خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰   کارگران گروه ملی فولاد ٦ اسفند ٩٩
يکصدمين سالگرد تولد ماری بوکچين  مراد عظیمی ۱۴ بهمن ٩٩
نامه ای برای تو رفیق (اصلاح شده)  کاوه یزدانی ٢۸ دی ٩٩
در مورد آزادی محمد حبیبی  اتحاد بین المللی ۲۲ آبان ٩٩
زندان ها باید فورا تعطیل شوند  مشترک (نُه امضاء) ۲۳ مرداد ٩٩
رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران  حمید پویا ۲۰ مرداد ۹۹
نامه ای به تو که "من"ِ کنشگر‌  کیومرث عزتی ۲ مرداد ٩٩
بیانیه در رابطه با قتل جورج فلوید در آمریکا و کشتار مردم در ایران
  تشکلها و گروه های فعالین کارگری و لغو کار کودکان ٢۴ خرداد ٩٩
به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او   کمیته هماهنگی ١٧ اردیبهشت ٩٩
در اعتراض به حکم اخراج محمد حبیبی  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۵ اردیبهشت ٩٩
فریبرز رئیس دانا در گذشت، یادش زنده باد  اتحاد بین المللی ۲۸ اسفند ٩۸
بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹  سندیکای کارگران واحد ٢۸ بهمن ٩۸
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
دربارۀ نامۀ سرگشادۀ آقای اسماعیل نوری علاء
دربارۀ تخریب کانون در پوشش «انتقاد» از هیئت دبیرانِ آن
جان بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر است ‌

  کانون نویسندگان ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قطعنامه تشکل های مستقل کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان
و مراکز کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر - سال ۱۴۰۰

  مشترک ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

گرامی باد "اول ماه مه" (یازده اردیبهشت)، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان!  بیانیه مشترک پانزده تشکل... ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران
و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۷ اردیبهشت

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ٢ اردیبهشت ۱۴۰۰

گردهمآیی در چهلمین سالگرد انفجار نارنجک در مقابل دانشگاه تهران
  جمع ساچمه های تبعیدی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

حداقل دستمزد و خط فقر؛ چالش ها، خوانش ها، جنبش ها …
گفتگو با محمد قراگوزلو
  تلویزیون برابری ۳۰ اسفند ٩٩

قطعنامۀ تجمع اعتراضی تشکل‌های
مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

  تشکل‌های مستقل کارگری ۳۰ اسفند ٩٩

سرکوب تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارگران
در تهران و پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه محکوم است

  اتحاد بین المللی ۲۳ اسفند ٩٩

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
  کارگران گروه ملی فولاد ١٨ اسفند ٩٩

بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰
  امضای مشترک ١٨ اسفند ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢۸ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

کمپین برای آزادی مهران رئوف ‌
رادیو پیام کانادا ـ گفتگو با مهری جعفری و ستار رحمانی

  کمپین برای آزادی مهران رئوف ٢۵ دی ٩٩

‌از کوزه همان برون تراود که در اوست
"حکایت بودجه سالانه است"

  مشترک (تشکلات مستقل کارگری) ۲٦ آذر ٩٩

بیانیه ها به مناسبت ۱٦ آذر ۹۹؛ دانشگاه زنده است
  مجموعه ۱٩ آذر ٩٩

جنبش دانشجوئی سنگر مبارزۀ خونین برای آزادی
١٦ آذر روز دانشجو گرامی باد!

  کارگران انقلابی متحد ایران ۱۴ آذر ٩٩

نگاهی انتقادی به برنامه دومین کنفرانس بین المللی کارگران خودروسازی
  جمعی از کارگران خودروسازی در ایران ۱٨ مهر ٩٩

اعدام نوید افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان است!   مشترک (تشکل های کارگری) ۶ مهر ٩٩

ما کارگران هفت تپه برای فاز سوم اعتصاب آماده ایم!
  کارگران اعتصابی هفت تپه ۲۵ مرداد ٩٩

زندان ها باید فورا تعطیل شوند
  مشترک (نُه امضاء) ۲۳ مرداد ٩٩

از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران
در هفت‌تپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم

  مشترک (سی و هفت امضاء) ۲۳ مرداد ٩٩

کارگران، اعتصاب سراسری، رشته های پولادین پیوند، فاجعه ناهمپیوندی
  کارگران ضد سرمایه داری ١٨ مرداد ۹۹

پیام به طبقه کارگر و توده های زحمتکش:
اتحاد و تشکل طبقاتی را مستحکم کنیم، به مبارزه ادامه دهیم!
  مشترک (پنج جمع فعالین کارگری) ۱۵ مرداد ٩٩

حکم اعدام برای معترضان به
فقر و فلاکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می‌کنیم!

  چهار تشکل مستقل ٢٦ تیر ٩٩

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
تاریخچه مختصری از مبارزات معلمان (تصحیح شده)   ستار رحمانی ٢۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
منتخب آثار جلد یک    منتخب آثار جلد دوم   آوتيس ميکائيليان (سلطانزاده) ٢۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخچه کشت صنعت نیشکر هفت تپه ـ فصل اول   سندیکای هفت تپه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریشه فلاکت از دَرسهای مارکسیسم (تصحیح شده)  بابک فرزام ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نظام مزدبری مجموعه مقالات  فردریش انگلس - برگردان: نیکو پورورزان ٨ اردیبهشت ۱۴۰۰
دربارۀ اعتصاب   لنین - ترجمه بهرام کیوان ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
رابطه سرمايه داری با قدرت سياسی و قانون   مرادعظيمی ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
بدهی دولتی   فریده ثابتی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا  رزا لوکزامبورگ - مترجمان: تراب ثالث و ی. کهن ۲٧ اسفند ٩٩
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۳ اسفند ٩٩
از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران
  نوشتۀ وَین اسپنسر- ترجمۀ محسن حکیمی ۲۱ اسفند ٩٩
متا کاپیتال جلد اول، دوم و سوم   بهمن شرف نیا ۱۸ اسفند ٩٩
کارِ دستمزدي و سرمايه   کارل مارکس - ترجمۀ: م.دهقان ۱۱ اسفند ٩٩
مبارزه طبقاتی و رهایی زنان   اثر تونی کلیف - مترجمان ٧ اسفند ٩٩
علیه مردم، به سوی انقلاب   روزبه راسخ ۳۰ بهمن ٩٩
نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی»
  نوشتۀ کارل مارکس - ترجمۀ محسن حکیمی ۴ بهمن ٩٩
نامه ای برای تو رفیق (اصلاح شده)  کاوه یزدانی ٢۸ دی ٩٩
چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران
  نسرین و سام سالور- مترجم: ایدا الایاری ٢۷ دی ٩٩
پاندمی کرونایی: ارزیابی یکساله!  نازنین و یامین ٢۵ دی ٩٩
ترجمه تازه چه باید کرد؟ (لنین)  با یادداشتی از مترجمان: تراب ثالث، ی.کھن ٢۵ دی ٩٩
چپ علیه کمونیسم   وحید اسدی ٢٠ دی ٩٩
در حاشیه نامه اخیر کارگر مبارز «اسماعیل بخشی»  کارگران ضد سرمایه داری ۵ دی ٩٩
مردسالاری ريشه ستم بر زنان   مراد عظيمی ۲۴ آذر ٩٩
نقد مذهبی مذهب!   ناصر پایدار ٢٨ آبان ٩٩
کارگران، مرگ ناشی از گرسنگی و کرونا   کارگران ضد سرمایه داری ٧ آبان ٩٩
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با ستار رحمانی نگاهی به سه اتفاق در روزهای اخیر  رادیو پیام کانادا ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشتار سوختبران در سراوان   امید علی‌زاده ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتگو با محسن حکیمی درباره جنبش کارگری  رادیو پیام آزادی ۱٧ اردیبهشت