خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
بیانیه در رابطه با قتل جورج فلوید در آمریکا و کشتار مردم در ایران
  تشکلها و گروه های فعالین کارگری و لغو کار کودکان ٢۴ خرداد ٩٩
به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او   کمیته هماهنگی ١٧ اردیبهشت ٩٩
در اعتراض به حکم اخراج محمد حبیبی  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۵ اردیبهشت ٩٩
فریبرز رئیس دانا در گذشت، یادش زنده باد  اتحاد بین المللی ۲۸ اسفند ٩۸
بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹  سندیکای کارگران واحد ٢۸ بهمن ٩۸
بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢۱ بهمن ٩۸
فعالیت مبارزه  اندیشه و پیکار: نویسنده: نثار ۳ بهمن ٩۸
نامۀ یک داغدار  ٢٦ دی ٩۸
تسلیت به بازماندگان، نفرت بر دروغ گویان!  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢۴ دی ٩۸
بیانیه پیرامون دور جدید اعتراضات مردمی  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ دی ٩۸
حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٠ دی ٩۸
فراخوان حمایتی در سیدنی در همدردی با بستگان کشته شدگان جنبش توده ای ٩٨
  کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- سیدنی ١ دی ٩۸
از فراخون مادران جان باختگان حمایت کنیم!  اتحاد بین المللی ٢٩ آذر ٩۸
بیانیه پیرامون اعتراضات اخیر  کانون مدافعان حقوق کارگر ١٠ آذر ٩۸
تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، روز جمعه ۲۹ نوامبر
  شورای استکهلم همراه با احزاب و نيروهای چپ و کمونيست ۵ آذر ٩۸
فراخوان تجمع و گردهمآیی در پاریس  مشترک - پاریس ۱ آذر ٩۸
صدای کارگران در دانشگاهها   کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ مهر ٩۸
فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند) علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران  تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) - هلند ۱۰ مهر
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
کارگران نیشکر هفت تپه پرچمدار مطالبات معیشتی مزدبگیران!
  شورای بازنشستگان ایران ٢۱ تیر ٩٩

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:
پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی و ...

  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٦ تیر ٩٩

عقب نشینی جمهوری اسلامی
از احکام حبس، شلاق و بیگاری برای کارگران آذرآب
  اتحاد بین المللی ۱۴ تیر ٩٩

حکم اعدام برای معترضان به
فقر و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!

  چهار تشکل مستقل ۱۲ تیر ٩٩

رژۀ حکم‌ها
حکم اعدام سه جوان به سبب شرکت در اعتراضات آبانماه

  کانون نویسندگان ایران ۱۲ تیر ٩٩

کارگران، از هم زنجیران خود در هفت تپه به دفاع بر خیزید
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٩ تیر ٩٩

همبستگی با اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس و نژادپرستی در آمریکا  سندیکای کارگران واحد ۳۱ خرداد ٩٩

بیانیه در رابطه با قتل جورج فلوید در آمریکا و کشتار مردم در ایران
  تشکلها و گروه های فعالین کارگری و لغو کار کودکان ٢۴ خرداد ٩٩

به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او
  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری ١٧ اردیبهشت ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢٧ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

خطاب به آگاهی و اراده عمومی
مطالبه‌گری ضدکرونایی:گام‌هایی درجهت تغییرساختاری بامحورقراردادن منافع عموم
  همفکری جمعی ۱٠ فروردین ٩٩

گسترش ویروس کرونا:
جان زندانیان سیاسی در معرض خطر فوری است

  اتحاد بین المللی ۲۸ اسفند ٩۸

ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!
  نازنین و یامین ٢٢ اسفند ۹٨

فعالیت مبارزه
  اندیشه و پیکار: نویسنده: نثار ۳ بهمن ٩۸

گزارش برگزاری جشن شب سال نو ۲۰۲۰
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ٢۵ دی ٩۸

تسلیت به بازماندگان، نفرت بر دروغ گویان!
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢۴ دی ٩۸

در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافری و پنهانکاری حقیقت
  مشترک - کانون فرهنگیان الیگودرز - محمود صالحی ٢۳ دی ٩۸

اعتراف رژیم به شلیک به هواپیمای مسافربری و حضور پرقدرت شبح آبان
  اتحاد بین المللی ٢٢ دی ٩۸

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
جامعه مشارکتی، Participatory Society  مراد عظيمی ۱۸ تیر ۹۹
کمونیسم شورایی   گرهارد هان لوزر - برگردان کاووس بهزادی ۵ تیر ٩٩
تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف های اتحادیه ها در انگلیس
  کریس هارمن - مترجم: ستار رحمانی ۳۱ خرداد ۹۹
یک پرچم در سه اپیزود ( اصلاح شده)   خسرو خاکبین ۲۷ خرداد ٩٩
نگاه های دوباره به هفت تپه و طرح شعار شورا  خسرو غلامی- فردین نگهدار ٨ خرداد ۹۹
کُنش و واکُنش   کیومرث عزتی ٢ خرداد ۹۹
مبارزات عملی پیش روی کارگران  علیرضا خباز ٢٠ اردیبهشت ۹۹
کنترل؟  فریده ثابتی ١ اردیبهشت ۹۹
بازتاب های ويروس کرونا، کوويد۱۹  مراد عظيمی ٢۴ فروردین ۹۹
برمی گردیم تا "صد رحمت"   کیومرث عزتی ۱٣ فروردین ۹۹
بزرگ‌ترین تهدید ویروس کرونا؛ بربریت با چهره‌ای انسانی‌
  اسلاوی ژیژک - ترجمه نوید گرگین ۱۱ فروردین ۹۹
ویروس کرونا و رابطه آن با «فاشیزم نو»   یاشار آذری ٧ فروردین ۹۹
درس های ویروس کرونا!  ناصر پایدار ٢٠ اسفند ۹٨
ویروس کورونا، سرمایه و سیاست!  نازنین و یامین ۱۹ اسفند ۹٨
زنان و اعتصابات غیرقانونی در اروپای پساجنگ
   یان ده گراف - برگردان کاووس بهزادی ۱٦ اسفند ١٣٩٨
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری    رزا لوکزامبورگ - ی. کهن ٦ اسفند ٩٨
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با محسن حکیمی درباره جنبش کارگری  رادیو پیام آزادی ۱٧ اردیبهشت
گفتگو با محمود صالحی در مورد خیزش ۹۸  رادیو پیام کانادا ۲٧ آذر ٩۸