خبر   |   گزارش   |   اطلاعیه و بیانیه   |   مقاله   |   مصاحبه   |   اوّل ماه مه   |   هنر و ادبیات   |   زنان   |   برگزیده   |   بحران و انتخابات   |   نشریات و ...   |   صوتی   |   سایت های دیگر   |   تماس
خبر و گزارش
هماهنگ کنندگان طومار: تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد  
گزارش  اخبار     
بیانیه و اطلاعیه
رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی از میان ما پرکشید!
همکاران ناصر در رادیو همبستگی ٧ شهریور ٩۴
اطلاعیه شماره ۵۵ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ۳ شهریور
پاینده باد اتحاد و همبستگی معلمان ایران
سندیکای نیشکر هفت تپه ٩ مرداد ٩۴
اساسنامه فدراسیون متحد سندیکایی اف-اس-او (FSU)
مترجم: بیژن (پاریس) ٩ مرداد ٩۴
آتش سوزی در آبیدر ... چه کسانی از تخریب سود میبرد؟؟
جمعی از جوانان آزادی خواه و برابری طلب سنندج ۱٨ تیر ٩۴
پیام به اجلاس سالانه ILO   کانون مدافعان حقوق کارگر ٩ خرداد
فراخوان به تظاهرات ایستاده  مشتـرک ٨ خرداد ٩۴
در محكومیت دستگیری فعالان كارگری  کانون مدافعان ٨ خرداد ٩۴
بیانیه در باره اوضاع کنونی و تکالیف پیش رو
  کانون اندیشه کپنهاگ ۴ خرداد ٩۴
یوسف آب خرابات کیست؟  شادی رسولی ۲٩ اردیبهشت ٩۴
راست می گویید، ما زیادیم!  مشترک ۲٧ اردیبهشت ٩۴
پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران  همبستگی سوسیالیستی ...- فرانسه۲۴ اردیبهشت ٩۴
«با همه ی توان از کارگران شریف افغانی حمایت کنیم»
  کمیته هماهنگی برای کمک ۱٨ اردیبهشت ٩۴
به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او
  کمیته هماهنگی ۱٧ اردیبهشت ٩۴
در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٧ اردیبهشت ٩۴
بدرود رفیق منو   ف. فرخی ۱۳ اردیبهشت ٩۴
بازداشت کارگران در آستانه اول ماه مه
  کمیته هماهنگی برای کمک ٩ اردیبهشت ٩۴
همبستگی سندیکاهای فرانسه با کارگران ایران بمناسبت اول ماه مه همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی ۷ اردیبهشت ٩۴
چهارمین سالیاد بهزاد کاظمی (علیرضا نسب)
  اتحاد بین المللی ۵ اردیبهشت ١٣٩۴
اطلاعیه و بیانیه بیانیه... قدیمی  
تلاش تئوریک برای پاسخ گوئی به بحران
مطالب انتخاب شده از قسمت های مختلف
دهه شصت و طبقه کارگر در ایران - سخنرانی در تورنتو
اتحاد بین المللی ٣ شهریور ٩۴

مصاحبه با فرید پرتوی در باره تاریخچه تشکیل اتحاد بین المللی
  افق جنبش کارگری ۲۴ مرداد ٩۴

شکایت کنفدراسیون بین المللی
اتحادیه های کارگری از دولت در ILO

اتحادیه آزاد کارگران١٣ مرداد ٩۴

پاینده باد اتحاد و همبستگی معلمان ایران
سندیکای نیشکر هفت تپه ٩ مرداد ٩۴

اساسنامه فدراسیون متحد سندیکایی اف-اس-او (FSU)
مترجم: بیژن (پاریس) ٩ مرداد ٩۴

گزارش برنامه شب همبستگی با جنبش کارگری ایران
  صندوق همبستگی با کارگران ایران - کانادا ٧ مرداد ٩۴

نامه‌ای از ایران خطاب به مبارزان کوبانی،
فدراسیون جوانان سوسیالیست، اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها ...

(فارسی، انگلیسی، کُردی و تُرکی) امضاء جمعی ۵ مرداد ٩۴

تصویب دو قطعنامه اضطراری در کنگره جهانی آموزش بین الملل
در حمایت از مبارزات معلمان و معلمان زندانی در ایران
اتحاد بین المللی ۵ مرداد ٩۴

دستگیری و ضرب شتم معلمان بی پاسخ نخواهد ماند!
اتحاد بین المللی ۳۱ تیر ٩۴

آتش سوزی در آبیدر ... چه کسانی از تخریب سود میبرد؟؟
جمعی از جوانان آزادی خواه و برابری طلب سنندج ٢۰ تیر ٩۴

ما بیانیه ضد آزادی و برابری را امضا نکردیم!!!
  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ٢۰ تیر ٩۴

ضرورت اقدامات فوری علیه شدت یابی سرکوب معلمان در ایران اتحاد بین المللی ٩ تیر ٩۴

تأسیس صندوق کمک و همیاری به کارگران ایران - دانمارک‌
صندوق همیاری ٨ تیر ٩۴

تاسيس صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا
هیئت مدیره صندوق همیاری ٨ تیر ٩۴

خودپو و خود‌انگیخته اما پراکنده
یک خبر و تحلیل پیرامون اعتراضات کارگری

  احمد شریفی ۲٩ خرداد ٩۴

مصاحبه با محمود صالحی پیرامون دستگیری های اخیر و ...
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ٢٩ خرداد ٩۴

ادامه تجمع کارگران نساجی پوشش
برای آزادی کارگران زندانی به پا خیزیم!

  مشترک ۲٩ خرداد ٩۴

در مورد یورش نیروهای انتظامی
به تجمع کارگران بیکار شده و کشته شدن یک کارگر

  اتحاد بین المللی ۲٩ خرداد ٩۴

بیانیه در خصوص تعرض
همه جانبه برای جلو گیری از اعتراضات کارگران

  اتحادیه آزاد کارگران ۱٧ خرداد ٩۴

جلسه سخنرانی و گفت و شنود در تورنتو
بحران در جنبش کارگری: آیا بازسازی جنبش کارگری ممکن است؟
  اتحاد بین المللی ۱۳ خرداد ٩۴

نامه به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری
در خصوص دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

  اتحادیه آزاد کارگران ۱۳ خرداد ٩۴

فراخوان برگزاری کارزار
دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در کانادا

  ...حزب کمونیست ایران واحد کانادا ٨ خرداد ٩۴

فراخوان به تظاهرات ایستاده در فرانسه
  مشتـرک ٨ خرداد ٩۴

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد
  شورای حمایت... ـ استکهلم ٧ خرداد ٩۴

ساختار تشکیلاتی و اهداف
  اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران ٧ خرداد ٩۴

بیانیه در باره اوضاع کنونی و تکالیف پیش رو
  کانون اندیشه کپنهاگ ۴ خرداد ٩۴

فراخوان برای کارزارسراسری در روز سی ام ماه مه ۲۰۱۵
  هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب... ۲٩ اردیبهشت ٩۴

یوسف آب خرابات کیست؟
  شادی رسولی ۲٩ اردیبهشت ٩۴

درباره تعیین حداقل دستمزدها سال نود و چهار
سرکوب پنهان با دستمزدهای ٧١٢ هزارتومانی

  مجموعه مطالب ۲٨ اردیبهشت ٩۴

راست می گویید، ما زیادیم!
  مشترک ۲٧ اردیبهشت ٩۴

درگرامی‌داشت پنجمین سالگرد جان‌باختن فرزاد کمانگر
  مجموعۀ از اطلاعیه، گزارش و فراخوان ٢٠ اردیبهشت ٩۴

به یاد سلمان یگانه، به مناسبت سال مرگ او
  کمیته هماهنگی ۱٧ اردیبهشت ٩۴

در حمایت از حرکت سراسری معلمان در هفته معلم
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ۱٧ اردیبهشت ٩۴

در همبستگی با کارگران افغان در ایران
علیه سیاستهای فاشیستی خانه کارگر و جمهوری اسلامی

  اتحاد بین المللی ١۴ اردیبهشت ٩۴

به احضار و بازجویی از دبیران کانون نویسندگان ایران پایان دهید!   امضاهای جمعی ۱۳ اردیبهشت ٩۴

پیام برعلیه فاشیسم خانه کارگر جمهوری اسلامی
  اتحادیه آزاد کارگران ١١ اردیبهشت ٩۴

قطعنامه تشکلها و نهادهای
مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه

  ١١ اردیبهشت ٩۴

چهارمین سالیاد بهزاد کاظمی (علیرضا نسب)
  اتحاد بین المللی ۵ اردیبهشت ١٣٩۴

فعالین بریده از چپ و در حال پیوند به ...
  محمد اشرفی ٩ اسفند ٩۳

نامۀ سرگشاده به شاهرخ زمانی و کمیته حمایت ...
  فعالان کارگری ضد سرمایه داری ٩ اسفند ٩٣

تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی
در اعتراض به شرایط فلاکتبار معیشتی و حداقل مزد

  هماهنگ کنندگان طومار... ۵ اسفند ٩١

اطلاعیه شماره ۴۵ اذیت و آزار و تبعید
بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد

  کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ۲۷ بهمن ٩٣

پنج سال شد
  مجموعه ای از اطلاعیه ها ٢۵ بهمن ۹٣

لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات ،
اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت ارسال دارید:
ofoghe_roshan@ofros.com
کتاب، مقاله و مصاحبه
نقش فراموش شده امنیت شغلی در ایمنی کار
  شهناز نیكوروان ۲۱ مرداد ٩۴
"بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو" (بخش یک و دوم)
  موسسه روزا لوکزامبورگ - فریده ثابتی ١٧ مرداد ٩۴
نگاهی طبقاتی به توافق هسته ای   شهناز نیکوروان ۵ مرداد ٩۴
ارزیابی از گذشته و چشم انداز آینده   کاوه دادگری ٣ مرداد ٩۴
تئوری های ارزش اضافی قسمت سوم   مارکس- ثقفی ٢٨ تیر ٩۴
نظام سلاخی: استثمار کارگران کشتارگاهها در آلمان
  آنه کونتسه - برگردان: اروند صفائی ۱٨ تیر ٩۴
تئوری های ارزش اضافی (بخش اول و دوم و سوم)
  کارل مارکس - ترجمه علیرضا ثقفی ۱۰ تیر ٩۴
سرمایه داری و ایمنی کار   دکل کار ۲۳ خرداد ٩۴
... به حسینی نویسنده مقاله "نظریه پردازان بی عمل"!"کارگران بی سر"!   فعالان کارگری ضد سرمایه داری ۲۱ خرداد ٩۴
تئوری‌های ارزش اضافی جلد چهارم سرمایه بخش اول
  كارل ماركس- مترجم: علیرضا ثقفی ۵ خرداد ٩۴
کارگرانِ پروژه‌ای  جمعی از کارگران پروژه‌ایِ جنوب ۲٨ اردیبهشت
کارگران، وفور مبارزه و دستاورد ناپیدا   ناصر پایدار ۱٧ اردیبهشت
تفاوت گفتمانی فعالان کارگری  رامین بهاری ۱٧ اردیبهشت ٩۴
از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانۀ کارگر
  محمد قراگوزلو ۱۴ اردیبهشت ٩۴
کارگران طبقات شناور فرهنگ کاسبکاری
  بهروز علی یاری ۵ اردیبهشت ٩۴
بررسی تحلیلی مبارزات معلمان ... (بخش اول)    (بخش دوم)
  تهیه کننده: غلامعلی حسینی ۵ اردیبهشت ٩۴
کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی!
  محمد قراگوزلو ۳ اردیبهشت ٩۴
   مقالات مصاحبه ها  
صوتی و تصویری
گفتگو با رضا کارگر مهاجر افغان در ایران
  تیکا کلاکی ۱۴ اردیبهشت ٩۴
به آنان که پس از ما به دنیا می آیند   برشت - پویان فرد ٣ فروردین
گفتگو با پرویز قلیچ خانی   راديو همبستگی ۱ اسفند ٩٣