خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
پشتیبانی سندیکاهای کشورهای اروپایی از رضا شهابی   همبستگی با جنبش کارگری... پاریس ١١ دی
جان رضا شهابی در خطر است   پشتیبانی از مبارزات فعالین کارگری و... - لندن ۳ دی ٩٦
جان رضا شهابی در خطر است!   کمپین دفاع از... - استکهلم ۲ دی ٩٦
جان بخشی از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که در اعتصاب غذا بسر میبرند در خطر است
  کمپین دفاع از مبارزات کارگری - شورای حمایت ... ـ استکهلم ۲٦ شهریور ٩٦
در اعتراض به  کشتار کولبران - راه حل چیست؟   اتحاد بین المللی ۱٧ شهریور ٩٦
فراخوان تجمع در سوییس   اتحاد بین المللی- سوییس ۱٦ شهریور ٩٦
در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان   هیات هماهنگی شورای همکاری ۱٦ شهریور ٩٦
فراخوان تظاهرات در دفاع از رضا شهابی   کمپین پشتیبانی از مبارزات کارگری و ... ۱۳ شهریور ٩٦
زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است!   شورای همبستگی... ـ پاریس ۲۵ مرداد ٩٦
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
فراخوان به تظاهرات
به حکم کارگران و ستمدیدگان، جمهوری اسلامی باید برود

شورای حمایت از ...ـ استکهلم ۲۳ دی ٩٦

بیانیه شماره ۱۰۲
رضا شهابی به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است

کمیتۀ‌ دفاع از رضا شهابی ۱۹ دی ۱۳۹٦

فراخوان به تظاهرات تورنتو
در حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم در ایران

  اتحاد بین المللی - کانادا ۱٧ دی ٩٦

سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و...
عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد

  تشکلهای مستقل کارگری ۱٧ دی ٩٦

معترضان بازداشت شده را بی­درنگ آزاد کنید
  کانون نویسندگان ایران ۱٧ دی ٩٦

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و ...
وظایف کارگران انقلابی و پیشرو و روشنفکران پرولتری نسبت به جنبش کنونی

  کارگران انقلابی متحد ایران ۱۴ دی ٩٦

دعوت به جلسه تبادل نظر و هماهنگی در تورنتو:
جنبش اعتراضی سراسری در ايران و مصافهاى پیش رو

  اتحاد بین المللی ۱۲ دی ٩٦

پيش به سوی حکومت شورائی
  مراد عظيمی ۱۱ دی ٩٦

بیانیه در حمایت از اعتراضات
توده های اعماق علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی

  اتحاد بین المللی ۱۱ دی ٩٦

گرامی‌داشت های یاد علی اشرف درویشیان
  مجموعه ٧ دی ۱۳۹٦

بیانیه پایانی و انحلال کمیته دفاع از محمود صالحی
  کمیته دفاع از محمود صالحی ٦ دی ٩٦

گزارش برگزاری دوازدهمین مجمع عمومی صندوق همبستگی
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ۴ دی ٩٦

بازی با جان رضا شهابی موقوف!
با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی و ... بکوشیم

  ترجمه اتحاد بین المللی ۲٩ آذر ٩٦

تحقق خواست های زلزله زدگان تنها از طریق شوراها امکان پذیر است
  کارگران ضد سرمایه داری ۲۱ آذر ٩٦

محمود صالحی باید به فوریت  آزاد شود
  مشترک ۲۰ آبان ٩٦

قلب محمد جراحی  فعال کارگری از تپش ایستاد
  مجموعه ۱ آبان ٩٦

بیانیه دویست و هفتاد و دو فعال اجتماعی در حمایت از زندانیان اعتصابی
  امضا جمعی ۲۱ شهریور ٩٦

فراخوان تظاهرات در دفاع از رضا شهابی
  کمپین پشتیبانی از مبارزات کارگری و زندانیان سیاسی ۱۳ شهریور ٩٦

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم
فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

  کمپین دفاع از مبارزات کارگری - شورای حمایت ... ـ استکهلم ٨ شهریور ٩٦

بیانیه ١٣٠ نفر از فعالین کارگری معلمی در اعتراض
به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالین

  اتحادیه آزاد کارگران ۱۴ مرداد ٩٦

بیانیه ۴٦۱ فعال اجتماعی علیه طرح کارورزی
  فعالین حوزه‌های مختلف ٩ مرداد ٩٦

بیانیه در بارۀ جلوگیری از برگزاری
مراسم هفدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

  کانون نویسندگان ایران ۴ مرداد ٩٦

خطاب به همۀ سازمان های کارگری جهان
  مشتــــرک ۱٦ خرداد ٩٦

به مناسبت ۲٨ آوریل روز جهانی حوادث کار
  کانون مدافعان حقوق کارگر ٧ اردیبهشت ٩٦

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت
  مشترک ۲٩ اسفند ٩۵

اعتراضات به حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی
فراخوان به کارگران پیرامون حداقل دستمزد ۹٦

  مجموعه بیانیه، اطلاعیه ها و... ۲٨ اسفند ٩۵

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ٩۵
  مشترک ۳ اسفند ٩۵

فیلم های مراسم گرامیداشت شهرام یوسفی در تورنتو
  مجموعه ۱۹ بهمن ٩۵

معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای
افزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران

  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٢ بهمن ٩۵

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
از کمونیسم تا کمونالیسم   نازنین و یامین ۱ بهمن ٩٦
موضع حزب توده در مبارزات خیابانی اخیر مردم   کارگران انقلابی متحد ایران ۲۴ دی ٩٦
خیزش جاری، درخشش ها و نارسائی ها   ناصر پایدار ۲۱ دی ٩٦
پيش بسوی اداره شورائی جامعه (۲)   مراد عظيمی ۱٦ دی ٩٦
پيش به سوی حکومت شورائی   مراد عظيمی ۱۱ دی ٩٦
تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد   کانون مدافعان حقوق کارگر ۵ دی ٩٦
ممکن می‌شود، وقتی اراده می‌کنیم!   امیرحسین محمدی‌فرد ۴ دی ٩٦
رهائی زنان شرط رهائی جامعه   مراد عظیمی ۳ آبان ٩٦
سرکوب کارگران در اراک   فریده ثابتی ۱۱ مهر ٩٦
طلایه های شکل گیری وجدان طبقاتی کارگران در ایران   کارگران انقلابی متحد ایران ۲٧ شهریور ٩٦
فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران!   محمد قراگوزلو ۲۴ شهریور ٩٦
مهاجرت، فرار؛ پناه جویی، چرا؟   فریده ثابتی ٨ شهریور ٩٦
انقلابي که مغلوب نئوليبراليسم شد!  محمد قراگوزلو ۳۰ تیر ٩٦
بر ما چنین گذشت، هم زنجیر!  ناصر پایدار ۲٧ تیر ٩٦
بحران اقتصادی   فریده ثابتی ۲۰ تیر ٩٦
کاخ سفید در اشغالِ نئوفاشیسم   جان بلامی فاستر - نیکو پورورزان ۲۰ تیر ٩٦
دو رخداد مهم در عرصۀ جنبش کارگری   نشر کارگری «ما» ۱۰ تیر ٩٦
پیروزی اعتصاب غذا   گری آدامز ترجمه: شهناز نیکوروان ۲۲ خرداد ٩٦
من یک زن هستم   تهمینه خسروی ۲۱ خرداد ٩٦
روژآوا در نزاع کار- سرمایه   نازنین و یامین ۱۵ خرداد ٩٦
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتمان های فعالین کارگری در سمینار کارگری پاریس
  شورای همبستگی ... ـ پاریس ۱۵ اسفند ٩۵