خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مقالات ٢   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
خطاب به کارگران و سازمان های جهانی کارگری  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ۲۳ خرداد
هجوم گسترده به مراسم صمد چرا؟   صمد نائینی ۳ خرداد ۱۴۰۱
بیانیه مشترک؛ از اعتصاب رانندگان و کارگران حق طلب شرکت واحد حمایت کنیم
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک و گروه اتحاد بازنشستگان ۲٨ اردیبهشت ۱۴۰۱
اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است   شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
بیانیه پیرامون تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نسبت به گرانی‌ها
  سندیکاها و تشکلات کارگری و بازنشستگان مستقل ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
برگرفته از کتاب: « فرار از زندان»   امیرحسین احمدیان ۱٣ بهمن ۱۴۰۰
بیانیه کارگران ضد سرمایه داری   کارگران ضد سرمایه داری ۲۰ دی ۱۴۰۰
تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱   سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری ۱٧ دی
توضیحی در باره یک تشابه اسمی  امیر پیام ۱ مهر ۱۴۰۰
پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰
بیانیه در حمایت از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان ۱۰ تیر

اطلاعیه و بیانیه
بیانیه... قدیمی
 
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
در اعتراض به قتل مهسا امینی!
علیه سرکوب و کشتار معترضین، علیه چهل و چهار سال اعدام، شکنجه و زندان،
پنجشنبه ٢٩ سپتامبر، ساعت ١٧ در مدبوریا پلاتسن

  شورای ـ استکهلم (محل و ساعت تغییرکرده) ٦ مهر ۱۴۰۱

همبستگی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با جنبش های اجتماعی ایران
ڀیام کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد و نامۀ...

  باز تکثیر از سندیکای کارگران واحد و شورای هماهنگی ... ۳ مهر ۱۴۰۱

بیانیه در اعلام همبستگی با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران
سرکوب نظام‌مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کنیم

  کانون نویسندگان ایران ۲ مهر ۱۴۰۱

نامه سرگشاده خانواده‌های: فرهنگیان و فعالان کارگریِ زندانی
  سندیکای کارگران واحد ٨ تیر ۱۴۰۱

خطاب به کارگران و سازمان های جهانی کارگری
  سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ۲۳ خرداد
بیانیه مشترک؛ از اعتصاب رانندگان و کارگران حق طلب شرکت واحد حمایت کنیم
  سندیکای هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک و گروه اتحاد بازنشستگان ۲٨ اردیبهشت

بیانیه پیرامون تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نسبت به گرانی‌ها
  سندیکاها و تشکلات کارگری و بازنشستگان مستقل ۲٨ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است
  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ۲٨ اردیبهشت ۱۴۰۱

بیانیه در مورد حداقل مزد سال ١٤٠١
  بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات ...۲۵ اسفند ۱۴۰۰

تداوم نبردی سخت و نابرابر برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱
  سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری ۴ اسفند ۱۴۰۰

ما مزد نمی خواهیم، حاصل کار و تولید خود را می خواهیم!
  مزدک کوهکن (کارگران ضد سرمایه داری) ۴ اسفند ۱۴۰۰

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و
مزد براساس بهره‌وری، یورش فزایندۀ کارفرمایان و دولت به سطح معیشت کارگران
  بیانیه مشترک جمعی از تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و فعالین جنبش کارگری

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ۸ آذر ۱۴۰۰

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!
احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌ها، ...محکوم است!

  سندیکای واحد، هفت تپه، کمیته ها و کانون ها... ۸ آذر ۱۴۰۰

حکم زندان، شلاق و جزای نقدی علیه اسماعیل گرامی ظالمانه است، آزادش کنید!
  تشکل ها و فعالین کارگری... ۱ مهر ۱۴۰۰

پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مبارزات کارگران نفت و پتروشیمی: حمایت، انتقال تجربیات و راهکارهای عملی (۲)
  علیرضا خباز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت و ...
  رادیو صدای نو گفتگو با محمد قراگوزلو ۱٠ تیر ۱۴۰۰

پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰

اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان - کانون گفتگوی بازنشستگان - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰

به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
  کارگران گروه ملی فولاد ٩ تیر ۱۴۰۰

از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای
و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

مشترک (سندیکای هفت تپه، واحد، کمیته هماهنگی برای کمک و ...) ٩ تیر ۱۴۰۰

درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات... ‌  جمعی از کارگران هفت تپه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا
  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران
و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۷ اردیبهشت

حداقل دستمزد و خط فقر؛ چالش ها، خوانش ها، جنبش ها …
گفتگو با محمد قراگوزلو
  تلویزیون برابری ۳۰ اسفند ٩٩

قطعنامۀ تجمع اعتراضی تشکل‌های
مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

  تشکل‌های مستقل کارگری ۳۰ اسفند ٩٩

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
  کارگران گروه ملی فولاد ١٨ اسفند ٩٩

بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰
  امضای مشترک ١٨ اسفند ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢۸ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
نیشکر هفت تپه در یک نگاه  فریده ثابتی ۲٦ مرداد ۱۴٠۱
جامۀ پشت و روی پرولتاریا  بیژن فرهادی ٨ مرداد ۱۴٠۱
جستار رهایی جامعه   مراد عظیمی ٧ مرداد ۱۴٠۱
تحکیم سنگرها (به بهانۀ بک نقد)   روزبه راسخ ۳۱ تیر ۱۴٠۱
یک گام به پیش دوگام به پس   وحید اسدی ۲۴ تیر ۱۴٠۱
مارکس و انگلس و مفهوم حزب  مانتی جانستون - ترجمۀ آزاده ریاحی (سایت آذرخش) ۱٧ تیر ۱۴٠۱
نقدی بر دیدگاه های «نویسندگان سرخط»  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٦ تیر ۱۴٠۱
"سود سازی از درد و رنج" توسط سرمایه؛  فریده ثابتی ۱٣ تیر ۱۴٠۱
قبای گشاد برتن پهلوی و یاران‌اش  امیرحسین محمدی فرد ٣ تیر ۱۴٠۱
برچسب زنی جریان‌های دست راستی ممنوع!  امیرحسین محمدی فرد ٢۹ اردیبهشت ۱۴٠۱
انقلاب در انقلاب؟ مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی در آمریکای لاتین
  رژی دبره - مترجم حسین جوینده ٢٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان (ويرايش جدید)  آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا ١٢ اردیبهشت
ایدئولوژی و پنداشت های ناشی از آن - قسمت دوم  احمد بخردطبع ١٢ اردیبهشت ۱۴٠۱
سرمایه، هاروی را اجاره کرده است؟   بابک جوان ٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
مانیفست ائتلاف سوسیالیست های روسیه علیه جنگ   نقد اقتصاد سیاسی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
جنگ اُکراین (ضد احالۀ ۳)   پ.د.اف   پویان صادقی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
ابهام جنگ   ترجمه ستار رحمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
اوکرائین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟  ناصر پایدار ٧ اسفند ۱۴۰۰
جنبش شورائی ضد سرمایه داری یعنی چه؟   مزدک کوهکن ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
مجامع عمومی: یک پیشنهادِ بورژوایی   جلال اعتماد زاده ۲٦ بهمن ۱۴۰۰
"بیدادِ غیابِ مارکس"   خسرو خاکبین ۱۴ دی ۱۴۰۰
اسناد انترناسيونال اول كارل ماركس - فردريش انگلس   سایت آذرخش - ترجمه بیژن ۹ دی ۱۴۰۰
نهادها یا سازمان های توده ای کارگری   سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته ٢ دی ۱۴۰۰
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
محسن حکیمی- خاکسپاری بکتاش آبتین  رادیو صدای نو ۲۱ دی ۱۴۰۰