خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
«طرح سوختۀ» کفتاران اسلامی  کارگران انقلابی متحد ایران ۴ بهمن٩٧
نامۀ اعتراضی اتحادیه‌های کارگری جهان در حمایت از مبارزات کارگران ایران
  ترجمه: کمیتۀ فعالین کارگری سوسیالیستی ۲۹ آذر ٩٧
حمایت از حق خواهی کارگران هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز (تصحیح شده)
  شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ۱٩ آذر ٩٧
شورا ها در راه اند، زنده باد حکومت کارگری وشورایی  شورای حمایت ... ـ استکهلم ۳ شهریور ٩٧
گالای معدنچيان و آزادی عبداله اوجالان   برگردان مراد عظيمی ۴ مرداد ٩٧
نامه سرگشاده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
  شورای سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد ۲۹ خرداد ۹٧
بیانیه جمعی - جنبش کارگری در دوران پس از خیزش دی ماه   مرتضی افشاری، استی پیروتی، امیر پیام، فرید پرتوی، ستار رحمانی، ایوب رحمانی ۲۳ خرداد ٩٧
کارگران ایران و صدوهفتمین اجلاس جهانی کار!   شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس ۳ خرداد
کارل مارکس (١) (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم)
  نوشتۀ ولادیمیر ایلیچ لنین - ترجمۀ سهراب شباهنگ ۱٨ اردیبهشت ٩٧
تولد کارل مارکس مبارک باد   رحمت خوشکدامن ۱٦ اردیبهشت ٩٧
اهداف کانال خیزش   کانال خیزش ۱۰ فروردین ٩٧
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
هشتمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برگزار شد
اعتراف‌گیری عین سرکوب آزادی بیان است

  کانون نویسندگان ایران ۲٧ بهمن ٩٧

بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه
سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

  ترجمه: همبستگی سوسیالیستی...- فرانسه - اتحاد بین المللی ۱۴ بهمن ٩٧

گزارش برگزاری مجمع عمومی چهاردهم صندوق همبستگی
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱۱ بهمن ٩٧

حمایت اقشار و گروه های مختلف مردم از سه نویسنده، با خواست رفع کامل اتهام ها:
بیانیه - پرونده‌ سازی را محکوم می‌کنیم

  امضاهای جمعی ۴ دی ٩٧

نامۀ اعتراضی اتحادیه‌های کارگری جهان در حمایت از مبارزات کارگران ایران
  ترجمه: کمیتۀ فعالین کارگری سوسیالیستی ۲۹ آذر ٩٧

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
شنبه ٢٢ دسامبر ساعت ١۴ مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

  شورای حمایت ...ـ استکهلم ۲٧ آذر ٩٧

حمایت از حق خواهی کارگران هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز (تصحیح شده)
  شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ۱٩ آذر ٩٧

فراخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت تپه
و برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قُلیان

  تشکل های کارگری (مشترک) ۱٧ آذر ٩٧

پیام به کارگران پیشرو و شجاع مجتمع نیشکر هفت‌تپه
  نشر کارگری «ما» ۱۴ آذر ٩٧

به مناسبت بیستمین سالگرد قتل تبهکارانۀ محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
  کانون نویسندگان ایران ۱۴ آذر ٩٧

برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم!
  پنج تشکل فعالان کارگری ١١ آذر ٩٧

کمپین دولتی-امنیتی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم
  بیانیه اتحاد بین المللی ۲۰ آبان ٩٧

برخوردهای پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیون داران را محکوم می کنیم!
  سندیکای واحد- سندیکای هفت تپه- گروه اتحاد بازنشستگان... ۱۱ مهر ٩٧

شورا ها در راه اند، زنده باد حکومت کارگری وشورایی
  شورای حمایت ... ـ استکهلم ۳ شهریور ٩٧

پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد!
  سندیکای کارگران واحد ۲٨ مرداد ٩٧

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ۲٦ تیر ٩٧

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ۲٦ تیر ٩٧

بیانیه جمعی - جنبش کارگری در دوران پس از خیزش دی ماه
  افشاری، پیروتی، پیام، پرتوی، س. رحمانی، ا. رحمانی ۲۳ خرداد ٩٧

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ۲۰ خرداد ٩٧

تغییر زمان فراخوان از اول ژوئن به ٢۹ مه
فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار
  کمیته برگزاری تظاهرات ژنو ٦ خرداد ٩٧

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ۵ اسفند ٩٦

بیانیه شماره ۱۰۴ با وجود نیمه‌کاره ماندن معاینات پزشکی،
رضا شهابی را به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگرداندند

کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ۱ اسفند ۱۳۹٦

اعتراضات به حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی
فراخوان به کارگران پیرامون حداقل دستمزد ۹٦

  مجموعه بیانیه، اطلاعیه ها و...١٦ بهمن ۹٦

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ٩۵
  مشترک ١٦ بهمن ۹٦

بياد يدالله خسروشاهى در هشتمین سال خاموشی او
  مجموعه ١۴ بهمن ۹٦

فراخوان به تظاهرات
به حکم کارگران و ستمدیدگان، جمهوری اسلامی باید برود

شورای حمایت از ...ـ استکهلم ۲۳ دی ٩٦

فراخوان به تظاهرات تورنتو
در حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم در ایران

  اتحاد بین المللی - کانادا ۱٧ دی ٩٦

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و...
عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد

  تشکلهای مستقل کارگری ۱٧ دی ٩٦

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و ...
وظایف کارگران انقلابی و پیشرو و روشنفکران پرولتری نسبت به جنبش کنونی

  کارگران انقلابی متحد ایران ۱۴ دی ٩٦

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
براندازی یا گامهای انقلاب  رضا کریمپور ۲١ بهمن ۹٧
سرمایه داری و آستانه انفجار  ناصر پایدار ۲۰ بهمن ۹٧
نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۲ دی ٩٧
تاریخ و آگاهیِ طبقاتی پژوهشی در دیالکتیکِ مارکسیستی  لوکاچ - ترجمه زنده یاد محمد جعفر پوینده
پیام نامۀ سرگشاده اسماعیل بخشی  مشترک (پنج تشکل فعالان کارگری) ۱٩ دی ٩٧
چند نکته پیرامون نامه اسماعیل بخشی  مزدک زراعتیان ۱٦ دی ٩٧
رفرمیسم و کمپین صنفی کردن جنبش کارگری!!  کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ دی ۹٧
دربارۀ اعتصاب   و. ا. لنین - ترجمه: بهرام کیوان ١۳ دی ۹٧
بديل جمهوری اسلامی داعش  مراد عظيمی ۹ دی ۹٧
یک لانگ‌شات: از خیابان تا شورا  هادی کلاه‌دوز ۹ دی ۹٧
ااز ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ‌آهن بافق
  کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ٨ دی ۹٧
شورا و نسبت آن با مجمع عمومی، کمیته کارخانه، اعتصاب عمومی و حزب
  گرایش بلشویک - لنینیست‌های ایران ۲٧ آذر ۹٧
ارزیابی از جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه  گرایش بلشویک - لنینیست‌های ایران ۲۵ آذر ۹٧
جنبش جلیقه زردها در فرانسه   بیژن رستگار ۲۵ آذر ۹٧
درس های مهم خیزش کارگران هفت تپه  کارگران ضد سرمایه داری ۲۴ آذر ۹٧
انحراف ممنوع، حتی به چپ   مینا یاری ۱٩ آذر ٩٧
پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری   کارگران انقلابی متحد ایران ۱٢ آبان ۹٧
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
مصاحبه با لقمان ویسی از کانون صنفی معلمین ایران ـ مریوان
  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ۱٨ تیر ٩٧