|   خبر   |  گزارش   |  اطلاعیه   |  مقالات   |  مقالات ١   |  مصاحبه   |  هنر و ادبیات   |  زنان   |  برگزیده   |  بحران و انتخابات   |  ادامه بحران   |  صوتی و تصویری   |  تماس   |
درود برکارگران جانباخته شهر شیکاگو ١٨٨٦


سرود انترناسیونال

  لاتین « «فارسی» » لاتین 
مسئله‌ی اتحاد عمل در جنبش کارگری    تارا دیباج- سینا - تیروژ آزاد - نادر نفیسی ٧ شهریور ١٣٩٠
 
سخنرانی امیر پیام در اول ماه مه ٢٠١١   تلویزیون کومله ۵ مرداد ١٣٩٠
 
 
 
 
ماه مه ٩٠ و ضرورت تشکل‌سازی    فرید مظفری ٢٢ خرداد ١٣٩٠
 
از شب هنوز مانده دو دانگی! - روز کارگر ١٣٩٠    محمد قراگوزلو ٢١ خرداد ١٣٩٠
 
گزارش تظاهرات و راهپیمایی اول ماه مه كارگران كانادا   کمیته حمایت از مبارزات... ـ كانادا ۴ خرداد ١٣٩٠  
گوشه دیگری از تظاهرات اول ماه مه سنندج   دریافتی ٣١ اردیبهشت ١٣٩٠  
گزارش تصویری و وبدئو کلیپ های اول ماه مه ترکیه   پناهجو ترکیه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه مه ١٣٩٠ سنندج   بهزاد سهرابی ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
نگاهی تحلیلی به برگزاری مراسم اول ماه مه در دهۀ ٨٠ شمسی   کمیته هماهنگی ٢۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
گزارش تصویری گرامی داشت روز جهانی كارگر در تهران   یكی از كارگران ... ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
سخنرانی سعيد در سمينار کارگری در فرانکفورت   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
سخنرانی ناصر پايدار به مناسبت اول ماه مه   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
سخنرانی فرهاد بشارت به مناسبت اول ماه مه   کميته فعالين کارگری سوسياليستی ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگویی با مرتضی افشاری از فعالین جنبش کارگری   رادیو دکراسی شورائی ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
گزارش و گفتکوی با ایوب رحمانی از مراسم روز کارگر لندن   امید پیوندی (برابری) ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه می روز جهانی کارگر گرامی باد!   جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
گزارشى از فعاليتهاى شورا در اول مه   شوراى حمايت - استکهلم ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
تصاویری از تظاهرات روز کارگر در شهر سنندج   جهانبخش امانی ١۵ اردیبهشت ١٣٩٠  
در روز جهانی کارگر، زنان کارگر ایران را دریابیم   شهلا عبقری ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
مراسم اول ماه مه در هامبورگ   فعالین شبکۀ همبستگی کارگری ١۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
روز جهانی کارگر صحنه مبارزه کارگران خوزستان با یگان ویژه  کانون مدافعان حقوق کارگر ١٣ اردیبهشت  
برگزاری گلگشت کارگری به مناسبت اول ماه   کمیته هماهنگی ١٣ اردیبهشت ١٣٩٠  
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شهرهای کردستان، شمال و ...   ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
گزارش کمیته کارگری استرالیا از اول ماه می در سیدنی   ١٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
زنده باد طبقه کارگر و گرامی باد اول ماه مه   کمیته ...فرانکفورت - کانون... نورد راین وستفالین ١٢ اردیبهشت  
برگزاری پر شکوه مراسم اول ماه مه در سنندج (تکمیلی)   اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
ویژه نامه روز جهانی کارگر ١٣٩٠   کانون مدافعان حقوق کارگر ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
تهدید خانواده فواد کیخسروی از سوی نیروهای امنیتی   اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
تاریخچه روز جهانی کارگر   جمعی از کارگران ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
بیانیه به مناسبت ١ مه ٢٠١١   جمعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
احضار، دستگیری و بازداشت فعالین کارگری در سنندج و سقز   کمیته هماهنگی برای کمک ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
دلنوشته‌ای به مناسبت روز کارگر   منصور اسانلو - زندان رجایی شهر کرج ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
نگاهی به وضعیت عمومی کارگران ایران   بهرام رحمانی ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
نگاهی به برخی چالش های جنبش کارگری   تقی روزبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران   کمیته يادمان کشتار زندانيان سياسی دهه ...١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
همبستگی و حمایت از بیانیه مشترک تشکل های کارگری   کمیته های کارگران سوسیالیست ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
بیانیه روز اول ماه مه   جمعی از کارگران منطقه عسلویه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
به پیشواز اول ماه مه بشتابیم   نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ١١ اردیبهشت ١٣٩٠  
درآستانۀ اول ماه مه، روز اعلام دوباره پیکار کارگران برای خودرهایی   عباس منصوران ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگوی دویچه وله با محسن حکیمی (همراه با توضیح محسن حکیمی)   ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
به مناسبت اول ماه مه - در مورد اعتصاب عموی سال ۵٧   پانته بهرامی ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
مصاحبه علیرضا بیانی؛ ارزیابی جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه   میلیتانت ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه مه، روزجهانی کارگر، گرامی باد!   کانون نویسندگان ایران ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
بیانیه کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جهانی کارگر   جمعی از کارگران ایرانخودرو ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
پشتیبانی از قطعنامه مشترک تشکل‌ها و کمیته‌های کارگری   جعمی از کارگران فصلی ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
پیام همبستگی اساتید دانشگاهی با کارگران زندانی در ایران   جمعی ازاستادان دانشگاه ها ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
استثمار بس است (شعر بمناسبت اول ماه مه)   شهاب گولالان ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
سرژ پائول - داستانی بمناسبت روز کارگر   ستاره - تهران ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگو با سعید ترابیان، در رابطه با قطعنامه مشترک روزجهانی کارگر   رادیو برابری ١٠ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگوی کارگری - مصاحبه بهزاد سهرابی با عمر مینائی   کمیته هماهنگی برای کمک ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: مسیری که باید از آن اجتناب نمود   امیر پیام ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
روز جهانی کارگر، روزماست   سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
ما کارگران وضعیت موجود را تحمل نخواهیم کرد   بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
آگوست اسپایز، از کارگران جان باخته اول ماه مه:   کمیته هماهنگی ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر    محمد قراگوزلو ٩ اردیبهشت ١٣٩٠
 
تشکیل "کلکتیو حمایت ازکارگران مغرب و خاورمیانه" درفرانسه   اتحاد بین المللی ... ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد - گرامی باد اول ماه مه   سازمان فداییان (اقلیت) ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
با شعار محوری کار، مسکن، آزادی به استقبال اول ماه مه برویم   اتحاد فداییان کمونیست ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران!   اتحاد فداییان کمونیست - کمیته ایالتی کردستان ٩ اردیبهشت ١٣٩٠  
قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر - اول ماه مه   مشترک ٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
زنده باد همبستگی و اتحاد کارگری!   اتحاد بین المللی ٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
من کارگرم! (تقدیم به کارگران آگاه و مبارز ایران)   گروه پروسه ٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر   کارگران کمونیست ایران ٨ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه می امسال حال و هوای انقلابی دارد!   بهرام رحمانی ٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
بیانیه بمناسبت روز جهانی کارگر   جمعی از جوشکاران شهرک صنعتی ... ٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
!!روز اول ماه مه عید کارگران جهان است   جمعی از کارگران نانوایی‌های... ٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه مه ١٣٨٠ سقز چگونه برگزار شد؟   محمود صالحی ٧ اردیبهشت ١٣٩٠  
بیانیه شماره ٢ فراخوان زمان و مکان های مراسم ها   شورای برگزاری مراسم ... ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!   افشین ندیمی - زندان مرکزی سنندج ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
دعوت به شرکت در راهپیمایی عمومی اول ماه مه شهر لندن   مشترک ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
!زنده باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان   هسته اقلیت ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
بمناسبت اول ماه مه کارگران آورنده بهار بشریت اند   حزب کارایران (توفان) ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
نگاهی به وضعیت جنبش طبقه کارگر (بمناسبت اول ماه مه)   اتحاد فدائیان کمونیست ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
برگزاری جلسۀ بحث و گفتگو پیرامون مسائل کارگری   مبارزۀ طبقاتی بين گرايشات... ٦ اردیبهشت ١٣٩٠  
میزگرد با شرکت علی پیچگاه، فرخنده آشنا، بهروز خباز، مجید تمجیدی   رادیو همبستگی ۵ اردیبهشت ١٣٩٠  
به مناسبت اول ماه مه: یک سند تاریخی اردیبهشت ١٣٠١   خسرو شاكری (زند) ۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
پیام رضا شهابی برای روز جهانی کارگر و تعیین روزدادگاهی وی   دریافتی ۴ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگو با جهانگیر محمود ویسی   کمیته هماهنگی برای کمک ٣ اردیبهشت ١٣٩٠  
گرامی‌داشت اول ماه مه، روز جهانی كارگر   رحمان سلیمانی ٣ اردیبهشت ١٣٩٠  
بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر   کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ٣ اردیبهشت ١٣٩٠  
به مناسبت اول مامه مه، روز جهانی کارگر   هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ٣ اردیبهشت ١٣٩٠  
قطع نامه پیشنهادی اول مه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠   جمعی از فعالان کارگری (ملیتانت) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
زنده باد اول ماه مه! شب همبستگی با تحولات انقلابی درخاورمیانه...   شورای حمایت - استکهلم ٢ اردیبهشت  
اول مه در کردستان و ضرورت پشتیبانی ازاعتراضات کردستان عراق!  مبارزان کمونیست ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر، روزهمبستگی ...!   سازمان فداییان (اقلیت) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
اول ماه مه در يک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ايران   سازمان فداییان (اقلیت) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
پیام مبارزان كمونیست بمناسبت روز جهانی كارگر!   مبارزان کمونیست ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
خطاب به كارگران ایران به مناسبت اول ماه مه ...   حزب كمونیست ایران (م.ل.م) ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
بردگان مزدى عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!   ...چپ های شهر کلن - شورای حمایت - استکهلم ٢ اردیبهشت ١٣٩٠  
منشور مطالبات کارگری به مناسبت روز جهانی   کارگران سوسیالیست - کمیته دانشجویی ١ اردیبهشت ١٣٩٠  
با اول ماه مه چه کنیم؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١ اردیبهشت ١٣٩٠  
آفيش مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگر   حزب کمونیست ایران - گوتنبرگ ١ اردیبهشت ١٣٩٠  
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران   کمیته موقت اول ماه مه ٢٠١١ - پاریس ١ اردیبهشت ١٣٩٠  
خجسته روز جهانی کارگر، اول ماه مه گرامی باد  اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور ١ اردیبهشت ١٣٩٠  
گفتگویی با بهروز خباز بمناسبت اول ماه مه   رادیو دمکراسی شورایی ٣١ فروردین ١٣٩٠  
زنده باد اول ماه می (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر   کمیته همبستگی... - استرالیا ٣١ فروردین ١٣٩٠  
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر    کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - استرالیا ٢٩ فروردین ١٣٩٠  
بمناسبت گرامی داشت اول ماه مه - سخنرانی و بحث آزاد  کمیته‌ فعالین کارگری سوسیالیستی ٢٨ فروردین ١٣٩٠  
ترانۀ «نه خدا، نه ارباب!»    گروه کانای - اندیشه و پیکار ٢٧ فروردین ١٣٩٠  
اول ماه مه، عید کارگران جهان    کمیته هماهنگی برای کمک ٢٧ فروردین ١٣٩٠  
سه دلیل خیزش مردم عرب و نگاهی به بیانیه ۱ ماه مه سال ۱۳۹۰    مرجان افتخاری ٢٦ فروردین ١٣٩٠  
روز جهانی کارگر چگونه زاده شد؟   کمیته هماهنگی ٢٦ فروردین ١٣٩٠  
گفتگو با پروین محمدی و شاپور احسانی راد. بخش اول      بخش دوم   رادیو برابری ۲۶ فروردین ١٣٩٠  
پروسه مبارزاتی طبقاتی و نیاز جنبش کارگری ایران    گروه پژوهش کارگری ٢٦ فروردین ١٣٩٠
 
فراخوان برگزاری جشن روز کارگر    کارگران فلزکارمکانیک ٢٦ فروردین ١٣٩٠
 
فراخوان به تظاهرات    شورای همیستگی ... اتحاد بین المللی - بریتانیا ٢٣ فروردین ١٣٩٠
 
سی مرغ و معمای سیمرغ رهبری    راوی... ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
منشور مطالبات کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر   کمیته های کارگران سوسیالیست... ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
برگزاری سمینار - جنبش کارگری ایران و چشم انداز آن   ... حزب کمونیست ایران ٢١ فروردین ١٣٩٠
 
 
سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی    شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ١٨ فروردین ١٣٩٠
 
ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم   م. اخگر ١٨ فروردین ١٣٩٠
 
ما زیر خط فقریم، بجنگ تا بجنگیم!   جمعی از فعالین كارگری ١٨ فروردین ١٣٩٠
 
روز جهانی کارگر را چگونه بر گزار کنیم؟    کمیته همبستگی ...کارگران ساختمان ٧ فروردین ١٣٩٠
 
اول ماه می..آزمونی برای نیرو های چپ    سامان موحدی ٢۵ اسفند ١٣٨٩
 
سالنامه کارگری ١٣٨٩ - ٢٠١٠    کمیته هماهنگی برای کمک ٢۴ اسفند ١٣٨٩
 
 
   

اول مه - روز واقعی کارگر    ترجمه :مسعود فائقی ٢٨ خرداد ١٣٨٩
 
یک گام به پیش ده گام به پس!   راوی ١٧ خرداد ١٣٨٩
 
نقش زنان در اعتصاب ماه مه ١٣٠٨    کانون مدافعان حقوق کارگر ١٦ خرداد ١٣٨٩  
 
 
درس های اول ماه مه امسال   مازیار رازی ٢۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
نامه ای کوتاه در مورد فضای جنبش کارگری ترکیه   شادی معصومی ٢۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گزارشی از تظاهرات اول ماه مه در تورنتو   کمیته حمایت از... - تورنتو٢۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گزارشی از مراسم برگزاری روز جهانی کارگر در پاریس   کمیته موقت ...در پاریس ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
سه سخنرانی در میدان سرخ - روز اوّل ماه مه، ١٩١٩   و.ای.لنین - مراد شیرین ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
اول ماه مه ٢٠١٠، روز اعتراض به نظام سرمایه داری   کمیته هماهنگی برای کمک ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
کارگران زندانی باید آزاد شوند   شورای حمایت از... ـ استکهلم ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گزارش برگزاری مراسم اول مه مه در مهاباد  کمیته هماهنگی برای کمک ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
گزارشى از فعاليتهاى شورا بمناسبت روز جهانى کارگر   شوراى حمايت از... - استکهلم ١٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
آزادی فواد و امجد و انتقال صدیق و فواد به زندان مرکزی سنندج   اتحادیه آزاد کارگران ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
اول ماه مه در کرمانشاه و نقده   کمیته هماهنگی برای کمک ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
در روز ١١ اردیبهشت چه گذشت؟   ایران خبر ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
قطعنامه ١٠ تشکل کارگری درایران به مناسبت روز جهانی کارگر   رادیو ندا ١٣ اردیبهشت١٣٨٩  
 
 
همه چیز اینک در گرو جنبش کارگری است!   جابر کلیبی ١٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
پاسخ کارگران به ممنوعیت مراسم اول ماه مه   سازمان فداییان اقلیت ١٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
گزارش برگزاری مراسم اول ماه مه سنندج - اردیبهشت٨٩   ...فعالین کارگری شورایی ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گزارشی از تهران و و یورش به مراسم اول ماه مه درسنندج    اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
ببرهای عاشق و بن‌بست‌های پارک لاله ( ماه مه ١٣٨٨)    فرزانه دارابى ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز برگزار شد    کمیته هماهنگی برای کمک ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
تداوم بازداشت و احضار فعالین کارگری در شهر سنندج    اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
من در مشترکم مرا فرياد کن    نامه سرگشاده جمعی از کارگران راه آهن تبريز ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گرامی باد اول ماه مه    شورای کار ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١١ اردیبهشت ١٣٨٩  
بیانیه به مناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر    جمعی از کارگران عسلویه و پروژه ای... ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
يک صف شويم در روز جهانی کارگر   جبهه واحد کارگری ١١ اردیبهشت ١٣٨٩  
نان و خون نه!‌ نان و گل سرخ!    عباس منصوران ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
اول ماه می، روز جهانی کارگر را گرامی بداریم!    بهرام رحمانی ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گرامی باد روز جهانی کارگر!    كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران-استراليا ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
گفتگویی با بهروز خبازدرباره قطعنامه روزجهانی کارگر    رادیو دمکراسی شورایی ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩  
گفتگو با اکبر پیرهادی در رابطه با قطعنامه تشکلهای کارگری درایران    رادیو برابری ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩ 
تشکلهای کارگری گفتگو با مانی یکی از اعضای قدیمی خانه کارگر   دمکراسی شورایی ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩  
 
 
کارگران ایران درروزجهانی کارگران چه همبستگی باهمسنگران طبقاتی خوددارند؟ رهبر١٠ اردیبهشت ١٣٨٩  
اول ماه مه پیکار کارگران در راه رهائی بشریت   کانون نویسندگان- انجمن قلم در تبعید ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩  
همراه با کارگران جهان در روز اول ماه مه   آفیش اول ماه    کانون زندانیان سیاسی... ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
به مناسبت ۱۱ ارديبهشت روز جهانی كارگر   کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان ١٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
طرح کاهش ساعات کار زنان "ارمغان "رژیم ...  اتحاد زنان آزادیخواه ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
بولتن شماره «۵» (ويژه ماه مه)  جمعی از فعالین کارگری ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
ویژه نامه روز جهانی کارگر ١٣٨٩   کانون مدافعان حقوق کارگر ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
نشریه سوسیالیست شماره ۴ ویژه نامه اول ماه مه (١١اردیبهشت)   دانشجویان سوسیالیست ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
رهایی کارگر در رهایی نوع بشر است!  بیانیه نشریه دانشجویی بذر ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران   کمیته موقت اول ماه مه در پاریس ٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
فراخوان به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر   ایران خودرو- پارس الکتریک - و... ٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
پیام به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر   اتحادیه آزاد کارگران ایران ٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
به مناسبت روز جهانی کارگر، اردیبهشت ١٣٨٩   بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر ٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
به سوی اول ماه مه باشکوه    حسن رحمان پناه ٨ اردیبهشت ١٣٨٩
 
روز جهانی کارگر گرامی باد    محمد عبدی پور و محمود صالحی- سقز ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
اول ماه مه امسال و وظایف کارگران    وفا قادری٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
روز بین المللی مبارزه کارگران علیه سرمایه داران    اتحاد نیروهای چپ انقلابی ... ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
جهت شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر درپاریس    کمیته موقت اول ماه مه پاریس ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
برافراشته باد پرچم مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر!    جمعی از کمونیست های ایران ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
«!باشد که طبقات حاکم از دهشت انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند»    هسته کمونیسم انقلابی ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
روز کارگر! و شعار: نان، آزادی،سوسیالیسم!   رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٧ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
اول ماه مه    فرشید شکری ۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
به مناسبت اول ماه مه ٢٠١٠    مظفر امین ۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
روز جهانی کارگران خجسته و پیروز باد    جمعی از کارگران ایران خودرو ۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
اول ماه مه است، عيدت مبارك كارگر    كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران-استراليا ۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
قطع نامۀ پیشنهادی اوّل ماه مه ١١ اردیبهشت ١٣٨٩    گرایش مارکسيست های انقلابی ٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
بیانیه اول ماه مه ١٣٨٩- ٢٠١٠    دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران ٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
کارگر پراکندهْ در روز همبسته گی طبقه ی کارگر!    پارسا نیک جو ٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
آیا نمیتوان این صحنه ها را بازسازی و خلق کرد؟    فرهاد شعبانی ٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
تظاهرات و راهپيمايى بمناسبت روز جهانی کارگر    شورای پشتيبانی از... (تورنتو- کانادا) ٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
نگاهی به تاریخچه اول ماه مه    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
با اول ماه مه چه کنیم؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٣١ فروردین ١٣٨٩  
بیایید تا در اول ماه مه اعلام کنیم   فعالین کارگری - کارگران کمونیست ٣١ فروردین ١٣٨٩  
درس های از اعتراضات سال ٨٨   کميته آموزش جبهه واحد کارگری ٣١ فروردین ١٣٨٩  
بمناسبت روز جهانی کارگر تقدیم به ...   سیامک ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
میگویند، گذشته چراغ راه آینده است!    راوی ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
اول ماه می و نقش طبقه کارگر    بابک لاهوتی ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
طبقه ی کارگر در دفاع از مالکیت اجتماعی    فواد قراگوزلو ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
مراسم و جشن روز جهانى کارگر!    شوراى حمايت از... - استکهلم ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
پیش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر   جمعی از کارگران عسلویه ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
پیش به سوی٬ ۱۱ اردیبهشت - اول ماه مه روز جهانی کارگر   جهانشاهی ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
فراخوان برگزاری مراسم روزکارگر    کارگران فلزکارمکانیک ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
   

قطعنامه كارگران ایران کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه    ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران    کمیته هماهنگی ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
جنبش کارگری و روز کارگر سال ٨٨    محمد حسين ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
تحليلی بر بزرگداشت روز جهانی کارگر سال ٨٨ در پارک لاله تهران    عباس آرين نژاد ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
تجمع پارك لاله: زمينه ای برای پرداختن به مسائل عميق تر    جمعی از فعالين کارگری ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
مگر ما کارگران چه می خواستيم ؟؟!! اول ماه مه ٨٨ پارك لاله    شاهد عينی ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش ارسالی از تجمع اول ماه مه ٨٨ تهران پارك لاله    جمعی از فعالين کارگری ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش تظاهرات اول ماه مه ۱۳۸۶ تهران    گزارشگر میلیتانت ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش اول ماه مه در تهران    جلال ناصری ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
مراسم روز جهانی کارگر در ورزشگاه شيرودی    وبلاگ کارگر ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش ديگری ازبرگزاری مراسم ماه مه درآبشارخور    جلال ناصری ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش اختصاصی وبلاگ کارگر از بزرگداشت ماه مه درآبشار خور    ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارشی از گردهمآيی کارگران ماه مه ۸٦ در آبشار خورو    پيک سنديکا ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
گزارش مراسم ماه مه ۸٦ در آبشار خور    نشريه دانشجوئی بذر ٣٠ فروردین ١٣٨٩  
چگونه اول ماه مه ١۸۸٦ در تاریخ جاودانه شد،    جمعی از فعالین کارگری ٢٨ فروردین ١٣٨٩
 
به سوی اول ماه مه: درسهای اول ماه مه ١٣٨٣    رضا مهدوی ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
قطعنامه کارگران سنندج دراول ماه مه ٦٧   ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
متن سخنرانی جمال چراغ ویسی اول ماه مه ١٣٦٨  مظفر فلاحی ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
 
روز جهانی کارگر چگونه زاده شد؟    کمیته هماهنگی ٢٨ فروردین ١٣٨٩ 
تاریخچه اول ماه مه   بختیار رحیمی ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
اول ماه مه کارخانۀ وطن اصفهان اردیبهشت ١٣١٠   کانون مدافعان حقوق کارگر٢٨ فروردین ١٣٨٩ 
روزهای ماه مه در خارکف اوایل نوامبر١٩٠٠ و .ا . لنین    کمونیستهای انقلابی ٢٨ فروردین ١٣٨٩ 
٤ مه در لندن - فردریک انگلس   ترجمۀ فریدون ناظری ٢٨ فروردین ١٣٨٩
 
منشاء های روز [ اول ماه ] مه چه هستند؟ روزا لوکزامبورگ ١٨٩۴   ٢٨ فروردین ١٣٨٩ 
زندگی اوژن پوتیه - خالق سرود انترناسیونال    جمعی از فعالین کارگری ٢٨ فروردین ١٣٨٩  
   
نقل مطالب افق روشن با ذکر منبع آزاد است
بهترین تصویربا: ٧٦٨ × ١٠٢٤