خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
بیانیۀ دربارۀ حکم زندان دو تن از اعضا   کانون نویسندگان ایران ۱٧ آبان ٩۸
صدای کارگران در دانشگاهها   کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ مهر ٩۸
فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند) علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران  تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) - هلند ۱۰ مهر
نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگاه  سندیکای کارگران نیشکرهفت‌تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک ۲۴ شهریور
فراخوان به کلیه همزنجیران کارگر!   کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ خرداد ٩۸
امدادگران خوزستانی فورا باید آزاد گردند   انجمن کارگران برق و فلزکار ۲٧ فروردین ٩٨
ما دستمزد واقعی میخواهیم  شوراهای کارگری ۲٦ اسفند ٩٧
«طرح سوختۀ» کفتاران اسلامی  کارگران انقلابی متحد ایران ۴ بهمن٩٧
نامۀ اعتراضی اتحادیه‌های کارگری جهان در حمایت از مبارزات کارگران ایران
  ترجمه: کمیتۀ فعالین کارگری سوسیالیستی ۲۹ آذر ٩٧
حمایت از حق خواهی کارگران هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز (تصحیح شده)
  شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ۱٩ آذر ٩٧
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
بیانیۀ دربارۀ حکم زندان دو تن از اعضا
  کانون نویسندگان ایران ۱٧ آبان ٩۸

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ۳ آبان ٩۸

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ۳ آبان ٩۸

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ۲ آبان ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ۳ آبان ٩۸

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ۳ آبان ٩۸

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ۳ آبان ٩۸

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ۳ آبان ٩۸

با احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه مقابله کنیم
با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

  کارگران ضد سرمایه داری

صدای کارگران در دانشگاهها
  کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ مهر ٩۸

حمله دولت فاشیستی ترکیه به شمال سوریه
اقدامی جنایتکارانه است و باید فورا متوقف شود

  شورای ـ استکهلم ۲۰ مهر ٩۸

گزارش برگزاری «عصر نقد داستان» تقدیم به رضا خندان
  کانون نویسندگان ایران ۲۰ مهر ٩۸

فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند)
علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران

  ... حزب کمونیست ایران - فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) - هلند ۱٧ مهر ٩۸

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱۰ مهر ٩۸

پیرامون احکام بیدادگاههای رژیم
علیه فعالین کارگری واعتراضات سراسری به شکل اعتصاب!

 بیژن شفیع ۲٦ شهریور ٩۸

نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران،
سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگاه

  سندیکای نیشکرهفت‌تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک

پیرامون احکام متهمان پرونده‌ی هفت تپه
بیش از یک قرن زندان برای متهمان پروندۀ اعتراضات هفت تپه

  کانون نویسندگان ایران ۱۸ شهریور ٩۸

صدور احکام قرون وسطایی شلاق، زندان و تبعید
علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را قویاً محکوم می کند

  سندیکای کارگران واحد ۱٨ شهریور ٩٨

رفتار تاریخمند "هرمز گرجى بيانى" و "بهمن عزتى"
  كيومرث عزتى ۴ شهریور ٩۸

فیلم مستندی در بارۀ، کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی ۲٠۱۲
 واکاوی سوسیالیستی ۲۷ مرداد ٩۸

دوازده روز مانده
(درباره دادگاه بازداشت شدگان هفت تپه)

  مجموعه اخبار و اطلاعیه ۳۱ تیر ٩٨

اسماعیل بخشی و حامیان بازداشتی اعتراضات هفت تپه را آزاد کنید
اعتراض به حبس ناعادلانه و محاکمه بازداشتیان روز کارگر

  سندیکای کارگران واحد ۲٩ تیر ٩۸

بیانیه: زنجیرۀ حمایت از زندانیان سیاسی،
نیازمند اتصال حلقه‌های تک افتاده به هم است!

  سندیکای نقاشان البرز ۱٩ تیر ٩۸

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
در تقویت گزارش خوب پیمان شجیراتی  علیرضا خباز ۱۴ آبان ۹٨
جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹
  گرایش بلشویک لنینیست های ایران ۱۲ آبان ۹٨
تکفیر مؤمنان (در پاسخ به آذرخش)  نویسنده: حبیب ساعی ۲۹ مهر ۹٨
نقد و بررسی رسانه و عملکرد سندیکا‌ها  نشر کارگری «ما» ۷ مهر ۹٨
فساد مالی سیاسی (Korruption)  فریده ثابتی ١ مهر ۹٨
شرائط اضطراری بوم زيست - زنگ های خطر به صدا درآمدند
  مصاحبه کريس هجز با راجر هلم- ترجمه مراد عظيمی ۴ شهریور ۹٨
روزا لوکزامبورگ، دمکراسی، مجلس موسسان و دولت شوراِئی
  بهروز فراهانی - دو مقاله از روزا ترجمۀ بهروز عارفی ۲۰ مرداد ۹٨
مقوله دولت و اداره شورائی جامعه  مراد عظیمی ١٨ مرداد ۹٨
رُزای سُرخ (۲)    ی .کهن ١۵ مرداد ٩٨    رُزای سُرخ (١) - روز جهانی زن خجسته باد   
متافیزک «قطب چپ»   کاوه دادگری ۲٨ تیر ۹٨
جنبش شورش عليه نابودی کره ارض مراد عظيمی ۲٨ تیر ۹٨
اسطوره‌ی کرونشتات ـ در آینۀ اسناد علنی شدۀ جدید در روسیه
  نوشته‌ای از: اوگنی کازاکوف - برگردان: کاووس بهزادی (واکاوی سوسیالیستی) ١٦ تیر ۹٨
جستار اد اره شورائی جامعه  مراد عظیمی ۱٠ تیر ۹٨
چپ رفرمیست و الگوی اسکاندیناوی  نازنین و یامین ۲ تیر ۹٨
نگاهي ريشه يي به انقلاب مشروطه  نوشته و گردآوری: سهراب.ن ۱۴ خرداد ۹٨
انقلاب و رفرم  پل ماتیک مترجم وحید تقوی ۱۴ خرداد ۹٨
بازنگری زمينه های شکست انقلاب ١٣۵٧  مراد عظيمی ۹ خرداد ۹٨
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
مصاحبه با لقمان ویسی از کانون صنفی معلمین ایران ـ مریوان
  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ۱٨ تیر ٩٧