خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مقالات ٢   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
بیانیه "نه به اعدام"   شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ۱٧ بهمن ۱۴۰۲
تحصن برای گرامیداشت سالگرد خیزش «زن زندگی آزادی»   شورای برگزاری تحصن لندن ۱٣ شهریور
خطاب به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ...  کانون مدافعان حقوق کارگر ۱٣ خرداد ۱۴۰۲
علیه اعدام متحد شویم  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
منشور آزادی، رفاه، برابری  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
جنگ دستمزد را با جنگ تعیین سرنوشت کار جایگزین کنیم!  کارگران ضد سرمایه داری ۴ اردیبهشت
پیامی کوتاه به همایش کلن   حسین جوینده ۲٩ فروردین ۱۴۰۲
به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم - بیانیه در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۵ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعیه و بیانیه
بیانیه... قدیمی
 
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
بیانیۀ... زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان
بیانیۀ... حکم اعدام باید لغو شود!
بیانیۀ... گرامی باد یاد بکتاش آبتین، ستم‌کشته‌ی راه آزادی

  کانون نویسندگان ایران ۲ اسفند ۱۴۰۲

مردم رای شان را داده اند! سرنگونی، نه شرکت در "انتخابات"!
کارگران و مردم مبارز کردستان مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را به شکست می‌کشانند!

  شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ۱ اسفند ۱۴۰۲

به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم
بیانیه علیه اعدام ها و سرکوبگری های حکومت!

  تشکلهای کارگری و اجتماعی ٢٣ بهمن ۱۴۰۲

بیانیه "نه به اعدام"
  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ۱٧ بهمن ۱۴۰۲

به اعدام معترضان آزادی‌خواه پایان دهید
اعدام و جنگ دو روی یک سکه برای سرکوب و خفقان بیشتر

  کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری ۸ بهمن ۱۴۰۲

برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و
تلاش های ضدکارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک - کارگران بازنشسته خوزستان ٦ بهمن ۱۴۰۲

بیانیه ۹ تن از زندانیان سیاسی در اوین: «مسئولیت ما در برابر رنج دیگری»
  مشترک ۱ آذر ۱۴۰۲

جنگ ویرانگر و ارتجاعی علیه مردم ستم دیدۀ غزه را محکوم می کنیم!
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک - کارگران بازنشسته خوزستان ۱٣ آبان ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF) خواستار آتش‌بس فوری، ...
  سندیکای کارگران واحد ۵ آبان ۱۴۰۲

نکاتی در رابطه با خیزش زن زندگی آزادی و‌ مواضع سندیکا در این خصوص
  سندیکای کارگران واحد ٣۱ شهریور ۱۴۰۲

بیانیۀ پزشکان و پرستاران داوطلب کردستان در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی
  پزشکان و پرستاران داوطلب کوردستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه - پیش از هر چیز، باید نبرد نابرابر کنونی را به نبردی برابر تبدیل کنیم! به مناسبت یک سالگی انقلاب "زن، زندگی، آزادی" و سالروز قتل مهسا امینی
دوباره به خیابان می آییم، فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

  بیانیه مشترک تشکل ها ۱٨ شهریور ۱۴۰۲

گزارش آکسیون ۹ ژوئن ۲۰۲٣ در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار
قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳...

  کمیته برگزار کننده آکسیون ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳ در مقابل سازمان جهانی کار
  جمعی از مدافعین جنبش کارگری ـ سوئیس - کمیته برگزارکننده ۲۰ خرداد

نامه سرگشاده کارگران، معلمان و تشکلهای مختلف کارگری ایران به
شرکت کنندگان در یکصد و یازدهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار

  مشترک ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از
دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار

  سندیکای کارگران واحد ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

نامه سرگشاده به بهانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
  علی نجاتی ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

علیه اعدام متحد شویم
  امضاهای جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!
یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه سه روز اعتراض سراسری، متحد می شویم

  مشترک و جمعی ٣۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

منشور آزادی، رفاه، برابری
  ادامۀ امضاهای جمعی (۲) ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

سناریوسازی امنیتی از دیدار با خانواده‌ی یک معلم زندانی!
ملاقات با خانوادۀ یک معلم زندانی، جلسۀ تشکیلاتی با اهداف واهی نیست!

  ریحانه انصاری‌نژاد - «تعدادی از آشنایان و خانواده» ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیام چند تشکل کارگری و تشکل بازنشستگان به همایش کلن
پیام رضا شهابی و حسن سعیدی از زندان، خطاب به همایش کلن
در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران

  هیئت برگزار کننده همایش... ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض داریم
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۵ فروردین ۱۴۰۲

تصمیم دولت و کارفرمایان به فروراندن بیشتر طبقۀ کارگر در اعماق فقر مطلق
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای، بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان

از منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران حمایت می کنیم
  اسامی امضاء کنندگان ۸ اسفند ۱۴۰۱

نگاهی به منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل
  گروه اتحاد بازنشستگان ٦ اسفند ۱۴۰۱

بیانیه حمایتی از منشور مطالبات حداقلی
زن    زندگی    آزادی
منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران

  تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران ٦ اسفند ۱۴۰۱

دربارۀ «پایان سال و طرح حداقل دستمزد»
  نویسندگان خیزش ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

پایان سال و طرح حداقل دستمزد
  اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی ٦ بهمن ۱۴۰۱

بیانیه مزد حداقل سال ۱۴۰۲
مبارزۀ مرگ و زندگی برای افزایش مزد

  بیانیه مشترک ٣۰ دی ۱۴۰۱

همه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کنید
  باز تکثیر از سندیکای کارگران واحد ... ٣۰ دی ۱۴۰۱

بیانیه دانشجویان در حمایت از اعتصابات آغاز شده کارگران نفت و پتروشیمی
  تشکل‌ها، نهادها و فعالین دانشجویی ۲۱ مهر ۱۴۰۱

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
برنامه حزب کمونيست ايران (بلشويک) مصوبه کنگره انزلي
  سلطانزاده - ويراستار خسرو شاکری زند ۲ اسفند ۱۴۰۲
تزهاي رفيق سلطانزاده   خسرو شاکری زند ۲ اسفند ۱۴۰۲
وضعیت کنونی جنبش کارگری  علی برومند ۲۵ دی ۱۴۰۲
سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی   ناصر پایدار ۲٣ دی ۱۴۰۲
اعدام قتل دولتی است  بابک فرزام ۱٦ دی ۱۴۰۲
نقد گرامشی بر «ماتریالیسم تاریخی» بوخارین   یوجین لانکاریک - ترجمۀ فرزاد فرهمند ۱۱ دی ۱۴۰۲
نقدی بر اوضاع کنونی   بابک فرزام ٧ دی ۱۴۰۲
سیاست آلمان - اسرائیل   فریده ثابتی ۲٣ آذر ۱۴۰۲
بررسی جنبش های اجتماعی دو دهه ی اخیر  فریده ثابتی ۲٣ آذر ۱۴۰۲
غزه: از خواب گاه تا قتل گاه   حبیب ساعی ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کودکان غزه جنگ را تجربه کرده‌اند   شباهنگ راد ۲٨ آبان ۱۴۰۲
چرا دموکراسی شوراییِ سرمایه‌ستیز؟   محسن حکیمی ۲۰ آبان ۱۴۰۲
جنگِ غزه و جامعه بین‌المللی   شباهنگ راد ٧ آبان ۱۴۰۲
مقالات مارکس و انگلس در بارۀ استعمار   مترجم حمید محوی ۱۵ مهر ۱۴۰۲
صدور «هویت قومی» از تهران به «نقده»   امیرحسین محمدی فرد ۱۰ مهر ۱۴۰۲
سالروز خیزش «زن، زندگی، آزادی»  کارگران انقلابی متحد ایران ٧ مهر ۱۴۰۲
مفهوم «دموکراسی حقیقی» در اندیشه‌ی مارکس   علی رها - نقد اقتصاد سیاسی ٦ مهر ۱۴۰۲
مانوییسم غیرقابل تحمل چپ "ضد امپریالیستش"   ویلیام رابینسون - ترجمه شهناز نیکو روان ۲ مهر ۱۴۰۲
قهر مادی را باید با قهر مادی پاسخ گفت!  حسین جوینده ۲٨ شهریور ۱۴۰۲
پراکنده‌ایم، متشکل شویم  رامین بهاری ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
در مورد اطلاعیۀ "بلوک متحد سوسیالیستی"   مهران زنگنه ۹ شهریور ۱۴۰۲
ديالکتيک طبيعت   فريدريش انگلس - ترجمه: ف.نسيم ٨ مرداد ۱۴۰۲
هنوز، ما همه با هم نیستیم   رضا شهابی و کیوان مهتدی زندان اوین ۲۲ تیر ۱۴۰۲
جنبش کارگری در ایران و دورنماهایش   سمیه کارگر - رادیو زمانه ۱۴ تیر ۱۴۰۲
مدخلی بر ترجمۀ فارسی رساله‌های اومانیستی مارکس   رایا دونایفسکایا - ترجمۀ علی رها ٨ تیر ۱۴۰۲
   مقالات ۲    مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
اعتراضات کارگری و تجمعات در نفت و گاز با علی رضا نوایی   تلويزيون حزب کمونيست ايران ٣۰ آبان
گزارش تظاهرات ۹ ژوئن در مقابل سازمان جهانی کار  تلویزیون برابری ۲٣ خرداد ۱۴۰۲
جنبش اعتراضی در ماه گذشته با علیرضا نوایی   رادیو پیام کانادا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
منشور «آزادی رفاه برابری» گفتگو با محسن حکیمی   تلویزیون برابری ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲