو ١۳ خرداد ٩۳
 
چرا ضد سرمایه داری؟   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١١ خرداد
 
 
 
جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم   ناصر پایدار ٨ خرداد ٩۳
 
اقتصاد سیاسی به زبان ساده (٢)   سهراب.ن ۴ خرداد ٩۳
 
 
ما برگشتیم؟!   ذابح ابراهیمی ٢ خرداد ٩۳
پدیده و تضادهای آن  بهروز فرهیخته ٢ خرداد ٩۳
حداقل دستمزد؛ هیاهو بر سر هیچ!  فریده ثابتی ۱ خرداد ٩۳
 
جنبش لغو بردگی مزدی در ايران  مراد عظيمی ٢۵ اردیبهشت ٩۳
 
بازخوانی دو اعتصاب معلمان دهۀ ۴٠ و ٨٠ شمسی   هاله صفرزاده ٢۳ اردیبهشت ٩۳
 
روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد   محمد قراگوزلو ٢٣ اردیبهشت
 
انقلاب سوسیالیستی یا دمکراتیک (نسخه اصلاح شده)  گروه اتحاد کمونیستی ٢۳ اردیبهشت ٩۳
 
 
 
 
دستمزد   نشر کارگری «ما» ۱۴ اردیبهشت ٩٣
 
نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم   نشر کارگری «ما» ۱۴ اردیبهشت
 
یا کار می کنیم تا زندگی کنیم، یا می جنگیم تا بمیریم   کارل مارکس - محسن حکیمی ۱۱ اردیبهشت ٩٣
 
 
 
فرش قرمز اوین: از داووس تا مهرآباد   پیک بهار ١ اردیبهشت ٩٣
 
 
 
سازمانیابی کارگری ١۴. حزب کارگری   محمد قراگوزلو ١٩ فروردین
 
سال جدید و افزایش ناچیز دستمزدها   آیت نیافر ۵ فروردین ٩٣
 
نوروز امسال خانواده های کارگری   سارا قاضی ۵ فروردین ٩٣
 
مسئله ملیت‌ها   رزا لوکزامبورگ - سهراب.ن ٣ فروردین ٩٣
 
 
از کرونبرگ تا اشتون، غوغا بر سر چیست؟   محمد قراگوزلو ٢۵ اسفند ٩۲
 
 
جنبش کارگری و شوراهای ضد سرمایه داری  ناصر پایدار ۲٣ اسفند ٩۲
 
 
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ بریتانیا (چهاربخش)   بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ١٨ اسفند ٩۲
 
 
چالش دستمزد، پیش درآمد چالش‌های بزرگ‌تر   فدائیان (اقلیّت) ١١ اسفند ٩۲
 
 
نقدینه گی، تورم و دستمزد!   محمد قراگوزلو ٦ اسفند ٩۲
 
 
حداقل دستمزد: حد مجاز برای بقا   فریبرز رئیس‌دانا ۳ اسفند ٩۲
 
 
 
 
 
 
 
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ بریتانیا   کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ٢٠ بهمن ٩۲
 
جمهوری اسلامی آفرینندۀ بحران‌های ضدِخود   کمیتۀ فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ٢٠ بهمن ٩۲
 
قیام بهمن و بورژوازی درنده اسلامی   ناصر پایدار ١٩ بهمن ٩۲
 
 
 
 
چپ کمونیست و ادامۀ مارکسیسم مىتشره در تریبون پرولتری (روسیه)   جریان کمونیست بین المللی-سعید سالک ١۵ بهمن ٩۲
 
 
 
 
 
 
راز ناتوانی طبقۀ کارگر و قدرت طبقۀ سرمایه دار در انگلستان   کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ٣ بهمن ٩۲
 
دیالکتیک انضمامی بودن بررسی در مسئلۀ انسان و جهان   کارل کوسیک - محمود عبادیان ١ بهمن ٩۲
 
 
 
 
آیا همچنان حق با مارکس است؟  بیژن رنجبر ١٧ دی ٩۲
 
"متن کامل" رفاه و آزادی حق مسلم ماست (وُرد) - (پ.د.اف)   تعدادی کارگر ایران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار ١٦ دی
 
 
١۲۵ اصطلاح اقتصادی  تهیه و تنظیم سهراب.ن ١۳ دی ٩۲
 
پیام گشایش اتحادیه بین المللی کارگران و اساسنامۀ عمومی ...   مترجم شباهنگ - ویراستار فرهیخته - سهراب.ن ١۳ دی ٩۲
 
مبارزه کارگران نیروگاه دماوند راهگشاست   کارگران نیروگاه های ایران ١۳ دی ٩۲
 
اعتصاب کبیر شکر هاوایی ١٩٤٦   بنیاد پاک ١۳ دی ٩۲
 
 
 
 
آموزش قانون کار به زبان ساده   کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ٧ دی ٩۲
 
اسلام شناسی از دیدگاه فلسفه علمی   بابک دوستدار ٧ دی ٩۲
 
 
 
 
کارگران و نفی سرمایه!   پروین ۱۷ آذر ١٣٩۲
 
 
 
به مناسبت ٢۹ آبان، سالگرد تصویب قانون کار   کمیته هماهنگی برای کمک ۳٠ آبان ١٣٩۲
 
مفهوم مقولۀ دولتِ ایدئولوژیک   سعید آوا ٢٠ آبان ١٣٩۲
 
 
سازمان‌یابی کارگری - ١۲. آگاهی سوسیالیستی   محمد قراگوزلو   ١٦ آبان ١٣٩۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انگلس در بارۀ "سرمایه" مارکس   بازنویسی: سهراب.ن ۱۱ مهر
 
مانیفست کمونیست   ترجمه: مرتضوی و عبادیان ۱۱ مهر ٩۲
 
 
 
روی ٢ پای خود راه برویم  سعید محمدی ٨ مهر ٩۲
 
 
نقدی به نامه انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز   کارگران نیروگاه های ایران ٢٧ شهریور ٩۲
 
 
منطقه بحرانی، پوپولیسم و کودتا   مرجان افتخاری ویراستار: میلاد مرادی - منبع سامان نو ٢٤ شهریور ٩۲
 
 
 
 
 
 
رفاه و آزادی حق مسلم ماست (وُرد) - (پ.د.اف)   تعدادی کارگر ایران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار ١ شهریور
 
راه حل های مبرم طبقاتی   جهانگیر ٣١ مرداد ٩۲
 
ادامه انقلاب مصر   بهمن فیروز ۲٩ مرداد ٩۲
 
 
 
دردِ دل های کارگری   امید خرم ۲٣ مرداد ٩۲
 
راه حل کارگری مسالۀ کرد   محمد عبدی پور ۲٣ مرداد ٩۲
 
بهداشت و ایمنی کار   کمیته هماهنگی برای کمک ۲١ مرداد ٩۲
 
 
 
 
تحریم فعال یا فعالیت علیه تحریم؟  محمد قراگوزلو ۱۳ مرداد ٩٢
 
به یاد آر!   سهراب عباسی ۱٢ مرداد ٩٢
 
 
 
لنین دربارۀ مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده   کمونیستهای انقلابی ۵ مرداد ٩٢
 
سندیکا از نوعی دیگر   کانون مدافعان حقوق کارگر ٣ مرداد ٩٢
 
تعرض ضد انقلاب در مصر   بهمن فیروز ٣١ تیر ٩٢
 
 
به بهانه درد دل همکارمان در نیروگاه دماوند   کارگران نیروگاه های ایران ٢٨ تیر ١٣٩٢
 
 
 
تعرض ضد انقلاب در مصر   بهمن فیروز ٢٨ تیر ٩٢
 
کودتا - انقلاب و انتخابات آزاد!   محمد قراگوزلو ٢۵ تیر ١٣٩٢
 
گزیده مقالات درباره نشریات و تشکیلات کارگری   لنین - کمونیستهای انقلابی ٢۴ تیر ١٣٩٢
 
نامه به کمونیست های آلمان، لهستان و اتریش  لنین - کمونیستهای انقلابی ٢۴ تیر ١٣٩٢
 
انقلاب دوم مصر   آلن وودز - آرش عزیزی ۲۲ تیر ٩۲
 
مصر: انقلابِ مردمی، نه یک بحران یا کودتا!   نوال السعداوی - آوا بیات ۲۰ تیر ٩۲
 
چهار روزی که جهانیان را در حیرت فرو برد   سوسیالیست‌های انقلابی مصر- نیما کوشیار ۲۰ تیر ٩۲
 
زنان و تشکل یابی   مینا روشن ۲۰ تیر ٩۲
 
 
 
متمردین مصر   به قلم آن الکساندر - ترجمه بهمن فیروز ۱۸ تیر ٩۲
 
 
آینده بیم و امید در مصر  بهمن فیروز ۱٦ تیر ٩۲
 
 
 
 
انقلاب نیمه تمام (مصرانقلابی)   محمد قراگوزلو ١١ تیر ٩۲
 
وظایف ما و شورای نمایندگان کارگران   لنین - ملیتانت ٨ تیر ٩۲
 
سونامی خيزش ضد سرمايه داری   مراد عظيمی ٧ تیر ٩۲
 
 
مساله اتحادیه کارگری   دیوید نورث - فریده ثابتی ۵ تیر ٩۲
 
مروری بر وضعیت کنونی کارگران  جهانگیر محمود ویسی ۴ تیر ٩۲
 
مبارزات آگاهانه گسترده میشوند   مرجان افتخاری ۳ تیر ٩۲
 
نامه هایی دربارۀ تاکتیکها   لنین - کمونیستهای انقلابی ۳ تیر ٩۲
 
 
 
 
 
بیانیه و پنج نوشته در بارۀ سرمایه داری و کار کودکان   کانون مدافعان حقوق کارگر ٢٧ خرداد ٩۲
 
سرآغاز بحران سرمايه داری ترکيه   مراد عظيمی ٢٧ خرداد ٩۲
 
 
 
 
 
 
 
موانع و ضرورت های پیشروی جنبش کارگری   محمد عبدی پور ۴ خرداد ٩۲
 
حافظۀ تاریخی ما و رفسنجانی آنان   محمد قراگوزلو ۳۱ اردیبهشت ٩۲
 
یک حزب کارگری  فردریش انگلس - ناصر ٢٧ اردیبهشت ٩۲
 
هیستری ِ شوروی ستیزی  محمد قراگوزلو ٢٣ اردیبهشت ٩۲
 
یکی از مسائل اساسی انقلاب  لنین - کمونیستهای انقلابی ٢٠ اردیبهشت ٩۲
 
سکوت روز کارگر ٩٢ ؛ بن بست کامل فعالان کارگری    غلامحسین نداوش ١٩ اردیبهشت ٩٢  
جنبش كارگری و چالشهای پیشرو   علیرضا ثقفی ١٩ اردیبهشت
 
 
 
تلاش دشمنان طبقه کارگر برای مهار پتانسیل انقلابی کارگران   سازمان فدائیان (اقلیت) ۱۴ اردیبهشت ٩۲
 
 
زمینه های شکل گیری و چرائیِ از همپاشی شوراهای کارگری (٦٠-۵٧)   سازمان فدائیان (اقلیت) ٩ اردیبهشت ١٣٩۲
 
 
خطابیه شورای مرکزی به اتحادیۀ کمونیست ها   مارکس- انگلس ٢ اردیبهشت ٩٢
 
مقرّرات اتحاديۀ کمونيست ھا   مارکس- انگلس ٢ اردیبهشت ٩٢
 
 
گام‌های بزرگ طبقه کارگر جهانی در مبارزه طبقاتی   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٩ فروردین ٩٢
 
ارزيابی از جنبش کارگری در سال ۹۱ وچشم اندازآن درسال ۹٢   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٩ فروردین ٩٢
 
حزب و طبقه   آمودیا بوردیگا - رنوا راسخ   ٢۴ فروردین ٩٢
 
 
 
 
 
 
وضیعت ویژه جنبش کارگری ایران و عملکرد ما   مینا فرخنده ١۴ فروردین ١٣٩۲
 
آزادی فاحشه   سیاوش امجدی ١۴ فروردین ١٣٩۲
 
سازها را باید دوباره کوک کرد!   تقی روزبه ١۴ فروردین ١٣٩۲
 
 
اتحادیه های کارگری: گذشته، حال، آینده   کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۴ فروردین ١٣٩۲
 
توسعۀ سرمايه داری در روسيه   لنین - ف.فرخی ۴ فروردین ١٣٩۲
 
جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است   شاپور احسانی راد ۲ فروردین ١٣٩۲
 
«حداقل دستمزدها»   حسين پيروتی ۲۸ اسفند ١٣٩١
 
لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان   انگلس- بازنویسی: سهراب.ن ١٧ اسفند ١٣٩١
 
 
آمریکای لاتین بین پوپولیسم و امپریالیسم   نویسنده: جاک، مترجم: سعید سالک ١٦ اسفند ١٣٩١
 
 
 
کارگر باید «روی پای خودش بایستد» از نامۀ مارکس به شوایتزر ...   کارل مارکس- ترجمۀ محسن حکیمی ٦ اسفند ١٣٩١
 
امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم   لنین - کمونیست های انقلابی ۴ اسفند ١٣٩١
 
دستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد؟   محمد قراگوزلو ١ اسفند ١٣٩١
 
 
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ٢۹ بهمن ١٣٩١
 
 
 
مارکس و روزنامه راین جدید   انگلس - شهناز قنبری ٢۴ بهمن ۹۱
 
سازمان‌یابی کارگری - ١١. تحریف چه باید کرد   محمد قراگوزلو   ٢۴ بهمن ١٣٩١
 
محاکمه به اتهام قتل سیاسی-عقیدتی   محسن حکیمی ٢۴ بهمن ۹۱
 
 
در فصل تعیین حداقل دستمزد  کارل علیرضا ثقفی ٢١ بهمن ۹۱
 
در بارۀ قانون گذاری در حمایت از طبقۀ کارگر  کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۱٨ بهمن ۹۱
 
مفهوم کنترل کارگری   رضا مهدوی ۱۵ بهمن ۹۱
 
 
 
تاریخ جامعه   م. بیدسرخی- باز نویسی: سهراب.ن ٩ بهمن٩١
 
 
 
فرایند شکل گیری سندیکای شرکت واحد تا برکناری اسانلو   غلامحسین حسینی - حمید مجیدی ٧ بهمن٩١
 
به زیر پرچمی دروغین   لنین - کمونیستهای انقلابی ٧ بهمن٩١
 
در مقابله با ترتسکیسم  لنین - کمونیستهای انقلابی ۵ بهمن٩١
 
لنین   استفان لیندگرن - کمونیستهای انقلابی ۵ بهمن٩١
 
 
 
«یک اقلیت اشرافی»   مارکس - ترجمۀ حکیمی   ٢٧ دی ٩١
 
طبقه کارگر و ضرورت مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد   سازمان فدائیان (اقلیت)   ٢٧ دی ٩١
 
 
 
دربارۀ بنیان گذاری انترناسیونال اول  کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی   ١٦ دی ٩١
 
در رد انحلال طلبی - قسمت پنجم   لنین - کمونیستهای انقلابی   ١۵ دی ٩١
 
 
 
سندیکایی هاهمیشه حقیقت را می گویند!   مازیار گیلانی نژاد   ٨ دی ٩١
 
 
آزادی مطبوعات و طبقه کارگر   تروتسکی - ژاله سهند   ٨ دی ٩١
 
 
سلمان و کایل   کاوه بویری   ۷ دی ٩١
 
سرمایه، بحران و حوزه یورو   ناصر پایدار   ۴ دی ٩١
 
 
خانه - سندیکا - کارخانه   بهروز سلیمی   ٢ دی ٩١
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ٢ دی ١٣٩١
 
 
واپسین نامه های لنین   کمونیست های انقلابی   ٢۵ آذر ٩١
 
«تشکل سراسری علیه سرمایه»   مارکس - حکیمی   ٢۵ آذر ٩١
 
 
 
چشمان نگرانِ پرلاشزِ تهران محمد قراگوزلو   ٢٢ آذر ١٣٩١
 
در بارۀ «ارزش اعتصاب» کارل مارکس - محسن حکیمی   ٢٠ آذر
 
مادر   برتولت برشت - بازنویسی سهراب.ن  ١٨ آذر
 
الفبای مبارزه كارگری  پژوهشی-آموزشی كارگران (پاك) ١٨ آذر ٩١
 
امپریالیسم و اقتصاد جهانی   بوخارین - کمونیستهای انقلابی   ١٨ آذر ٩١
 
مسائل بحث انگیز  حزب علنی و مارکسیستها   لنین - کمونیستهای انقلابی   ١۵ آذر ١٣٩١
 
 
مفهوم گذار به سوسياليسم   برگردان، مراد عظيمی   ١٣ آذر ١٣٩١
 
اوضاع و احوال تاکنونی ما   سعید آوا   ١٣ آذر ١٣٩١
 
چگونه سندیکاهایمان را بسازیم   بهروز سلیمی   ١٣ آذر ١٣٩١
 
سرحدی زاده و طبقه کارگر!   کمیتۀ هماهنگی برای کمک   ١١ آذر
 
 
 
درسهای انقلاب اکتبر   مزدک چهرازی ١ آذر ١٣٩١
 
 
 
کمونیست های ایران و جنبش کارگری ما  کاوه دادگری   ٢٨ آبان ١٣٩١
 
 
 
 
 
کاش سندیکاچیان ایرانی اندکی به فکر افتند!  فعالین جنبش لغو کار مزدی   ١٩ آبان ١٣٩١
 
اصلاح قانون کار در مکزیک و مخالفت با آن   هاله صفرزاده   ١٨ آبان ١٣٩١
 
بر یونان و ایران اشک مریز!  محمد قراگوزلو   ١۵ آبان ١٣٩١
 
 
 
ملاحظاتی در باره مسئله سوسیالیسم  حمید پویا ٦ آبان ١٣٩١
 
 
 
تشکل مستقل فقط دوفاکتو   محسن حکیمی   ۲۵ مهر ١٣٩١
 
بت وارگی طومار   محمد بیات   ١٨ مهر ١٣٩١
 
 
 
اعتصاب توده ای سیاسی در آلمان     فریده ثابتی   ٩ مهر ١٣٩١
 
کمیته هماهنگی؛ یورش ٢٦ خرداد ؛ جمع بندی   غلامحسین حسینی   ٨ مهر ١٣٩١
 
 
 
سرمایه داری و کمونیسم   Gilles Dauve - فریده ثابتی ٢١ شهریور
 
ابعاد سه گانه کشتار در آفریقای ماندلا   علی فرزانه ١٩ شهریور ٩١
 
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ١٨ شهریور ١٣٩١
 
 
 
 
 
 
مغزهای شسته و نفیر جغدهای سلطنت طلب   ناصر پایدار   ١ شهریور ٩١
 
چماق تکفیر رفرمیسم، در دستان رفرمیسم  فریده جعفری ٣٠ مرداد ٩١
 
در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور بيش‌تر بدانيم!  کمیته هماهنگی برای کمک ٢٨ مرداد ٩١
 
 
 
 
پرولتاریا و زنجیرهای پا   محمد قراگوزلو   ٢٢ مرداد ٩١
 
عملکرد سیستم سرمایه داری پی یر ژاله - خ.خسرو ٢١ مرداد ٩١
 
 
 
اتحادیه های کارگری   لنین-کمونیستهای انقلابی   ١٨ مرداد ٩١
 
بین الملل بورژوازی در هولوکاست سوریه   فعالین جنبش لغو کار مزدی   ١٧ مرداد ١٣٩١
 
 
 
پیش نویس آیین نامۀ مربوط به کنترل کارگری و فرمان کنترل کارگری   لنین - کیوان نوفرستی - آرمان پویان   ١٧ مرداد ١٣٩١
 
جرأت اندیشیدن به خود دهیم!  کمیتۀ هماهنگی   ١٣ مرداد ١٣٩١
 
 
چرا باید با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مخالفت كرد؟   اتحادیه نیروی كار پروژه ای ٧ مرداد ١٣٩١
 
 
 
به توده های کارگر ایران!   فعالین لغو کار مزدی   ۵ مرداد ١٣٩١
 
مانیفست یک حزب کارگری لیبرال   لنین -   کمونیستهای انقلابی ۴ مرداد ١٣٩١
 
مانیفست حزب کمونیست   مارکس، انگلس   سهراب.ن ١ مرداد
 
 
 
 
 
شوراها در غرب - شوراهای کارگری بديل پارلمان ها ۱۹۱۵ - ۱۹۲۰  دانی گلاكشتاین - علیرضا ثقفی ٢٦ تیر ١٣٩١
 
شوراهای كارگری در جنگ جهانی اول  دانی گلاكشتاین - علیرضا ثقفی ٢٦ تیر ١٣٩١
 
به روستائیان فقیر - لنین   برگردان: گروه مترجمین ٢٢ تیر ١٣٩١
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ٢٢ تیر ١٣٩١
 
 
 
 
کودکان کار، کارگران ارزان!   تیکا کلاکی ١٩ تیر ١٣٩١
 
 
 
 
 
مجموعۀ سخنرانیها لنین در کنگره های انترباسیونال کمونیستی (کمینترن)   ترجمه: پرتو کمونیست های انقلابی   ١۵ تیر ١٣٩١
 
 
 
کمیته های کارگری   مجید ملکی   ٧ تیر ١٣٩١
 
 
 
 
محیط زیست و تضاد کار - سرمایه   خسرو صادقی بروجنی  ١ تیر ١٣٩١
 
 
یونان در آستانه انتخابات   ترجمه: اکبر تک دهقان ٢٧ خرداد ١٣٩٠
 
به یاد «محمدعلی عالم زاده» ناصر پایدار   ٢٧ خرداد ١٣٩٠
 
 
دولت و کارگران در ایران (قسمت هفتم)   امیر پیام ٢٠ خرداد ١٣٩١
 
سازمان‌یابی کارگری ـ انتخابات مصر (٢)  محمد قراگوزلو   ١٠ خرداد
 
 
جنبش کارگری ايران: تجارب و چشم اندازها  مراد عظيمی ٩ خرداد  
 
مارکسیسم و حزب (کتاب)  جان مالینوکس   ٧ خرداد ١٣٩١
 
درباره پرولتاریا و راه پیش رو   بینا داراب زند ٢ خرداد ١٣٩١  
 
ناسیونال اسلامیسم احمدی نژاد و نبش قبر «کورش»   ناصر پایدار   ٢٩ اردیبهشت ١٣٩١
 
سازمان‌یابی کارگری ـ آگاهی (١)  محمد قراگوزلو   ٢٨ اردیبهشت ١٣٩١
 
در باره «لنینیسم»  ناصر پایدار   ٢٧ اردیبهشت ١٣٩١
 
پاسخ یک کارگر جنسی به یک فمینیست  کمیتۀ هماهنگی   ٢٧ اردیبهشت ١٣٩١
 
 
 
معلم - کارگر  محمد غزنويان   ٢٠ اردیبهشت ١٣٩١
 
سه منبع و سه جزء مارکسیسم  کمونیست های انقلابی   ١٧ اردیبهشت ١٣٩١
 
به مناسبت تولد مارکس   ويکى پديا   ١٧ اردیبهشت ١٣٩١
 
 
وقتی که کارگران به « مارین لوپن» رأی می دهند     فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٠ اردیبهشت ١٣٩١
 
١٩٢٦ آخرین تلاش چپ در بین الملل کمونیستی      احمد فارسی ١٠ اردیبهشت ١٣٩١
 
اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی  کمیتۀ هماهنگی   ۵ اردیبهشت ١٣٩١
 
مشکل نه بیگانه ستیزی که وجود سرمایه است!  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٣ اردیبهشت ١٣٩١
 
در باره مصاحبه اخیر محمود صالحی  امید زارعیان ٢ اردیبهشت ٩١
 
 
سرمایه چه می کند و ما کارگران چه باید بکنیم؟     فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٩ فروردین ١٣٩١
 
اقتصاد انگلی و جنبش ضد سرمایه داری  علیرضا ثقفی   ٢٧ فروردین ١٣٩١
 
 
 
 
چند نکته محوری: شورا، حزب و طبقه کارگر   بینا داراب زند   ١٨ فروردین ١٣٩١
 
وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی  سازمان فدائیان (اقلیت)   ١٨ فروردین ١٣٩١
 
 
 
سرمایه و استثمار بی مهار «بیکاران»!   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٣ فروردین ١٣٩٠
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ١٢ فروردین ١٣٩١
 
 
 
مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس  ریازانف - بازنویسی سهراب.ن   ٩ فروردین ١٣٩١
 
 
 
ضرورت مبارزه و بازتاب خواست ایجاد تشکل   رامین کوهیاری   ٢٧ اسفند ١٣٩٠
 
 
حداقل دستمزد برای سال ١٣٩١ تعیین شد   هوشنگ - ش - ن   ٢٧ اسفند ١٣٩٠
 
دستمزد   علیرضا ثقفی   ٢۵ اسفند ١٣٩٠
 
شرکتهای پيمانکاری و يکسال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی   سازمان فدائیان (اقلیت)   ٢۵ اسفند ١٣٩٠
 
 
 
تئوری بحران مارکس پل ماتیک - وحید تقوی ٢٣ اسفند ١٣٩٠
 
ضرورتها و رویکرد کارگران آگاه غلامحسین حسینی ٢٣ اسفند ١٣٩٠
 
مختصری درمورد ماهیت و نقش پول سیروس پاشا ٢٣ اسفند
 
 
«تئوری پول» نزد مارکس   مندل - آرمان پویان ٢١ اسفند ١٣٩٠
 
 
 
وضعیت زنان شاغل در جمهوری اسلامی ایران   فریده ثابتی ١٦ اسفند ١٣٩٠
 
 
جنگ داخلی در امریکا   مارکس - انگلس ١٣ اسفند ١٣٩٠
 
بربریت مدرن  جمشید کارگر ١٣ اسفند ١٣٩٠
 
"ارزش"(آموزشی)  سهراب.ن ١١ اسفند ١٣٩٠
 
مبانی فلسفه علمی   مهدی سام ١١ اسفند ١٣٩٠
 
اصول کمونیسم  انگلس ١١ اسفند ١٣٩٠
 
 
یونان: تروایکا، دولت، مردم  فریده ثابتی ٨ اسفند ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
 
در رد انحلال طلبی    (١)    (٢)    (٣)   لنین - کمونیستهای انقلابی ٢٨ بهمن ١٣٩٠
 
دربارۀ «تشکل کارگری»   مارکس - حکیمی ٢٨ بهمن ١٣٩٠
 
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ٢٧ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
 
کارگران یونان چه می توانند بکنند؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٣ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
دولت و کارگران در ایران (قسمت ششم)   امیر پیام ١٨ بهمن ١٣٩٠
 
 
فراخوان به رهبران عملی کارگران و سندیکاها   غلامحسین حسینی ١٧ بهمن ١٣٩٠
 
چرا « چپ» « محسن حکیمی» را لباس « ضد کار مزدی می پوشاند؟!  فعالین جنبش لغو کار مزدی ١۵ بهمن ١٣٩٠
 
چگونگی کاهش نرخ سود (آموزشی)   سهراب.ن ١٢ بهمن ١٣٩٠
 
 
حکیمی، ناتو، نوری‌زاده  علی سالکی ١٢ بهمن ١٣٩٠
 
 
نظام بحران، بحران تحریم، بحران تغییر عباس منصوران ١٠ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
 
 
شرایط کنونی را دریابیم  کارگران نیروگاه های ایران ٧ بهمن ١٣٩٠
 
جنبش ضد وال استریت: انگیزه ها و ریشه های آن   فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ٦ بهمن ١٣٩٠
 
نینا   ثابت رحمان - مددی - سهراب.ن ۵ بهمن ١٣٩٠
 
یک سال بعد، انقلاب کارگری کماکان به تعویق می افتد   جانو شربل - برگردان: پریسانصرآبادی ۵ بهمن ١٣٩٠
 
از اتحاد بین المللی بیاموزید!   امیر پیام ۴ بهمن ١٣٩٠
 
 
كارگران و قانون كار  حسن موسوی ٣ بهمن ١٣٩٠
 
ده روزی که دنیا را لرزاند  جان رید - نامور و دانش ٣ بهمن ١٣٩٠
 
 
 
 
 
درنگی بر نوشته افشین ندیمی   علیرضا عسگری ١٨ دی ١٣٩٠
 
 
 
 
سرمایه داری در دام سرمایه   ایفانساستی/ ایماگس - جهانشاهی ١۴ دی ١٣٩٠
 
ما ٩٩% هستیم،جنبش خیابان وال استریت یا جنبش ضد سرمایه داری جهانی فعالان کارگری جنبش ضد سرمایه داری گیلان ١٣ دی
 
 
 
كارگران و تشكل   نادر آرام ٨ دی ١٣٩٠
 
 
 
 
علی نجاتی و رضا شهابی حق آزادی دارند   جهانگیر محمود ویسی ۵ دی ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
چرا در شوراهای ضد سرمایه داری متشکل شویم   کارگران نیروگاه های ایران ٢۴ آذر ١٣٩٠
 
 
 
فراتر از شعارها   احمد فارسی (بینا داراب زند) ١٨ آذر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تغييرات قانون كار حمله ای جديد به معيشت كارگران   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ۵ آذر ١٣٩٠
 
ضرورت تغییر ساختار   جوانمیر مرادی ۵ آذر ١٣٩٠
 
 
حضور پُر فروغ و بی افق کارگران   پارسا نیک جو ۴ آذر ١٣٩٠
 
 
تاثیر بحران اقتصادی جاری در مکزیک   تهیه و تنظیم: فریده ثابتی ٢ آذر ١٣٩٠
 
سیاست تغییر یا تغییر سیاست؟   محمد قراگوزلو   ٢٩ آبان ١٣٩٠
 
در باره آزادی بیان و نقش « کانون نویسندگان»   فعالین جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر   ٢٨ آبان ١٣٩٠
 
 
 
ساز و کار خون گیری از اقتصاد مردم   فریبرز رئیس دانا   ٢٨ آبان ١٣٩٠
 
کار و سرمایه (آموزشی)   سهراب.ن   ٢۵ آبان ١٣٩٠
 
نقد برنامه گوتا   مارکس - سهراب.ن   ٢۴ آبان ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرمایه داری، طبقه و مبارزۀ طبقاتی   کمیته هماهنگی ١٢ آبان
 
 
حکومت یا دولت؟ هیاهوی انتخابات حکومتی    عباس منصوران ١٠ آبان ١٣٩٠
 
اتحادیه ها و شوراها    گرامشی - جهاندوست ٩ آبان ١٣٩٠
 
 
جنبش اشغال، ضعف های اساسی و چشم انداز    ناصر پایدار ٣ آبان ١٣٩٠
 
 
اعتصاب کارگران پتروشیمی، اهمیت، کاستی ها و دستاوردها    سازمان فدائیان (اقلیت) ۲٨ مهر ١٣٩٠
 
 
نولیبرالیسم دربوتۀ نقد (مجموعه مقالات)   خسرو صادقی بروجنی ٢۵ مهر ١٣٩٠
 
انقلاب روسیه  روزا لوکزامبورک - رسول نوری ٢۴ مهر ١٣٩٠
 
 
پيش‌نويس "اصلاحی" يا شليک بر شقيقه قانون کار؟   سازمان فدائیان(اقلیت) ١٦ مهر ١٣٩٠
 
جنبش اعتراضی در اسرائیل   فریده ثابتی ١٦ مهر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
گزارشِ سی ساله توليددارو    (WORD)  -  (PDF)   كارگرِ توليددارو - مهران.ع ١١ مهر ١٣٩٠
 
تجربه شوراها در روسیه   آندره نين ٩ مهر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
حرفه‌ای‌ها و آماتورها   ادوارد سعید - علیرضا ثقفی ۵ مهر ١٣٩٠
 
 
 
مبانی نقد اقتصاد سیاسی    مارکس- باقر پرهام و احمد تدین ٣ مهر ١٣٩٠
 
 
 
آیا کشتن سلمان یگانه «جنایت» نبود؟    کمیته هماهنگی ٢ مهر ١٣٩٠
 
نقد و نگاهی به نوشته ی ایران خودرو    حمید مجیدی - مهران ع ٢٨ شهریور ١٣٩٠
 
سرمایه، خاورمیانه، اسرائیل پر هزینه و بدیل ترکیه    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٧ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
دستگیری گروه پنجاه و سه نفر    یوسف افتخاری ٢٠ شهریور ١٣٩٠
 
گزارشِ سی ساله توليددارو    (WORD)  -  (PDF)   كارگرِ توليددارو - مهران.ع ٢٠ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
 
 
چه آموختیم؟ دنیای جدید کار   اسکار الیورا - بهرام قدیمی ١٣ شهریور ١٣٩٠
 
 
مسئلۀ اتحاد عمل در جنبش کارگری - نقدی موردی به یك اتحاد عمل   دیباج - سینا - آزاد - نفیسی ٧ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
برخی حقایق درباره "برخی حقایق"    ناصر برین ٦ شهریور ١٣٩٠
 
نکاتی در تکمیل و تصحیح یک نوشتۀ ارزشمند    محسن حکیمی ٦ شهریور ١٣٩٠
 
 
سقوط قذافی و جا به جائی حکومت های هار سرمایه   فعالین جنبش لغو کار مزدی ۵ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
لندنی های بد    محمد غزنویان ۵ شهریور ١٣٩٠
 
 
 
 
مزد، بها، سود (تصحیح شده)    مارکس - قاسمی ٢٩ مرداد ١٣٩٠
 
از كاپیتال بیاموزیم ١۴ و پایانی    سهراب.ن ٢٩ مرداد ١٣٩٠
 
 
 
واقعیت، نگاه سرمایه دارانه را به عقب می راند   کمیته هماهنگی ٢٣ مرداد ١٣٩٠
 
شورش برده‌های سرمايه   مراد عظيمی ٢٣ مرداد ١٣٩٠
 
سه بينش در جنبش کارگری   علیرضا بیانی ٢٢ مرداد ١٣٩٠
 
 
شورش بردگان مزدی عاصی، مستأصل و بی افق    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٠ مرداد ١٣٩٠
 
سرمایه، سونامی بحران و طبل تهاجم    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٠ مرداد ١٣٩٠
 
از نارودنیزم تا مارکسیزم    لنین - فیروز ١٩ مرداد ١٣٩٠
 
مزد، بها، سود    کارل مارکس ١٨ مرداد ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
 
دو ساختار و دو آگاهی  خ. صمیمی ١٧ مرداد ١٣٩٠
 
 
کارگران و اعدام های دهه شصت کمیته هماهنگی ١۴ مرداد ١٣٩٠
 
در بارۀ مبارزات کارگران پست کانادا  Phinneas Gage - فریده ثابتی ١٢ مرداد ١٣٩٠
 
پژواک انقلاب دراسرائیل   امیر پیام ١٢ مرداد ١٣٩٠
 
نگاهي كوتاه به ايرانخودرو از آغاز تا امروز    ابراهیم امید ٧ مرداد ١٣٩٠
 
 
از كاپیتال بیاموزیم (١٢)    سهراب.ن ۵ مرداد ١٣٩٠
 
 
بررسی وضعیت دستمزد زنان شاغل و طرح دورکاری- قسمت اول   کانون مدافعان حقوق کارگر ۵ مرداد ۱٣٩٠
 
رای به پایان سرمایه داری  دیوید هاروی - بهمن فیروز ۵ مرداد ١٣٩٠
 
قانون کپی رایت، ناقض آزادی بیان   محسن حکیمی ٣٠ تیر ١٣٩٠
 
 
بازگشت به سنت سوسیالیستی   امیر پیام ٢٧ تیر ١٣٩٠
 
 
اعتصاب کارگران پست كانادا و درس های آن    كانون مدافعان حقوق كارگر ٢۵ تیر ١٣٩٠
 
 
 
وضعيت و موقعيت فعلی کارگران ايران    آیت نیافر ٢٣ تیر ١٣٩٠
 
 
به فعالین جنبش لغو کار مزدی   رسام ثابت ١٨ تیر ١٣٩٠
 
 
جنبش‌های فمینیستی در بن بست طبقه یابی   محمد قراگوزلو ١٨ تیر ١٣٩٠
 
 
 
سیب ترش   بهزاد سهرابی ١٦ تیر ١٣٩٠
 
 
ارتش ها، مردم و حاکمان اقتدارگرا   لوموند ديپلوماتيك ١٣ تیر ١٣٩٠
 
در یونان چه می گذرد و چه خواهد شد؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٢ تیر ١٣٩٠
 
 
« رضا رخشان» و فتوحات سندیکالیسم!!  فعالین جنبش لغو کار مزدی ١١ تیر ١٣٩٠
 
سنديکاليزم يا راديکاليزم کارگری  مهدی ریاضی ١١ تیر ١٣٩٠
 
پاسخی به منتقدین   رضا رخشان ١٠ تیر ١٣٩٠
 
 
 
کارِ دستمزدی و سرمایه    مارکس & م.دهقان & سهراب.ن ٨ تیر ١٣٩٠
 
جنبشهای کارگری (فردریش انگلس ١٨۴۵)   کاوه دارالشفاء ٨ تیر١٣٩٠
 
تابوت نشینی زندگان و رستاخیز مردگان!    ناصر پایدار ٦ تیر ١٣٩٠
 
قدرت سیاسی، پول و فوتبال    محمد قراگوزلو ۴ تیر ١٣٩٠
 
ریشه های نظریه ی «لغو کار مزدی» (متن کامل)    جیمز کانن - سارا قاضی ۴ تیر ١٣٩٠
 
 
 
 
 
 
«اکبر گنجی» هم منتقد مارکس است!!  ناصر پایدار ٢ تیر ١٣٩٠
 
 
 
جنبشهای کارگری (فردریش انگلس ١٨۴۵)   کاوه دارالشفاء ٣١ خرداد ١٣٩٠
 
چارتیسم (نخستین جنبش طبقه ی کارگر)    جان کی والتون - امین قضایی ٣١ خرداد ١٣٩٠
 
امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم   محمد قراگوزلو ٣١ خرداد
 
بسوی دمشق    عباس منصوران ٣١ خرداد ١٣٩٠
 
 
ریشه های نظریه ی «لغو کار مزدی» (بخش یکم)    جیمز کانن - مازیار رازی ٣٠ خرداد ١٣٩٠
 
چارتیسم (نخستین جنبش طبقه ی کارگر)    جان کی والتون - امین قضایی ٣٠ خرداد ١٣٩٠
 
کارِ دستمزدی و سرمایه    مارکس & م.دهقان & سهراب.ن ٣٠ خرداد ١٣٩٠
 
 
 
«اکبر گنجی» هم منتقد مارکس است!!  ناصر پایدار ٢٩ خرداد ١٣٩٠
 
 
پيرامون رابطه خودسازماندهی طبقه کارگر با حزب پيشاهنگ    ارنست مندل - رامین جوان ٢٨ خرداد ١٣٩٠
 
در حاشيه صدمين اجلاس سازمان جهانی کار (آی.ال.او)    سازمان فدائیان(اقلیت) ٢٦ خرداد ١٣٩٠
 
 
پیرامون مطالبات جاری کارگران    ع.شفق ٢۵ خرداد ١٣٩٠
 
در باره تشکل های کارگری    ع.شفق ٢۵ خرداد ١٣٩٠
 
از كاپیتال بیاموزیم (١٠)    سهراب.ن ٢۵ خرداد ١٣٩٠
 
 
انقلاب عرب و شیون مرگ دولت - ‌ملت   آرش عزیزی ٢٣ خرداد ٩٠
 
 
از شب هنوز مانده دو دانگی! - روز کارگر ١٣٩٠   محمد قراگوزلو ٢٣ خرداد ١٣٩٠  
هراس بورژوازی جهانی و عفو بین‌الملل از خیزش مستقل کارگری   کارگران انترناسيوناليست ٢٣ خرداد ١٣٩٠
 
وضعیت روز، موقعیت دردناک جنبش کارگری، چه باید کرد؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٢ خرداد ١٣٩٠
 
ماه مه ٩٠ و ضرورت تشکل‌سازی   فرید مظفری ٢٢ خرداد ١٣٩٠
 
بخش خصوصیِ دولت!   کمیته هماهنگی ٢١ خرداد ١٣٩٠
 
سازمان‌جهانی‌کار، اتحادیه‌‌ها و چپ   کارگران انترناسيوناليست ٢١ خرداد ١٣٩٠
 
سهم کوردهای سوریە در انقلاب آیندە آن کشور   مظفر ٢١ خرداد ١٣٩٠  
رضا رخشان و سرسپردگی سندیکالیستی به سرمایه - چشم سندیکالیست ها وعشاق سینه...   امید زارعیان ٢١ خرداد ١٣٩٠  
سیر صعودی کاپیتال و نزولی در آمد کارگران!   مظفر ٢١ خرداد ١٣٩٠  
زندگی و مبارزه مردم مکزیک در برابر نئولیبرالیسم   هاله صفرزاده ١٦ خرداد ١٣٩٠  
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: مسیری که باید از آن اجتناب نمود   امیر پیام ١٦ خرداد ١٣٩٠  
سالنامه کارگری ١٣٩٠ (همراه با نوشته ها و مقالات)!    کمیته هماهنگی برای کمک ١٦ خرداد ١٣٩٠
 
اعتصاب توده ای و انقلاب   کليف - محبی ١٦ خرداد ١٣٩٠  
 
 
چرا ضدسرمایه داری و شورایی؟    فعالان ضدسرمایه داری گیلان ١١ خرداد ١٣٩٠
 
 
استقلال طبقاتی یا تشکل مستقل   م.علی ٦ خرداد ١٣٨٩
 
مذهب از دید «روزا لوکزامبورگ»   نشر کارگری سوسياليستی ١ خرداد ١٣٨٩
 
یادآوری دو نکته مهم برای سازمان یابی شورایی کارگران   کمیته هماهنگی - تجدید انتشار ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
اول ماه مه ١٣٩٠ سنندج   بهزاد سهرابی ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
مدخلی بر زندگی و آثار كارل ماركس و فردریك انگلس   ریازانف - سهراب.ن ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٠
 
 
اعتصاب توده ای تجارب و چشم انداز    ماهان راد ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠
 
 
« بورژوازی و امامزاده « طبقه متوسط   ناصر پایدار ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
چپ کمونیست و ادامۀ مارکسیسم   مترجم: سعید سالک ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
تجربه خودمدیریتی توسط کارگران   فریده ثابتی١٣ اردیبهشت١٣٩٠  
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: مسیری که باید از آن اجتناب نمود   امیر پیام ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
روز جهانی کارگر، روزماست   سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
 
 
 
 
نبردهای طبقاتی کارگران در مقیاس جهانی    سازمان فداییان (اقلیت) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠
 
نمایی کلی از وضعیت طبقه کارگر ایران در سال ١٣٨٩    سازمان فداییان (اقلیت) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠
 
فهم دوران، تحلیل طبقاتی و رخدادهای دنیای عرب    ترجمۀ فریده ثابتی ٢٨ فروردین ١٣٩٠
 
قانون هدفمندسازی یارانه ها در ٢٨ سکانس    کمیته هماهنگی ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
حداقل دستمزد؟    عمر مینائی ١۷ فروردین ١٣٩٠
 
انقلاب عراق، بسترساز مرگ ناسیونالیسم کُرد    محمد قراگوزلو ١٦ فروردین ١٣٩٠
 
عراق در گرداب تروریسم،کلونیالیسم و ...    محمد قراگوزلو ١٦ فروردین ١٣٩٠
 
کار بیگانه شده    سهراب.ن ١٦ فروردین ١٣٩٠
 
مصادره سلاح طبقه کارگر    جمعی از فعالین لغو کار مزدی - (کانادا- تورنتو) ١۵ فروردین ١٣٩٠
 
شورای بیکاران سن پطرزبورگ ١٩٠۵    جوانان سوسیالیست کرج ١۴ فروردین ١٣٩٠
 
افزایش دستمزد - بودن يا نبودن    علیرضا ثقفی- فلزبان ١٣ فروردین ١٣٩٠
 
مسئله کارگران    کارل مارکس - بیژن ٨ فروردین ١٣٩٠
 
 
تعرض بی امان به زندگی کارگران در سالی که گذشت    نویسنده: پروین محمدی ٨ فروردین ١٣٩٠
 
 
بهار جنبش سندیکایی مستقل در مصر    نویسنده Dieter Elken* برگردان: نادرساده ٦ فروردین ١٣٩٠
 
سرمایه، دیکتاتوری، توهم و نخبه سالاری    ناصر پایدار ٦ فروردین ١٣٩٠
 
جنگ امپریالیستی در لیبی    محمد قراگوزلو ۴ فروردین ١٣٩٠
 

صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس