بحران اقتصادی - سیاسی "انتخابات" و مبارزه گسترده مردم ١٣٨٨
   
ھمبستگی كارگری شماره ٩    کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان ٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
دو دیدگاه دو پاسخ    ناهید فرزادفر ٢٣ فروردین ١٣٨٩
 
تسخیر سفارت جمهوری اسلامی در هلند    شورای حمایت از ...- استکهلم ٢٣ فروردین ١٣٨٩
 
شفیق، عاشورا، پرتاب سنگ    خیرالله حسنوند ١٣ فروردین ١٣٨٩
 
 
عليه زندان ،شکنجه، اعدام برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم    اتحاد ھمبستگی با کارگران ساختمان ٧ فروردین ١٣٨٩
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٣٠   ١ فروردین ١٣٨٩
 
 
 
 
 
حمله به کوی دانشگاه تهران    بی بی سی ۵ اسفند ١٣٨٨
 
رویارویی اسلام سیاسی و جنبش زنان در ایران   پارسا نیک جو ٣ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
 
بسوی انقلاب شمارۀ ۲٩   ٢ اسفند ١٣٨٨
 
 
ارزیابی از وقایع ۲۲ بهمن در گفتگویی با بهرام رحمانی    رادیو دمکراسی شورائی٢٩ بهمن ١٣٨٨
 
حضور گسترده خانواده ها و مردم در مقابل زندان اوین    فعالین حقوق بشر- ایران خبر ٢٩ بهمن ١٣٨٨
 
٢٢ بهمن ١٣۵٧ - فیلم هایی که اجازه پخش نداشت   کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت - ماينز ٢٦ بهمن ١٣٨٨
 
شب بعد از انقلاب و جنایت مقدس    دو فیلم از رضا علامه زاده ٢٦ بهمن ١٣٨٨
 
 
۲۲بهمن و تحقق آرمان آزادی اندیشه و بیان    کانون نویسندگان در تبعید ٢٦ بهمن ١٣٨٨
 
درسهای بیست و دوم بهمن ١٣٨٨    کارگران کمونیست ایران ٢۵ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
 
 
خواسته های ما آنچنان عجیب و غریب هم نیست    بردیا - خودروکار ٢٠ بهمن ١٣٨٨
 
روزهای ما    جمعی از فعالین كارگری ٢٠ بهمن ١٣٨٨
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٢٨    ١٩ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
بیانیه برای بهمن ۵٧   کمیته فعالین کارگری - سوسیالیستی (فرانکفورت) ١٨ بهمن ١٣٨٨
 
در ٢٢ بهمن به مبارزات انقلابی بپیوندیم   کارگران کمونیست ایران ١٨ بهمن ١٣٨٨
 
گردهم آيى و تظاهرات٢٢ بهمن   تظاهرات مشترک ١٨ بهمن ١٣٨٨
 
سرزمین من و رؤیاهایم - نامه به یک دوست   پویانِ فرد ١۴ بهمن ١٣٨٨
 
 
شنبه شب؛ بیش از ٢٠٠٠ نفر در مقابل زندان اوین تجمع کردند    فعالین حقوق بشر - ایران خبر ١٣ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
کارگران ايران متحد شويد!    اتحاد برای ایجاد شوراهای سراسری کارگران ۴ بهمن ١٣٨٨
 
فراخوان به تظاهرات ٢٢ بهمن (پوستر)    کمیته فعالین کارگری- سوسیالیستی- فرانکفورت ۴ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
این جنبش به کجا می رود   زنانی دیگر ٣ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
 
دعوت به شركت در تظاهرات ٢٢ بهمن (١١ فوريه ٢٠١٠) در تورنتو    شورای پشتیبانی ... - تورنتو- کانادا ٢١ دی ١٣٨٨
 
وضع موجود و مصاف جديد (متن کامل)    صديق جھانى ٢١ دی ١٣٨٨
 
 
 
شب، شعر و شکنجه    دو نامه از فرزاد کمانگر٢٠ دی ١٣٨٨
 
 
 
زنان و بیانیه موسوی   سازمان زنان هشت مارس٢٠ دی ١٣٨٨
 
تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب   سازمان فدائیان (اقلیت) ١٧ دی ١٣٨٨
 
نشریه همبستگی کارگری شماره ٨   کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان ١٧ دی ١٣٨٨
 
 
 
دستگیری پنج تن از فعالین سیاسی مستقل در تهران    ... خانواده های بازداشت شده گان ١٦ دی ١٣٨٨
 
لیبرال رفورمیسم و عکس پاره شده خمینی    ارژنگ نورایی ١٦ دی ١٣٨٨
 
كارت تبريك سال نو؟ ۲۰۰۹ سالى ممتاز بود    تراب حق شناس ١٦ دی ١٣٨٨
 
 
مقابله مردم با سپاه    یوتیوب١۴ دی ١٣٨٨
 
حکومت اسلامی در سراشیبی سقوط    بهرام رحمانی ١٣ دی ١٣٨٨
 
ترانه ی خشم کوچه   کارگاه هنر انترناسیونال ١٣ دی ١٣٨٨
 
مذهب، لائیسیته و مبارزات کنونی مردم    مرجان افتخاری ١٢ دی ١٣٨٨
 
 
سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم را محکوم می کنیم    کمیته هماهنگی برای کمک... ١٢ دی ١٣٨٨
 
فریاد آزادیخواهی و کشتار مردم توسط پاسداران رژیم   کانون نویسندگان ایران در تبعید ١٢ دی ١٣٨٨
 
تهران بار دیگر در آتش و خون!   فعالین نشریه بذر ١١ دی ١٣٨٨
 
 
کانون نويسندگان: کشتار وحشيانه‌ مردم محکوم است !    کانون نويسندگان ايران ١١ دی ١٣٨٨
 
«زندانی سیاسی آزاد باید گردد »   گفتگوهای زندان ١٠ دی ١٣٨٨
 
کشتار و دستگیری معترضان به بربریت سرمایه را محکوم می کنیم    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١٠ دی ١٣٨٨
 
 
گزارش تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا   شورای پشتیبانی... - تورنتو - کانادا١٠ دی ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
تصوری از مشعل داران آزادی    سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٨ دی ١٣٨٨
 
تظاهرات در حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران    شورای پشتیبانی ... تورنتو - کانادا ٧ دی ١٣٨٨
 
 
تهران: قدرت در خیابان    بابک کسرایی ٧ دی ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
زنده باد قیام شجاعانه مردم سیرجان    فدائیان(اقلیت) ٣ دی ١٣٨٨
 
 
تریبون آزاد با شرکت آرش عزیزی و سعید ولدبیگی    گزارش: لیلا مجتهدی ٣ دی ١٣٨٨
 
 
از یک مناسبت تا مناسبت بعدی!   عطا خلقی ٣ آذر ١٣٨٨
 
 
گردهمائی در پالتالک؛ دادگاه دهه ی خونین    ایران تریبون ٢٩ آذر ١٣٨٨
 
 
 
حال و هوایی دگر!   فعالین نشریه بذر ٢۵ آذر ١٣٨٨
 
 
 
 
تشدید ستم و سرکوب راه به جایی نمی‌برد!    کانون نویسندگان ایران ٢٢ آذر ١٣٨٨
 
مبارزات خود را برای آزادی زندانيان سياسی گسترده کنيم    کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديۀ ...٢١ آذر ١٣٨٨
 
چگونه با فاشيسم مبارزه کنيم ؟   کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديۀ ...٢١ آذر ١٣٨٨
 
گرامی باد حماسه ١۶ آذر،روز نبرد انقلابی دانشجويان    کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديۀ ... ٢١ آذر ١٣٨٨
 
گزارش، اطلاعیه و قطعنامه ١٦ آذر روزدانشجو درسیدنی - استرالیا    کمیته همبستگی با کارگران - استرالیا ٢١ آذر ١٣٨٨
 
 
یک هفته قبل از ١٦ آذر    گزارش فعالین نشریه بذر٢١ آذر ١٣٨٨
 
خبرنامه های ندا ١٢۴    ٢١ آذر ١٣٨٨
 
فیلم آکسیون ١٦ آذر در شهر فرانکفورت روز دانشجو    کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی ـ فرانکفورت ١٧ آذر ١٣٨٨
 
 
 
دانشجویان و مردم ایران در اعتراض به خفقان و سرکوب حماسه آفریدند    کانون نویسندگان ایران (در تبعید) ١٦ آذر ١٣٨٨
 
 
ما خواهان افشای حقایق این جنایات و نیز تمام جنایات دولتی هستيم    بيانيه نازنین پوینده و سهراب مختاری ١۵ آذر ١٣٨٨
 
 
 
  v
تا آزادی تمام زندانیان سیاسی به اعتراض متحدانه ادامه میدهیم‎!    شورای دبیری مارکسیستهای انقلابی١۵ آذر ١٣٨٨
  v
هشدار مشترک به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو    کانون نویسندگان وانجمن قلم ایران (درتبعید) ١۴ آذر ١٣٨٨
  v
  v
١٣ آذر، روز مبارزه با سانسور، گرامى باد!    بیانیه كانون نویسندگان ایران ١۴ آذر ١٣٨٨
  v
  v
١٦ آذر سرخ سرخ سرخ است!    فعالین نشریه بذر ١٣ آذر ١٣٨٨
  v
کارگران و ١٦ آذر    کمیته هماهنگی ١٣ آذر ١٣٨٨
  v
١٦ آذر    هسته اقلیت ١٣ آذر ١٣٨٨
  v
١٠ دسامبر روز جھانی حقوق بشر روز جھانی نه به جمھوری اسلامی    برگزارکنندگان: نھادھا، کانون ھا، کمیته ھا ...١٣ آذر ١٣٨٨
  v
به مناسبت روز ۱٣ آذر    اطلاعیۀ كانون نویسندگان ایران ١٣ آذر ١٣٨٨
  v
به مناسبت یازدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده    بیانیۀ كانون نویسندگان ایران ١٣ آذر ١٣٨٨
  v
شانزده آذر جنبش آزادیخواهی گامی دیگر رو به جلو    نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ٩ آذر ١٣٨٨
  v
١٦ آذر همیشه سرخ!    بیانیه نشریه دانشجویی بذر ٨ آذر ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
درباره رویدادهای اخیر    بیانیۀ كانون نویسندگان ایران ۵ آذر ١٣٨٨
  v
جنبش اعتراضی - انقلابی و تهاجمات نوین ارتجاع بورژوازی به جنبش کارگری!   سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ۵ آذر ١٣٨٨
  v
پوستر سیری در تاریخ مبارزات دانشجویان ایران    فعالین نشریه بذر۴ آذر ١٣٨٨
  v
بیانیه درباره سرکوب های اخیر در جمهوری اسلامی    کانون نویسندگان ایران در تبعید ۴ آذر ١٣٨٨
  v
تظاهرات ۱۶ آذر را در خیابان‌ها سازمان دهیم   سازمان فداییان (اقلیت) ٣ آذر ١٣٨٨
  v
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٢۵    ٢٨ آبان ١٣٨٨
  v
گزارش نشست همگانی واطلاعيه پايانی    انجمن قلم و کانون نويسندگان(در تبعيد)٢٨ آبان ١٣٨٨
  v
فراخوان به تمامی انسانهای آزاده!    کمیته فعالین کارگری - سوسیالیستی فرانکفورت - ماینز ٢٦ آبان ١٣٨٨
  v
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٢۴    ٢۴ آبان ١٣٨٨
  v
نبش قبر « بورژوازی ملی»    راوی...٢٠ آبان ١٣٨٨
  v
  v
اتحاد و همراهی مردم ستودنی است   فعالین بذر١٩ آبان ١٣٨٨
  v
خشونت علیه زنان، مذهب و مردسالاری    مرجان افتخاری ١٦ آبان ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٢٣    ١٦ آبان ١٣٨٨
  v
۱٣ آبان روز دانش آموز را گرامی می داریم    جمعی از کارگران ایران خودرو ١٦ آبان ١٣٨٨
  v
گزارش دانشجویان مدافع حقوق کارگر از سیزده آبان ۱٣٨٨    دانشجویان مدافع حقوق کارگر ١٦ آبان ١٣٨٨
  v
  v
آیا اصلاح طلبان تغییر کرده اند؟    چریکهای فدایی خلق ایران ١٦ آبان ١٣٨٨
  v
مرگ بر دیکتاتور!    گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١۴ آبان ١٣٨٨
  v
ضربه دیگری بر پیکر استبداد    سازمان فدائیان(اقلیت) ١۴ آبان ١٣٨٨
  v
١٣آبان امسال را بر علیه جمهوری اسلامی و باشعارهایی...    نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ١٢ آبان ١٣٨٨
  v
اوضاع سیاسی، جنبش کارگری و وظایف ما    نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ١٢ آبان ١٣٨٨
  v
  v
سیزده آبان ما: نماد آگاهی است! پرچم آزادی است!    جمعی از فعالین كارگری ١١ آبان ١٣٨٨
  v
  v
  v
از مترو تا دانشگاه!    گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١٠ آبان ١٣٨٨
  v
  v
  v
١٣ آبان« شنبه سرخ» روز دانش آموز    هسته اقلیت ٩ آبان ١٣٨٨
  v
پاسخی به ابراهیم نبوی!    کمیته دانشجویی بلژیک ٢ آبان ١٣٨٨
  v
سيزده آيان را به روز اتحاد و مبارزه برای سرنگونی    کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان ٢ آبان ١٣٨٨
  v
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٢١    ٢ آبان ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٢٠    ٢٣ مهر ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٩    ١۵ مهر ١٣٨٨
  v
یک مشاهده، یک مشاجره!    کمیته دانشجویی بلژیک ١۴ مهر ١٣٨٨
  v
زندان،اعتراف گیری و مقاومت!    تقی روزبه ١٣ مهر ١٣٨٨
  v
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٨    ١١ مهر ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها   ندای سرخ ٣١ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
تحولات جاری ایران و افق و چشم انداز آن   سخنرانی بهرام رحمانی ٣١ شهریور ١٣٨٨
  v
جنبش و شبح جنبش!   تقی روزبه ٣١ شهریور ١٣٨٨
  v
گشت و گذاری یک ماهه در تهران   نشریه دانشجویی بذر ٢٧ شهریور ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٦    ٢٧ شهریور ١٣٨٨
  v
پیام دهم"ندای سرخ": روز قدس را چگونه بگذرانیم   صدای کارگران کمونیست ٢٧ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
  v
اعدام‌های جمعی سال ۱٣٦٧   یرواند آبراهامیان - ترجمه رضا شریفی‌ها ٢١ شهریور ١٣٨٨
  v
دانشگاه سنگر مبارزه و آزادی است!!! نگذاريم بازهم دانشگاه ها را به تعطيلی بکشانند   کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ... ٢١ شهریور ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١۵    ٢٠ شهریور ١٣٨٨
  v
راه و یاد یاران را پاس بداریم!    کمیتۀ میزکتاب آمستردام ١٨ شهریور ١٣٨٨
  v
یادمان جانباختگان دهه ٦٠ و حوادث اخیرِ ایران    کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - بلژیک ١٨ شهریور ١٣٨٨
  v
تجاوز و قتل و گورهای دسته جمعی!    بهرام رحمانی ١٧ شهریور ١٣٨٨
  v
خیزش میلیونی مردم آزاده ایران!   سخنرانی: بهرام رحمانی ١٧ شهریور ١٣٨٨
  v
"نامه انتقادی به هیئت تحریریه "بسوی انقلاب   جمعی از فعالین کارگری ١۵ شهریور ١٣٨٨
  v
به کارگران شهر اراک    ندای سرخ ١۵ شهریور ١٣٨٨
  v
در اعتراض به خشونت های رخ داده علیه مردم در وقایع اخیر    بیانیه جمعی از شاعران و نویسندگان ایران ١۴ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
جنبش جاری و چشم انداز میدان داری طبقه کارگر    ناصر پایدار ١۴ شهریور ١٣٨٨
  v
حکومت اسلامی منفورترین حکومت جهان!    بهرام رحمانی ١۴ شهریور ١٣٨٨
  v
مشکل رژیم ضد انسانی با علوم انسانی    کورش عرفانی ١۴ شهریور ١٣٨٨
  v
گرامی باد یاد جان باختگان دهۀ ٦٠ و جنبش توده ای اخیر    نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- خارج از کشور ١٣ شهریور ١٣٨٨
  v
«راه سبز امید» راه نیست، بیراهه است!   كمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١١ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
اعلامیۀ دوم جمعی از خانواده ھای جانباختگان دھۀ شصت    جمعی از خانواده ھا ١١ شهریور ١٣٨٨
  v
تجاوز نماد سلطه گری جامعۀ طبقاتی   بامداد آزاد ١١ شهریور ١٣٨٨
  v
به خیابان آمدیم ...    نینا١١ شهریور ١٣٨٨
  v
زنان در خیابان    گلشن. گ ١١ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
زندانیان سخن می گویند: مصداقی - ستاره - برین    پوستر     ویدئو کلیپ    کمیته فعالین کارگری - سوسیالیستی (فرانکفورت - ماینز) ١٠ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
  v
مگر زندانی سیاسی «گناهکار» هم داریم؟ !!   ن.ن - خبرنامه ندا ١٠ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
دهه ٦٠ و سرکوب مطلق در شرایط کنونی    مرجان افتخاری ٩ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
  v
خاوران کابوس حکومت اسلامی باقی خواهد ماند    سازمان فدائيان (اقليت) ٨ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
دربارۀ یك خبر و دربارۀ افشای تجاوز جنسی به زندانیان   بیانیۀ ‌کانون نویسندگان ایران ٧ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
ادعاهای اکبر گنجی و همفکرانش؟!   بهرام رحمانی ٧ شهریور ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٣    ٧ شهریور ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
با تو گریستم فرزند رفیقم    ویدیوی ساخت فرزند یک اعدامی سال ٦١    ٣١ مرداد ١٣٨٨  
پیکر سرخ تو - تقدیم به کارگران جوانان و انسانهای آزاده    پویان فرد ٣١ مرداد ١٣٨٨  
همایش کوثر، جلسه وزارت اطلاعات در مورد ۱۸ تیر    قسمت اول    قسمت دوم   ٣١ مرداد ١٣٨٨  
  v
  v
  v
سخنی با هواداران جنبش سبز   رامین رحیمی ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
شب همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان   سازمان زنان هشت مارس- شورای همبستگی ... ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٢    ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
در «جنبش سبز» چه خبر است؟    رامین رحیمی ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
چرا اصلاح طلبان از سرنگونی هراسانند    مازیار رازی ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
٢٨ مرداد در سه بُرش تاریخی   جمعی از فعالین کارگری ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
همبستگی کارگری شماره ششم    کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
ویزۀ سی امین سالگرد حمله سراسری رژیم به کردستان   نشریه دانشجویی بذر ٢٨ مرداد ١٣٨٨
  v
جنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل ها    محمد قراگوزلو ٢٧ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
راه معلوم است - بپا خیزیم    ندای سرخ ٢٦ مرداد ١٣٨٨
  v
سالروز یورش سبعانه رژیم جمهوری اسلامی به کردستان    شورای پشتیبانی از مبارزات...(تورنتو - کانادا) ٢٤ مرداد ١٣٨٨
  v
مطالبات ما آزادی و رفاه است    كاركنان ایران خودرو ٢٣ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
مراسم در حمايت از مبارزات مردم در كردستان   شوراى پشتيبانى از مبارزات مردم در ايران (تورنتو-كانادا) ٢٣ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
!زندانی سیاسی آزاد باید گردد    سازمان زنان هشت مارس - اتحاد بین المللی - شورای همبستگی ٢١ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١١    ٢١ مرداد ١٣٨٨
  v
جنبش زنان و جنبش کارگری    مینا روشن ٢٠ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
استفاده ابزاری از حقوق بشر!    یادداشت روز بهرام رحمانی ١٩ مرداد ١٣٨٨
  v
چند صدایى یا خفه كردن صدا؟    شهروند ١٩ مرداد ١٣٨٨
  v
کشتارهای دهه ٦٠ و شرایط کنونی    مرجان افتخاری ١٨ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
گزارشی تکان دهنده از جنایاتی که در اردگاه مرگ کهریزک روی داده است   فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ١٨ مرداد ١٣٨٨
  v
مردمی از جنس لباس شخصی های   فواد شمس ١٦ مرداد ١٣٨٨
  v
سرنوشت اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی   محمد قراگوزلو ١۵ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
جنبش و چند سئوال و پاسخ پیرامون آن   تقی روزبه ١۵ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
در محکومیت دادگاه های نمایشی!    بیانیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید) ١٤ مرداد ١٣٨٨
  v
تنفیذ، اعتراف، مبارزه! و تنفيذ قتل و كشتار و دروغ    گزارش فعالین نشريه دانشجويی بذر ١٤ مرداد ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ١٠    ١٤ مرداد ١٣٨٨
  v
برگزیده ای از آثار لنین درباره مبارزه برعلیه لیبرالیسم    لنین - کمونیستهای انقلابی ١٣ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
رژیم حملات را افزایش می‌دهد به اعتصاب عمومی نیازمندیم!   آلن وودز - ترجمۀ بابک کسرایی ١٢ مرداد ١٣٨٨
  v
آمرین کشتارهای اخیر بازداشت شدگان باید مورد تعقیب قرار گیرند   بیانیه شماره ۵ کانون مدافعان حقوق کارگر ١٢ مرداد ١٣٨٨
  v
حکومت جنایت کاران و غارتگران!    بهرام رحمانی ١١ مرداد ١٣٨٨
  v
طبقه کارگر و نان و آزادی    مراد عظيمی١١ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
بیانیه شماره ٤ کانون مدافعان حقوق کارگر در بارۀ وقایع اخیر    کانون مدافعان حقوق کارگر ١٠ مرداد ١٣٨٨
  v
گزارش تصویری و نوشتاری ٣ روز تحصن موفقیت آمیزمیدان ترافال گار ـ لندن    فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ـ انگلستان ٩ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
شکاف در بالائیها و مبارزات مردم    مرجان افتخاری ٨ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
بگذار صد گل بشکفد ...   م.مینایی - خبرنامه ندا ٨ مرداد ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٩    ٨ مرداد ١٣٨٨
  v
انقلاب نوین مردم ایران    حسن نداوش ٨ مرداد ١٣٨٨
  v
طبقه کارگر و رویدادهای اخیر    سازمان فدائیان (اقلیت) ٧ مرداد ١٣٨٨
  v
دربارۀ خواست معرفی و مجازات مسببان کشتارهای اخير    بیانیۀ ‌کانون نویسندگان ایران ٧ مرداد ١٣٨٨
  v
کارگران شما بايد رهبری جنبش توده ها را به دست گيريد !    کارگران انقلابی پروژه های پارس جنوبی و کميته انقلابی کارگران ايران ٦ مرداد ١٣٨٨
  v
پيش به سوی مبارزۀ انقلابی با نظام جمهوری اسلامی    اتحاد نيروهای چپ انقلابی درون کشور ٦ مرداد ١٣٨٨
  v
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!    سازمان فدائيان (اقليت) ٦ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
گزارشی از زنجیره ی انسانی بر رود راین در کلن    اویسپا (جمعی از جوانان، دانشجویان و فعالان سیاسی مستقل) ٦ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
بیانیه سیاسی کمیته برگزاری تظاهرات فرانکفورت - آلمان    کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی ۵ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
تنها جنبش قابل اعتماد    هسته کمونیستی- فرانکفورت ٤ مرداد ١٣٨٨
  v
"قانون اساسی" مفت چنگتان! ما قانون آزادی را در نبرد خیابانی مینویسیم!    سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٤ مرداد ١٣٨٨
  v
جنبش مردمی و جناح‌های مختلف حکومت    علیرضا ثقفی خراسانی ٣ مرداد ١٣٨٨
  v
مصاحبه با بهرام رحمانی درباره مسایل اخیر ایران و...    رادیو دمکراسی شورایی ٣ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
درس های اعتصاب بلژیک    لنین- ترجمه: شهاب حمیدی ٢ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
تحصن سه روزه در لندن   اتحاد بین المللی - جنبشِ همبستگی - سازمان زنان هشت مارس ٢ مرداد ١٣٨٨
  v
٣٠ تیر، میدان ٧ تیر، ساعت ٦   گزارش ارسالی‌ برای نشریه دانشجوی بذر ٢ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
فرصت طلبی و وارانه کردن حقایق    مرجان افتخاری ١ مرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
٢۵ ژوئیه روز همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران    کانون نویسندگان و انجمن قلم (در تبعید) ٣١ تیر ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٨    ٣١ تیر ١٣٨٨
  v
رزمندگان شمارۀ ١٩   رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٣١ تیر ١٣٨٨
  v
چپ ِ بین المللی باید از حمایت از رژیم اسلامی دست بردارد    ائتلاف چپ ایران – کانادا ٣١ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
پیام ندای سرخ شمارۀ ١   ٣٠ تیر ١٣٨٨
  v
  v
چگونھ نظم حاکم را درھم شکنیم   کورش عرفانی ٢٩ تیر ١٣٨٨
  v
فراخوان به تظاهرات    کميته فعالين کارگری/ سوسياليستی (فرانکفورت - ماينس) ٢٨ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
" من صدای انقلاب شما را شنیدم! "   اکبر تک دهقان ٢٨ تیر ١٣٨٨
  v
  v
موسوی و وحشت از "ساختار شکنی" توده ها !    اشرف دهقانى ٢٨ تیر ١٣٨٨
  v
١٨ برومر یا ٢٢ خرداد؟    محمد قراگوزلو ٢٨ تیر ١٣٨٨
  v
چرا كردستان ساكت است؟   عطا خلقی ٢٦ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
رفسنجانی با کدام کارت بازی خواهد کرد؟    فرهاد شعبانی ٢٤ تیر ١٣٨٨
  v
سازگارای ناسازگار   خبرنامه ندا ٢٤ تیر ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٧    ٢٤ تیر ١٣٨٨
  v
جمع اضداد در دیالکتیک فکری مرتضی محیط   محمود کلانتری ٢٣ تیر ١٣٨٨
  v
حقوق متهم   جمع از فعالین اجتماعی و کارگری ٢٣ تیر ١٣٨٨
  v
صدای پای انقلاب می آید!    بهرام رحمانی ٢٣ تیر ١٣٨٨
  v
درباره شعارهای جنبش جاری و ضرورت مقابله با آن ها   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٢١ تیر ١٣٨٨
  v
موجی که سر ایستادن ندارد    گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ٢١ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
تحلیلی بر جنبش اعتراضی اخیر در ایران   کورش عرفانی ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
اصلاح طلبان کیستند و چه می خواهند؟    فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
بورژوازی ليبرال ايران از چه می هراسد؟   جمعی از کمونيست های ايران ( آذرخش) ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
استیصال رژیم و نیروهای سرکوب آن در ۱۸ تیر    سازمان فدائيان (اقليت) ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
گوشه ای از تظاهرات ١٨ تیر در تهران    گزارشگران میلیتانت ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
گزارشى از تظاهرات باشکوه ١٨ تير در استکهلم    ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران - استکهلم ١٩ تیر ١٣٨٨
  v
گزارشی از تظاهرات امروز: ١٨ تیر باشکوه!   گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١٨ تیر ١٣٨٨
  v
برای آزادی زندانیان سیاسی، علیه حاکمیت اختناق   بیانیه جمعی (بروز شده) ١٨ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
به سرکوب‌ها بی‌درنگ پایان دهید!    کانون نویسندگان ایران ١٧ تیر ١٣٨٨
  v
بیانیه درمورد بازداشت ابوالفضل عابدینی نصر !   سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه ١٧ تیر ١٣٨٨
  v
بسوی انقلاب شمارۀ ٦   ١٧ تیر ١٣٨٨
  v
آزادی فوری زندانیان سیاسی را به حکومت اسلامی تحمیل کنیم!   کانون نویسندگان ایران(در تبعید) ١٧ تیر ١٣٨٨
  v
فراخوان راهپیمایی سراسری جمعه ١۰ ژوئیه - بروکسل    کمیته دانشجویی بلژیک ١٧ تیر ١٣٨٨
  v
  v
خرداد خونین گزارش تفصیلی نقص حقوق بشر پس از انتخابات در ایران   مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران ١٦ تیر ١٣٨٨
  v
فراخوان اضطراری!   نامه ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١۵ تیر ١٣٨٨
  v
  v
گپ های مردم در خیابان!   گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١۰ تیر ١٣٨٨
  v
پیاده رو    گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ٩ تیر ١٣٨٨
  v
بازداشت‏شدگان روزهای اخیر، فوراً باید آزاد شوند   سازمان فدائيان (اقليت) ٨ تیر ١٣٨٨
  v
  v
صاحب این ملک منم (شعارمیلیونها تظاهرکننده علیه حاکمیت در خرداد ٨٨)   جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی ٨ تیر ١٣٨٨
  v
  v
به نام انسان، آزادی، برابری بیانیه شماره (١)   جمعی از فعالین مستقل کارگری - دانشجویان مستقل کمونیست دانشگاه های کردستان ٧ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
پارک لاله؛ جیغ، باتوم و خون   گزارش فعالین نشریه دانشجویی بذر ٧ تیر ١٣٨٨
  v
مبارزات مردم، دستگاه سرکوب و ضرورتها   مرجان افتخاری ٦ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
فراخوان به آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران    کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ۵ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
درسهای بهارستان    نشریۀ دانشجویی بذر ۵ تیر ١٣٨٨
  v
امروز "ندا" متولد می شود!    نشریۀ دانشجویی بذر ۵ تیر ١٣٨٨
  v
گزارش آکسیون اعتراضی در لندن همراه با تصاویر   شورای همبستگی با مبارزات مردم در ایران ٤ تیر ١٣٨٨
  v
به خواست مردم برای آزادی گردن نهید!    کانون نویسندگان ایران ٤ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
نقش پر رنگ زنان در قیام برای آزادی   زینت میرهاشمی ٣ تیر ١٣٨٨
  v
  v
پیام ندا را گرفتی؟   آرام ٣ تیر ١٣٨٨
  v
در سوگ ندا که جان باخت تا این روزها را جاودانه کند    سازمان زنان ٨ مارس (ايران - افغانستان) ٣ تیر ١٣٨٨
  v
  v
موسوی و جامعه آینده اش    برناک جوان برای نشریه دانشجویی بذر ١ تیر ١٣٨٨
  v
تهران در آتش و خون!    گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر ١ تیر ١٣٨٨
  v
  v
  v
گسترش اعتراضات توده ای در ایران    سازمان ١٩ بهمن ٣١ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد   گزارشی از یک فعال نشریه دانشجویی بذر! ٣١ خرداد ١٣٨٨
  v
مفهوم این حضور عظیم   جمعی از فعالین كارگری ٣۰ خرداد ١٣٨٨
  v
تاریخ را توده ها می سازند!   اشرف دهقانی ٣۰ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
درباره ی سازماندھی جنبش داخل کشور (١)   کورش عرفانی ٣۰ خرداد ١٣٨٨
  v
حرف اول و آخر:مردم و درود بر زنانی که...   زنانی دیگر & سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ٣۰ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
دوره جديدی در تاريخ ايران گشوده است!   کانون نویسندگان & انجمن قلم (درتبعید) ٣۰ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
گزارش تظاهرات در لندن    اتحاد بین المللی ٢٨ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
تهران از حضور بیش از ده میلیون تظاهر کننده شرمگین شد    جمعی از کارگران ایرانخودرو ٢٧ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
سیلی دیگری که تاریخ به ما زد    راوی ٢٧ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
مردم سرنوشت این نظام را در خیابانها تعیین خواهند کرد!   بیانیه نشریه دانشجویی بذر ٢۵ خرداد ١٣٨٨
  v
از انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم چه باید آموخت؟   جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش) ٢۵ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
مقاومت علیه «تقلب بزرگ» متکی بر نیروی خود    مصاحبه میلیتانت با مازیار رازی ٢۵ خرداد ١٣٨٨
  v
گزارشی از تظاهرات تحریم کنندگان "انتخابات" در سیدنی- استرالیا    كميته تحريم انتخابات-استرالیا ٢۵ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی! زنده باد حکومت شورائی !   سازمان فدائيان (اقليت) ٢۵ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
نکات و درسهائی از "انتخابات"   مرجان افتخاری ٢٤ خرداد ١٣٨٨
  v
امید ناامیدان "انتخابات"   جمعی از فعالین کارگری ٢٤ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
گزارش آکسیون کمیته دانشجویی بلژیک - ١٢ ژوئن   کمیته دانشجویی بلژیک - بروکسل ٢٤ خرداد ١٣٨٨
  v
سونامی سبز تغییر؟!    تقی روزبه ٢٤ خرداد ١٣٨٨
  v
پس از انتخابات اکنون چه؟   مصاحبه میلیتانت با مازیار رازی ٢٣ خرداد ١٣٨٨
  v
بورژوازی شرمگین تا چانه‌زنی انتخاباتی   کمیته پیگیری ٢٢ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
  v
  v
نمایندگان سرمایه داران را انتخاب نمی کنیم!   کارگران پروژه های پارس جنوبی و کمیته انقلابی کارگران ایران ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
دهمين نمايش انتخابات    کمیته تحریم انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی در سیدنی ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
انتخابات جمهوری اسلامی و سیاست ما!   جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی /سوییس ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
بیانیه خبرنگاران و نویسندگان برای آزادی در بارۀ انتخابات    کانون خبرنگاران و نویسندگان برای آزادی ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
نه!به انتخابات سرمایه داران ایران   هسته اقلیت ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
نامه به یک دوست    بهمن شفیق ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
گزارش های انتخاباتی بذر  ٢١ خرداد ١٣٨٨
  v
چرا باید انتخابات را تحریم فعال کرد؟    مصاحبه میلیتانت با مازیار رازی ١٨ خرداد ١٣٨٨
  v
"ما در این بازی شرکت نمی کنیم ما جنبش مستقل خود را سازمان خواهیم داد"   گروه همبستگی با جنبش کارگری - برلین ١٨ خرداد ١٣٨٨
  v
ماهیت و اهداف انتخابات ریاست جمهوری دهم   جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش) ١٨ خرداد ١٣٨٨
  v
انتخابات ریاست جمهوری ایران یك بازی فریبكارانه   بیانیه دوم "زنانی دیگر" ١٨ خرداد ١٣٨٨
  v
گشت و گذاری در خیابان های انتخابات (١)   نشریه دانشجویی بذر ١٨ خرداد ١٣٨٨
  v
رای ما: آزادی کارگران زندانی   فرزانه دارابی ١٧ خرداد ١٣٨٨
  v
علیه نمایش اننصابات اعتراض کنید!    کمیته هماهنگی تظاهرات - استکهلم ١٧ خرداد ١٣٨٨
  v
سوال ما کارگران ایران خودرو از همه کاندیداها و هر دو طرف مناظره راست می گویند    جمعی از کارگران ایرانخودرو- نادر ناصری ١٧ خرداد ١٣٨٨
  v
من هم حقی دارم   رضارخشان ١٦ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
نقش ابزاری انتخابات در بقای نظام    کورش عرفانی ١۵ خرداد ١٣٨٨
  v
انتخاب بین بد و بدتر! ( به مناسبت انتخابات - ٢)   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١٣ خرداد ١٣٨٨
  v
انتخابات و جدال درونی طبقه سرمایه دار    فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٣ خرداد ١٣٨٨
  v
تحریم، تحریم بازهم تحریم    فرهاد شعبانی ١٢ خرداد ١٣٨٨
  v
در رابطه با نمایش «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران    بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران¬ (در تبعید) و انجمن قلم ایران(در تبعید)٩ خرداد ١٣٨٨
  v
شرکت در انتخابات: انتخاب فقر، بیکاری، استبداد!   بیانیه مشترک (جمعی از فعالین کارگری- هیئت تحریریه «بسوی انقلاب»- کمونیستهای انقلابی ) ٩ خرداد ١٣٨٨
  v
طبقه کارگر و تحریم فعال انتخابات   (رمضان) ٧ خرداد ١٣٨٨
  v
شعبده بازی انتخاباتی رژيم استبدادی را درهم شکنيم   سازمان فدائيان (اقليت) ٧ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
  v
کارگران و انتخابات   کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ۵ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
جای صدای مشترک طبقه کارگر علیه مضحکه انتخابات خالی است!   جمعی از فعالین کارگری ۵ خرداد ١٣٨٨
  v
"انتخابات" و ١ میلیون امضاء چند گام به عقب    مرجان افتخاری ۵ خرداد ١٣٨٨
  v
با گسترش نان و آزادی به مقابله با مضحکه انتخاباتی ارتجاع حاکم بر خیزیم!   سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ۵ خرداد ١٣٨٨
  v
  v
   
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
اطلاعیه و بیانیه
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس