خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقالات   |   مقالات ١   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی و تصویری   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
گزارش  اخبار     
بیانیه، اطلاعیه و نامه
توضیحی در باره یک تشابه اسمی  امیر پیام ۱ مهر ۱۴۰۰
پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰
بیانیه در حمایت از اعتصابات عمومی کارگران صنعت نفت انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان ۱۰ تیر
بیانیه در حمایت از کارگران اعتصابی نفت   انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد ۱۰ تیر۴۰۰
اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان ایران - کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰
به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی  کارگران گروه ملی فولاد ٨ تیر ۱۴۰۰
پیام تسلیت برای درگذشت رفیق فرهاد شعبانی  مجموعه ای از پیام ها ٣۱ خرداد ۱۴۰۰
مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰
تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۲٦ فروردین ۱۴۰۰
نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰   کارگران گروه ملی فولاد ٦ اسفند ٩٩
يکصدمين سالگرد تولد ماری بوکچين  مراد عظیمی ۱۴ بهمن ٩٩
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور گرامی باد
بیانیه به مناسبت دومین سالگرد کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸
اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران را آزاد کنید!

  کانون نویسندگان ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و
مزد براساس بهره‌وری، یورش فزایندۀ کارفرمایان و دولت به سطح معیشت کارگران
  بیانیه مشترک جمعی از تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و فعالین جنبش کارگری

پرچم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام
پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

  مجموعه اطلاعیه ها ۸ آذر ۱۴۰۰

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!
احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌ها، ...محکوم است!

  سندیکای واحد، هفت تپه، کمیته ها و کانون ها... ۸ آذر ۱۴۰۰

در مورد تشدید سرکوب و اذیت و آزار فعالین کارگری و اجتماعی
  اتحاد بین المللی ۲۱ آبان ۱۴۰۰

حکم زندان، شلاق و جزای نقدی علیه اسماعیل گرامی ظالمانه است، آزادش کنید!
  تشکل ها و فعالین کارگری... ۱ مهر ۱۴۰۰

وضعیت کارگران اعتصابی چگونه است؟ دستاوردهایمان چه بوده است؟
ما خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی هستیم
انتخاب نماینده یک قدم مهم برای به نتیجه رساندن اعتصاب است
نگذاریم شوراهای اسلامی به مراکز نفتی راه یابند
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد

  بیانیه های شورای سازماندهی اعتراضات ...۲۱ شهریور ۱۴۰۰

پیام خطاب به خواهران و براداران در افغانستان
  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مبارزات کارگران نفت و پتروشیمی: حمایت، انتقال تجربیات و راهکارهای عملی (۲)
  علیرضا خباز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت و ...
  رادیو صدای نو گفتگو با محمد قراگوزلو ۱٠ تیر ۱۴۰۰

پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی
  اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان... ۱۰ تیر ۱۴۰۰

اعلام همبستگی کارگران بازنشسته با کارگران اعتصابی
  اتحاد بازنشستگان - کانون گفتگوی بازنشستگان - کمیته پیگیری ٩ تیر ۱۴۰۰

به کارگران پروژه ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمی
  کارگران گروه ملی فولاد ٩ تیر ۱۴۰۰

از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای
و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

مشترک (سندیکای هفت تپه، واحد، کمیته هماهنگی برای کمک و ...) ٩ تیر ۱۴۰۰

اتحادیه معلمان آلمان خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد
اتحاد بین المللی: کارزار بین المللی برای آزادی
معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!

  مجموعه ۴ تیر ۱۴۰۰

درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات... ‌  جمعی از کارگران هفت تپه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مجموعۀ از فعالیت های مالیِ فعالین صندوق همبستگی کانادا
  صندوق همبستگی...- کانادا ١۴ خرداد ۱۴۰۰

گردهمآیی در چهلمین سالگرد انفجار نارنجک در مقابل دانشگاه تهران
  جمع ساچمه های تبعیدی ٢۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تداوم «مرگ با ویروس کرونا» در ایران
و ضرورتِ اعتراض به بی‌توجهی حاکمیت در اجرای مسئولیت‌های خود!

  بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری، معلمین و بازنشستگان ۷ اردیبهشت

حداقل دستمزد و خط فقر؛ چالش ها، خوانش ها، جنبش ها …
گفتگو با محمد قراگوزلو
  تلویزیون برابری ۳۰ اسفند ٩٩

قطعنامۀ تجمع اعتراضی تشکل‌های
مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان، برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

  تشکل‌های مستقل کارگری ۳۰ اسفند ٩٩

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
  کارگران گروه ملی فولاد ١٨ اسفند ٩٩

بیانیه عمومی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰
  امضای مشترک ١٨ اسفند ٩٩

مصاحبه با محمود صالحی- تعیین حداقل دستمزد کارگران
  رادیو صدای نو ٢۸ فروردین ٩٩

نقد ریشۀ ساز و کار اجتماعی و استنتاج راهکارهای تغییر وضع موجود
  هاشم نیافر ٢٢ فروردین ۹٩

پاسخ به نقد هاشم
"تحقق حقوق ٩ میلیون تومان از طریق قانون تبدیل کمی به کیفی؟"

  فرامرز از گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ۹٩

بیانیه در مورد دستمزد سال ۹۹
  سندیکای کارگران واحد ٢۸ فروردین ٩٩

بیانیه در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹...
  اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٢ فروردین ٩٩

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
  بیانیه مشترک ٢٢ فروردین ٩٩

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران
زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج وعدم امنیت اقتصادی و سیاسی

  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

پنج تشکل فعالان کارگری: اعلامیۀ پشتیبانی از
بیانیه مشترک، در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

  سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

ما دستمزد واقعی میخواهیم
  شورای کارگران شاغل و بیکار
شورای موقت کارگران (محور غرب تهران) ٢٢ بهمن ٩٩

پاسخی به برخورد بافراست به نقد فرحان رئوف
  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩۸

رادیکالیسم دروغین وسطحی،همچنان بی تأثیربرجنبش کارگران!
(درپاسخ به نوشتۀ فرحان رئوف موسوم به «کارگران ودنباله روان«منطق»...»

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

کارگران و دنباله روان «منطق» شورای عالی کار
(نقدی بر نوشته شیدا بافراست «کارگران و خیابان های جهان متحد شوید!»)

  فرحان رئوف ٢٢ فروردین ٩٩

«کارگران و خیابانهای جهان متحد شوید!»
(خطاب به تلاشگران برای افزایش دستمزد)

  شیدا بافراست ٢٢ فروردین ٩٩

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹٧
  سندیکای واحد - سندیکای هفت تپه - گروه اتحاد بازنشستگان ٢٢ فروردین ٩٩

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان (کتاب)  آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا ٩ آذر ۱۴۰۰
مفهوم ریشه‌یی ایده‌ئولوژی  سهراب.ن ١٠ آبان ۱۴۰۰
پيرامون زنده گی سلطانزاده   خسرو شاکری ۲٦ مهر ۱۴۰۰
در نکوهش مجازات اعدام  کارل مارکس - نیکو پورورزان ۲۴ مهر ۱۴۰۰
دربارۀ استقلال تشکل توده ای طبقۀ کارگر  کارگران انقلابی متحد ایران ١۳ مهر ۱۴۰۰
وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند!  کارگران ضد سرمایه داری ۱ مهر ۱۴۰۰
اعتراضات کارگری و چشم انداز آینده بخش دوم  ستار رحمانی ۲٨ شهریور ۱۴۰۰
دربارۀ ضرورت سازماندهی و اشکال مختلف سازمان های طبقۀ کارگر
  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
مارکس و واسپاری شیوه ژاکوبنی انقلاب  حسین جوینده ۱٩ شهریور ۱۴۰۰
کارگردان علیه کارگران  پوریا سعادتی ٧ شهریور ۱۴۰۰
خيز تازه فاشيسم اسلامی سرمايه در ايران  ناصر پایدار ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
بازگشت ارتجاع طالبانی به قدرت  کارگران انقلابی متحد ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تجربه جمعیِ معلمان در تلگرام (گزارش یک حرکت صنفیِ مجازی)    علی عسکرنژاد ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم  کارگران ضد سرمایه داری ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
سرمایه داری دشمن مرگبار اقتصاد    عبداله اوجالان - ترجمه مراد عظیمی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
یک حساب دو دوتا چهارتایی دربارۀ ۵۲ روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت     محسن حکیمی ۱۸ مرداد
گفتگو با ذبیح، محسن و مهدی از کارگران اعتصابی   شورای سازماندهی اعتراضات... ۱٧ مرداد ۱۴۰۰
يك شهروند خوب - چگونه يك فعالِ كارگری با سرمايه داران همصدا ميشود (نقدی برنشست مجازی روز كارگردركلاب هاوس)     صفا جبار ۵ مرداد ۱۴۰۰
گفتگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه  اتحاد بین المللی ۱۱ تیر ۱۴۰۰
جنبش دانشجویی انقلابی: نظریه و عمل  ارنست مندل- ترجمۀ هوشنگ نوری ۷ تیر ۱۴۰۰
تناقضات چپ «انقلابی»  محمود ضارب ٦ تیر ۱۴۰۰
تاريخ اجتماعی تمدن ها و سرمایه داری  برگردان مراد عظيمی ۴ تیر ۱۴۰۰
بازارِ مدرسه   علی عسکرنژاد ۳ تیر ۱۴۰۰
انتخابات ۱۴۰۰ و طبقۀ کارگر  میثم محمدی ۲٧ خرداد ۱۴۰۰
دربارۀ خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه   روزبه راسخ ۲٦ خرداد ۱۴۰۰
نقد برنامه گوتا   مارکس - ترجمۀ: ع.م ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مردم فلسطين و مردم کردستان ترکيه   مراد عظيمی ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
زنان رقا آينده شان را می سازند   مراد عظيمی ۱٩ خرداد ۱۴۰۰
طبقه کارگر و سناریوی انتخابات   کارگران ضد سرمایه داری ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
چین ایستگاه نهایی؟ گذرگاه جریان گردش مواد از «کارگاه جهان»
  فابریسیو رودریگز/ کاووس بهزادی ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
یادداشت‌های سوسیالیستی   نویسنده: شاهین ٨ خرداد ۱۴۰۰
سرنوشت توده کارگر فلسطین و جنبش کارگری   ناصر پایدار ۴ خرداد ۱۴۰۰
سرمایه داری به مثابه مذهب: والتر بنیامین و ماکس وبر
  میشل لووی - برگردان: ستار رحمانی - ویراستار: ایوب رحمانی ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
   مقالات ١   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با میثم آل مهدی از سازماندهندگان اعتراضات فولاد  شورای فعالین استرالیا ٢۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گفتگو با ستار رحمانی نگاهی به سه اتفاق در روزهای اخیر  رادیو پیام کانادا ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۰
کشتار سوختبران در سراوان   امید علی‌زاده ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰