خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
نامۀ یک داغدار  ٢٦ دی ٩۸
تسلیت به بازماندگان، نفرت بر دروغ گویان!  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢۴ دی ٩۸
بیانیه پیرامون دور جدید اعتراضات مردمی  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ دی ٩۸
حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٠ دی ٩۸
فراخوان حمایتی در سیدنی در همدردی با بستگان کشته شدگان جنبش توده ای ٩٨
  کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- سیدنی ١ دی ٩۸
از فراخون مادران جان باختگان حمایت کنیم!  اتحاد بین المللی ٢٩ آذر ٩۸
بیانیه پیرامون اعتراضات اخیر  کانون مدافعان حقوق کارگر ١٠ آذر ٩۸
تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، روز جمعه ۲۹ نوامبر
  شورای استکهلم همراه با احزاب و نيروهای چپ و کمونيست ۵ آذر ٩۸
فراخوان تجمع و گردهمآیی در پاریس  مشترک - پاریس ۱ آذر ٩۸
صدای کارگران در دانشگاهها   کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ مهر ٩۸
فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند) علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران  تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) - هلند ۱۰ مهر
نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگاه  سندیکای کارگران نیشکرهفت‌تپه - گروه اتحاد بازنشستگان - کمیته هماهنگی برای کمک ۲۴ شهریور
فراخوان به کلیه همزنجیران کارگر!   کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ خرداد ٩۸
امدادگران خوزستانی فورا باید آزاد گردند   انجمن کارگران برق و فلزکار ۲٧ فروردین ٩٨
ما دستمزد واقعی میخواهیم  شوراهای کارگری ۲٦ اسفند ٩٧
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
از مبارزات مردم ایران برای آزادی وعلیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کنید
روز شنبه ۱۸ ژانویه ساعت ۱۴ مقابل سفارت جمهوری اسلامی

  شورای - استکهلم ۲٦ دی ٩۸

گزارش برگزاری جشن شب سال نو ۲۰۲۰
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ٢۵ دی ٩۸

تسلیت به بازماندگان، نفرت بر دروغ گویان!
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ٢۴ دی ٩۸

در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافری و پنهانکاری حقیقت
  مشترک - کانون فرهنگیان الیگودرز - محمود صالحی ٢۳ دی ٩۸

اعتراف رژیم به شلیک به هواپیمای مسافربری و حضور پرقدرت شبح آبان
  اتحاد بین المللی ٢٢ دی ٩۸

بیانیه پیرامون دور جدید اعتراضات مردمی
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ دی ٩۸

دروغ و ریاکاری چاشنی فاجعۀ به باد دادن جان های بیگناه
  گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ دی ٩۸

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٠ دی ٩۸

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٠ دی ٩۸

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٠ دی ٩۸

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ۲ دی ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٠ دی ٩۸

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٠ دی ٩۸

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٠ دی ٩۸

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان
بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷
اعلام حمایت پنج تشکل کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک... از بیانیه

  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٠ دی ٩۸

خطاب به همۀ نویسندگان و مدافعان آزادی بیان در جهان:
حکم زندان سه نویسنده باید لغو شود!

  کانون نویسندگان ایران ١٢ دی ٩۸

از فراخون مادران جان باختگان حمایت کنیم!
  اتحاد بین المللی ٢٩ آذر ٩۸

بیانیه تعدادی از فعالین کارگری در بارۀ خیزش آبان
  امضاء جمعی ١۸ آذر ٩۸

سرکوب و کشتار خونین معترضین فرودست در سراسر کشور را محکوم می‌کنیم   سندیکای کارگران واحد ١٠ آذر ٩٨

بیانیه پیرامون اعتراضات اخیر
  کانون مدافعان حقوق کارگر ١٠ آذر ٩۸

اعتراض و اعتصاب عمومی پاسخ به گرانی و سیاست سرکوب رژیم است!
  کارگران انقلابی متحد ایران ١٠ آذر ٩۸

با احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه مقابله کنیم
با تدارک اعتصاب سراسری به احکام زندان همزنجیران خود اعتراض کنیم

  کارگران ضد سرمایه داری

صدای کارگران در دانشگاهها
  کارگران ضد سرمایه داری ۲۵ مهر ٩۸

حمله دولت فاشیستی ترکیه به شمال سوریه
اقدامی جنایتکارانه است و باید فورا متوقف شود

  شورای ـ استکهلم ۲۰ مهر ٩۸

گزارش برگزاری «عصر نقد داستان» تقدیم به رضا خندان
  کانون نویسندگان ایران ۲۰ مهر ٩۸

پیرامون احکام بیدادگاههای رژیم
علیه فعالین کارگری واعتراضات سراسری به شکل اعتصاب!

 بیژن شفیع ۲٦ شهریور ٩۸

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
در باره اعتصاب  لنین - ترجمۀ ی.کهن ۱٦ دی ۹٨
تجمع اول ماه می: بازخوانی مواضع   جلال اعتماد‌زاده ۱۱ دی ٩۸
ادامه سیاستهای نئولیبرالی و اعتراضات مردم علیه آن   کمیته هماهنگی برای کمک ۲٦ آذر ٩٨
شورش بنزین و وظایف کنونی   رحمت آل احمد ١٧ آذر ٩٨
هفت‌تپه؛ هم‌آوایی سرکوب و انحراف   امین سهرابی ١۲ آذر ٩٨
بنزین و مبارزۀ اقتصادی کارگران   محمدرضا حنانه ١۲ آذر ٩٨
تاملی بر کتابِ:«شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»
  ترجمه: گروه مترجمان ... از: نازنین و یامین ٢٦ آبان ۹٨
در تقویت گزارش خوب پیمان شجیراتی  علیرضا خباز ۱۴ آبان ۹٨
جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹
  گرایش بلشویک لنینیست های ایران ۱۲ آبان ۹٨
تکفیر مؤمنان (در پاسخ به آذرخش)  نویسنده: حبیب ساعی ۲۹ مهر ۹٨
نقد و بررسی رسانه و عملکرد سندیکا‌ها  نشر کارگری «ما» ۷ مهر ۹٨
فساد مالی سیاسی (Korruption)  فریده ثابتی ١ مهر ۹٨
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با محمود صالحی در مورد خیزش ۹۸  رادیو پیام کانادا ۲٧ آذر ٩۸
مصاحبه با لقمان ویسی از کانون صنفی معلمین ایران ـ مریوان
  کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ۱٨ تیر ٩٧