خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
سمینار رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری(همراه با مطالب ...)  کانون مدافعان حقوق کارگر ١۴ بهمن ٩۴
رفیق تراب حق شناس درگذشت! مجموعه ١٣ بهمن ٩۴
اطلاعیه مشترک اتحاد بین المللی-نهادهای همبستگی ۱۲ بهمن
از دست فروشان مترو حمایت می کنیم  ادامۀ امضاها ۳۰ دی ٩۴
اوج گیری بازداشت و محاکمه کارگران در چند روز اخیر
  کمیته هماهنگی برای کمک ۳۰ دی ٩۴
فراخوان برای شرکت در دومین مجمع عمومی
صندوق همیاری - دانمارک ۲٦ دی ٩۴
شلیک مزدوران رژیم اسلامی سرمایه به کارگران بیکار
  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۲ دی ٩۴
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  

تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
برای آزادی کارگران بازداشتی
مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم

  پیچگاه - افشاری - مبارکی ١٦ بهمن ٩۴

از کارگران بازداشت شده کارخانه ذوب فلز خاتون آباد حمایت کنیم
  کمیته هماهنگی برای کمک ١۵ بهمن ٩۴

کارگران معترض مس خاتون آباد
باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند

اتحاد بین المللی ۱۵ بهمن ٩۴

گرامی باد یاد رفیق یداله خسروشاهی
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ١۵ بهمن ۹۴

سخنرانی یدالله صمدی ... کارگران خباز
نامه سرگشاده به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان

  کمیته دفاع از محمود صالحی ۱۴ بهمن ٩۴

رفیق تراب حق شناس درگذشت!
مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٣ بهمن ٩۴

اطلاعیه مشترک
اتحاد بین المللی - نهادهای همبستگی ۱۲ بهمن ٩۴

به حمایت از کارگران مس خاتون آباد وعسلویه برخیزیم
امید خرم ۱۲ بهمن ٩۴

فراخوان به کارزار اعتراضی علیه
۳۷ سال جنايات رژيم جمهوری اسلامی ايران

کمیته برگزار کننده - شورای همبستگی - پاریس ۵ بهمن ٩۴

گرامی باد یاد کارگران جان باخته خاتون آباد
مجموعه ۵ بهمن ٩۴

از دست فروشان مترو حمایت می کنیم
  ادامۀ امضاها ۳۰ دی ٩۴

فراخوان برای شرکت در دومین مجمع عمومی
صندوق همیاری - دانمارک ۲٦ دی ٩۴

شلیک مزدوران رژیم اسلامی سرمایه به کارگران بیکار
  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۲ دی ٩۴

به حمایت همزنجیران خویش وعلیه سرمایه برخیزیم
  امید خرم ۲۲ دی ٩۴

گزارش برگزاری جشن سال نو (ژانویه ٢٠١٦)
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱٦ دی ٩۴

آیا جنبش کارگری تُرکیه به
دولت فاشیستی - اسلامی، اجازه کشتار دستجمعی دیگری را میدهد؟

  مجمــــوعه از مطالب ۱۰ دی ٩۴

براى دفاع از حق پناهندگى منیژه صادقى پتیشن زیر را امضا کنید
  مجمــــوعه ٧ دی ٩۴

کمپین آزادی جعفر عظیم زاده
  کمپین آزادی ... ۱٢ آذر ٩۴

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
خصوصی‌سازی آموزش، یعنی بی آینده کردن کودکان در این سرزمین   حقوق کارگر و معلم - جعفر ابراهیمی ۱۰ بهمن ٩۴
تحلیلی بر یک مقدمه  بهرام ۱ بهمن ٩۴
وضعیت جنبش کارگری در دانشگاه
  جمعی از کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ آذر ٩۴
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
پرولتاریا  پویان فرد ١۳ دی ٩۴