خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
به آنان که گفتند " نه" - یادگار پرتکاپو قلب های گشته خامش
  عباس سلیمی - یکی از همبندی هایش ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
راز جاودانه گی عمر شاکری  خسرو غلامی ۲٨ مرداد ٩۵
در حمایت از جعفرعظیم زاده و یارانش
  شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها... ٨ تیر ٩۵
تقاضا از جعفر عظیم زاده  شورای حمایت ... استکهلم ۲٨ خرداد ٩۵
بیانیه همبستگی با کارگران ایران
  همبستگی و پشتیبانی از کارگران ایران ۲٦ خرداد ٩۵
فاجعه ای که هر روز و هر لحظه رخ می دهد
  کارگران ضد سرمایه داری ٢٠ خرداد ٩۵
پیام به اجلاس سازمان جهانی کار (فارسی و آنگلیسی)   سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ١٩ خرداد ٩۵
پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!  امضاهای جمعی ١١ خرداد ٩۵
جهت اقدام فوری: کارزار مبارزه علیه آپارتاید اسرائیل
  اتحاد بین المللی - واحد کانادا ۳۱ اردیبهشت ٩۵
تقویم کارگری ۱۳۹۵  کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۱ اردیبهشت ٩۵
شب همبستگی با جنبش کارگری ایران  کمیته همبستگی ...- استکهلم ۲۰ اردیبهشت
ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران  اتحاد بین المللی - واحد کانادا ۱٧ اردیبهشت ٩۵
بیانیه و قطعنامه ها به مناسبت روز معلم سال ۱۳۹۵
 حقوق معلم و کارگر ۱۷ اردیبهشت ٩۵
از خواست های اعتصاب غذا کنندگان زندانی حمایت کنیم
 اتحاد بین المللی ۱٦ اردیبهشت ٩۵
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  

تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
در محکومیت جمهوری اسلامی سرمایه برای تحمیل زندان به ...  شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس ۲٦ مهر ٩۵

لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران!
  کمیته هماهنگی برای کمک ۱٧ مهر ٩۵

لایحه اصلاح قانون کار در راستای هر چه ... بی حقوقی کارگران   بیانیه اتحاد بین المللی ۱۵ مهر ٩۵

سالگرد مرگ شاهرخ زمانی
ستاره‌ای بود در دل شب مقاومت می‌کرد

  جهانی، رحمانی، خباز ٧ شهریور ٩۵

بيانيۀ تشکيل فدراسيون
اتحاديه های کارگری با افق سوسياليستی آفريقای جنوبی

  مراد عظيمی ۲٨ تیر ٩۵

یک تامل و حقایقی درباره اتحادیه آزاد و اعتصاب عظیم زاده
چرا از بیانیه عظیم زاده-عبدی حمایت نمیکنیم؟
جمعی از معلمان و فعالان کارگری ۲۳ اردیبهشت ٩۵

مجموعه اخبار، گزارشات، حمایت ها و... از جعفر عظیم زاده
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۳ تیر ٩۵

در حمایت از جعفرعظیم زاده و یارانش
  شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها... ٨ تیر ٩۵

فراخوان به آکسیون اعتراضی در دنهاخ علیه سفر وزیر امورخارجه  کمیته هماهنگی نیروها - حزب کمونیست ایران- هلند ۳ تیر ٩۵

در رابطه با پتیشن در حمایت از
"بیانیه درهمبستگی با کارگران در ایران"

  بازتکثیر از اتحاد بین المللی ۳۱ خرداد ٩۵

فراخوان برای شرکت در سومین مجمع عمومی
صندوق همیاری - دانمارک ۳۱ خرداد ٩۵

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۳۱ خرداد ٩۵

"چون سوسمار مست به دنبال آفتاب"
خاطران جمعی و فردی تراب حق‌شناس

مجموعه ای از مطالب، اطلاعیه ها و ... ۲٨ خرداد ٩۵

اطلاعیه کمک رسانی مالی به کارگران مبارز اعتصابی فرانسه
شورای همبستگی... ـ پاریس ۲۵ خرداد ٩۵

صدور حکم شلاق: پس از کارگران معدن آق دره این بار نوبت به کارگران معدن بافق رسید مشـــــــــترک ۲۳ خرداد ٩۵

فاجعه ای که هر روز و هر لحظه رخ می دهد
کارگران ضد سرمایه داری ٢٠ خرداد ٩۵

پیام به اجلاس سازمان جهانی کار (فارسی و آنگلیسی)
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ١٩ خرداد ٩۵

پاسخ حق طلبیِ کارگران شلاق نیست!
  امضاهای جمعی ١١ خرداد ٩۵

پیام تشکلهای مستقل کارگری ایران
به یکصد و پنجمین اجلاس سازمان بین جهانی کار (ILO)

  مشترک (اصلاح شده) ١١ خرداد ٩۵

فراخوان اعتراضی گزارشگران:
صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید!

  ١٠ خرداد ٩۵

جهت اقدام فوری: کارزار مبارزه علیه آپارتاید اسرائیل
  اتحاد بین المللی - واحد کانادا ۳۱ اردیبهشت ٩۵

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران
  کمیته همبستگی با جنبش کارگری - استکهلم ۲٧ اردیبهشت ٩۵

تقویم کارگری ۱۳۹۵
  کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۱ اردیبهشت ٩۵

در همبستگی با خواسته ها ی برحق کارگران و معلمان زندانی در حال اعتصاب غذا!  شورای همبستگی... ـ پاریس ۲۱ اردیبهشت

ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران  اتحاد بین المللی - واحد کانادا ۲۰ اردیبهشت ٩۵

اعتراض علیه حداقل دستمزد فاجعه بار کارگران
مجموعه ۵ اردیبهشت ٩۵

در دفاع از فعالین كارگری و طبقه كارگر
تخریب فعالان کارگری و سیاسی شیوه ای ضد کارگری
علیرضا ثقفی - رضا رشیدی ۴ اردیبهشت ٩۵

بیانیه در دفاع از خواست، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
سندیکای کارگران هفت تپه ٢٩ فروردین ٩۵

پیام برای متحد شدن
به کارگران ایران در آستانۀ اول ماه مه ...

  مشتــــرک ۲۳ فروردین ٩۵

گزارشی از نشست دستمزد و جدال نظرات در دانشگاه تهران
  مجموعه ۲۵ اسفند ٩۴

نامه ای به یک زن! به ربابه و رضا شهابی
(به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن)

  علیرضا عسگری ۲۱ اسفند ٩۴

آیا جنبش کارگری تُرکیه به
دولت فاشیستی - اسلامی، اجازه کشتار دستجمعی دیگری را میدهد؟

  مجمــــوعه از مطالب ٩ اسفند ٩۴

اطلاعیه شماره ۷۷
تشدید فشار و برخوردهای امنیتی علیه رضا شهابی!

کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ٩ اسفند ٩۴

بیانیه سندیکای کارگران واحد در رابطه با حداقل
دستمزد
  سندیکای کارگران واحد ۵ اسفند ٩۴

بیانیه دربارۀ مزد حداقل
مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بینانۀ کارگران شرط پیروزی ...!

مشترک پنج تشکل ۲٦ بهمن ٩۴

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
میزگرد دستمزد و سبک کار   نشر کارگری «ما» ٢۸ مهر ٩۵
ویژه نامه: خصوصی سازی و آموزش   کانون مدافعان حقوق کارگر ۱۳ مهر ٩۵
تشکل یابی مستقل در محاق   جعفر ابراهیمی ۲٦ شهریور ٩۵
کردستان از دریچۀ جنگ امپریالیستیِ سوریه   محمد قراگوزلو ٦ شهریور ٩۵
جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار   ناصر پایدار ۲٧ مرداد ٩۵
سرمايه داری ايران بعد از برجام  مراد عظيمی ۲٧ مرداد ٩۵
گئورگ لوکاچ: تأمّلی در وحدت اندیشۀ لنین  حسن شمس آوری- علیرضا امیرقاسمی
تاریخ تلخ به روایت احمد شاملو   محمد قراگوزلو ۴ مرداد ٩۵
رفرمیسم و سنتهای پیش رو در گذر زمان   بهرام گرگان ۱ مرداد ٩۵
اختلاف ما: پيرامون مشى اپورتونيستى اتحاديه کمونيستهاى ايران
  بخشی از مسئولین؛ کادرها؛ اعضا و هواداران سابق ۲۳ تیر ٩۵
لحظۀ حال دولت و پرچم جنبش کارگری!   محمد قراگوزلو ۳ تیر ٩۵
اقتصاد سياسي به زبان ساده   سهراب.ن ۳ تیر ٩۵
معضل بی افقی چپ پوپولیست و یک می   امیرحسین محمدی فرد ١۹ خرداد ٩۵
فقط گامهایی به پس «در حاشیه یک می ۹۵»  نوید غلامی ١۹ خرداد ٩۵
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد   علیرضا ثقفی ١١ خرداد ٩۵
«شب زنده داران»، شکل نوین جنبش ضدسرمایه داری طبقۀ کارگر
  متن سخنرانی محسن حکیمی در دانشگاه خلیج فارسِ بوشهر بمناسبت اول ماه مه
سوسیالیسم چیست؟   یحیی رحیمی ۲۲ اردیبهشت ٩۵
الیناسیون: از رنجی که می‌بریم   م.مینایی ۲۵ فروردین ٩۵
عصر دفن سرمایه داری   م.مینایی ۲۵ فروردین ٩۵
پاسخ به پرسش های یک فعال کارگری
  حسین غلامی- محسن حکیمی ۲۴ فروردین ٩۵
دموکراسی از طراز کمون - دولت کارگری و حق رای عمومی!  سعید سهرابی- روبن ماکاریان ۱٩ فروردین ٩۵
بحران بدهی یونان گفتگوی نگاه با پرویز قاسمی ۱٦ فروردین ٩۵
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
مجموعه ای از مصاحبه ها پیرامون قانون کار و تغییرات در آن
  بهروز خباز - تلویزیون برابری ۲۱ شهریور ٩۵
سالگرد مرگ شاهرخ زمانی ستاره‌ای بود در دل شب مقاومت می‌کرد
  کاری از: حسین جهانی، بهرام رحمانی، بهروز خباز ٧ شهریور ٩۵
برده های مدرن، برده های مزدی  گروه انونیمیشن ۲ خرداد ٩۵
صدائی زیر پوست شهر   چريكهای فدايی خلق ۲ خرداد ٩۵
در "محاصره" با صدای تراب حق شناس   علی رسولی ۵ اردیبهشت ٩۵
پرولتاریا  پویان فرد ١۳ دی ٩۴