خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
هماهنگ کنندگان طومار: تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد  
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد   هماهنگ کنندگان طومار
بیانیه پیرامون اعتراضات معلمان کشور   اتحادیه آزاد کارگران ٣٠ بهمن ٩٣
نامۀ سرگشاده به شاهرخ زمانی و "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی"  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٢٦ بهمن
در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده
  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ... ۱ بهمن ٩٣
پیام به کارگران صنعت نفت  مشتــــــرک ۱۰ دی ٩٣
ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم
  سندیکای کارگران هفت تپه ٢٢ آبان ٩٣
در مقابل فاشیسم و راسیسم بایستیم
  شورای حمایت ... استکهلم ۱۵ آبان ٩٣
کوبانی و درسهای تاریخی   کمیته هماهنگی برای کمک ٢٢ مهر
حمایت از مردم کوبانی و محکومیت تروریستهای داعش
  افشین ندیمی و غالب حسینی ٢٠ مهر ٩٣
حمایت از مردم کوبانی
  رسول نژاد، تنومند، میناشیری و فاتحی ٢٠ مهر ٩٣
قلب ما در کوبانی می تپد  سندیکای کارگران هفت تپه ٢٠ مهر ٩٣
پیام به مردم آزادیخواه و قهرمان کوبانی اتحادیه آزاد کارگران ١٩ مهر
اطلاعیه شماره ١٩ - سازمان زندانها یا وزارت اطلاعات
  کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ۲٩ شهریور ٩٣
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
فعالین بریده از چپ و در حال پیوند به ...
  محمد اشرفی ٩ اسفند ٩۳

نامۀ سرگشاده به شاهرخ زمانی و کمیته حمایت ...
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٩ اسفند ٩٣

بهنام ابراهیم زاده همچنان تحت فشار و شکنجه قرار دارد!!!
  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ٩ اسفند ٩۳

تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی
در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد

  هماهنگ کنندگان طومار... ۵ اسفند ٩١

درباره تعیین حداقل دستمزدها سال نود و چهار
بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد

  مجموعه مطالب ٣ اسفند ٩٣

اطلاعیه شماره ۴۵ اذیت و آزار و تبعید
بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد

  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ۲۷ بهمن ٩٣

پنج سال شد
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ٢۵ بهمن ۹٣

گردهمآیی و بزرگداشت هوشنگ عیسی بیگلو
  مجموعه ٢٠ بهمن ٩٣

در دفاع از بهنام ابراهیم زاده
  کارزار پشتیبانی از کارگران ایران ۴ بهمن ٩٣

در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده
  اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ... ۴ بهمن ٩٣

در محکومیت کشتار کاریکاتوریست های فرانسوی
  مجموعه ٢٩ دی ٩٣

محاکمۀ مجدد بهنام ابراهیم زاده
نقطۀ عطف دیگری در برخورد رژیم با زندانیان سیاسی

  مشترک ۲۷ دی ٩٣

گزارش جشن سال نو (ژانویه ٢٠١۵)
گزارش مالی جشن سال نو

  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۱٦ دی ٩۳

مجموعه ای از مطالب پیرامون تشکل سراسری کارگران
مجموعه ۱۱ دی ٩٣

پیام به کارگران صنعت نفت
  مشتــــــرک ۱۱ دی ٩٣

پیش بسوی اعتراضات سراسری به گرانی و تورم و حداقل مزد  اتحادیه آزاد کارگران ۱۱ آذر ٩٣

از مبارزات اتحادیه لکوموتیورانان آلمان دفاع کنیم!
  اتحاد بین المللی ٢٢ آبان ٩٣

ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم
  سندیکای کارگران هفت تپه ٢٢ آبان ٩٣

در مقابل فاشیسم و راسیسم بایستیم
  شورای حمایت ... استکهلم ۱۵ آبان ٩٣

سومین نشست ایجاد تشكل سراسری كارگری
در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز برگزار شد

  کانون مدافعان حقوق کارگر ۴ آبان ٩٣

کوبانی و درسهای تاریخی
  کمیته هماهنگی برای کمک ٢٢ مهر ٩٣

قلب ما در کوبانی می تپد
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢٠ مهر ٩٣

پیام به مردم آزادیخواه و قهرمان کوبانی
  اتحادیه آزاد کارگران ١٩ مهر ٩٣

انجماد باز هم بیشتر دستمزد کارگران
در قالب اجرای طرح جدید طبقه بندی در نیشکر هفت تپه

  مشترک ١٩ مهر ٩٣

کوبانی، سنگر مقاومت
  صدیق اسماعیلی ١٢ مهر ٩٣

اطلاعیه شماره ۷٦ - رضا شهابی اینبار هم بدون
مرخصی پزشکی، از بیمارستان به زندان منتقل خواهد شد!

  کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ٣ مهر ٩٣

«کارگران» و «اوباش و اراذل زورگیر» در دو کفۀ ترازوی عدالت حاکمان!  اطلاعیه مشترک ٣٠ شهریور ٩٣

چاره ما کارگران در برابر اخراجها، بیکاری،
فقر و مقابله با یورش سرمایه داری "وحدت و تشکلات است"!!!
  بهنام ابراهیم زاده - شاهرخ زمانی ٣٠ شهریور ٩٣

بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید پتیشن برای امضاء
  اتحاد بین المللی ٩ شهریور ٩۳

پشتیبانی از مبارزات دلیرانۀ کارگران سنگ آهن بافق
  اطلاعیه جمعی ٦ شهریور ٩۳

طبقه کارگر هیچ وقت شکست نخواهد خورد
  علی نجاتی ٦ شهریور ٩۳

«ازاعتصاب شکوهمند کارگران معدن سنگ آهن بافق حمایت کنیم»
  کمیته هماهنگی برای کمک ٦ شهریور ٩۳

نامه زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده! ( با ترجمۀ سوئدی)
  بهرام رحمانی ۲ شهریور ٩۳

همسویی با ارتجاع مذهبی در پوشش حمایت از مقاومت مردم فلسطین
  محسن حکیمی ۱۱ مرداد ٩۳

به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید!
  بیانیه جمعی (آخرین امضاها ) ١١ مرداد ٩٣

اعلام همبستگی و پشتیبانی برای نجات جان رضا شهابی
  فعالان کارگری ضدسرمایه داری ۷ مرداد ٩٣

توضیح پیرامون بیانیه "به کشتار مردم فلسطین بی درنگ پایان دهید"
  ناصر زرافشان ۵ مرداد ٩٣

دولت هار اسرائیل یک اشغال گر و جنایتکار جنگی است
  شورای حمایت از مبارزات ... ـ استکهلم ۵ مرداد ٩٣

رضا شهابی، کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت ۴ مرداد ٩٣

همصدا با یکدیگر به دفاع از رضا شهابی برخیزیم
  اطلاعیه مشترک ٢٩ تیر ٩٣

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
مقاله و مصاحبه
گفتگوی کارگری  (خسرو غلامی، جوانمیر مرادی) ۵ اسفند ٩۳
از ایستادگی تا پیروزی: سرگذشت دو اعتصاب معدنکاران سنگ آهن بافق   بنیاد پژوهشی - آموزشی کارگران (پاک) ١ اسفند ٩۳
جنبش کارگری، زیر سلطه نگرش رفرمیستی
  ماه منظر دیناروند ٢٨ بهمن ٩٣
اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو و درس های آن
تعدادی از کارگران اعتصابی ایران خودرو ۴ بهمن ٩٣
وضعیت کنونی انسان   فروم - نیک جو ۴ بهمن ٩٣
نگاهی به بودجه سال ٩۴   فریده ثابتی ٢٧ دی ٩۳
چرا ضد سرمایه داری؟ (بخش چهاردهم)
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ١۴ دی ٩٣
زنان کارگر در چین: ١٩۴٧ تا ٢٠٠٧   فریده ثابتی ١٢ دی ٩۳
طبقه کارگر، حلقه گمشده در کردستان سوریه
  خسرو غلامی - فردین نگهدار ٦ دی ٩٣
ایدئولوژی آلمانی (با ویرایش تازه)
  زوبین قهرمان - غلامرضا پرتوی ۴ دی ٩٣
ویژه نامه معدن کانون مدافعان حقوق کارگر ٢٩ آذر ٩٣
بیراهه تشکل توده ای امیر پیام ٢٧ آذر ٩٣
از ضد سرمایه داری تا ضد سرمایه داری  ناصر پایدار ۱۴ آذر ٩٣
نامۀ سرگشاده به صدرا محقق دربارۀ مقاله پدیده پاشایی
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٨ آذر ٩٣
خصوصی‌سازی معادن در ایران   هاله صفرزاده ٨ آذر ٩٣
محض اطلاع یک چپ دایناسوریست   محسن حکیمی ۳ آذر ٩۳
درباره تشکل سراسری کارگران
  چند کارگر ضد سرمایه داری ١٩ آبان ٩٣
کشورهای بریکس (BRICS)   فریده ثابتی ٢۹ مهر ٩۳
«سرکوب» عامل اصلی یا یکی از عوامل رکود!؟
  نشر کارگری «ما» ٢۷ مهر ٩۳
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با پرویز قلیچ خانی   راديو همبستگی ۱ اسفند ٩٣
کوبانی، سنگر مقاومت   صدیق اسماعیلی ١٢ مهر ٩٣
ترانه الیستر هیولت برای ویکتور خارا   ساسان دانش ٢٨ خرداد ٩٣
شعر گذشتی نیست از امیت ایلتئر   روزبه کوراغلی ٢٨ خرداد ٩٣