مقالات

   
جنگ امپریالیستی در لیبی    محمد قراگوزلو ۴ فروردین ١٣٩٠
 
تحمیل فقر مطلق به کارگران ، با دستمزد ٣٣٠ هزار تومانی    کمیته هماهنگی برای کمک ٢٩ اسفند ١٣٨٩
 
حداقل دستمزد یا دستمزد فقر!    فریده ثابتی ٢٩ اسفند ١٣٨٩
 
رفرمیسم چپ و « قانون کار» انقلابی!!    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٨ اسفند ١٣٨٩
 
دستمزدهای کارگری و دعاوی بی پایه سرمایه‌داران   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٦ اسفند ١٣٨٩
 
اول ماه می..آزمونی برای نیرو های چپ   سامان موحدی ٢۵ اسفند ١٣٨٩
 
 
 
 
مدخلی بر زندگی و آثار كارل ماركس و فردریك انگلس - فصل یکم و دوم   ریازانف - بازنویسی سهراب.ن ٢٣ اسفند ١٣٨٩
 
اعتصاب موفق کارگران پتروشیمی   سیمای سوسیالیسم ٢٣ اسفند ١٣٨٩  
تلاشی برای درک شرایط مادی اعتراض جوانان در شمال آفریقا    برنارد شمید - نادر ساده ٢٢ اسفند ١٣٨٩  
ایستاده با مُشت! گفت و گو با غالب حسینی فعال کارگری    عسگری - ملکی ٢١ اسفند ١٣٨٩  
سرنگونی حکومت اسلامی... چگونه؟ گفتگو با عباس منصوران    مجید خوشدل ٢١ اسفند ١٣٨٩  
تغییر و تحولات درمصر و بررسی عناصر مختلف آن    سمیر امین - سارا نبوی ٢١ اسفند ١٣٨٩  
از سلسله تجارب کارگری ... اول ماه مه سقز سال ١٣٧۵    محمود صالحی ٢١ اسفند ١٣٨٩  
شورای اسلامی و جایگاه آن در محیط کار (نکاتی در حاشیه‌ی یک توصیه)   کمیته هماهنگی برای کمک ١٨ اسفند ١٣٨٩  
آزادی طبقه کارگر بدون آزادی زنان معنا ندارد - گفتگو با هاله صفرزاده    کانون مدافعان حقوق کارگر ١٨ اسفند ١٣٨٩  
جنبش زنان در گیومه - در ستایش ٨ مارس - زنان فرودست در خانه سیاه است    محمد قراگوزلو ١٧ اسفند ١٣٨٩  
 
 
اعتصاب سراسری کارگران، تنها سلاح در برابر نسل کشی    شواری کار ١۴ اسفند ١٣٨٩  
در رد انحلال طلبی -    قسمت اول      قسمت دوم   لنین- کمونیستهای انقلابی ١٢ اسفند ١٣٨٩
 
لیبی، سرمایه جهانی و چشم انداز سیاه یک صربستان دیگر  فعالین جنبش لغو کار مزدی١١ اسفند ١٣٨٩
 
 
 
 
کارگران مصر به پا می خیزند    جوئل باینین ٨ اسفند ١٣٨٩
 
 
 
 
 
مروری مختصر، بر وضعیت طبقه کارگر ایران و مواضع ما   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ٢ اسفند ١٣٨٩
 
در باره تظاهرات روز بیست و پنجم بهمن   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢ اسفند ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
تاریخچه حزب عدالت   بازنویس: یاشار آذری ٢٩ بهمن ١٣٨٩
 
 
ایران و مصر ..... ولی افتاد مشکل ها!   محمد قراگوزلو ٢٦ بهمن ١٣٨٩
 
تحرکات جناح راست و سازش طبقاتی   محمد حسین ٢۴ بهمن ١٣٨٩
 
سازمانیابی کارگران ایران خودرو و رفرمیسم حزب توده ای   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٢ بهمن ١٣٨٩
 
کارگران ایران خودرو در آستانۀ سازمان یابی   کمیته هماهنگی ٢٢ بهمن ١٣٨٩
 
کارگران مصر رهبری را به دست می‌گیرند   آلن وودز - آرش عزیزی ٢٢ بهمن ١٣٨٩
 
 
چه آینده ای برای تونس؟   لوموند دیپلوماتیک ٢١ بهمن ١٣٨٩
 
 
خطر ارتجاع هار اسلامی در مصر   ناصر پایدار ١٩ بهمن ١٣٨٩
 
دموکراسی کارگری (کتاب)   محمد قراگوزلو ١٨ بهمن ١٣٨٩
 
سلوک گرامشی در زندان   محسن حکیمی ١٨ بهمن ١٣٨٩
 
امپریالیسم آمریکا، در تدارک برای کنار گذاشتن مبارک   مراد شیرین - مترجم: کیوان نوفرستی ١٨ بهمن ١٣٨٩
 
"کمیته کارگری یا تریبون سرمایه داران؟!"  بهزاد سهرابی ١٧ بهمن ١٣٨٩
 
 
جنبش مصر؟    مظفر ١٦ بهمن ١٣٨٩
 
مصر و اعتراضات مردمی    فریده ثابتی ١٦ بهمن ١٣٨٩
 
این جنگ را نباید واگذار کرد    بهمن شفیق ١٦ بهمن ١٣٨٩
 
 
ضرورت حضور طبقه کارگر در صحنه سیاست مصر    کمیته هماهنگی ١٣ بهمن ١٣٨٩
 
 
تونس و رژیم های استبدادی دنیای عرب    مایکل رابرتز، آرمان پویان ١١ بهمن ١٣٨٩
 
مقاومت مردم مصر و احتمال های ممکن    مرجان افتخاری ١١ بهمن ١٣٨٩
 
 
 
تحولات تونس وموقعیت کنونی برنارد شمید - نادر ساده ٨ بهمن
 
 
نظام سرمایه داری و زنجیره انفجار    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٧ بهمن ١٣٨٩
 
 
 
قیام توده ای در تونس و محاسبات رفرمیسم چپ    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٣ بهمن ١٣٨٩
 
 
 
 
کارگران و ناگزیری تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٩ دی ١٣٨٩
 
تونس: بن علی رفت، بورژوازی می ماند؟    برنارد شمید - نادر ساده ٢٨ دی ١٣٨٩
 
صندوق بین المللی پول و طرح آزادی سازی قیمت ها در ایران    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٨ دی ١٣٨٩
 
کارل مارکس و نقش انقلابی پرولتاریا    ارنست مندل - یاشار آذری ٢٨ دی ١٣٨٩
 
 
 
شورش در تونس و آینده‌ی انقلاب در جهان عرب    آلن وودز - آرش عزیزی ٢٦ دی ١٣٨٩
 
 
پیروزی مردم تونس پیروزی ماهم هست!    تقی روزبه ٢٦ دی ١٣٨٩
 
در حاشیه‌ی یک اشتباه!    جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک ٢١ دی ١٣٨٩
 
جوانان غزه و مانیفست تغییر وضع موجود!    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢١ دی ١٣٨٩
 
از سلاح انتقاد، تا نقد مسلح    ناصر پایدار ١٧ دی ١٣٨٩
 
 
مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود    کمیته هماهنگی ١٧ دی ١٣٨٩
 
متحد و منسجم و متشکل برای تشکل های مستقل کارگری    بهنام ابراهیم زاده ١٦ دی ١٣٨٩
 
 
 
 
 
تاملی بر رویداد ها و حواشی سندیکا   علی اکبر پیر هادی ١۴ دی ١٣٨٩
 
 
مروری مختصر، بر وضعیت طبقه کارگر ایران و مواضع ما   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ١٣ دی ١٣٨٩
 
 
کمیته هماهنگی، غفلت یا چرخش!  بیژن رنجبر ١٠ دی ١٣٨٩
 
 
 
 
جنبش مستقل کارگری و راست جدید   امیر پیام ٨ دی ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
کارگران کشاورزی ایران   فریبرز رئیس دانا ۴ دی ١٣٨٩
 
 
 
احمدی نژاد و برگ بازی «هدفمند کردن یارانه ها»   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢ دی ١٣٨٩
 
التقاطی گری و ديالکتيک قهقرايی؛ نقد کتاب گشتاورد مارکسيسم   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ٢ دی ١٣٨٩
 
 
 
 
 
اقتصاد سیاسی به زبان ساده   کمیته هماهنگی ٢٨ آذر ١٣٨٩
 
اقتصاد سیاسی، کمونیسم به زبان ساده   برگردان: پیام پرتوی ٢٨ آذر ١٣٨٩
 
 
فاز ٣ اسم رمز بردگی مطلق در سوئد   جمشید کارگر ٢٧ آذر ١٣٨٩
 
یادداشتی چند از تاریخ پرافتخار کارگران   جعفر پیشه وری ٢٧ آذر ١٣٨٩
 
جنبش اعتصابی و دستمزدها   لنین ٢٧ آذر ١٣٨٩
 
 
 
چرا کارگران شکست می خورند و چرا بورژوازی عقب نمی نشیند؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٦ آذر ١٣٨٩
 
 
 
کشتار کارگران در بنگلادش  فعالین لغو کار مزدی ٢٣ آذر ١٣٨٩
 
چرا کارگران سندیکایی آماج حمله مجدد ستمگران شده اند   (همراه با تکذیبیه سندیکای واحد) منصور اسالو ٢٣ آذر ١٣٨٩
 
تاریخچه جنبش سندیکایی   به کوشش مجید ملکی ٢١ آذر ١٣٨٩
 
تئوری بحرانِ مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی  پيتر بِل و هَری کليور ( ١٩٨٢) برگردان: وحيد تقوی ١٨ آذر ١٣٨٩
 
 
بحران ایرلند: بدیل دیگری وجود دارد  آرمان پویان ١۴ آذر ١٣٨٩
 
موج فشار بر عليه اتحاديه های کارگری عراق  یوهاکیم گیوللیارد - ناهيد جعفرپور ١۴ آذر ١٣٨٩
 
آیا طبقه کارگر قادر به تغییر دنیاست؟   مايكل يتس - ترجمه: میظر و ورمزیاری١۴ آذر ١٣٨٩
 
اشغال عراق و نقش نیروهای اجتماعی   علیرضا ثقفی ١۴ آذر ١٣٨٩
 
جنبشی که در اسارت بی افقی است   ناصر پایدار ٧ آذر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
ایرلند و طغیان موج بحران سرمایه   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٣ آذر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
بحران سوسیال دموکراسی در سوئد   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٧ آبان ١٣٨٩
 
کارنامه ۶ ساله سازمانیابی جنبش کارگری ایران!   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢۵ آبان ١٣٨٩
 
جنبش سندیکایی در ایران  سلطان زاده ٢۴ آبان ١٣٨٩
 
 
از میدان «ناسیون» پاریس تا مقابل مجلس شورای اسلامی!   جمعی از فعالین کارگری ٢١ آبان ١٣٨٩
 
 
 
 
 
جایی كه منافع طبقه كارگررنگ مى بازد   آیت نیافر ١٨ آبان ١٣٨٩
 
مختصری پیرامون هدفمندسازی یارانه ها  آرمان پویان ١٨ آبان ١٣٨٩
 
 
نئوکان­ها نرفته؛ برگشتند!   محمد قراگوزلو ١٧ آبان ١٣٨٩
 
 
 
 
چرا «هدفمندکردن یارانه ها»؟   کمیته هماهنگی ١٣ آبان ١٣٨٩
 
جایی كه منافع طبقه كارگررنگ مى بازد   آیت نیافر ١٣ آبان ١٣٨٩
 
ایکور و جنبش کارگری ایران   گرگین ١٣ آبان ١٣٨٩
 
قانون حمایت ازکارگران   فرهاد شعبانی ١٣ آبان ١٣٨٩
 
 
دموکراسی فحشاء کودکان و زندان های خصوصی رؤسای احزاب   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١١ آبان ١٣٨٩
 
 
نگاهی به مبارزه طبقاتی در فرانسه   کمیته هماهنگی برای کمک ٧ آبان ١٣٨٩
 
 
این بار نوبت ما خواهد رسید   بهزاد سهرابی ۴ آبان ١٣٨٩
 
نشریه بیدار شمارۀ دوم   فعالان كارگری مستقل ٣ آبان ١٣٨٩
 
لنین و بلشویکها و انقلاب اکتبر   رحمت خوشکدامن ٣ آبان ١٣٨٩
 
کتاب تاریخ انقلاب روسیه   جلد (اول)   جلد (دوم)   جلد(سوم)   لئون تروتسکی- پيش گفتار مازيار رازی ٢ آبان ١٣٨٩
 
 
سرمایه، دولت و سیاست کاهش هزینه ها!!!   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢ آبان ١٣٨٩
 
یاد تروتسکی گرامی باد!   رحمت خوشکدامن ٢ آبان ١٣٨٩
 
 
کارگران فرانسه در حرکت اند   آلن وودز - دشتستانی ١ آبان ١٣٨٩
 
نشریه بیدار شمارۀ اول   فعالان كارگری مستقل ١ آبان ١٣٨٩
 
اتحاديه های کارگری(قسمت دوم)  لنین - کمونيستهای انقلابی ١ آبان ١٣٨٩
 
جامعۀ اسپارتاکوس چه میخواهد؟   روزا لوکزامبورگ ١ آبان ١٣٨٩
 
 
 
 
تحلیلی کوتاه از وضعیت كنونی کارگران   جهانگير محمود ويسی ٢۴ مهر ١٣٨٩
 
 
کارگران، پیوند خواست های روز و افق مبارزه طبقاتی   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢١ مهر ١٣٨٩
 
 
تحول جامعه در گرو انقلاب علیه سرمایه است   کمیته هماهنگی ٢٠ مهر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
فاز طاعونی انحطاط سرمایه و زوال چپ نمائی رفرمیسم   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١١ مهر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
نقدی بر فعالیت محفلی   عمرمینایی ۴ مهر ١٣٨٩
 
 
میخ های آخر تابوت «اصلاح طلبی»   ناصر پایدار ٢٩ شهریور ١٣٨٩
 
 
 
جنبش کارگری و امپریالیسم   محمد قراگوزلو ٢٨ شهریور ١٣٨٩
 
سنگسار، مجازات تعرض به سرمایه   کمیته هماهنگی ٢٨ شهریور ١٣٨٩
 
اول مه - روز واقعی کارگر    ترجمه :مسعود فائقی ٢٨ خرداد ١٣٨٩
 
بی کاری، فقر و روسپی گری   محمد قراگوزلو ٢٦ شهریور ١٣٨٩
 
 
 
آشفتگی سیاسی آقای مراد عظیمی   بهرام رحمانی ١٩ شهریور ١٣٨٩
 
طبقه ی کارگر کردستان و احزاب سياسی   مراد عظيمی ١٩ شهریور ١٣٨٩
 
بازهم درباره کمپین یک میلیون امضاء   منیژه گازرانی ١٧ شهریور ١٣٨٩
 
سیاست خارجی جنبش کارگری   محمد قراگوزلو ١۴ شهریور ١٣٨٩
 
کارگران و اعدام های دهه شصت   کمیته هماهنگی ١١ شهریور ١٣٨٩
 
 
طبقه کارگر و شعار "جدائی دین از دولت"   رحمت خوشکدامن ١١ شهریور ١٣٨٩
 
فقر و تهيدستی زنان و کودکان در جهان و ايران  مرجان افتخاری ٨ شهریور ١٣٨٩
 
از انقلابات پیشین تا انقلاب لغو کار مزدی   ناصر پایدار ٨ شهریور ١٣٨٩
 
 
بیکاری در ایران   فریده ثابتی ٧ شهریور ١٣٨٩
 
 
طبیعت سرکش یا سرمایه افسارگسیخته؟!  عطا خلقی ٣١ مرداد ١٣٨٩
 
 
 
شرمنده از چه؟   جوانمير مرادی ٢٧ مرداد ١٣٨٩
 
معاون وزیر کار دولت سرمایه و تحلیل بیکاری!!!  فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٧ مرداد ١٣٨٩
 
مژده شوم: «سندیکاهای کارگری می آیند!»   امیر پیام ٢٧ مرداد ١٣٨٩
 
 
 
 
مبارزۀ کارگران تولید « جین» علیۀ آلودگی مرگزای محیط کار   فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٣ مرداد ١٣٨٩
 
میلیاردری که از کف بازار به امپراتوری رسید   کمیته هماهنگی ٢٣ مرداد ١٣٨٩
 
آسمان سرمایه همه جا همرنگ است   فعالین جنبش لغو کار مزدی١٧ مرداد ١٣٨٩
 
زنده باد اعتصاب کارگری  سلام زیجی ١٧ مرداد ١٣٨٩
 
 
در باره شعار « جدائی دین از دولت«   ناصر پایدار ٩ مرداد ١٣٨٩
 
بیداری آسیا؛ مجموعه مقالات   و. ا. لنین ٩ مرداد ١٣٨٩
 
قدرت شورایی چیست؟   و. ا. لنین- آرمان پویا ٩ مرداد ١٣٨٩
 
 
سرمایه داری و گرسنگی   سیمای سوسیالیسم ٨ مرداد ١٣٨٩
 
جمهوری اسلامی دست چه کسانی را قطع می کند؟  کمیته هماهنگی ٧ مرداد ١٣٨٩
 
 
«بی بی سی» و جنبش اعتراضی یک سال اخیر در ایران   فعالین لغو کار مزدی ٢٨ تیر ١٣٨٩
 
مختصری دربارۀ فعّالیّت غیرعلنی   آرمان پویان ٢۴ تیر ١٣٨٩
 
طبقه کارگر و راه مبارزه در بحران کنونی   کمیته هماهنگی ١٧ تیر ١٣٨٩
 
 
جشن در قتل گاه و جهنم کارگران!   بهرام رحمانی ١۴ تیر ١٣٨٩
 
نشریه جنبش کارگری شمارۀ ٦   کمیته هماهنگی برای کمک ١١ تیر ١٣٨٩
 
 
 
 
کنگره کار کانادا و اوج وقاحت سندیکالیستی    فعالین جنبش لغو کار مزدی١٠ تیر ١٣٨٩
 
 
 
 
 
 
 
اسطوره «طبقه متوسط»    کمیته هماهنگی ٣ تیر ١٣٨٩
 
 
 
کارگران شرکت واحد در بوته آزمایش    فرهاد شعبانی ٢ تیر ١٣٨٩
 
 
زندگی سیاسی و آموزش های کارل مارکس    انتشارات سازمان فدائیان(اقلیت) ١ تیر ١٣٨٩
 
تأیید برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان توسط بانک مرکزی اروپا    فرانکفورتر روند شاو - اکبر تک دهقان ٣١ خرداد ١٣٨٩
 
انقلاب سرخ شمارۀ ٧    جبهه واحد کارگری ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
 
سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند    سازمان فدائیان (اقلیت) ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
 
حوزه « یورو» و آینده طبقه کارگر کشورهای عضو آن    کمیته هماهنگی ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
خطاب به همۀ آموزگاران    آناتول. و. لوناچارسكی - پیمان فاضلی ٣٠ خرداد ١٣٨٩
 
از زخم قلب محمود صالحی    محمد قراگوزلو ٢۵ خرداد ١٣٨٩
 
سرمايه داری ايران و سرمايه داری چين    مراد عظيمی ٢٣ خرداد ١٣٨٩
 
مارکسیسم و دانشگاه ها    اُلمان - شاکری ٢٣ خرداد ١٣٨٩
 
 
 
لنا ماروو لِویس    پویا پورمهر ٨ خرداد ١٣٨٩
 
پیرامون دو خط در انقلاب    لنین - سچفخا ٨ خرداد ١٣٨٩
 
 
 
 
یونان در بن بست طرح تحول اقتصادی    محمد قراگوزلو ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
اعتصاب عمومی در کردستان و موضع طبقه کارگر    کمیته هماهنگی ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
نکاتی در باره بند ٢ قطعنامه ٨٩    بهزاد سهرابی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
فرازی دیگر در جنبش انقلابی کردستان!    عطا خُلقی ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
بیکارسازی، عدم پرداخت دستمزدها و معضل بیکاری    فرشید شکری ٢٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
مارکسیسم و اتحادیه های کارگری    کلیف و گلاکستن - بیژن رنجبر ٢۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
دلایل اساسی ضعف جنبش كارگری   فرزاد کمانگر ٢۵ اردیبهشت ١٣٨٩
 
بقای عمر سرمایه در گرو زوال زندگی کارگران   کمیته هماهنگی ٢٣ اردیبهشت ١٣٨٩
 
قوت و ضعف اتحاد ما   امیر پیام ٢١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
دوستان مردم کیانند چه می خواهند و مشخصه های آنها کدام است؟   اتحاد مبارزه برای آزادی ٢٠ اردیبهشت ١٣٨٩
 
سرمایه جهانی و بحران هسته ای ایران   ناصر پایدار ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
یونان و هنگامه رهایی کارگران   کمیته هماهنگی ١٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
وقت تنفس و سرگئی ویته های ایرانی   امیر پیام ١٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
سبز نئوکان (میلتون فریدمن و عالی جناب سبزپوش)   محمد قراگوزلو ١٦ اردیبهشت ١٣٨٩
 
سخنی کوتاه در باره مواضع"عمر مینائی"   بهزاد سهرابی ١۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
تولد کارل مارکس مبارک باد!   رحمت خوشکدامن ١۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
چرا پرولتاریا یک طبقه انقلابی در جامعه است؟    کاظم بهارلو ١١ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
مفهوم و‌اقعيِ "طبقه‌ی كارگر"    خسرو صادقی بروجنی ٩ اردیبهشت ١٣٨٩
 
 
 
متحد و منسجم و متشکل برای تشکل های مستقل کارگری    بهنام ابراهیم زاده ۴ اردیبهشت ١٣٨٩
 
بمناسبت ٢٢ آپريل سالروز تولد لنين    کمونيستهای انقلابی٢ اردیبهشت ١٣٨٩
 
ضرورت سازمان‌یابی شوراهای بیکاران   عباس منصوران ١ اردیبهشت ١٣٨٩  
اعتراض موفقیت آمیز كارگران ایران خودرو و ضرورت اتحاد و همبستگی سراسری كارگران   آرش كمالی ١ اردیبهشت ١٣٨٩  
قرقیزستان، دیروز و امروز و فردا کمیته هماهنگی٢۴ فروردین ١٣٨٩
 
نشریه سوسیالیست شمارۀ ٣   دانشجویان سوسیالیست... ٢۴ فروردین ١٣٨٩
 
 
سال نو، پیام سران رژیم، پیام کارگران!    عطا خُلقى ٢٠ فروردین ١٣٨٩
 
مباحثی پیرامون حزب و طبقه کارگر    برگردان: وحید تقوی ١٩ فروردین ١٣٨٩
 
نظام دسپوتیک دستمزد کارگران محمد قراگوزلو ١٦ فروردین ١٣٨٩
 
بسوى اتحاد كارگرى   صديق جھانى ١٦ فروردین ١٣٨٩
 
چشم انداز مبارزات کارگری   نظام صادقی ١٦ فروردین ١٣٨٩
 
عراق و وضعیت اسفبار طبقه کارگر (تصحیح یک رقم در مقاله)    کمیته هماهنگی ١٦ فروردین ١٣٨٩
 
نظام دسپوتیک دستمزد کارگران محمد قراگوزلو ١۵ فروردین ١٣٨٩
 
نقد مختصر کتاب: کارل مارکس که بود؟ نوشته عبدالعلی مقیل واروژ استپانیان- کوخ ١۵ فروردین ١٣٨٩
 
گزيدۀ مقالات دربارۀ مسائل جنبش کارگری و . ا . لنين - کمونيستهای انقلابی ١٤ فروردین ١٣٨٩
 
نامه در مورد شوراهای کارگری پانه کوک - صابری ١٤ فروردین ١٣٨٩
 
 
کمدی رقص مردگان و تراژدی شوق زندگان   امیر پیام ١٢ فروردین ١٣٨٩
 
دستمزدهای کارگری و ضرورت تشدید مبارزه علیه نظم موجود  سازمان فدائیان (اقلیت) ١١ فروردین ١٣٨٩
 
 
 
در سالگرد کمون پاریس   ناصر پایدار ٨ فروردین ١٣٨٩
 
به دنبال چرخشی دوباره   مظفر ٨ فروردین ١٣٨٩
 
جنبش کارگری در آمریکا   فردریش انگلس - کمونیستهای انقلابی ٧ فروردین ١٣٨٩
 
نشریه سوسیالیست شمارۀ ٢   دانشجویان سوسیالیست... ٧ فروردین ١٣٨٩
 
قطعنامه دربارۀ اقداماتی برای مقابله کردن با بی نظمی اقتصادی   لنین - کمونیستهای انقلابی ١ فروردین ١٣٨٩
 
به بهانه‌ی تعیین حداقل دستمزد در سال ٨٩   علیرضا ثقفی ٢۵ اسفند ١٣٨٨
 
چرخشی دوباره (١)   مظفر امین ٢۵ اسفند ١٣٨٨
 
دهن کجی دولت سرمایه داری به کارگران   کمیته هماهنگی ٢٣ اسفند ١٣٨٨
 
 
کمون پاریس همیشه زنده است! از کمون بیاموزیم!   رحمت خوشکدامن ٢٢ اسفند ١٣٨٨
 
بمناسبت ١۴ مارس ١٨٨٣ در گذشت مارکس - گفت وگو با مارکس   کمونیستهای انقلابی ٢٢ اسفند ١٣٨٨
 
 
در سالروز کمون پاریس (١٣٩ امین سالگرد کمون پاریس)   مطلب ارسالی به کوخ ٢١ اسفند ١٣٨٨
 
در حاشیه مصاحبه رضا رخشان   امیر پیام ٢٠ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
كارگران كجای این جنبش ایستاده‌اند؟ (٢)   علیرضا خباز ١۵ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
 
 
انقلاب دوستان و دشمنان؟!    شاهو نعمتی ١١ اسفند ١٣٨٨
 
اعتصاب سیاسی سراسری روسیه - تبلیغات سیاسی و دیدگاه طبقاتی    و.ا. لنین - کمونیست های انقلابی ٩ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
كودكان و دنیای وارونه    شاهو نعمتی ٨ اسفند ١٣٨٨
 
کارگران و «اصلاح قانون انتخابات»    کمیته هماهنگی ٦ اسفند ١٣٨٨
 
 
سرمایه داری و کار زنان    پراودا - کمونیستهای انقلابی ٦ اسفند ١٣٨٨
 
 
اعتلای انقلابی و مبارزه طبقاتی    محمد حسین ۴ اسفند ١٣٨٨
 
یاد بگیریم خودمان را بیمه کنیم    آرش زمانی ۴ اسفند ١٣٨٨
 
 
چرا علیه مذهب؟!    شاهو نعمتی ٢ اسفند ١٣٨٨
 
 
 
کارگران و مبارزه برای دستمزدهای بالای خط فقر    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٩ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟    ناصر پایدار ٢۵ بهمن ١٣٨٨
 
جنبش‏ كارگرى ايران و انقلاب ۵٧    ناصر پایدار ٢۴ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
ماتریالیسم و امپریوکریتی سیسم    ولادیمیر ایلیچ (لنین)- غلامرضا پرتوی ١٧ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
در ستایش مطبوعات آزاد  مارکس - محمد پوینده بهمن ١٣٨٨
 
چرا ضدسرمایه داری و شورایی؟    گروهی از فعالان ضدسرمایه داری گیلان ١١ بهمن ١٣٨٨
 
طبقه ی کارگر و چه باید کرد    محمد قراگوزلو ١١ بهمن ١٣٨٨
 
 
 
 
جشن آشتی باندهای قدرت سرمایه و افزایش اعدام ها    فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٠ بهمن ١٣٨٨
 
 
دولت احمدی نژاد و «طرح مشاغل خانگی»    کمیته هماهنگی ۴ بهمن ١٣٨٨
 
 
اوضاع سیاسی حاضر و نقش طبقۀ کارگر    فرشید شکری ٣ بهمن ١٣٨٨
 
سوسیالیسم و مذهب    و. ا. لنین - بابک کسرایی ٢٨ دی ١٣٨٨
 
 
شوراهای محلات کارگری را برپا کنیم!   منیژه گازرانی ٢٧ دی ١٣٨٨
 
 
اعتصاب کارگران خباز سنندج، واقعیت یا توهم؟!   کمیته هماهنگی برای کمک ٢۵ دی ١٣٨٨
 
کارگران خباز و چند نکته مهم   شجاع ابراهیمی ٢۵ دی ١٣٨٨
 
 
موقعیت انقلابی و طبقه کارگر   امیر پیام ٢١ دی ١٣٨٨
 
طبقه ی کارگر و آگاهی طبقاتی   محمد قراگوزلو ٢١ دی ١٣٨٨
 
جنبش مزدبگیران   دان گاللین- صفار ساعد ٢١ دی ١٣٨٨
 
 
 
 
 
یک راهبرد و یک راهکار   کمیته هماهنگی ١٧ دی ١٣٨٨
 
نشریه جنبش کارگری شماره ۵   کمیته هماهنگی برای کمک ١۵ دی ١٣٨٨
 
در مصاف با فرومایگان پلید سرمایه   احمد بخردطبع ١٣ دی ١٣٨٨
 
آیت الله منتظری و جایگاه او   عباس آرین نژاد ١٢ دی ١٣٨٨
 
اسلام شناسی از دیدگاه فلسفه علمی   بابک دوستدار ١١ دی ١٣٨٨
 
سوسياليسم و كليسا   لوكزامبورگ - جلال منش ١١ دی ١٣٨٨
 
 
وضع جنبش کارگری چگونه است و چرا چنین است؟   فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٠ دی ١٣٨٨
 
درباره ی غیبت طبقه ی کارگر   محمد قراگوزلو ٧ دی ١٣٨٨
 
بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلین   محمد قراگوزلو ٧ دی ١٣٨٨
 
سرمایه داری انحصاری  روش - دشتستانی ۵ دی ١٣٨٨
 
یونان؛ مبارزه همچنان ادامه دارد!   نیما ناصحی ۵ دی ١٣٨٨
 
کار کودکان   فریده ثابتی- کمیته هماهنگی ٣ دی ١٣٨٨
 
 
«معنای افغانی» یا «چرا من بی‌کار شدم»؟   یاشار دارالشفاء ٣ دی ١٣٨٨
 
 
 
 
 
۴٠سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران معدن در سوئد   فعالین ضد سرمایه داری در اسکاندیناوی ٢٣ آذر ١٣٨٨
 
در بارۀ مسئله یهود    مارکس - ع. افق ٢٢ آذر ١٣٨٨
 
 
 
 
کارگران و مبارزه ضد دیکتاتوری    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢١ آذر ١٣٨٨
 
مارکسیسم مشعل فروزان رهایی   فرشید شکری ١٩ آذر ١٣٨٨
 
 
 
سرنوشت بیمه بیکاری درسوئد کمیته هماهنگی ١۵ آذر ١٣٨٨
 
کارگران و ١٦ آذر    کمیته هماهنگی ١٣ آذر ١٣٨٨
 
کدام حرکت، کدام جنبش  عمر مینائی ١٣ آذر ١٣٨٨
 
 
مسائلی ساده در باب شوراهای صنفی   سروش سمیعی١٣ آذر ١٣٨٨
 
«جان هالووی» و سرمایه ستیزی عرفانی!!!  (تصحیح شده ) ناصر پایدار١١ آذر ١٣٨٨
 
ماهیت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری  محمد قراگوزلو ١٠ آذر ١٣٨٨
 
پرستاران  ناصر آغاجری ٩ آذر ١٣٨٨
 
 
جز اتحاد و تشکل راهی نیست   رضا رخشان ۵ آذر ١٣٨٨
 
 
آگاهی طبقاتی و طبقه کارگر   رحمت خوشکدامن ۴ آذر ١٣٨٨
 
 
 
بانک جهانی و ایران  فریده ثابتی ١ آذر ١٣٨٨
 
فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی ( بخش ١،٢،٣ )  جمعی از فعالین کارگری ١ آذر ١٣٨٨
 
نکاتی در بارۀ مرحلۀ انقلاب   مازیاز رازی ٣٠ آبان ١٣٨٨
 
 
خیزش سبز "از رویا تا واقعیت"   محمد قراگوزلو ٣٠ آبان ١٣٨٨
 
سرمایه داری و «روز مبارزه با کودک آزاری »   کمیته هماهنگی ٢٨ آبان ١٣٨٨
 
 
 
سازماندهی صندوق تعاون کارگری در مراکز کاری   یداله خسروشاهی (تکمیل شده) ٢٦ آبان ١٣٨٨
 
 
 
 
 
 
دنیا ٢٠ سال پس از فروپاشی دیوار برلین    فرهاد شعبانی ۱٩ آبان ١٣٨٨
 
 
 
 
صنایع نساجی و پوشاک و اعتراضات کارگری!    فریده ثابتی ۱٧ آبان ١٣٨٨
 
منتخب آثار مارکس، انگلس و لنين دربارۀ کمون پاريس    کمونيستهای انقلابی ۱٧ آبان ١٣٨٨
 
از خود بيگانگی و طبقه کارگر  رحمت خوشکدامن ۱٧ آبان ١٣٨٨
 
 
لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" و تاثیر آن بر زندگی کارگران    کمیته هماهنگی برای کمک ۱٧ آبان ١٣٨٨
 
 
 
آیا به‌راستی امریکا دشمن مردم ایران است؟    محمد قراگوزلو ١۲ آبان ١٣٨٨
 
 
 
كارگران و معضل تشكل    ناصر اصغری ٩ آبان ١٣٨٨
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٢٢    ٩ آبان ١٣٨٨
 
تهاجم به معیشت طبقه کارگر    مرتضی. ک ۴ آبان ١٣٨٨
 
سرمایه و خودکشی نیروهای کار در فرانسه    احمد بخردطبع ٣ آبان ١٣٨٨
 
 
«مرگ بر این دولت سرمایه دار»    کارگران کمونیست ایران ۲ آبان ١٣٨٨
 
 
همبستگی کارگری شمارۀ هفتم شهریور ٨٨    کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه... ۲ آبان ١٣٨٨
 
 
 
فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی   جمعی از فعالین كارگری ۲ آبان ١٣٨٨
 
 
بلشویسم و انقلاب اكتبر   ناصر پایدار ٣٠ مهر ١٣٨٨
 
«روز غذا» روز پوشاندن علت اصلی گرسنگی    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ۲٨ مهر ١٣٨٨
 
 
دفاع از جان بهنود شجاعی وظیفه طبقه کارگر بود    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٢۵ مهر ١٣٨٨
 
کارگران و «لایحه هدفمندکردن یارانه ها»    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٢٣ مهر ١٣٨٨
 
 
 
در باره اعتصاب    و.ا. لنین ١٨ مهر ١٣٨٨
 
موقعیت طبقه کارگر و وظایف ما    وفا قادری ١٨ مهر ١٣٨٨
 
نقد منشور کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری    بهروز فرهیخته ( آذرخش) ١٨ مهر ١٣٨٨
 
 
کارگران ایران خودرو، برنده یا بازنده؟    کمیته هماهنگی ١۵ مهر ١٣٨٨
 
 
 
موج سوم بحران اقتصادی؛ بیکارسازی    محمد قراگوزلو ١٣ مهر ١٣٨٨
 
به حکومت تزاری و به زنان و مردانِ کارگرِ کارخانۀ تورنتن    و.ا. لنین - کمونیستهای انقلابی ١٣ مهر ١٣٨٨
 
 
 
 
تشدید بحران اقتصادی    زینت میرهاشمی ١٠ مهر ١٣٨٨
 
زنده باد جمهوری شورائی کارگران!    فعالین جنبش لغو کار مزدی ۷ مهر ١٣٨٨
 
زندان به مثابه یک پدیده!    ناصر برین ۷ مهر ١٣٨٨
 
 
یادداشت هایی برای یک راهبرد سوسیالیستی    ن. سپهری از رزا ۷ مهر ١٣٨٨
 
ما و جافک (جمعی از فعالین کارگری )   بسوی انقلاب ٤ مهر ١٣٨٨
 
نامه انتقادی به هیئت تحریریه "بسوی انقلاب "    جمعی از فعالین کارگری ٤ مهر ١٣٨٨
 
 
زنان: کاست، طبقه یا جنس استثمار شده   ایولین رید- برگردان: بهمن قهرمانی ٣ مهر ١٣٨٨
 
درس هایی از مبارزه کارگران غرب بافت کرمانشاه   کمیتۀ هماهنگی برای کمک ٢ مهر ١٣٨٨
 
دو انحراف درجنبش    محمد حسین ٢٩ شهریور ١٣٨٨
 
گفتگوی تغییر قانون کار سرمایه    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢۷ شهریور ١٣٨٨
 
افزایش پرشتاب بیکاری در سوئد    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢۷ شهریور ١٣٨٨
 
 
جنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل ها    محمد قراگوزلو ٢٧ شهریور ١٣٨٨
 
تلاش‌های نافرجام برای حذف طبقه کارگر از معادلات سیاسی    سازمان فدائیان(اقلیت) ٢۷ شهریور ١٣٨٨
 
 
 
طبقه کارگر، نسل سوخته و جمهوری اسلامی سرمايه    (ادیت تازه) مراد عظیمی ٢١ شهریور ١٣٨٨
 
متن تکمیلی یادداشتهایی بر « چه باید کرد؟ »    کمونیستهای انقلابی ٢٠ شهریور ١٣٨٨
 
 
 
کمونیستهای انقلابی کیانند؟   ف. فرخی ١٧ شهریور ١٣٨٨
 
 
بیکاری و بیکارسازیها در کشور   فرشید شکری ١٧ شهریور ١٣٨٨
 
طرح مطالبات و درخواست های کارگری    قدیری ١٦ شهریور ١٣٨٨
 
قانون کار یا قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی    اسماعیل خودکام ١۴ شهریور ١٣٨٨
 
جنبش جاری و چشم انداز میدان داری طبقه کارگر    ناصر پایدار ١١ شهریور ١٣٨٨
 
«راه سبز امید» راه نیست، بیراهه است!   كمیته هماهنگی ١١ شهریور ١٣٨٨
 
یادداشت هایی برای یک راهبرد سوسیالیستی    ن. سپهری از رزا ١١ شهریور ١٣٨٨
 
آغاز اعتراضات کارگری! سرخ یا زرد؟   رامین رحیمی ١١ شهریور ١٣٨٨
 
افرایش قیمت مواد غذایی، فقر و گرسنگی توده ها   فریده ثابتی ١٠ شهریور ١٣٨٨
 
از اول ماه مه امسال چه می توان آموخت؟    مازیار رازی ١٠ شهریور ١٣٨٨
 
 
 
اوج گیری جنبش کارگری و وحشت طبقه سرمایه دار و دولت آن    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ۵ شهریور
 
 
پیرامون مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر    فرشید شکری ٣ شهریور ١٣٨٨
 
 
نگاهی به خیزش مردمی در ایران پس از نمایش انتخاباتی    کمیته همبستگی با کارگران ایران- استرالیا ١ شهریور ١٣٨٨
 
 
 
 
 
برگی از تاریخ جنبش کارگری: پرریس سنندج ، ١٣٨۵    خسرو غلامی- بهزاد سهرابي ٢٨ مرداد ١٣٨٨
 
جنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل ها    محمد قراگوزلو ٢٧ مرداد ١٣٨٨
 
 
چرا به‌ مانیفست جدیدی نیاز داریم؟    نوشته‌: دانیل سینگر ٢۵ مرداد ١٣٨٨
 
 
 
جنبش زنان و جنبش کارگری    مینا روشن ٢٠ مرداد ١٣٨٨
 
 
از چه باید آغاز کرد؟    لنین - کمونیستهای انقلابی ١٨ مرداد ١٣٨٨
 
کشتارهای دهه ٦٠ و شرایط کنونی    مرجان افتخاری ١٨ مرداد ١٣٨٨
 
استبداد و پرولتاريا    وپرید- کمونیستهای انقلابی ١٧ مرداد
 
 
سرنوشت اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی   محمد قراگوزلو ١۵ مرداد ١٣٨٨
 
چشم انداز انقلاب آتی ایران: «سبز» یا سرخ؟   ١٣٨٨ مازیار رازی ١۵ مرداد
 
 
برگزیده ای از آثار لنین درباره مبارزه برعلیه لیبرالیسم    لنین - کمونیستهای انقلابی ١٣ مرداد ١٣٨٨
 
رژیم حملات را افزایش می‌دهد به اعتصاب عمومی نیازمندیم!   آلن وودز - ترجمۀ بابک کسرایی ١٢ مرداد ١٣٨٨
 
طبقه کارگر و نان و آزادی    مراد عظيمی١١ مرداد ١٣٨٨
 
 
 
شکاف در بالائیها و مبارزات مردم    مرجان افتخاری ٨ مرداد ١٣٨٨
 
طبقه کارگر و رویدادهای اخیر    سازمان فدائیان (اقلیت) ٧ مرداد ١٣٨٨
 
 
جنبش مردمی و جناح‌های مختلف حکومت    علیرضا ثقفی خراسانی ٣ مرداد ١٣٨٨
 
 
اول مه ٨٨ یک مصاف مهم برای طبقه کارگر ایران    جعفر عظیم زاده ٣ مرداد ١٣٨٨
 
درس های اعتصاب بلژیک    لنین- حمیدی ٢ مرداد ١٣٨٨
 
شکننده گی طبقاتی دولت دهم    محمد قراگوزلو ١ مرداد ١٣٨٨
 
 
ریشه های اجتماعی وطبقاتی جنبش جاری(مبانی ... - ١)   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣٠ تیر ١٣٨٨
 
 
جمع اضداد در دیالکتیک فکری مرتضی محیط   محمود کلانتری ٢٣ تیر ١٣٨٨
 
صدای پای انقلاب می آید!    بهرام رحمانی ٢٣ تیر ١٣٨٨
 
درباره شعارهای جنبش جاری و ضرورت مقابله با آن ها   کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٢١ تیر ١٣٨٨
 
 
اصلاح طلبان کیستند و چه می خواهند؟    فعالین جنبش لغو کار مزدی ١٩ تیر ١٣٨٨
 
بورژوازی ليبرال ايران از چه می هراسد؟   جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش) ١٩ تیر ١٣٨٨
 
ایدئولوژی آلمانی اثر ( مارکس و انگلس)   مترجم : زوبین قهرمان ١٦ تیر ١٣٨٨
 
 
 
مردم، خود حكومت‌اند    سعید كیوان ١۵ تیر ١٣٨٨
 
 
كجای كاریم؟    جمعی از فعالین کارگری ١١ تیر ١٣٨٨
 
پیشروی برای تحقق نان و آزادی یا سقوط در منجلاب رفرمیسم!   سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ١١ تیر ١٣٨٨
 
بسوی انقلاب شمارۀ ۵    ١١ تیر ١٣٨٨
 
 
انقلاب آغاز شده‌ است    آلن وودز- ترجمۀ بابک کسرایی ٨ تیر ١٣٨٨
 
 
 
مبارزات مردم، دستگاه سرکوب و ضرورتها   مرجان افتخاری ٦ تیر ١٣٨٨
 
 
وقایع اخیر ایران و مختصات آن    پیمان پیران ٦ تیر ١٣٨٨
 
 
طبقه کارگر و جنبش توده ای حاضر    امیرپیام ٤ تیر ١٣٨٨
 
 
 
 
گاهنامۀ سیاسی تبلیغی بسوی انقلاب شمارۀ ٤    کارگران کمونیست ٢ تیر ١٣٨٨
 
آذرخشی برسینه آسمان!    تقی روزبه ٢ تیر ١٣٨٨
 
 
ایران:جنبش چگونه می‌تواند پیش‌روی کند؟    آلن وودز- ترجمۀ بابک کسرایی ٣١ خرداد ١٣٨٨
 
اول ماه مه روز جهانی ماست    محمد فرجی ٣١ خرداد ١٣٨٨
 
جنگ ما فقط علیه سرمایه است    فعالین جنبش لغو کار مزدی ٢٩ خرداد ١٣٨٨
 
با پرچم و افق خود به خیابان بیایید!    پارسا نیک جو ٢٩ خرداد ١٣٨٨
 
برخيز پرتوان آواز رزم و کين بخوان!    کارگران انقلابی پروژه های پارس جنوبی و کميتۀ انقلابی ٢٨ خرداد ١٣٨٨
 
 
جنگ آغاز شد!    سازمان رزمندگان ٢٨ خرداد ١٣٨٨
 
 
 
کارگران و موقعیت حساس کنونی    یداله خسروی ٢٦ خرداد ١٣٨٨
 
 
انتخاب لنین   اسلاوی ژیژك ٢٢ خرداد ١٣٨٨
 
حملات بورژوازی حاکم، واکنش ها و راهکارها   فرشید شکری ٢٢ خرداد ١٣٨٨
 
پاسيفيسم و بی‌ عملی در جنبش طبقاتی کارگران جائی ندارد    سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٢ خرداد ١٣٨٨
 
بسوی انقلاب شمارۀ ٢    گاهنامه ... کارگران کمونیست ٢١ خرداد ١٣٨٨
 
 
دمکراسی و نظام ولایت فقیه    غلام صالحی ١٦ خرداد ١٣٨٨
 
مقدمه برجزوۀ یادداشتهای سرپرست قسمت پلیس، لوپوخین    و.ای.لنین-کمونیستهای انقلابی ١٣ خرداد ١٣٨٨
 
پيشنويس اعلام شروع بکار هيأت های تحريريه ايسکرا و زاريا    و.ای.لنین، ترجمه مهرداد مینایی ١٣ خرداد ١٣٨٨
 
کاندید ریاست جمهوری و موضوع سندیكا؟    رضا شهابی ١١ خرداد ١٣٨٨
 
تجمع پارک لاله چه پیامی داشت؟    راوی ١۰ خرداد ١٣٨٨
 
"بسوی انقلاب" و اهداف آن    سردبیری نشریه "بسوی انقلاب" ١۰ خرداد ١٣٨٨
 
 
بسوی انقلاب شمارۀ ١    گاهنامه سیاسی تبلیغاتی کارگران کمونیست ٩ خرداد ١٣٨٨
 
 
 
 
 
وقتی حذف اضافه کاری به فاجعه تبدیل می شود!    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣ خرداد ١٣٨٨
 
استبداد و پرولتاریا    «وپرید» کمونیستهای انقلابی ٣ خرداد ١٣٨٨
 
"بسوی انقلاب"ویژه نامه اول ماه مه نشریه سیاسی-تبلیغاتی    مظفر -شوراهای کارگری سال ١٣۵٧ ٣ خرداد ١٣٨٨
 
احتمال اعتصاب کارگران بخش «خدمات»در نروژ    کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ٣ خرداد ١٣٨٨
 
 
صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات ١
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس